Klik op het schema om te weten te komen wat welke onderdelen doen in de schakeling.

Werking van print:

Wanneer een trein in het blok komt zal via de assen van de lok/wagens de gelijkrichter onder spanning komen te staan waardoor het relais optrekt.
Doordat dit relais optrekt zal de voeding van de stopsectie ,voor het desbetreffende blok waar de trein zich bevind, afgeschakeld worden en zal het sein rood tonen.
Zie hiervoor bovenstaand schema, de groene lijn is de stroomloop.
Zodra de trein het blok voorbij is zal de stroomkring onderbroken worden waardoor het relais afvalt en het sein groen toont.
Een eventueel wachtende trein in de stopsectie zal nu gaan rijden.

Klik op de foto om te weten te komen wat welke onderdelen doen in de schakeling.

A= connector om makkelijk een defecte print uit te wisselen.
B= gelijkrichter
C= condensator voor afvlakken van de gelijkspannig, 100 µF 40Volt.
D= spanningsregelaar 12 Volt 1Ampér,. IC 7812.
E= buffer condensator, 2200 µF 35 Volt.
F= relais 2x om 12 Volt
G=Weerstand 1,5 K Ohm