Het kleine c-brevet
 

Om met de programmeertalen C en C++ snel en makkelijk een goed werkende programma's te kunnen schrijven, heb je basiskennnis nodig. Daarvoor moet je zo'n twintig basistechnieken beheersen. Voor de beginnende C-programmeur is de onderstaande lijst handig om die technieken snel te leren. Met de beheersing van deze technieken moet je in staat zijn om later zelfstandig met behulp van boeken de rest van de taal te leren. Wat je hier leert, is slechts het topje van de ijsberg. Veel plezier! Dit zijn alle opdrachten:
 
 
    1  printf("Dit is het begin.\n");    11  char woord[20];
    2  scanf("%d", getal);    12  strcpy() en strlen()
    3  for (t=0; t<10; ++t)    13  pointers
    4  if (getal==0)    14  void functie(int n, char c)
    5  while (t)    15  long faculteit(int x)
    6  clrscr(), getch() en random(100)    16  void functie(int a, int *p)
    7  define en macro's    17  qsort() met getallen
    8  int a[10];    18  qsort() met strings
    9  ++t en t++    19  recursiviteit
  10  int a[6][3];    20  project 'Boter, kaas en eieren'

Onder deze link vind je de broncode in C++ dat een op het scherm neerzet. Dit is het exe-bestand ervan.

(C) 1999 Marcel Vlastuin, Den Haag.

Laatste update: 31 januari 2000.