Volkier  Bentinck  massage          
                    voor het scheppen van evenwicht tussen
                      ___Leven - en - Bewustzijn___

  De  Volkier-Bentinck-massage biedt een speciale mogelijkheid
  om de werking van...."het zenuwstelsel"..."het  stofwisselingsstelsel"...
  en  "het  ritmische  stelsel" met elkaar in harmonie te brengen.
  Met deze massage wordt het lichaam geaktiveerd zelf weer een
  nieuwe balans te zoeken tussen de bewustzijns-processen en de
  levens-processen.

  Door verschillende oorzaken kan onze lichaams-energie uit balans raken.
  We zijn dan ....uit- ons- ritme....die de dragende kracht  is van ieder mens.
  We voelen dat we ergens  in ons lichaam  "een teveel" of  "een te weinig"
  hebben. Bijvoorbeeld teveel bewustzijns-processen  ( hoofd ) en te weinig
  levens-processen ( stofwisseling ) . Dat kan ook andersom zijn  natuurlijk!
  En dan is het zo, dat ons....r I t m e....het hart en de bloeddoorstroming....
  in de war raken, waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan.

  Hoe gaat de massage in z'n werk?
  Waar in het lichaam  "te veel" blijkt te zijn wordt  "terugbrengend" gemasseerd.
  Waar in het lichaam "te weinig"  blijkt  te zijn  wordt   "opbouwend" gemasseerd.
  Daardoor krijgt het... m I d d e n g e b I e d .....het ritme.... weer ruimte om in balans
  te komen.
  Zo kom je weer in je   k r a c h t   en kun je weer in harmonie leven met  
                                     wie  je  zelf   bent.

 Deze massage is ook geschikt voor kinderen die b.v. niet goed slapen...
  zich niet goed kunnen concentreren...leerproblemen hebben  enz.

  Deze massage wordt in een serie van  7  aan-een-gesloten-weken gegeven.
  De eerste  3  behandelingen  duren  30 minuten
  De  volgende  4  behandelingen  duren  45  minuten


  Kijk ook op Internet bij:  Volkier Bentinck massage