Spirituele    Healing

In mijn Spirituele - healing -werk
nemen de oliên en de Beamer-light-pen ( schijnen  met licht )
van Aura-Soma een grote plaats in.

AURA-SOMA   is een vorm van kleuren-therapie, waarbij olie en water
worden gekombineerd met kruiden-extracten ...essentiêle oliên...en de
energie van kristallen en mineralen.
Kleur is daarbij de sleutel! ......Kleur, die onze aura in balans brengt.
Als het  "olie-water-mengsel" op de huid wordt aangebracht, kunnen de
helende energieên doordringen tot in het lymfe-stelsel en het bloed.
Uiteindelijk bereiken deze energieên de chakra's en kan genezing van
binnenuit op gang komen.
Aura-Soma gebruikt in de 110  flessen met kleuren-oliên alle
kleur-kombinaties van de regenboog, die ons  "menszijn" voeden met
energie en vreugde, vooràl  mede door de toegevoegde waarde van
een   HOGE   KOSMISCHE   KLANKTRILLING

       Aura-Soma   kleuren-consult

Omdat je ziele-kwaliteiten zijn verbonden met een kleur, vorm jezelf
een rijk paneel aan kleuren.
Wanneer je in een consult bent...en zit voor de rijke schakering van de
kleuren-oliên, kom je vanzelf tot  een kleur-keuze die bij je past op dàt
moment en waarmee je misschien iets in jezelf kunt ontwikkelen of
ondersteunen door de olie van de gekozen kleur te gaan gebruiken
( masseren ) of gewoon door neer te zetten en naar te kijken en zo
in je innerlijk op te nemen.


                                               
Chakra-massage

Hierbij masseer ik de chakra's aan beide lichaams-zijden met de kleur
olie die bij de desbetreffende chakra's horen.


                                               
Tarot-legging

Er is een keuze mogelijk uit verschillende Tarot-spellen voor een legging,
al naar gelang de voorkeur van degene die om een Tarot-legging vraagt.
In de Tarot-kaarten-legging van Aura-Soma kom je op een andere manier
dan met de flessen in kontakt met de kleur die je op dat moment nodig
hebt en brengt je in verbinding met de spirituele kracht....( leider of gids )
die met die kleur verbonden  is.


                                                
Engelen-kaarten-legging

Met een Engelen-kaarten-legging kun je meer zicht krijgen op....
met welke Engel je je het beste kunt verbinden om een bepaalde
vraag of probleem op te lossen.
Je kunt tevens behandeld worden met de energie-trilling van de
kozen Engel   b.v.  door bijbehorende muziek / kleuren / chakra-
behandeling en advies hoe je thuis verder zou kunnen.

  
                                    Werken met de Levensboom

De  Paden  en de  Rustpunten   ( de lijnen en cirkels op het plaatje )
geven je houvast op je levensweg.
Inzicht hebben in waar je nù  "staat" is belangrijk voor je bewustzijn
en je evenwicht.
Door de kleur (en) die je kiest kun je zien op welk pad of rustpunt
je bent aangekomen en met welke spirituele kracht of gids je
je kunt verbinden als steun voor waar je heen wilt op je weg door
het leven.