Graag wil ik mij nader voorstellen:

Mijn  naam   is   Margrietha   van   Huyzen
Na mijn kleuterleidsters-loopbaan is mijn belangstelling uitgegaan naar
andere manieren van genezen dan de reguliere....èn naar de mogelijkheden
tot bewustzijns-ontwikkeling van mensen.
Zo heb ik kennis gemaakt met verschillende vormen van alternatieve
geneeswijze, zoals in de ASR-opleiding tot energetisch-therapeut....
de Kleuren-therapie-opleiding bij AURA-SOMA....de REIKI-opleiding....
de Metamorfose-massage ( voeten, handen, hoofd )....en
Mandala-tekenen.

In  1990  kon ik mijn Praktijk openen in mijn woning in Bilthoven,
waar ik mijn behandelingen en workshops geef.

Mijn werktijden zijn van maandag   t / m   vrijdag,   zowel  overdag
als  's avonds

          
       U I T G A N G S P U N T    in  mijn  werk  is:

              De mens is meer dan alleen het lichaam.
....Met dat  "meer"  houd ik mij bezig in de behandelingen....

Wij mensen willen niet graag ziek zijn. We willen er zo snel mogelijk  vanaf.
Maar ziekte geeft ons aan waar we onze aandacht op moeten richten, om
zo onze   I N N E R L I J K E   geneeskracht aan te boren en daardoor
heel bewust een nieuwe situatie te  ontwikkelen voor lichaam en geest.
Het gaat er om je ziekte of je klachten te leren begrijpen en te zien als
een handvat tot bewustwording van wie je bent en hoe je in het leven
staat.

Als je je Innerlijke Geneeskracht hebt gevonden en er mee gaat werken,
dan komt je lichaam in een andere energie-trilling.
Daarom is het dan belangrijk om de energie in je aura-lagen in dezelfde
trillings-kwaliteit te brengen, zoals je  "Innerlijk Wezen" je op dat moment
aangeeft.

Daarbij kunnen we ook van   "buitenaf"  geholpen worden....
door de Kosmische-Schepper-Wezens    ( Engelen  en  andere
Lichtwezens )
Als wij ons met liefdevolle aandacht verbinden met deze Wezens,
kan helende kracht onze aura's en lichamen gaan vullen.