<%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="iso-8859-1" %> Leerlingenuitvoering Bert Vos

Muziekuitvoering viool-leerlingen Bert Vos!

Op Woensdag 28 juni 2006 geven de vioolleerlingen van Bert Vos

in de Muzenhof te Leiderdorp een uitvoering.

de aanvang is 19:30

en de toegang is helemaal gratis!

Alle leerlingen zouden het prettig vinden als u ook kwam luisteren naar wat zij het afgelopen jaar geleerd hebben!

Dit is een verkort programma van wat de leerlingen gaan spelen:

Sterre speelt Kuchler en Carse
Vera speelt Portnoff
Anouk speelt Rieding
Tessa speelt Rieding en Ierse muziek
Pauline speelt Elgar en Bartok
Laura speelt klezmer
Orchida speelt de Beriot
Hugo speelt Old Mac Donald