Kassies Advies

Advies, ADVYS, o. (...zen), berigt, mededeeling, raadgeving, raad; meening, gevoelen (schriftelijk of mondeling medegedeeld). *-BARK, v. (-en), schip. *-BRIEF, m. (...ven), (kooph.) kennisgeving van het trekken eens wisselbriefs. *-JAGT, (B. *-JACHT), o. (-en), schip. *...VISEREN, bw. gel. (ik adviseerde, heb geadviseerd), berigt-, raad geven.

Uit: Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal(1864)–I.M. Calisch, N.S. Calisch

© Kassies Advies