Kassies Advies

Wie ben ik?

Collega’s zien mij als een initiatiefrijk, veelzijdig en ondernemend iemand. Ik beschouw deze kwalificaties als een compliment: ik houd van variatie in werkzaamheden en ga nieuwe onderwerpen dan ook niet uit de weg. Daarbij heb ik in de afgelopen jaren ervaren dat verschillende rollen me passen: die van projectleider, secretaris -inhoudelijk en beleidsmatig – en adviseur zijn er enkele. Bij voorkeur doe ik werk dat ertoe doet en dat betekenis heeft voor anderen.

Wat kan ik?

Als generalist heb ik me beziggehouden met een aantal aspecten van kwaliteit van arbeid, bijvoorbeeld met arbo en verzuim, strategisch HRM, mobiliteit, arbeidsmarktaangelegenheden op zowel sector- als organisatieniveau. In feite liggen vrijwel alle onderwerpen die met arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsinhoud te maken hebben me. Werken voor de publieke sector – en dan met name voor verschillende onderwijssectoren – trekt me.

Schrijven ligt me: projectplannen of verantwoordingen, verslagen of afsprakenlijstjes: het op adequate wijze verwoorden van wat is besproken en/of besloten, gaat me goed af. Daarnaast heb ik een divers en groot netwerk; heb ik zelf bepaalde expertise niet in huis, dan weet ik vaak iemand die… iemand weet die…

Wat zoek ik?

Ik ben beschikbaar voor opdrachten die beperkt in omvang zijn. Mijn werk voor de Commissie bevoegdheden nieuwe vakken in het vo, bevalt me namelijk uitstekend. Maar daarnaast spring ik graag tijdelijk in, als bijvoorbeeld secretaris, sparringpartner of expert op verschillende terreinen.

Henriëtte Kassies

© Kassies Advies