FAQ's

 

Hier wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen via deze website.


Hoe ver gaan de oudste Boskoopse families terug? En wat zijn de oudste bronnen over Boskoop die hiervoor geraadpleegd zijn?
De oudste families gaan terug tot begin 16e eeuw, ongeveer vergelijkbaar met families in aangrenzende gemeenten. In de morgenboeken uit 1543, te raadplegen in het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland, staan gegevens uit de ambachten Laag Boskoop, Reyerskoop, Middelburg en Zuidwijk. De ambachtsbestuurders werden verplicht elk schrikkeljaar bij te houden welke personen eigenaar danwel gebruiker waren van de percelen en hoe groot dit perceel was. De reden dat deze bronnen nog bestaan (ondanks dat in 1753 het gerechtelijk archief van Boskoop door een brand is verloren gegaan), is dat deze morgenboeken in tweevoud moesten worden aangeleverd, waarvan één overzicht bij het Hoogheemraadschap moest worden ingeleverd. De oudste families die tot nu toe in de morgenboeken zijn gevonden, zijn de families Van Leeuwen, Nieuwerf, Boer, (van) Hijselendoorn, Doornstruijck (Timmerman), Brugman en Van 't Pad.

Zijn de beschreven families volledig?
Mijn streven is een stamboom zo compleet mogelijk uit te zoeken. Ik hanteer hier wel het standpunt dat alleen die generaties uitgezocht worden die direct aan Boskoop gerelateerd zijn. Sommige families zijn namelijk bijzonder groot, maar hebben slechts zijdelings met Boskoop te maken gehad. Verder wil ik vermelden dat  genealogie een tijdrovende hobby is, waardoor het kan gebeuren dat ik bepaalde gegevens nog niet ben tegengekomen.

Ik ben zelf in het bezit van één of meerdere (fragment)stambomen en wil deze melden op de site. Hoe moet dit?
Neemt u hiervoor contact op met de website eigenaar. Misschien heeft u een eigen website met een uitgezochte stamboom. In overleg is mogelijk om een link te plaatsen, zodat geinteresseerden uw website kunnen vinden. Een andere mogelijkheid is uw stamboom op deze site te plaatsen. Dit is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk.

Ik heb een aantal familie foto's die ik graag op de site zou willen plaatsen. Is dit mogelijk?
De website is (nog) in een primaire fase en heeft een beperkte opslagruimte, waardoor grote bestanden als foto's nog niet geplaatst kunnen worden. In een later stadium wil ik zeker proberen dit alsnog mogelijk te maken.

Ik heb zelf ook onderzoek gedaan naar één of meerdere Boskoopse families. Hoe meld ik aanvullingen en/of verbeteringen?
Ik ben altijd op zoek naar aanvullingen die in de stambo(o)men opgenomen kunnen worden. Op de hoofdpagina vindt u linksboven 'Contact'. Als u hierop klikt, komt u op een pagina waarop u uw aanvullingen kwijt kunt. De website eigenaar kan deze dan verwerken in de desbetreffende familie. Gevraagd wordt wel of de informatie zoveel mogelijk voorzien kan worden van bronvermeldingen.