Genealogische Website Boskoop

Hallo, mijn naam is Edwin van Voskuilen en ik heet u hartelijk welkom op de Genealogische Website Boskoop. Deze site toont de door mij en anderen verzamelde gegevens over diverse Boskoopse families. Sinds 1990 ben ik bezig met het verzamelen van genealogisch materiaal over Boskoop. Onderhand zijn er zoveel gegevens beschikbaar, dat ik deze graag op het internet wil plaatsen. Deze pagina wordt regelmatig aangepast.

Allereerst staat hieronder een overzicht met links naar alle Boskoopse families waar tot nu toe onderzoek naar is verricht. Doet u zelf ook onderzoek en bent u bereid tot uitwisseling van gegevens, dan kunt u een verzoek tot opname van een verwijzing naar uw site of emailadres sturen.

Waarom Boskoop? Ik ben er zelf geboren en getogen en had al vroeg een bijzondere interesse voor alles wat het met de geschiedenis van ons dorp te maken had. Boskoop dankt zijn bekendheid vanwege de uitgebreide sierteelt, die met meer dan 700 boomkwekerijen, verspreid over een oppervlakte van 1100 hectare één der grootste van Nederland is.

Boskoop is ontstaan als veenontginning in het begin van de 13 e eeuw en werd door graaf Willem I aan de Abdij van Rijnsburg geschonken. Dit was één van de belangrijkste vrouwenabdijen met uitgebreide bezittingen in Holland en Zeeland. De abdij wilde haar eigen vruchtbomenbestand vergroten door de Boskoopse boeren meer bomen te laten kweken dan dat zij nodig hadden voor eigen gebruik. Eerst werden bomen gekweekt voor heggen en windschutten, daarnaast natuurlijk ook vruchtbomen zoals appel- en perenbomen. Later is men zich meer gaan bezighouden met sierteelt.

De oudste Boskoopse families gaan tot de 16 e eeuw terug en zijn bijna uitsluitend boerengeslachten die land pachtten van de Abdij van Rijnsburg . Maar door de eeuwen heen ziet men steeds opnieuw dat mensen van buiten zich vestigen in Boskoop als kweker, handelaar in bomen of knecht.

Mocht u correcties, vragen of aanvullingen hebben, dan hoop ik dat u mij zult emailen. Veel plezier toegewenst !!

Toekomstige plannen

Het zou erg leuk zijn een genealogische werkgroep Boskoop in het leven te roepen, die zich specifiek bezighoudt met onderzoek naar stambomen en familiegeschiedenissen. Hiertoe zouden dan contacten moeten worden gelegd met het Historische Vereniging Boskoop en het Gemeentelijk Archief Boskoop. Maar ook het vastleggen van ‘verhalen van vroeger' hoort hiertoe.
Geschiedenis wordt nooit geschreven door losse feiten, maar door het grote geheel.

 

Alberts Hortensius Rosbergen
Benders Hijselendoorn (, van) Rijderweert

Besemer

Jongeneel Rijn, van

Blanken

Klaveren, van Soumain
Boer Kleef, van Spek
Brabander Kok Stavel, van
Brakel , van
Kromhout Staveren, van
Brugman Lapair Swarteleeuw
Bulk Leeuwen, van Timmerman
Colpa Leeuwen, van ( pred .) Tol, van
Damwijk Lieska ( Barentsz . I) Toorn , van der
Doornstruijk ( Gardinier ) Lieska ( Werboutsz ) Trimp
Douderen Liesveld Tuijnebreijer
Droog Loef Verheul ( Barentsz II)
Dubbelwijk Loos, de . NIEUW !! Verhoorn
Duijn , van der Nes, van Verkade
Dubbelmerckt Macdaniel Vermeul
Eck , van Meurs , van Versich
Frets

Neuteboom
(Jongeneuteboom )

Vliet, van
Felix Nieuwerf Voskuilen (, van)
Goedhart Nijveldt Vrijenhoef
Goudkade Ooms

Vuijk

Graft , van der Oosterwijk Waert , de
Grims Ottolander Werven, van der ( Biesenaer )
Groos , van Padt , van ‘t Wieringen , van
Grootendorst Palesteijn Wilgen, van (Willigen)
Guldemond Pauw Windhorst
Halvenraeck ( Rijneveld ) Pot Wolf, van der ( Losch )
Hanzon Prins Woudenberg, van
Heeteko Puffelen , van Zaal, van der
Heij Ravensberg Zwanenburg
Heijningen , van

Ravesteijn

Zijde, van der
Hooftman    
     
     
     
     
     

 


Laatste update op: 11 februari 2013