Privacy

 

Persoonlijke gegevens
In de stambomen staan een aantal persoonlijke gegevens opgenomen. Alleen die gegevens zijn opgenomen waarvoor ofwel toestemming is verkregen, ofwel het aanneemlijk is dat de rechthebbende geen bezwaar heeft tegen publicatie van de gegevens.

De beheerder van deze website verplicht zich op een zo goed mogelijke manier om te gaan met deze gegevens, waarbij de privacy van de rechthebbende zo goed mogelijk wordt beschermd.

Verwijdering en wijziging van de gegevens
De rechthebbende van gegevens kan op ieder moment verzoeken zijn gegevens te verwijderen of te wijzigingen. De beheerder zal in principe ieder verzoek tot verwijdering of wijziging inwilligen. Ook indien in een eerder stadium toestemming tot publicatie is gegeven kan de rechthebbende deze toestemming op ieder moment intrekken of beperken.

Wettelijk kader
Door de aard van de opslag en presentatie van gegevens valt deze stamboom niet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Echter, de beheerder van deze website zal wel de belangrijke bepalingen uit deze wet naleven en zo de privacy van de rechthebbenden zo goed mogelijk naleven. Deze website is niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (en kan dat door zijn aard ook niet). Bent u het niet eens met de gegevens in de stamboom? Een mailtje naar de beheerder van deze website is voldoende.

De stamboom valt door zijn aard wel onder het portretrecht. Volgens het portretrecht is toestemming van de rechthebbende niet vooraf nodig voor publicatie. De rechthebbende kan echter wel verzoeken afbeeldingen te verwijderen of onherkenbaar te maken.

Niet gepubliceerde gegevens
Van de personen in de stamboom wordt nooit het adres, het telefoonnummer of het e-mailadres getoond, tenzij hier vooraf toestemming voor is verkregen. Uitzondering is het gastenboek, waarvan aangegeven kan worden of men zijn e-mailadres wel of niet zichtbaar wil laten zien. Overige gegevens kunnen op verzoek verwijderd worden.

Verzoeken om informatie
Het komt regelmatig voor dat bezoekers van de website om een e-mailadres of telefoonnummer van iemand uit de stamboom vragen. De beheerder van deze website zal deze gegevens nooit verstrekken. Wel kan met de beheerder verzoeken contact op nemen met de gezochte persoon zodat deze zelf kan besloten of er contact wordt gezocht met de zoeker.

Overige situaties
In alle overige situaties kunt u contact opnemen met de beheerder van deze website. In overleg zal er een oplossing worden gezocht, waarbij de privacy van de belanghebbende altijd zal prevaleren.

Vragen of opmerkingen
Neemt u bij vragen of opmerkingen gerust even contact op met de beheerder van deze website.