Blanken

 

I. Claes Meesz Bleijnck , won. Stolwijk, tr. omstr. 1565 Marrigje Teunisdr


II. Ariaentje Claesdr. Bleijnck , won. Stolwijk, tr. omstr. 1590 Teunis Willemsz (nam de geslachtsnaam van zijn vrouw over)


III. Aagje Teunisdr. Bleijnck , jd. van Stolwijk, tr. 1 e Bergambacht omstr. 1610 Jan Joosten, tr. 2 e Dirck Cornelisz Bleijnck (Blanken), jm. van Bergambacht (nam de geslachtsnaam van zijn vrouw over)


IV. Tonis Dirckxe Blanken , schepen Bergambacht, overl. tussen 18 okt. 1676 en 26 mei 1686, tr. Adriaentje Gerrits , overl. jan. 1709


V. Jan Teunisse Blanken , ged. Bergambacht 8 febr. 1665, bouwman aldaar, begr. Bergambacht (impost 13 sept. 1723), tr. Bergambacht (huw.voorw) 28 okt. 1695 Leentge Jans , ged. Bergambacht 20 okt. 1669, begr. Bergambacht (impost 8 jan. 1751), dochter van Jan Aartsen (van den Berg), en Trijntje Maertens de Boer


VI. Jan Janse Blanken , ged. Bergambacht 6 apr. 1698, bouwman aldaar, begr. Bergambacht 8 juni 1770, tr. Bergambacht 25 febr. 1720 Neeltje Hannemans de Boer , ged. Stolwijk 17 apr. 1695, overl. na 6 mei 1779, dochter van Hanneman Laurisz de Boer, won. Stolwijk, later Lekkerkerk, en Geertje Dirk Franssendr

Een oudere broer van Jan was Teunis Jansen Blanken (1696-1774), gehuwd met Marrigje Willems de Jong (1697-1723). Diens zoon Jan Blanken (1728-1807) was molen- en sluizenbouwer en was hoofdtimmerman van de Krimpenerwaard. De meest bekende telg uit het geslacht Blanken is echter Jan's zoon Jan Blanken Jz (1755-1838), waterbouwkundig ingenieur en vanaf 1808 Inspecteur-Generaal bij Rijkswaterstaat.


VII. Jan Janse Blanken , ged. Bergambacht 21 aug. 1735, vestigde zich in Sluipwijk (1761), later in Boskoop (1763/64), veearts aldaar, begr. Boskoop 16 aug. 1811, ondertr. Bergambacht 3 mrt. 1761 Catharina Gijsbertse Coster , ged. Reeuwijk 8 apr. 1736, overl. Boskoop 23 mei 1814, dochter van Gijsbert Simonse Coster, schepen Sluipwijk 1734, en Grietje Leendertse Vermeul

Uit dit huwelijk:

•  Geertje Blanken, ged. Sluipwijk 25 okt. 1761

•  Neeltje Blanken , ged. Sluipwijk 9 jan. 1763, overl. Uithoorn 14 febr. 1839, tr. Leiderdorp 18 juni 1790 Jan van Tol , ged. Hazerswoude 7 juli 1765, timmerman, overl. Uithoorn 17 febr. 1839, zoon van Cornelis Jansz van Tol en Grietje Jansse van der Hans

•  Antje Blanken , ged. Boskoop 20 apr. 1764, overl. Zoetermeer 23 okt. 1837, tr. Boskoop 29 aug. 1790 Cornelis van Rijs , ged. Zegwaard 22 apr. 1764, overl. Boskoop 9 juli 1849, zoon van Cornelis van Rijs en Barbara Franken Berkel

•  Jan Blanken Jz , geb. Boskoop 1 sept. 1765, veearts (1796), zonder beroep (1832), overl. Koudekerk 20 juni 1832, tr. Leiderdorp 29 apr. 1795 Aartje van der Vooren , ged. Utrecht 21 jan. 1766, overl. Leiderdorp 19 sept. 1834, dochter van Arie van de Vooren en Anna Maria Stram. Hieruit nageslacht.

•  Grietje Blanken , ged. Boskoop 18 jan. 1767, overl. Boskoop 13 apr. 1837, tr. Boskoop 29 juli 1791 Gerrit van Ree , geb. 1771, overl. Boskoop 15 juli 1841

•  Gijsbert Blanken , volgt VIII.

•  Jacobus Blanken , ged. Boskoop 22 apr. 1770, tr. 1 e Amstelveen 28 febr. 1799 Judikje Haandijk , ged. Ouder Amstel 5 jan. 1777, overl. Abcoude-Proosdij 12 mei 1814, dochter van Dirk Haandijk en Jannetje Blij, tr. 2 e Abcoude-Proosdij 26 dec. 1814 Aaltje Rijken , ged. Kortenhoef 2 febr. 1766, overl. Ouder Amstel 1 apr. 1835, dochter van Cornelis Rijken en Marritje Spoor, tr. 3 e Ouder Amstel 25 nov. 1842 Aafje Gijsen , ged. Nieuw Loosdrecht 26 sept. 1773, overl. Ouder Amstel 9 febr. 1848, dochter van Hendrik Gijsen en Geertje Sijmense Schipper. Hieruit nageslacht.

•  Leendert Blanken, ged. Boskoop 23 febr. 1772

•  Dirk Blanken , ged. Boskoop 4 juli 1773, paardedokter, later landman, vestigde zich in 1800 in Schermerhorn, overl. Opmeer 25 jan. 1844, tr. Schermerhorn 12 juli 1800 Lijsje (Elisabeth) Boot, ged. Alphen 5 sept. 1773, overl. Opmeer 14 jan. 1850, dochter van Hendrik Pieterse Boot en Willemijntje Heemskerk. Hieruit nageslacht.

•  Simon Blanken , ged. Boskoop 14 mei 1775, veearts, won. Bergambacht, later Gouda, overl. Gouda 31 mei 1844, (onder)tr. 1 e Bergambacht 19 mei 1802 Gijsbertje Gelderblom , ged. Schoonhoven 9 dec. 1764, overl. Bergambacht 16 sept. 1830, dochter van Pieter Aalberse Gelderblom en Lijsje Ariense Oosterom, tr. 2 e Gouda 22 mei 1839 Cornelia van Dijk , ged. Puttershoek 15 juni 1788, winkelierster, overl. Gouda 23 febr. 1844, dochter van Andries van Dijk en Kaatje Vijgeboom. Uit dit huwelijk nageslacht.

•  Pleuna Blanken, ged. Boskoop 25 jan. 1778

akte van bekendheid 5 mrt. 1838.
Attestant(en): Cornelis Aalbers, Ahazuerus van der Leeden, Leendert Doemwijk, Jan van Leeuwen, allen te Boskoop. Zij kennen de grootvader van Johannes Diederikus Blanken [directeur van arbeid, koopman] te Sneek, zijnde Jan Blanken, veearts te Boskoop. Jan Blanken is in 1811 te Boskoop overleden .
Vredegerecht civiele zaken Gouda, inv 30, blz 27


VIII. Gijsbert Blanken , ged. Boskoop 17 juli 1768, koopman, overl. Hazerswoude 30 dec. 1829, tr. Boskoop 22 apr. 1804 Philippina Sloff, ged. Boskoop 15 jan. 1786, overl. Hazerswoude 15 nov. 1841, dochter van Arie Sloff en Lydia Rozee

Uit dit huwelijk:

•  Jan en Arie Blanken, ged. Boskoop 26 jan. 1805

•  Arie Blanken , volgt IX.

•  Jan Blanken, ged. Boskoop 12 okt. 1808

•  Lydia Blanken , ged. Boskoop 5 dec. 1811, overl. Hazerswoude 15 sept. 1841, tr. Hazerswoude 11 okt. 1835 Dirk Hemelop , ged. Hazerswoude 16 nov. 1806, arbeider, overl. Hazerswoude 28 aug. 1887, zoon van Ary Hemelop en Marijtje van Tol

•  Kaatje Blanken, ged. Waddinxveen 4 febr. 1815

•  Geertje Blanken, ged. Hazerswoude 4 febr. 1819

•  Zwerus Blanken, ged. Hazerwoude 4 nov. 1822, overl. Hazerswoude 25 mei 1836

•  Neeltje Blanken , ged. Hazerswoude 3 juni 1826, overl. Nieuwkoop 14 juni 1873, tr. Zegveld 17 aug. 1869 Anthonie Hofman , geb. Nieuwkoop 12 juli 1836, koopman, zoon van Jurrie Hofman en Aaltje van Leeuwen


IX. Arie Blanken , ged. Boskoop 1 febr. 1806, arbeider/veehoudersarbeider, won. Hazerswoude (1844, 1865), religie GerK, won. Oosteinde huisnummer 142 (155), overl. Hazerswoude 9 nov. 1870, tr. 1 e Hazerswoude 4 febr. 1831 Pieternel van der Vis , ged. Leimuiden 18 nov. 1810, dienstbode, overl. Hazerswoude 16 nov. 1834, dochter van Cornelis van der Vis en Noeltje van Vliet, tr. 2 e Hazerswoude 15 mei 1835 Adriaantje (Adriana) Kalkman, geb. Waddinxveen 30 juli 1814, overl. Hazerswoude 4 apr. 1842, dochter van Jan Kalkman en Regeltje Sliedrecht, tr. 3 e Alphen 10 mei 1844 Wilhelmina Rosing (Rozing), geb. Rijnsaterwoude 12 juli 1813, overl. Hazerswoude 26 febr. 1872, dochter van Arend Rosing en Anna Catharina Hulsman

Uit het eerste huwelijk:

•  Cornelia Blanken, ged. Hazerswoude 5 nov. 1831

•  Pietje Blanken, ged. Hazerswoude 18 sept. 1833, overl. Hazerswoude 7 juni 1842

•  Kaatje Blanken, ged. Hazerswoude 14 nov. 1834, overl. Hazerswoude 16 nov. 1834

Uit het tweede huwelijk:

•  Gijsbert Blanken , geb. Hazerswoude 27 nov. 1836, schipper, overl. Gouda 23 dec. 1901, tr. Sluipwijk 22 okt. 1866 Klasina Hey , geb. Sluipwijk 4 nov. 1843, overl. Gouda 22 okt. 1916, dochter van Jan Hey en Jaapje Jongeneel. Hieruit nagelacht, o.a. Adriana Blanken, tr. Wouter van Kleef, boomkweker.

•  Aagje Blanken, geb. Hazerswoude 6 febr. 1838

•  Jan Blanken , volgt Xa.

•  Ahasueres (Zweer) Blanken , geb. Hazerswoude 22 dec. 1840, arbeider, overl. Alphen 30 juli 1916, tr. Ter Aar 17 juni 1870 Suzanna de Bruin , geb. Ter Aar 8 juni 1842, overl. Alphen 11 mei 1925, dochter van Gerrit de Bruin en Gerarda van Rooyen. Hieruit nageslacht.

Uit het derde huwelijk:

•  Arend Blanken, geb./overl. Hazerswoude 1 mrt. 1845

•  Arend Blanken , volgt Xb.

•  Pieter Blanken , geb. Hazerswoude 27 juni 1848, visser te Hazerswoude (1883), overl. Hazerswoude 23 okt. 1920, tr. Hazerswoude 10 okt. 1873 Pietertje Niemandsverdriet , geb. Hazerswoude 6 apr. 1848, overl. Hazerswoude 4 dec. 1926, dochter van Krijn Niemandsverdriet en Jaapje Sloof. Hieruit nageslacht.

•  Christiaan Blanken, geb. Hazerswoude 2 juni 1851

•  Cornelis Blanken , geb. Hazerswoude 30 mrt. 1853, boerenarbeider, won. Alphen, later Bodegraven (1890), tr. Alphen 6 dec. 1883 Janna Korver , geb. Zegveld 9 nov. 1858, zonder beroep, won. Alphen, dochter van Tijmen Korver, arbeider te Zegveld, en Geertruij Verdouw. Hieruit nageslacht.

•  Neeltje Blanken, geb. Hazerswoude 8 juni 1857, overl. Hazerswoude 22 sept. 1859


Xa. Jan Blanken , geb. Hazerswoude 4 mrt. 1839, bouwmansknecht, verbleef kort te Alkemade (1865), spoedig daarna won. Hazerswoude (1866), laatst won. Zwammerdam (1917), overl. Zwammerdam 26 jan. 1917, tr. Alphen 25 mei 1865 Margje Hulscher , geb. Alphen 20 okt. 1843, dienstbode won. Alphen (1865), overl. Zwammerdam 24 jan. 1917, dochter van Bernardus Hulscher en Neeltje Romeijn

Uit dit huwelijk:

•  Arie Blanken , geb. Alkemade 17 sept. 1865, houtzager, tr. Zwammerdam 12 mei 1893 Anna Domburg , geb. Zwammerdam 13 juni 1864, dochter van Klaas Domburg en Willemina Blijleven. Hieruit nageslacht.

•  Bernardus Blanken , volgt XIa.

•  Jan Blanken , geb. Hazerswoude 20 okt. 1867, dagloner / boerenwerkman won. Zwammerdam (1901), overl. Zwammerdam 10 mei 1951, tr. Zwammerdam 13 dec. 1894 Geertje Dekker , geb. Bodegraven 13 dec. 1872, overl. Zwammerdam 9 apr. 1957, dochter van Maarten Dekker en Maria van der Winden. Hieruit nageslacht.

•  Neeltje Blanken, geb. Hazerswoude 8 febr. 1869, overl. Hazerswoude 20 juli 1869

•  Neeltje Blanken, geb. Hazerswoude 17 apr. 1870, tr. Zwammerdam 16 mei 1889 Jan Domburg , geb. Zwammerdam 13 febr. 1866, zoon van Klaas Domburg en Willemina Blijleven

•  Wijntje Blijleven, geb. Hazerswoude 12 jan. 1872, overl. Hazerswoude 28 dec. 1889

•  Adriana Blanken, geb. Alphen 15 nov. 1873, overl. Alphen 16 mei 1874

•  Hermanus

•  Adriana Blanken, geb. Alphen 8 sept. 1876, overl. Alphen 7 aug. 1877

•  Pieter Blanken, geb. Alphen 25 dec. 1877, overl. Alphen 19 juli 1879

•  Adriana Blanken, geb. Alphen 28 febr. 1879, overl. Alphen 12 juni 1879

•  Pietje Blanken, geb. Alphen 20 mei 1880, overl. Alphen 2 sept. 1881

•  Adriana Blanken, geb. Alphen 2 aug. 1881, overl. Alphen 19 sept. 1881

•  Pieter Blanken, geb. Alphen 6 mei 1883

•  Margje Blanken, geb. Alphen 17 aug. 1884, overl. Alphen 6 sept. 1884


Xb. Arend Blanken , geb. Hazerswoude 28 mrt. 1846, arbeider/bouwmansknecht te Hazerswoude 1846-1850, vestigde zich in Oudshoorn 25 mei 1864, later in Boskoop 16 mei 1877, won. Oosteinde huisnummer 155 (172), religie GerK, overl. Boskoop 15 jan. 1890, tr. Hazerswoude 4 okt. 1872 Adriana Borg (Berg) , geb. Nieuwpoort 31 mei 1844, overl. Boskoop 12 juni 1891, dochter van Jan Borg en Jaantje Montelban

Uit dit huwelijk:

•  Adriana Blanken , geb. Hazerswoude 28 dec. 1872, tr. Boskoop 27 mrt. 1896 Jan van Veen , geb. Amsterdam 1870, zoon van Willem Hendrik van Veen en Elizabeth van Dam

•  Arie Blanken, geb. Hazerswoude 28 dec. 1872, overl. Boskoop 19 apr. 1892

•  Cornelis Blanken , geb. Hazerswoude 13 febr. 1874, volgt XIb.

•  Marinus Blanken , geb. Hazerswoude 16 jan. 1875, volgt XIc.

•  Pieter Blanken, geb. Hazerswoude 21 juli 1876, overl. Hazerswoude 31 aug. 1876

•  Jenneko Blanken , geb. Boskoop 6 juli 1877, volgt XId.

•  Neeltje Blanken , geb. Boskoop 29 sept. 1879, tr. Boskoop 20 mei 1904 Pieter van Herk , geb. Bergambacht 1877, zoon van Pieter van Herk en Cornelia de Jager

•  Maria Blanken, geb. Boskoop 11 juli 1880, overl. Boskoop 31 okt. 1893

•  Anna Cornelia Wilhelmina Blanken, geb. Boskoop 30 apr. 1884, overl. Boskoop 25 juni 1891


XIa. Bernardus Blanken , geb. Hazerswoude 12 okt. 1866, los werkman (1893-1903), later boomkweker (1910), vestigde zich, 17 jaar oud, in Alphen 8 mei 1883, later naar Oudshoorn 11 dec. 1884, later in Boskoop (tot 1903), won. Alphen wijk B (1910-1922), overl. Alphen 10 aug. 1948, tr. Zwammerdam 4 mei 1893 Francientje Bloos , geb. Nieuwkoop 19 febr. 1869, overl. Boskoop 4 mei 1954, dochter van Teunis Bloos en Maria van Schaik

Uit dit huwelijk:

•  Jan Blanken, geb. Boskoop 7 febr. 1894

•  Maria Blanken, geb. Boskoop 28 okt. 1895

•  Teunis Blanken , geb. Boskoop 24 sept. 1899, vermeld gezinskaarten Alphen 1912-1939, tr. Boskoop 21 sept. 1922 Adriana Bijland , geb. Boskoop 1901, dochter van Adrianus Bijland en Jannetje Vossepoel

•  Arie Blanken, geb. Alphen 1900/01, overl. Boskoop 30 juli 1901

•  Margje Blanken, geb. Alphen 1902/03, overl. Boskoop 13 aug. 1903

•  Arie Blanken , geb. Alphen 9 aug. 1904, boomkweker, won. Alphen aan de Rijn, overl. Alphen 18 aug. 1942, tr. Waddinxveen 28 jan. 1931 Aagje Burger

•  Piet Blanken, geb. Alphen aug. 1906, overl. Alphen 17 sept. 1906

•  Margje Blanken, geb. Alphen nov. 1907, overl. Alphen 7 dec. 1907


XIb. Cornelis Blanken , geb. Hazerswoude 13 febr. 1874, boomkweker, overl. Boskoop 20 dec. 1950, tr. Boskoop 30 aug. 1895 Johanna Hogerdijk , geb. Waddinxveen 1 nov. 1875, overl. Boskoop 29 mrt. 1947, dochter van Jacob Hogerdijk en Cornelia van Willigen

Uit dit huwelijk:

•  Arend Blanken, geb. Boskoop 27 jan. 1896, overl. Boskoop 18 dec. 1896

•  Adriana Johanna Blanken, geb. Boskoop 12 okt. 1898

•  Cornelia Neeltje Blanken , geb. Boskoop 30 okt. 1901, tr. Boskoop 2 febr. 1923 Hendrik van Oijen, geb. Boskoop 1896, zoon van Arij van Oijen, geb. Vlissingen, en Masje van Klaveren (ex Lambertus van Klaveren, won. Waddinxveen, en Cornelia Boer)


XIc. Marinus Blanken , geb. Hazerswoude 16 jan. 1875, visser te Reeuwijk, tr. 1 e Reeuwijk 17 mrt. 1899 Grietje Boere , tr. 2 e Boskoop 15 okt. 1926 Jannigje den Ouden , geb. Bergambacht 1867, dochter van Cornelis den Ouden en Jannigje Prins. Hieruit nageslacht Blanken te Reeuwijk.

Uit dit huwelijk:

•  Neeltje Blanken, geb. Reeuwijk 9 aug. 1900

•  Arend Blanken , geb. Reeuwijk 17 mrt. 1902, tr. Boskoop 22 aug. 1924 Lijdia Slappendel, geb. Boskoop 1903/04, dochter van Johannes Slappendel en Johanna Jongeneel

•  Pieter Blanken, geb. Reeuwijk 17 okt. 1903

•  Adriana Blanken, geb. Reeuwijk 14 juli 1905, overl. Reeuwijk 15 juli 1905

•  Cornelis Blanken, geb. Reeuwijk 16 apr. 1908

•  Adrianus Blanken, geb. Reeuwijk 22 apr. 1912


XId. Jenneko Blanken , geb. Boskoop 6 juni 1877, boomkweker won. Hazerswoude (1904), later Boskoop (1932), tr. Boskoop 2 sept. 1901 Jannetje Quint , dochter van Willem Quint en Susanna Gijsenberg

Uit dit huwelijk:

•  Adriana Blanken , geb. Hazerswoude 1902/03, tr. Boskoop 2 juli 1925 Leendert de Mik , geb. Willige Langerak 25 febr. 1903, boomkweker te Boskoop (1929), overl. Hazerswoude 1990, zoon van Willem de Mik en Johanna Gelderblom. Hieruit o.a. Johanna Jannetje, geb. 1926, en Jannetje Adriana de Mik, geb. 1929

•  Willem Blanken , geb. Nieuwveen (ten huize bij zijn grootmoeder Susanna Gijsenberg) 17 aug. 1904

•  Jannetje Helena Blanken , geb. Boskoop 1913 (in 1932 oud 19 jr), tr. Benthuizen 16 juni 1932 Antonie Jopse , geb. Poortvliet (Z) 1908, grondwerker, won. Benthuizen

•  Susan Arend Blanken , tr. *Leiden omstr. 1935 Johanna Jacomina Spruijt. Hieruit nageslacht in Canada.