1935/36

 

HET LEIDSE VOORGESLACHT VAN DE FAMILIE COLPA IN BOSKOOP

 

door

E.E. van Voskuilen

 

Bronnen:

 

 

Inleiding

 

De naam Colpa is afgeleid van de geslachtsnaam Colpaert, die in Vlaanderen algemeen bekend was. De oudste vermelding is van een Arent Colpaert die leenman was van de St.Baafs Adbij in 1360. Raes Colpaert wordt als schepen van Gent aangeduid in 1432 en 1433. Maar ook in de stad Brugge komt een Jan Colpaert voor in 1383, die dan als zorger van het St.Joris gilde wordt vermeld.

De eerste generaties van onderstaande familie waren katholiek en lieten hun kinderen als zodanig dopen. Hermanus Colpa (generatie III) trouwde in 1730 met de gereformeerde blikslagersdochter Johanna van Rietkerken en nam haar religie over. Huibert Colpa (1787-1830), een achterkleinzoon van genoemde Hermanus, had een gelijknamige zoon Huibert die zich rond 1850 in Boskoop vestigde en een winkel had in ‘galanteriën’. Verder was hij koster van de Ned. Hervormde Kerk. Een neef van Huibert, J.H. Colpa kwam in 1881 ook naar Boskoop waar hij een horlogezaak begon op de Achterkade. Diens zoon Hendrik (Henk) Colpa was een bekende zilversmid en onder andere ontwerper van de huidige burgemeestersketting.

 

Er zijn meerdere families Colpa gesignaleerd in Leiden. Philips Culpaert, poorter te Armentières en de gereformeerde religie toegedaan, vestigde zich in het begin van de 17e eeuw in de Lakenstad. Zijn nakomelingen maakten eveneens gebruik van de naam Colpa, maar zijn voor zover bekend niet aan bovenstaande familie verwant.

 

 

 

 

 

 

Genealogie Colpa (Colpaert

 

I. N.N. (Petrus?) Colpaert (Colbart, Coolbaart), geb. omstr. 1650, waarschijnlijk afkomstig van Brugge of Isegem, overl. voor 1703;

tr. Vlaanderen omstr. 1675 Johanna Warnsbeek (Warmbeeke), doopgetuige 1706/07/08

Johanna Warnsbeek tr. 2e (RK Jorissteeg) Joris (Georgius) van Bornes, getuige 1703

Kinderen (volgorde onbekend):

1.                  Albert Colpaart (Koolbaert), volgt IIa.

2.                  Josephus (Joost) Colpaert, volgt IIb.

 

 

IIa. Albert Colpaart (Koolbaert), jm. van Brugge, spinner, won. (naast de) Vliet in de Weselpoort (1705);

ondertr./tr. 1e Leiden 7/23 juli 1702 Alida Willems Hofstrom (Ootroo), jd. van Kampen, won. Oude Levendaal;

ondertr./tr. 2e Leiden 31 okt. 1705 (getuige Joris Bornes schoonvader van de bruidegom) Maria van Staveren, jd. van Rijswijk, won. buiten de Koepoort (1705), doopgetuige 1711/14, dochter van Abraham van Staveren en Grietje Andries. Uit beide huwelijken: Guillelmus, Joris, Petrus, Johanna, Anna Catharina, Maria en Johanna Colpa(ert)

 

Plaats

Leiden

Datum ondertrouw

06-04-1737

Bron

Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)

Bruidegom

Johannes de Vrind

Plaats geboorte

Leijden

Woonplaats bruidegom

Witwerkerspoort Op De Middelstegragt

Beroep

dekenwerker

Bruid

Maria Colpa

Plaats geboorte

Leijden

Woonplaats bruid

Delftse Vliet

Archiefnr

1004

Inventarisnummer

37

Inventaris beginjaar

1736

Inventaris eindjaar

1741

Folio

NN-41v

Opmerkingen

de bruidegom is vergezeld met Louijs de Vrind, zijn vader, wonende in de Witwerkerspoort op de Middelstegragt/ de bruid is vergeld met Aelbert Colpa, haar vader, wonende op de Delftse Vliet

 

IIb. Josephus (Joost, Judocus) Colpa(art) (Colbaert, Kolbaert, Colbartis), geb. Isegem (Vl.) omstr. 1675/80, spinner, overl. Leiden 2 mrt. 1718;

tr. Leiden 20 mei 1703 (get. Georgius van Bernes en Elisabeth Vermont) Ermelinda (Hermanna, Hermijna, Ermijntje) Sijselaer (Sutelaar, Zutelaer, Hijselaer), geb. Schenkersschans (Westfalen, D.) omstr. 1680 als buitenecht. dochter van Engeltje Harmensdr, doopgetuige 1705, 1715

Kinderen:

1.                  Georgius Colbaert, ged. Leiden (RK Jezuiëtenstatie) 11 jan. 1705 (get. Georges Bernes en Joanna Wambeek)

2.                  Hermanus Colpaart (Colpa), (get. Joanna Warmbeeke en Albertus Colpaert), volgt III.

3.                  Petrus Colpaert, ged. Leiden (RK Kuiperssteeg) 18 aug. 1709 (get. Albertus Colpaert en Maria Stavere)

4.                  Nicolaes Colpaert, ged. Leiden (RK Appelmarktstatie) 8 dec. 1711 (get. Albert Colpaert en Marytie van Stavere)

5.                  Albertus Colpart, ged. Leiden (RK Kuiperssteeg) 14 mrt. 1714 (get. Albertus Colpart en Marijtje van Staveren)

6.                  Machtilde Colpart, ged. Leiden (RK Kuiperssteeg) 31 okt. 1716 (get. Cornelia Arckxhoeck)

 

Joost en Harmijntje Colpaerdt waren getuige bij de doop van Joanna, dochter van Albert Colpaerd en Marytje van Staveren d.d. 7 sept. 1715 in de RK StJorissteeg Kerk

 

 

III. Hermanus Colpa (Colpaart, Kolpa, Kalpa, Koljon), ged. (Jezuietenkerk) 16 apr. 1707 (get. Joanna Warmbeeke en Albertus Colpaert), hoedenmakersknecht, won. Kaardesteeg (1755), doopgetuige 1755/56/62, overl. Leiden tussen 18 en 25 dec. 1779 (oud 72 jaar);

ondertr. Leiden 15 sept. 1730 (met assistentie van Lodewijk Ardinois, bekende van de bruidegom, en Johanna Enkelaar, moeder van de bruid) Johanna (van) Rietkerken, ged. Leiden 4 mrt. 1711 (get. Hendrina van Velp), overl. Leiden 26 sept. 1795, dochter van Jan Cornelisz van Rietkerken, blikslager in de Sonneveltsteeg 1704-1718 (ex Cornelis van Rietkerken, beëdigd korenmeter, en Lijntje Lamberts Wassenburg), en Johanna Pietersdr Enkelaar (ex Pieter Pietersz Enckelaer, kleermaker won. aan de Langebrug bij de ‘Penshalle’, en Liesbeth Jans de Wilde)

Uit dit huwelijk:

1.                  Joseph Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 15 juli 1731 (get. Johanna Rietkerken), volgt IV.

2.                  Lijsbeth Kalpa, ged. Leiden (Pieterkerk) 21 jan. 1733 (get. Lijsbeth van Rietkerken)

3.                  Jacob Kolpa, ged. Leiden (Pieterskerk) 20 aug. 1734 (get. Lijsbet van Rietkerken), hoedenmakersknecht won. Dwerskamp of Kaardesteeg, ondertr. Leiden 20 juni 1755 Lena Verbrugh, geb. Maurik (Geld.), won. Oude Levendaal

4.                  Jan Koljon, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 30 aug. 1736 (get. Maria van Rietkercken)

5.                  Johanna Kolpa, ged. Leiden Hooglandse Kerk) 25 dec. 1737 (get. Johanna Enkelaar)

6.                  Cornelia Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 6 dec. 1739 (get. Cornelia van Rietkerken)

7.                  Jan Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 25 jan. 1741 (get. Johanna Enkelaar)

8.                  Maria Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 25 dec. 1742 (get. Marijtje van Rietkerken), overl. Leiden 26 febr. 1823 (oud 80 jaar), tr. Jacobus Kok

9.                  Jan Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 20 mei 1745 (get. Cornelia van Rietkerken)

10.              Pieter Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 10 aug. 1747 (get. Johanna Rietkerken)

11.              Cornelia Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 15 jan. 1749 (get. Johanna en Cornelia van Rietkerken)

12.              Hermanus Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 3 febr. 1752 (get. Johanna Enkelaar)

 

Hermanus Colpa was getuige bij het huwelijk van zijn zoon Jacob op 20 juni 1755 met Lena Verburg, afkomstig van Maurik (Geld)

 

 

IV. Joseph (Joost) Colpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 15 juli 1731, dekenwever won. Kaardesteeg (1755), later Uitterstegracht (1784, 1790), Vestegracht (1785), doopgetuige 1786, won. Eerste Haverstraat (1797), Middelstegracht (1801), begr. Leiden (in het Minnehuis) 14 nov. 1810, oud 79 jaar;

ondertr. (1) Leiden 1 nov. 1755 (met assistentie van Hermanus Colpa, vader van de bruidegom, en Anna van Beemen, moeder van de bruid) Maria Dillencourt (Drillencourt, Dingkoort), ged. Leiden 20 febr. 1737, overl. Leiden 5 jan. 1783, dochter van Frans Dilcourt en Anna de Vos (van Beemen);

ondertr. (2) Leiden 4 juli 1783 (met assistentie van Johanna van Rietkerken, moeder van de bruidegom, en Jannetje de Cler, zuster van de bruid) Geertrui de Kler, ged. Leiden 3 sept. 1738, dochter van Albert de Cler, droogscheerder, en Johanna Bennetot

Uit het eerste huwelijk:

1.                  Hermannus Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 12 sept. 1756 (get. Hermannus Kolpa en Johanna Rietkerken), volgt V.

2.                  Anna Kolpa, ged. Leiden (Pieterskerk) 22 nov. 1758 (get. Jakobus van Beemen en Anna de Vos)

3.                  Joseph Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 6 dec. 1759 (get. Jacobus van Beemen en Anna de Vos), dekenwerker, won. Uitterstegracht, ondertr. Leiden 27 aug. 1784 Christina van Gog

4.                  Jacob Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 25 mrt. 1762 (get. Harmanus Kolpa en Johanna Rietkerke)

5.                  Johanna Kolpa, ged. Leiden (Pieterskerk) 30 jan. 1765 (get. Johanna de Vos)

6.                  Johannes Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 31 mei 1767 (get. Johanna Kolpa)

7.                  Jacobus Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 15 okt. 1769 (get. Johannes van Beemen en Jannetje Meulenaar)

8.                  Klaas Kolpa, ged. Leiden (Pieterskerk) 12 aug. 1772 (get. Cornelis Kolpa)

9.                  Pieter Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 16 mrt. 1775 (get. Joanna Kolpa), dekenwever won. Eerste Haverstraat, ondertr. Leiden 27 juli 1797 Kaatje Reemond, geb. Leiden, won. Eerste Haverstraat

10.              Sara Kolpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 18 okt. 1778 (get. Huibert van Beemen en Sara Delie)

11.              Geertrui Colpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 25 febr. 1781 (get. Geertrui la Bordus), won. Uitterstegracht, ondertr. Leiden 17 juli 1801 Manus van der Reek, geb. Leiden, kuipersknecht won. Vestestraat

 

 

V. Hermanus Colpa, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 12 sept. 1756, dekenwever, overl. Leiden 6 mei 1832 (oud 76 jaar);

ondertr. Leiden 23 mei 1784 Marijtje Hinkelman, ged. Leiden 13 jan. 1763, spinster (1784), overl. 27 jan. 1818, dochter van Hendrik Hinkelman, koperslagersknecht (ex Jan Hinkelman, fruitverkoper, en Maria Hendriks), en van Magdalena Pieter Jacobsdr (ex Pieter Adriaens Pietersen, persersknecht, en Anna Boon)

 

Hermanus en Marijtje hadden 10 kinderen gekregen. Desondanks stierven de meeste kinderen op jonge leeftijd. Alleen Huibert (geb. 1787), Maria (geb. 1789) en Jacoba (geb. 1800) zouden de volwassen leeftijd behalen.

 

 

VI. Huibert Colpa, ged. Leiden (Hooglandse kerk) 18 febr. 1787, wever won. Uiterstegracht no 69 (1812/14), Heeregracht no 158 (1817), Langegracht no 770 (1821/24), overl. Leiden 11 mrt. 1830, tr. 1e Leiden 17 apr. 1811 Antje Vreugdenburg, ged. Leiden 1 nov. 1789, overl. Leiden 30 mei 1814 (oud 24 jaar), dochter van Jacobus Vreugdenburg en Lisabetha Mioch, tr. 2e Leiden 2 mei 1816 Catharina Frankhuijsen, ged. Leiden 27 mei 1792 (get. Johannes Frankhuijsen en Maria Tegelaar), broodslijtster en pluister (1816), dochter van Hendrik Frankhuijsen, droogscheerder won. Langegracht, en Maria Tegelaar.

Catharina Frankhuijsen tr. 2e Leiden 22 aug. 1836 Hendrik Roosing, geb. Leiden 11 mei 1800, korporaal te Leiden, won. Langegracht, wijk 5 (1838), overl. Leiden 7 aug. 1849 (oud 49 jaar), zoon van Hendrik Roosing en Cornelia Vinkesteijn

Uit het huwelijk Colpa-Vreugdenburg:

1.                  Hermanus Jacobus Colpa, geb. Leiden 20 apr. 1812, overl. Leiden 3 juli 1812

2.                  Elisabeth Colpa, geb. Leiden 25 aug. 1813, overl. Leiden 11 dec. 1813

Uit het huwelijk Colpa-Frankenhuizen:

3.                  Hermanus Colpa, geb. Leiden 11 febr. 1817, overl. Leiden 21 juni 1818

4.                  Hendrik Colpa, geb. Leiden 11 mei 1819, letterzetter won. Vliet (1844), winkelier won. Cellebroersgracht (1855), overl. Leiden 10 mrt. 1855 (oud 35 jaar), tr. Leiden 9 nov. 1843 Sara Maria Peyster, dochter van Johannes Peyster en Johanna Sintieve

5.                  Hermanus Colpa, geb. Leiden 23 apr. 1821, overl. Leiden 2 juli 1822

6.                  Huybert Colpa, geb. Leiden 7 aug. 1824, volgt VIIa.

7.                  Cornelis Colpa, geb. Leiden 4 juni 1826, volgt VIIb.

Uit het huwelijk Roosing-Frankenhuizen:

8.                  Hendrik Roosing, geb. Leiden 11 juni 1838, kleermaker te Leiden, overl. Zwijndrecht 10 okt. 1895 (oud 57 jaar), tr. 1e Leiden 31 jan. 1862 Pieternella Teljeur, geb. Leiden 27 aug. 1830, dochter van Samuel Teljeur en Jannetje Galjaard, tr. 2e Rotterdam 1 apr. 1891 Machelina Christina Verschoor, dochter van Christiaan Verschoor en Anna Maria van der Kaaij

 

 

VIIa. Huybert Colpa, ged. Leiden 7 aug. 1824, blikslager te Leiden, vestigde zich omstreeks 1850 te Boskoop, later winkelier in galanteriën en huishoudelijke artikelen in de Kerkstraat (1889), benoemd tot koster van de Ned. Hervormde Kerk aldaar 1862-1896, vertrok in het voorjaar van 1902 naar ’s-Gravenhage, overl. ’s-Gravenhage 11 okt. 1913 (89 jaar), tr. Leiden 12 febr. 1846 Rozetta (Rosetta) Luksenburg, geb. Leiden 10 juni 1821, naaister (1846), overl. ’s-Gravenhage 31 dec. 1914, dochter van Pieter Luksenburg, rokjeswever, en Johanna Trouwee (ex Jacobus Trouwee, won. Middelstegracht, en Rosetta van Weeren).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hubertus Colpa, geb. Leiden 25 mei 1846, kwekeling te Gouda (1860), onderwijzer eerst te Nieuwkoop, Oudshoorn, verhuisde 3 juni 1871 naar Alkemade

2.                  Johanna Maria Catharina Colpa, geb. Leiden 24 aug. 1848, overl. Boskoop 7 juli 1851

3.                  Rosetta Colpa, geb. Boskoop 15 jan. 1851, overl. Boskoop 22 juli 1851

4.                  Hendrik Colpa, geb. Boskoop 22 mei 1852, boomkweker te Tiel, overl. Oud Vroenhoven (L.) 5 juni 1915 (oud 62 jaar), tr. 1e Tiel 3 febr. 1876 Clara Maria Spierings, geb. Rotterdam 19 sept. 1840, weduwe van Nicolaas van Hesteren (1876), overl. St.Pieter (L.) 7 sept. 1897 (oud 57 jaar), dochter van Johannes Hendrikus Spierings en Allegonda van den Heuvel, tr. 2e Maastricht 27 sept. 1898 Maria Anna Beckers, geb. Maastricht

5.                  Catharina Colpa, geb. Boskoop 27 mei 1854

6.                  Pieter (Jacobus) Colpa, geb. Boskoop 27 juni 1856, overl. Boskoop 2 juni 1858

7.                  Cornelis Jacobus Colpa, geb. Boskoop 27 dec. 1858, volgt VIIIa.

 

Bij de afdeling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap wordt onder de depothouders genoemd H. Colpa te Boskoop

Rijnbode 3 juli 1887

 

Onze HARTELIJKE DANK aan allen, die hunne hulp hebben verleend bij het redden van ons huis en inboedel. De Familie COLPA, Kerkstraat.

Boskoops Advertentieblad, 5 okt. 1895

 

H. Colpa, sinds 1862 onafgebroken koster van de Herv. Kerk [te Boskoop]

Dit werd opgemerkt tijdens de herdenking van het 50 jarig huwelijk van H. Colpa en zijn echtgenote.

Rijnbode 12 febr. 1896

 

Idem eervol ontslag gevraagd wegens hooge leeftijd

Rijnbode 9 sept. 1896

 

Aan alle oprechte vrienden, kennissen en voormalige begunstigers brengen wy bij dezen ons laatst Vaarwel. H. COLPA en FAMILIE. Amsterdam, Overtoom 24.

Boskoops Advertentieblad, 8 mrt. 1902

 

Wegens hoogen leeftijd op een der beste standen van Boskoop, zeer aan te bevelen voor h.h. horlogemakers, uit de hand te koop EEN HUIS, waarin ruim 40 jaar eene zaak in galanterien, glas, porcelein, aardewerk en huishoudelijke artikelen. Adr. H. COLPA, Kerkstraat, Boskoop

Rijnbode 5 jan. 1902

 

Op 12 Februari a.s. hopen H. COLPA EN ECHTGENOOTE , hunne Zestig-jarige Echt-vereeniging te herdenken. Namens de Familie, C. J. COLPA. ‘s-'Gravenkage, Valeriussstraat 103

Boskoops Advertentieblad, 27 jan. 1906

 

 

VIIb. Cornelis Colpa, geb. Leiden 4 juni 1826, goud- en zilversmid (1855), won. Lange Mare nr 27 (1855/73), zonder beroep (1890), overl. Leiden 9 apr. 1897 (oud 70 jaar), tr. Leiden 27 febr. 1850 Johanna Magdalena Midderhof, ged. Leiden 20 juli 1824, overl. ’s-Gravezande 9 apr. 1905 (oud 80 jaar), dochter van Johannes Hendrik Midderhof, letterzetter (1816), won. Klaresteeg (Leiden), en Hendrica Duiverman, dienstmaagd won. Bagijnhof (1816)

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Johanna Colpa, geb. Leiden 30 mrt. 1855, overl. ’s-Gravenhage jan. 1909 (oud 53 jaar), ongehuwd

2.                  Johannes Hubertus Colpa, geb. Leiden 15 febr. 1857, volgt VIIIb.

3.                  Huberta Johanna Colpa, geb. Leiden 7 juli 1859, overl. Apeldoorn 12 dec. 1945 (oud 86 jaar), tr. Gerardus Pieter Oostenrijk

4.                  Cornelis Colpa, geb. Leiden 21 aug. 1861

5.                  Jacobus Hendrik Pieter Colpa, geb. Leiden 10 apr. 1863

6.                  Jacobus Hendrik Pieter Colpa, geb. Leiden 14 mei 1864

7.                  Jacobus Hendrik Pieter Colpa, geb. Leiden 22 dec. 1865, volgt VIIIc.

 

 


                                                     

     Geschilderde portretten Cornelis Colpa en Johanna Magdalena Midderhof

 

In de Leidse bevolkingsregisters van 1850-1860 komt Cornelis Colpa, goudsmid, religie Ned. Hervormd, met zijn vrouw en kinderen voor. Inwonend is zijn schoonvader J.H. Midderhof (1791-1875).

 

Leydse Courant, 28/03/1873

 

 

 

Leidsch Dagblad, 16/02/1875

 

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader en Behuwdvader, de Heer C. COLPA te LEIDEN, in den ouderdom van bijna 71 jaar. J. H. OOLPA. J. COLPA—DEN OUDEN.

Boskoops Advertentieblad, 10 apr. 1897

 

Heden overleed onverwachts, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw J. MIDDERHOF, weduwe van den Heer C. COLPA, in den ouderdom van bijna 81 jaar. J. H. COLPA. J. COLPA-DEN OUDEN en Kleinkinderen.

'S-GRAVENZANDE, 9 April 1905. Eenige en algemeene kennisgeving

Boskoops Advertentieblad, 12 apr. 1905

 

 

VIIIa. Cornelis Jacobus Colpa, geb. Boskoop 27 dec. 1858, vestigde zich als hulponderwijzer, won. Houtsmansgracht nr. 200 te Gouda 29 sept. 1878, vertrok naar Utrecht 2 apr. 1880, landmeter en verificateur van het kadaster te Leeuwarden (1895), tr. Utrecht 10 juni 1902 Jacoba Johanna Wilhelmina van Tussenbroek, geb. Utrecht 8 aug. 1876, dochter van Gerardus Cornelis van Tusssenbroek, fabrikant van markiezen in Utrecht (ex Gerardus van Tussenbroek, timmerman, en Cornelia van der Voort), en van Jacoba Johanna Wilhelmina Lebbe.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacoba Johanna Wilhelmina Colpa, geb. Amsterdam 16 mrt. 1903, tr. Groningen 10 juni 1925 Albert Johan Bakker

 

BOSKOOP. Onze vroegere dorpsgenoot de heer C.J. Colpa, landmeter bij het kadaster te Leeuwarden is voor 1895 ter beschikking gesteld van de commissie voor Graadmeting en Waterpassing

Rijnbode 26-6-1895

 

Onze vroegere plaatsgenoot, de heer C. J . Colpa, ingenieur-verificateur van het kadaster te Groningen, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Boskoops Advertentieblad, 2 sept. 1922

 

 

VIIIb. Johannes Hubertus Colpa, geb. Leiden 15 febr. 1857, goudsmid en opticien, vestigde zich in Boskoop 2 okt. 1881, opende een winkel aan de Achterkade nr 235 (1891-1895), later Dorpsstraat W.Z. 14 (1897-1899), diaken Hervormde Kerk (1899), overl. Boskoop 25 apr. 1933 (oud 76 jaar), tr. 1e Leiden 22 febr. 1882 Johanna Maria van den Berg, geb. Leiden 21 okt. 1855, overl. Boskoop 22 juli 1892 (oud 36 jaar), dochter van Hendrik van den Berg, kruidenier, en Adriana Kobbens (Koblenzwy), tr. 2e Boskoop 18 juli 1893 Johanna den Ouden, geb. Boskoop 26 dec. 1871, overl. Ermelo 27 aug. 1950 (oud 78 jaar), dochter van Hendrik den Ouden, boomkweker te Boskoop (1880, 1885), vermeld als fabrikant (1894), en van Pietje de Jager

 

Fotoportret J.H. Colpa en Johanna den Ouden

 

 

Uit het eerste huwelijk:

1.                  Johanna Magdalena (Lena) Colpa, geb. Boskoop 4 mei 1883, schippersvrouw (1920), hoedenmodiste in de Nieuwstraat no. 30 (1920), verhuisde naar Alphen, hoedenmodiste in de Hoofdstraat 135, later 57 (1922/23), tr. Boskoop 27 jan. 1910 Adrianus Bakker, geb. Boskoop 1884, rijnschipper, overl. Rotterdam 13 nov. 1920 (oud 37 jaar), zoon van David Bakker, schipper, en Maria Zwart.

Uit het tweede huwelijk:

2.                  Petronella Johanna Colpa, geb. Boskoop 7 juli 1894, tr. Boskoop 19 juli 1923 Anthon Sixtus Kater, geb. Weesp 1879/80, overl. Boskoop 2 juni 1940 (oud 60 jaar), zoon van Petrus Franciscus Kater en Maria Antonia Verkerk

3.                  Hendrika Johanna Colpa, geb. Boskoop 14 mrt. 1897

4.                  Cornelia Maria Colpa, geb. Boskoop 9 juli 1899, tr. Boskoop 27 dec. 1923 Jacob Koetsier, geb. Hazerswoude 1899/1900, zoon van Jacob Koetsier en Neeltje Langeveld

5.                  Johanna (Han) Colpa, geb. Boskoop 4 nov. 1901, tr. Boskoop 30 apr. 1929 Leendert Erkelens, geb. Boskoop 1903/04, zoon van Jan Erkelens, fabrikant, later boekhoudkundige, en Hazerina Knepper

6.                  Cornelis (Kees) Colpa, geb. Boskoop apr. 1904, brillenslijper, won. Zegwaard, adres Dorpsstraat 122a (1932), tr. Boskoop april 1932 Maartje Groeneweg

7.                  Hendrik (Henk) Colpa, geb. Boskoop jan. 1909, volgt IX.

 

De goudsmid J.H. Colpa had vanaf 1881 een winkel waar hij niet alleen horloges, klokken, pendules en brillen verkocht, maar ook piano’s, kinderwagens, bestek, speelgoed en meubilair

 

Wegens plaatsgebrek wordt TE KOOP AANGEBODEN een zeer solide en goed onderhouden Fransche Pianino, voor den spotprijs van f 110, zeer geschikt voor eerstbeginnenden. Te zien bij J.H. COLPA, Mr. Goudsmid, Achterkade te Boskoop.

Rijnbode 16 aug 18912

 

J. H- COLPA EN JOH. DEN OUDEN. BOSKOOP, 7 Juli 1893. Receptie: 11 Juli van ’s avonds 6—9 uur, ten. huize van dm Heer H. DEN OUDEN.

Boskoops Advertentieblad, 8 juli 1893

 

In verschillende maten voorhanden. MICA voor kachels, Aanleg en onderhoud van ELECTRISCHE schellen. Aanbevelend J. H. COLPA.

Boskoops Advertentieblad, 25 okt. 1897

 

Heden overleed te mijnen huize HAATJE VEENSTRA, in den ouderdom van 23 jaren, vanaf December was hij tot mijn genoegen bij mij werkzaam. J. H. COLPA

Boskoops Advertentieblad, 27 okt. 1900

 

 

 

 

 

 

19 juli 1901 werd bij de openening van de nieuw te bouwen Christelijke bewaarschool, een steen gelegd door o.a. Jac den Ouden, Jac. Akerboom, C.J. Hooftman, K.J.F. Schaum, J.H. Colpa e.a.

Rijnbode 21-7-1901

 

Donderdag 22 Januari had de jaarlijksche schietwedstryd plaats der koningl. goedgek. Scbietvereeniging “Generaal Christiaan de Wet”, er werden door de volgende heeren

prijzen behaald. …..6e prijs J. Colpa

Boskoops Advertentieblad, 24 jan. 1903

 

28 mei 1904 verzoekt de heer J.H. Colpa het Boskoops gemeentebestuur hem concessie te verlenen voor het oprichten van een plaatselijke telefoonverbinding en toestemming voor het plaatsen van een aantal palen op gemeentegrond.

Rijnbode 5-6-1904

 

BOSKOOP. Bij de veiling op 18 en 25 October 1905 in het logement van Klaassen alhier gehouden, zijn de perceelen toegewezen als volgt: Die van Torken: Perceel 1 (het woon- en winkelhuis aan de Dorpstraat hoek Bootstraat) aan J. H. Colpa, voor f 8300.

Boskoops Advertentieblad, 28 okt. 1905

 

Tot reparateur van de gemeenteklok is in de plaats van M.A. Wiegand Bruss aangesteld de heer J.H. Colpa alhier

Rijnlandsche Courant 30-12-1911

 

Ook de heer J. H. COLPA was een nieuwe deelnemer. Het zijn mooie artikelen, die men daar te zien krijgt, doch wij gelooven, dat de heer Colpa zich niet den noodigen tijd gegund heeft om deze nu eens goed tot

hun recht to laten komen. Het was te veel van het poede, de helft er uit en alles had beter tot z'n recht gekomen, vooral artikelen, die niet by elkaar hooren, op elkaar, misstaat.

Bij de uurwerken en de goud- en zilverwerken, waar zeer mooie stukken bij waren, stonden de groote stukken uit het midden, mogelijk wel in het midden der kast, doch niet van het raam en men beschouwt natuurlijk een etalage door het raam. Men moet by' het etaleeren z'n werk eens beschouwen van buiten af, dat is het beste. Wij hebben het by den heer Colpa wel eens mooier gezien.

Artikel tweede etalagewedstrijd der Boskoopsche Winkeliersvereeniging, Boskoops Advertentieblad, 30 nov. 1912

 

Zondagavond had bij het uitgaan der Geref. Kerk aan de Zyde een incident plaats. Zekere C. Bakker, mede in de kerk aanwezig, pakte Mej. J. H. Colpa, toen deze haar plaats had verlaten by de keel en borst, daarbij uitroepende: `ik zal je smoren". De koster der kerk was spoedig tegenwoordig en wist te voorkomen, dat B. een tweede poging waagde. B. onttrok zich vervolgens door de vlucht. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat B. zenuwpatiënt is. Een en ander gaf, zooals te begrijpen is, groote ontsteltenis.

Boskoops Advertentieblad, 4 apr. 1914

 

Hiermede bericht ondergeteekende dat hij een BRILLENSLIJPERIJ heeft aangeschaft zoodat hij nu in staat is, in den kortst mogelijken iijd, de meest voorkomende glazen in orde te maken. Ook heeft hij een goede voorraad monturen

Zoo beveel ik mij in Uw gunst aan, C. COLPA, Opticien

Boskoops Advertentieblad, 17 okt. 1925

 

Inzending Boskoopsche Winkelweek: J. H. Colpa. Twee schitterende etalages met ruime keuze artikelen, zeer geschikt voor cadeaux, als byouterieön, uurwerken enz,, enz.; vooral de etalage met blauwen achtergrond deed de artikelen schitterend uitkomen.

Boskoops Advertentieblad, 30 nov. 1927

 

1881 J. H. COLPA 1931

Het jaar 1931 staat voor Boskoop in het teeken van jubileeren, ondanks de wisselende en drukkende omstandigheden. Dezen zomer hebben toch niet minder dan vijf echtparen hun gouden huwelijksfeest

mogen herdenken, wat toch jubileums zijn die niet onopgemerkt voorbij mogen gaan, zoomin die van veertig als van vijf en twintig jaren.

Nu weer jubileert de familie Colpa, die gisteren, 2 October, mocht herdenken het 50-jarig bestaan hunner zaak. in goud- en zilverwerken, uurwerken, byouterieen, enz.

Den 2en October 1881 werd door den heer Colpa een winkel geopend in het perceel Achterkade, thans genummerd 235, waarin een raam met uurwerken en een raam met goud en zilver, alles natuurlijk

klein. De heer Colpa was toen in pension bij zijn oom Colpa, wonende Kerkstraat 4.

De zaak bleef daar gevestigd tot den grooten brand van 1895, toen werd door hem gekocht het pand Dorpstr. W.Z. 14, welke met St. Nicolaas 1895 geopend werd. Men was toen verbaasd over zoo'n mooie

groote winkel in Boskoop, dat men stond te dansen op de stoep en de winkel werd bijna „leeg-verkocht".

In 1924 werd de heer Colpa, sinds 40 jaren, voor het eerst ziek «n het was van dien aard, dat een operatie onvermijdelijk was. Doch na ongeveer een jaar mocht hij zijn werkzaamheden weer hervatten. De

zaken werden met behulp van z’n beide zoons steeds voortgezet en sinds 1925-'26 meer en meer uitgebreid. En als men er nu binnentreedt, dan is het alsof men in een kristallen paleis komt, zoo schittert het een nog mooier dan het ander, je tegen.

De thans bijna 75-jarige heer Colpa doet nog steeds zijn dagelijkschen arbeid met lust en opgewektheid. Ter gelegenheid van dit jubileum zijn de etalages extra keurig verzorgd en vindt men er ook een etalage

van de Wellner- Zilver fabrieken, waar voor de koopers prachtige prijzen aan verbonden zijn.

Vele bloemstukken, alsmede zeer vele telegrammen, kaartjes en brieven mochten de jubilaris en zijn buisgenooten ontvangen. Ook wij voegen hieraan toe de beste wenschen en dat de zaak steeds in groei

en bloei moge toenemen.

Boskoops Advertentieblad, 3 okt. 1931

 

Heden ontsliep tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde Man,

Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer Johannes Hubertus Colpa in den ouderdom van ruim 76 jaar.

J. COLPA-DEN OUDEN, J. M; BAKKER-COLPA, P. J. KATER COLPA, A. S. KATER

Zegwaart, H. J. COLPA

Ermelo, C. M. KOETSIER-COLPA, J. KOETSIER

Boskoop, J. ERKELENS-COLPA, L. ERKELENS

Zegwaart, C. COLPA, M. COLPA-GROENEWEG

Boskoop H. COLPA

Kleinkinderen en Achterkleinkinderen

BOSKOOP, 25 April 1933

Dorpstraat 14

Boskoops Advertentieblad, 29 apr. 1933

 

Plaatselijke Berichten BOSKOOP. Onze plaatsgenoot de heer H. Colpa slaagde Woensdag 1,1. te Amsterdam voor

het onder Rykstoezicht gehouden examen voor opticien, diploma A.

Boskoops Advertentieblad, 3 aug. 1935

 

 

 

VIIIc. Jacobus Hendrik Pieter Colpa, geb. Leiden 22 dec. 1865, goud- en zilversmid en kunsthaarwerker (1900), won. Lange Mare 27, verhuisde in 1900 naar Lange Mare 4, won. aldaar 1928, tr. Sofia Berendina Eggink, geb. Leiden 24 febr. 1868. Hieruit nageslacht.

Leidsch Dagblad, 05/07/1900

 

 

 

IX. Hendrik (Henk) Colpa, geb. Boskoop jan. 1909, goudsmid en opticien, medevennoot in de winkel van zijn vader (1930), startte een nieuwe zaak op Zijde nr. 4a (1935), tr. Boskoop 28 mei 1936 S.J. (Jo) Kooij, geb. 1912

 

Hedenmiddag heeft de opening plaats van den nieuwen winkel in goud en zilver, horlogerie, byouterieen en optiek van de N.V. Colpa & Zonen aan de Zijde in het pand, voorheen schilderswerkplaats van den heer Goudkade.

Er behoort zeker moed en durf toe om in dezen tijd een vernieuwde zaak te openen. Hieruit bljjkt zeker wel de energie van een middenstander als de heer Colpa, gepaard met ruime blik voor de toekomst.

Dit pand is n.l. verbouwd tot een moderne winkel. Beschouwen we de pui dan valt ons op de aan de linkerzijde verhoogde etalage voor goud- en zilverwerken, aan de rechterzijde is dit lager gehouden om de kunstnijverheid artikelen beter te kunnen bekijken. In het midden vinden we een eiland-etalage voor optiek geschikt.

De bekleeding van den gevel is van Travertin marmer met aanpassing van Teakhout, wat met het spiegelglas en een goed stukje verzorgd glas in lood, met de speciaal in kleur gehouden marmeren vloer een neutraal geheel vormt.

Treden we naar binnen dan zien we hier dat het geheel aanpassend aan haar artikelen en met verzorgde hand uitgevoerd is. Vermelden we nog, dat het geheel door een stalen rolscherm afgesloten kan worden. Het geheele buiten- en binnenwerk is door den arch. J. D. Kranenburg aangegeven. Het timmerwerk is uitgevoerd door J. Meyer en bet metselwerk door W. Kranenburg, de centrale verwarming door N.V. J. van den Broek & Zn.

Wij wenschen den heer Colpa in deze nieuwe keurige zaak met de aanstaande winkelweek een goed succes toe.

Boskoops Advertentieblad, 12 okt. 1935

 

In het pand Dorpstraat W.Z. 14, waarin vroeger gevestigd was de zaak van de N.V. Colpa & Zn., wordt hedenmiddag geopend een winkel in mode-artikelen annex kleermakerij van den heer H. Kleinhuis.

Boskoops Advertentieblad, 30 nov. 1935

 

In het pand Dorpstraat W.Z. 14 waarin ook vroeger de zaak van den heer Colpa gevestigd was, opent de heer H. Colpa a.s. Vrijdag een speciale winkel in glas, porcelein en aardewerk. Als openingsreclame bij aankoop van f 1.50 een kop en schotel cadeau. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de in dit blad voorkomende advertentie.

 

Vrijdagmiddag 4 uur openen wij in het oude pand Oorpstraat W.Z. 14 een geheel nieuwe zaak in

Glas. Porselein, Aardewerk, Koffie- en Thoopotten, Melkkannen, Kop en ScholeU, Bekers,

Eet-. Ontbijt-. Thee- en Drinkserviezen enz. By aankoop van f 1.50 een Kop en Schotel CADEAU

H. COLPA - Dorpstraat W.Z. 14

Aan hetzelfde adres een NET MEISJE gevraagd, voor huishouding en winkel

Boskoops Advertentieblad, 28 sept. 1938