Douderen

 

De meeste Van Douderens' zijn afkomstig uit de buurt van Nieuwveen (boven Nieuwkoop), o.a. de scheepmaker Joachim Pietersz. van Douderen (1654-1659) en de schoenmaker (?) Wouter Jansz. van Douderen (1685-1704). Er is ook een notaris Sijmon van Douderen te Leiden, oorspronkelijk afkomstig uit Nieuwveen (1693-1717).
 

Cornelis Jansz. van Douderen (Doudren), mogelijk afkomstig van Nieuwveen, doopgetuige voor Evert Jacobs de Weert 1673, vermeld cohier van 't gemaal Boskoop met vrouw en 2 kinderen jonger dan 4 jaar 14 aug. 1680;

Tr. in of voor 1671 MARRICHJEN AERTS (VAN HOORN)

Kinderen uit dit huwelijk:

  1. Pietertgen Cornelisdr. van Douderen, ged. Boskoop 30 nov. 1672
  2. Grietgen Cornelisdr. van Douderen, ged. Boskoop 26 apr. 1679, compareert te Alphen met haar kinderen Hendrik, Neeltje, Pieter en Adriaan 6 apr. 1737(de laatste onder voogdij van hun oom en voogd Claas Adriaanse van Heijningen, won. te Boskoop);

Tr. MAARTEN PIETERSZ. SWANENBEECQ, geb. omstr. 1670, erfgenaam van zijn broer Reijer Pietersz. Swanenbeek 22 okt. 1710, beleend in de polder achter de Alphense kerk 1727, overl. voor 6 apr. 1737, zn. van Pieter Reijersz. Swanenbeecq, beleend in 't Rietveld 1684-1710 (ex. Reijer Pietersz. Swanenbeecq, vermeld 1632-1658, en Haesgen Stevensdr. (Caescoper)), en Baartje Hendriksdr. den Haan
 

protocollen Alphen 1733-1739 6 apr. 1737

Grietje Cornelisdr van Douderen, weduwe van Maarten Pietersz Swanenbeecq, voor zichzelf, voor een kindsgedeelte, erfgenaam van haar man, mede Hendrik Maartensz Swanenbeecq, meerderjarige jongman, Neeltje Maartensdr Swanenbeek, meederjarige dochter, mede Claas Adriaanse van Heijningen, wonende te Boskoop, oom en voogd van Pieter en Adriaan Maartensz Swanenbeecq, samen kinderen van Maarten Swanenbeecq voorn., verkopen aam Mattheus van Heijningen Stevensz, wonende te Alphen, 1 morgen 150 roeden land in de polder achter de Kerk, belend ten oosten de Rijndijk met de weduwe van Hendrik Comans, ten zuiden Lord Charrij, ten westen de ambachtsheer van Alphen, ten noorden de voornoemde weduwe Comans. Koopsom 350 gulden.