Van der Duijn

 

I. Anthonis (Thonis) Cornelisz. van Duijn , belend in 't Rijneveld, kocht een tuin met geboomte en en jonge aanplant in 't Rijneveld groot 215 ½ roeden van Pieter Jacobsz. voor 320 gulden overl. voor 7 mei 1647;

tr. voor 1635 MARGRIET/GRIETGEN JANSDR., vermeld als weduwe van Anthonis Cornelisz. van “Duijven”, verkocht een ‘eijntthuijn” van de Groeneweg tot het land van Willem Pietersz. van Leeuwen, belend ten oosten Dirck Jansz., ten westen Willem Pietersz. voorn. voor 150 gulden 7 mei 1647, vermeld als weduwe in het cohier van 't gemaal Boskoop met 6 kinderen 14 aug. 1680

Mogelijk was zij een zuster van Pieter Jansz. Goetman, doopgetuige voor Marrichje Theunis 1664

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Marrichjen (Mayken) Anthonisdr. Van der Duijn , geb. Boskoop omstr. 1635, doopgetuige 1663-1664, vermeld als weduwe Adriaen Claesz. Hyselen-doorn met 6 kinderen in het cohier van 't gemaal 1680;

tr. in of voor 1653 ADRIAEN CLAESZ. VAN HIJSELENDOORN, geb. Boskoop omstr. 1610/15, pachter op de impost van bieren te Boskoop, pachter op Laag Boskoop, overl. voor 1680, zn. van Claes Aem Claesz. (Schouten) en Ariaentgen Heyndricksdr.. Hieruit nageslacht.

•  Neeltgen Theunis Duijn, doopgetuige 1656-1672

•  Grietgen Theunis, doopgetuige 1661-1667

•  Willem Theunisz. van der Duijn , volgt IIa.

•  Pieter Theunisz. van der Duijn , volgt IIb.

•  Jan Anthonisz. van der Duijn, vermeld cohier van 't gemaal Boskoop 14 aug. 1680, wonende alleen

 

IIa. Willem Theunisz. (Anthonisz.) (van der) Duijn, geb. omstr. 1635, doopgetuige 1656-1666, vermeld in 't cohier van 't gemaal Boskoop met vrouw en 2 kinderen ouder dan 10 jaar en 2 kinderen jonger dan 10 jaar 14 aug. 1680;

Tr. (1) voor 1659 MARRICHJEN THEUNIS

Tr. (2) voor 1671 AEFGEN ARYENS

Tr. (3) voor 1677 ITGEN CORNELIS WECHEN, doopgetuige 1678

Kinderen uit het eerste huwelijk:

•  Theunis en Grietgen Willems van der Duijn, ged. Boskoop 7 dec. 1659 (get. Aryen Claesz.(van Hijselendoorn), Pieter Jansz. Goetman, Aeltgen Jans, Neeltgen Theunis, Grietgen Theunis)

•  Grietgen Willems van der Duijn, ged. Boskoop 3 apr. 1661 (get. Grietgen Theunis (tante))

•  Theunis Willems van der Duijn, ged. Boskoop 14 mei 1663 (get. Theunis Jansz. Mayke Theunisz.)

•  Neeltgen Willems van der Duijn, ged. Boskoop 1 juni 1664 ((get. Mayken Theunis)

•  Theunis Willems van der Duijn, ged. Boskoop 30 jan. 1667 (get. Grietgen N.N., Jan Theunisz.)

•  Theunis Willems van der Duijn, ged. Boskoop 27 juni 1668 (get Geertgen Theunisdr.)

Kinderen uit het tweede huwelijk:

•  Annitgen Willems van der Duijn, ged. Boskoop 15 apr. 1672 (get. Neeltgen Theunis Duijn)

Kinderen uit het derde huwelijk:

•  Annitgen Willems van der Duijn, ged. Boskoop 26 dec. 1677 (get. Pietertgen Cornelis)

 

IIb. Pieter Theunisz. van der Duijn , doopgetuige 1662, vermeld cohier van 't gemaal Boskoop met vrouw en 2 kinderen ouder dan 10 jaar en 1 kind jonger dan 10 jaar 14 aug. 1680;

Tr. AELTGEN DIRCS

Kinderen uit dit huwelijk:

  1. Neeltgen Pieters van der Duijn, ged. Boskoop 14 jan. 1678 (doopgetuige Itgen Cornelisdr.)