Grootendorst

 

Inleiding:

I. Jacob N.N., geb. omstr. 1540, tr. Aryen Hobbensz.dr., dochter van Arien Hobbensz., kerkmeester Waddinxveen 1537, woonde in 't Noorteynde, bezat verscheidene percelen in Groenswaard ter grootte van 30 morgen 1543, overl. na 1564
Kinderen:
•  Aryen Jongejapen
•  Aelbert Jacobsz., volgt II.

II. Aelbert Jacobsz., geb. omstr. 1570, landbouwer te Waddinxveen, bezat 17 morgen 300 roe te Peuleyen 1600-1628, won. Noordeynde, schepen Waddinxveen 1616, overl. tussen 1628 en 5 sept. 1633, tr. omstr. 1600 Annitgen Aertsdr. , geb. omstr. 1580, begr. Waddinxveen 13 juni 1670
Annitgen Aerts tr. (2) Waddinxveen (gerecht) 5 sept. 1633 Cornelis Jansz. Jongejan, zn. van Jan Jansz. Jongejan
Kinderen:
•  Aert Aelbertsz. (Grootendorst) , volgt III.
•  Pieter Aelbertsz. Grootendorst , vermeld in proces contra Arie Arien Nelen 15 aug. 1639, gegoed te Peuleyen 1640-1644, overl. voor 6 mrt. 1645, tr. N.N., zij tr. (2) Louris Jansz. (Biesenaer). Hieruit nageslacht Grootendorst.
•  Krijntgen Aelbertsdr, tr. Jacob Jansz Jonker
•  Jan Aelbertsz., overl. voor 15 juni 1637
•  Claes Aelbertsz., onder voogdij 15 juni 1637
•  Jacob Albertsz ., won. Boskoop (1623), gegoed te Peuleyn 1656-1664, overl. voor 1680, tr. N.N.

Bij de margine van de kerkmeesters van Waddinxveen: Aryen Hobbensz. woonde in t Noorteynde, daer nu Aelbert Yacobsz . woonet, wesende een dochterskint

III. Aert Aelbertsz. (Grootendorst) , geb. Waddinxveen 1611/12, bezat 16 morgen 500 roe in Peuleyen 1640, idem 22 morgen 100 roeden 1644, 1672, ambachtsbewaarder Noord-Waddinxveen 1656, vermogen geschat f 3500,- (200 e penning cohier Gouda), begr. Waddinxveen 12 juli 1680, tr. omstr. 1630 Aeltgen Jacob Jans (Lievenheer) , begr. Waddinxveen 31 mrt. 1655
Kinderen:
•  Aelbert Aerts Grootendorst , begr. Waddinxveen (Oude Kerk) 23 jan. 1662
•  Jacob Aertsz. Grootendorst , geb. omstr. 1630, volgt tak Jacob Grootendorst (A) _ IVa.
•  Jan Aerts Grootendorst , schoolmeester van Sluipwijk, begr. Waddinxveen (Oude Kerk) 24 febr. 1663
•  Dirck Aertsz. Grootendorst , geb. omstr. 1641, volgt tak Dirck Grootendorst (B) _ volgt IVb

Tak A (Jacob Grootendorst)


IVa. Jacob Aertsz. Grootendorst, geb. omstr. 1630, jm. van Waddinxveen, winkelier (grijs 307, inv.nr. 173) te Zevenhuizen, overl. tussen 18 mrt. 1680 en 27 febr. 1681, ondertr. (1) Zevenhuizen 17 jan. 1655 Annetge Cornelis (van Wensveen), geb. Zevenhuizen omstr. 1630, overl. voor febr. 1666, dr. van Cornelis Michielsz. van Wensveen en Maritge Michiels, tr. (2) Zevenhuizen 28 febr. 1666 Ariaentje Jans Brouwer , jd. van Zevenhuizen, overl. Zevenhuizen na 17 mei 1699.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
•  Michiel Japicks Grootendorst , volgt Va.
•  Cornelis Jacobse Grotendorst, j.m. van Zevenhuizen, overl. aangeg. Zevenhuizen 10 juli 1702, tr. Zevenhuizen 28 jan. 1685 Annitje Jans van der Meer, j.d. van Zevenhuizen, overl. aangeg. Zevenhuizen 1 sept. 1720
Uit het tweede huwelijk:
•  Jan Jacobs Grootendorst, ged. Zevenhuizen 25 nov. 1668 (get. Wilm Brouwer, Ariaentje Jans)
•  Aeltje Jacobs Grootendorst , ged. Zevenhuizen 22 nov. 1671 (get. Aart Aalberse, Aagje Aars), jd. Van Zevenhuizen, tr. Zevenhuizen 22 jan. 1696 Johannes Ariens Alphenaer , van Zevenhuizen, zoon van Arie Willemsz Alphenaer en Trijntje Aelbrechts van Veen
•  Marij Jacobs Grootendorst, ged. Zevenhuizen 24 juni 1674 (get. Aagje Aartse, Cornelis Janse Brouwer)
•  Aalbert Jacobs Grootendorst, ged. Zevenhuizen 1 aug. 1677 (get. -)
•  Abram en Isac Jacobs Grootendorst, ged. Zevenhuizen 26 nov. 1679 (get. Grietje Pieters, Cornelia, Dirk)

V. Michiel (Chiel) Jacobsz (Japicks) Gro(o)tendorst , geb. omstr. 1663, jongman van Zevenhuizen (1686), won. Waddinxveen 1705, overl. na 1707, tr. Moerkapelle 2 nov. 1686 Maria Ariens Groen , geb. Zevenhuizen, dochter van Arien Cornelisse Groen, bouwman te Waddinxveen, en Emmitje Pieter Hollander alias Bosch (ex Pieter Jansz Hollander en Leentgen Jansdr (Bosch))
Kinderen:
•  Aeltie Chielen Grotendorst, ged. Moerkapelle 9 jan. 1695 (get. Aeltie Jacobss Grotendorst)
•  Jacob Michielsz. Grootendorst , geb. Waddinxveen omstr. 1697, overl. na 10 sept. 1757, tr. Waddinxveen 16 jan. 1727 Ingetje Jacobs Kos , jd. van Boskoop, dr. van Jacob Meezen Kos en Jannigje Willems van der Sijde. Hieruit nageslacht Grootendorst te Waddinxveen.
•  Arie Chielen Grootendorst , ged. Waddinxveen 6 mrt. 1707, volgt VI.

Michiel Jacobsz Grotendorst was getuige bij de doop van Arij, zoon van Willem Ariensz Groen en Leentje Ariensdr Verschuur, d.d. 31 mrt. 1687 te Moerkapelle

Chiel Jacobse Grotendorst was getuige bij de doop van Anna (12 okt. 1687) en Jakobus (9 jan. 1689), beiden kinderen van Cornelis Jacobse Grotendorst en Annitje Jans van der Meer

VIa. Arie Chielen/Michielsz. Grootendorst , ged. Waddinxveen 6 mrt. 1707, won. Waddinxveen 1737, later te Boskoop 1755, ondertr./tr. Waddinxveen/Boskoop 2/28 jan. 1733 Ariaantje Jacobs Kos (Cos) , ged. Boskoop 16 juli 1713, dr. van Jacob Meezen Kos en Jannigje Willems van der Sijde
Kinderen:
•  Anna Grotendorst, ged. Boskoop 10 juli 1735
•  Jacob Ariens Grootendorst , volgt VIIa.
•  Bartholomeus (Mees) G root endorst , volgt VIIb.
•  Willem Grotendorst, ged. Boskoop 2 apr. 1758

VIIa. Jacob Ariens G root endorst , ged. Waddinxveen 27 okt. 1737, overl. Boskoop 5 jan. 1804, tr. (1) Boskoop 12 okt. 1760 Sara Jans van Wilgen, geb. omstr. 1739, overl. tussen 1 dec. 1771 en 17 okt. 1773, tr. 2 e Boskoop 17 okt. 1773 Trijntje de Lange .
Kinderen uit het tweede huwelijk:
•  Arij Grotendorst, ged. Boskoop 14 mrt. 1762, overl. voor 1763
•  Arij Grotendorst, ged. Boskoop 1 apr. 1763, overl. voor 1766
•  Arij Grotendorst, ged. Boskoop 31 aug. 1766, overl. voor 1771
•  Arij Grotendorst, ged. Boskoop 1 dec. 1771, overl. voor 1776
Kinderen uit het tweede huwelijk:
•  Arij Grotendorst, ged. Boskoop 20 okt. 1776
•  Martinus Grotendorst, ged. Boskoop 8 juni 1778
•  Willem Grootendorst, volgt VIIIa.
•  Adrianus Grotendorst , volgt VIIIb.
•  Cornelis Grotendorst, ged. Boskoop 5 mei 1782, overl. voor 1786
•  Cornelis Grotendorst, ged. Boskoop 5 mrt. 1786
•  Jacob Grotendorst , ged. Boskoop 1 nov. 1789, volgt VIIIc.

VIIb. Bartholomeus Grotendorst , geb. Boskoop 19 mei 1754, handelaar in bomen, overl. Boskoop 22 mei 1822 (oud 68 jaar), tr. 1 e Hazerswoude 4 mei 1781 Neeltje Florissen Kraan , ged. Hazerswoude 19 febr. 1758, overl. Boskoop 25 juli 1811, dochter van Floris Pieters Kraan en Marijtje Cornelis de Jongh, tr. 2 e Boskoop 20 okt. 1813 Lijdia van Schie (Scheef) , geb. Leiderdorp 12 dec. 1773, overl. Boskoop 25 nov. 1838 (oud 64 of 65 jaar), dochter van Willem van Schie en Geertruij Rietkerk
Uit het eerste huwelijk:
•  Florus Grotendorst, geb. Boskoop 9 apr. 1796, volgt VIIId.
Uit het tweede huwelijk:
•  Adriana Grotendorst, geb. Boskoop 26 juli 1816, overl. Boskoop 30 aug. 1816

VIIIa. Willem Gro(o)tendorst Jacobsz , ged. Boskoop 27 sept. of 21 nov. 1779, ging over naar de Afgescheiden Christelijk Gereformeerde Kerk (1849), overl. Boskoop 29 aug. 1850 (oud 70 jaar), tr. Boskoop 24 aug. 1804 Hendrikje (Henderikje) de Heer , geb. Boskoop 6 nov. 1785, overl. Boskoop 20 okt. 1848 (oud 62 of 63 jaar), dochter van Dirk de Heer en Marijtje van Hijzelendoorn
Uit dit huwelijk:
•  Trijntje Grotendorst , geb. Boskoop 1805, overl. Boskoop 6 jan. 1864, tr. Noord-Waddinxveen 28 mei 1840 Jacobus Gerard Maurits Rathsman , geb. Noord-Waddinxveen 1809, overl. Boskoop 28 mrt. 1856 (oud 47 jaar), zoon van Jacobus Rahlsman en Bernardina Margaretha Sophia Lamping
•  Marijtje Grootendorst , geb. Boskoop 4 juli 1807, overl. Boskoop 8 juli 1884 (oud 75 of 77 jaar), tr. Boskoop 19 jan. 1872 Cornelis Verkade , geb. Boskoop 10 aug. 1803, overl. Boskoop 13 mei 1890 (86 jaar), zoon van Arie Verkade en Janna Boer
Cornelis Verkade tr. 1 e Maria Johanna Buchel.
•  Jacob Martinus Grootendorst , geb. Utrecht 4 nov. 1810, volgt IXa.
•  Dirkje Grootendorst, geb. Boskoop 12 jan. 1815
•  Pieter Grootendorst Wz , geb. Boskoop 7 juli 1818, volgt IXb.
•  Dirk de Heer Grootendorst, geb. Boskoop 5 apr. 1821, overl. Boskoop 30 aug. 1822
•  Dirk de Heer Grootendorst, geb. Boskoop 30 mei 1824, overl. Boskoop 7 mrt. 1826

Let op de dubbele achternaam!

VIIIb. Adrianus Gro(o)tendorst Jczn , ged. Boskoop 4 febr. 1781, tuinman 1837, overl. voor 1852, tr. Boskoop 24 okt. 1804 Jaapje van Ravensberg , ged. Boskoop 11 nov. 1781, overl. Boskoop 21 nov. 1838 (oud 57 jaar), dr .van Klaas (Nicolaas) Boudewijnsz. Van Ravensberg (ex. Boudewijn Klaasz. Ravensberg en Marijtje de Jong) en van Wilemijntje Jansse Baars (ex Jan Gijsze Baars, won. Alphen, en van Jaepje Bastiaensdr. Van Leeuwen)
Kinderen uit dit huwelijk:
•  Jakob Grotendorst , geb./ged. Boskoop 10/11 okt. 1805, boomkwekersknecht te Boskoop (1835), sjouwer (1837, 1852), won. te Gouda 1837, tr. Gouda 18 mrt. 1835 Angenietje Verburg, geb. Zegwaard 1806/07, dienstbode, dr. van Hermanus Verburg, molenaarsknecht, en van Willemina van Meerten
•  Nicolaas (Klaas) Grootendorst , geb. Boskoop 1808/09, bruggeknecht won. te Boskoop 1852, overl. Boskoop 17 aug. 1891 (oud 82 jaar), ongehuwd
•  Martinus Grotendorst, geb./ged. Boskoop 29 mei/4 juni 1809
•  Martinus Grotendorst, geb./ged. Boskoop 9/17 nov. 1811
•  Boudewijn G root endorst , geb. Boskoop 13 mei 1813, schippers-knecht, overl. Amsterdam 14 mrt. 1892, tr. Gouda 27 apr. 1842 Francina Adriana Cornelia Vos , geb. Gouda 29 mei 1821, dr. van Aart Fransze Vos, aardappelschipper won. te Gouda, en van Adriana van Erk. Hieruit nageslacht Grootendorst te Amsterdam.
•  Wilhelmina G root endorst , geb. Boskoop 4 okt. 1815, won. te Gouda 1852, tr. Gouda 1 sept. 1852 Pieter Bakker , geb. Broek omstr. 1829, schipper won. te Gouda, zn. van Cent Bakker, won. te Gouda, en van Lena van der Berg
•  Trijntje Grootendorst , geb. Boskoop 12 sept. 1818, overl. Boskoop 26 apr. 1858 (oud 39 jaar)

VIIIc. Jacob Grotendorst , ged. Boskoop 1 nov. 1789, vestigde zich als kleermaker te Vorden, vermeld aldaar (1840), ging over naar de Afgescheiden Christelijk Gereformeerde Kerk (1849), overl. Boskoop 13 febr. 1878 (oud 88 jaar), tr. omstr. 1810 Clara (Klara) Harbach , geb. Zwolle 1785, vroedvrouwe te Vorden, overl. Vorden 31 dec. 1840 (oud 55 jaar), dochter van Johan Balthazar Harbach en Janneke Dupont
Uit dit huwelijk:
•  Johan Jacob Grotendorst , geb. Zutphen 20 sept. 1811, volgt IXc.
•  Johan Balthazar Grotendorst, geb. Vorden 19 jan. 1816, overl. Vorden 31 jan. 1816
•  Jacobus Wolterus Grotendorst, geb. 1815, overl. Vorden 29 jan. 1825
•  Johan Balthazar Grotendorst, geb. Vorden 1818, overl. Vorden 5 apr. 1821
•  Johan Balthazar Grotendorst , geb. Vorden 1823, overl. Haarlemmermeer 3 febr. 1871 (oud 48 jaar), tr. Rijnsaterwoude 22 juli 1853 Maria Heijdelberg , geb. Leiden 1829, dochter van Abraham Heijdelberg en Maria Ramaar. Uit dit huwelijk nageslacht Grotendorst te Haarlemmermeer.

VIIId. Florus Grotendorst (Grootendorst) , geb./ged. Boskoop 9/17 apr. 1796, overl. Boskoop 16 juli 1866 (oud 70 jaar), tr. 1 e Boskoop 19 mei 1819 Marijtje Koenekoop , geb. Alphen aan de Rijn 1795, overl. Boskoop 1 jan. 1830 (oud 35 jaar), dochter van Cornelis Koenekoop en Aaltje Verhorik, tr. 2 e Boskoop 16 sept. 1830 Dirkje Tom , geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 13 juni 1790, overl. Boskoop 16 juni 1869 (oud 79 jaar), dochter van Maarten Tom en Maria van der Toorn
Uit het eerste huwelijk:
•  Neeltje Gro(o)tendorst , geb. Boskoop 22 febr. 1820, overl. Boskoop 11 juli 1898 (oud 78 jaar), tr. Boskoop 6 mei 1841 Joseph Thomas Kienhuis , geb. Boskoop 20 aug. 1816, overl. Boskoop 5 apr. 1874 (oud 57 jaar), zoon van Hendrik Kienhuis en Johanna Maria Hes
•  Cornelis Grotendorst, geb. Boskoop 22 juli 1822, volgt IXd.
•  Bartholomeus Grootendorst, geb. Boskoop 7 jan. 1825, overl. Boskoop 21 juli 1883 (oud 58 jaar), tr. Boskoop 25 aug. 1854 Belia van Oostrum , geb. Boskoop 25 juli 1825, overl. Boskoop 9 mrt. 1891 (oud 65 jaar), dochter van Jan van Oostrum en Maartje Vermeij
•  Aartje Grotendorst, geb. Boskoop 28 jan. 1828, overl. Boskoop 24 apr. 1909 (oud 81 jaar), tr. Boskoop 1 okt. 1847 Teunis Bakker , geb. Boskoop 26 okt. 1823, overl. Boskoop 2 dec. 1882 (oud 59 jaar), zoon van Gerrit Bakker en Neeltje van den Heuvel
Uit het tweede huwelijk:
•  Adriana Grotendorst , geb. Boskoop 30 juni 1831, overl. Boskoop 30 aug. 1892 (oud 61 jaar), tr. Boskoop 14 apr. 1858 Willem van Gelderen , geb. Noord-Waddinxveen 6 mei 1834, boomkweker te Boskoop (1858), overl. Boskoop 7 mrt. 1898 (oud 64 jaar). Hieruit nageslacht.
•  Maria Grootendorst, geb. Boskoop 3 febr. 1833, overl. Boskoop 24 aug. 1835

IXa. Jacob Martinus Gro(o)tendorst , geb. Utrecht 17 okt. of 4 nov. 1810, ged. Utrecht (Geertekerk) 4 nov. 1810, ging over naar de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente (1849), overl. Boskoop 5 apr. 1898 (oud 87 jaar), tr. Boskoop 20 mei 1836 Maria Guldemond , geb. Boskoop 18 jan. 1808, overl. Boskoop 2 nov. 1859 (oud 51 of 53 jr), dochter van Evert Guldemond, schipper en boomkweker, en van Maartje Tom, tr. 2 e Boskoop 17 juni 1860 Neeltje Heemskerk , geb. Boskoop 5 febr. 1825, dochter van Pieter Heemskerk en Aaltje Rumeijer
Uit het eerste huwelijk:
•  Hendrika Grotendorst, geb. Boskoop 7 juni 1837, overl. Boskoop 10 aug. 1838
•  Evert Grotendorst, geb. Boskoop 25 mei 1839, overl. Boskoop 16 apr. 1841
•  Willem Grotendorst, geb. Boskoop 1 juli 1840, overl. Boskoop 22 nov. 1841
•  Maartje Grotendorst, geb. Boskoop 6 nov. 1842, dooplid Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente (1849), overl. Boskoop 27 febr. 1873 (oud 30 jaar), tr. Boskoop 24 mei 1872 Arie Frissel , geb. Boskoop 6 apr. 1843, zoon van Gerrit Frissel en Jaapje van Klaveren
•  Hendrika Grotendorst , geb. Boskoop 25 febr. 1844, dooplid Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente (1849), tr. Boskoop 14 okt. 1864 Jan van Doorn , geb. Rotterdam 27 apr. 1840, zoon van Adrianus van Doorn en Pieternella Slegt
•  Dirkje Grotendorst, geb. Boskoop 13 okt. 1846, overl. Boskoop 12 sept. 1847
•  Jacob Martinus Grotendorst, geb. Boskoop 7 apr. 1851, overl. Boskoop 2 aug. 1852
Uit het tweede huwelijk:
•  Aaltje Grootendorst, geb. Boskoop 21 aug. 1861, overl. Boskoop 14 okt. 1861
•  Willem Jacob Martinus Grootendorst , geb. Boskoop 4 sept. 1862, volgt Xa.
•  Pieter Grootendorst , geb. Boskoop 19 nov. 1864, volgt Xb.

Klara, Jacob, Geertruida, Maartje, Hendrika 1849 doopleden

IXb. Pieter Grootendorst Wz, geb. Boskoop 7 juli 1818, ging over naar de Afgescheiden Christelijk Gereformeerde Kerk (1849), overl. Boskoop 17 mei 1897 (oud 78 jaar), tr. Boskoop 13 mei 1842 Elizabeth van der Horst , geb. Nieuwerkerk aan de IJssel 1 apr. 1815, overl. Boskoop 18 dec. 1887 (oud 72 jaar), dochter van Arij van der Horst en Lena Broeder
Uit dit huwelijk:
•  Hendrikje Grotendorst, geb. Boskoop 5 dec. 1842, overl. Boskoop 30 juni 1843
•  Arie Grotendorst, geb. Boskoop 29 mrt. 1846
•  Willem Grotendorst, geb. Boskoop 18 dec. 1850, overl. Boskoop 24 okt. 1854
•  Lena Hendrika Grotendorst, geb. Boskoop 12 aug. 1853
•  Willem Grotendorst, geb. Boskoop 25 apr. 1858, overl. Boskoop 8 okt. 1858
•  Arie Grotendorst , geb. Boskoop 1866, overl. Boskoop 15 okt. 1909 (oud 33 jaar_stond foutief vermeld in akte van overlijden 63 jaar), tr. Boskoop 30 nov. 1888 Aaltje Tibben, geb. Avereest 1860, dochter van Hendrik Tibben en Roelofje Scheppers

IXc. Johan Jacob Gro(o)tendorst , geb. Zutphen 20 sept. 1811, vestigde zich omstreeks 1839 in Boskoop, ging over naar de Afgescheiden Christelijk Gereformeerde Kerk (1849), tr. 1 e Boskoop 17 mrt. 1839 Gezina Scherrenberg , geb. Zutphen 17 okt. 1808, overl. Boskoop 12 nov. 1877 (oud 69 jaar), dochter van Arend Scherrenberg en Geertrui Kroon, tr. 2 e Boskoop 16 mei 1878 Anna Christina van Keeken, geb. Alphen aan de Rijn 1818, overl. Boskoop 24 dec. 1890 (oud 72 jaar), dochter van Cornelis van Keeken en Elisabeth Houthoff
Anna Christina van Keeken tr. 1 e Willem Veerman
Uit dit huwelijk:
•  Klazina Grotendorst , geb. Boskoop 15 jan. 1840, dooplid Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente oud 9 jaar (1849), tr. Boskoop 31 okt. 1867 Goze Rozenburg , geb. Vlaardingen 1 aug. 1841, zoon van Martinus den Breems Rozenburg en Jacoba Ruigrok
•  Andrie Grotendorst, geb. Boskoop 22 jan. 1841, overl. Boskoop 25 mrt. 1843
•  Jacob Grotendorst, geb. Boskoop 5 apr. 1842, dooplid Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente oud 7 jaar (1849), overl. Boskoop 14 sept. 1869 (oud 27 jaar)
•  Andrie Grotendorst, geb. Boskoop 16 juli 1843, overl. Boskoop 6 nov. 1843
•  Geertruida Gesina Grotendorst, geb. Boskoop 12 mrt. 1845, dooplid Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente oud 4 jaar (1849), tr. Boskoop 13 apr. 1866 Leendert van den Berg , geb. Vlaardingen 20 juni 1839, zoon van Kornelis van den Berg en Jannetje Blijenberg
•  Andree Grotendorst, geb. Boskoop 30 aug. 1847, overl. Boskoop 13 okt. 1847
•  Gesina Grotendorst, geb. Boskoop 2 nov. 1850, overl. Boskoop 1 febr. 1851
•  Gesina Grotendorst, geb. Boskoop 13 juni 1852, overl. Boskoop 15 juli 1852
•  Arend Grotendorst, geb. Boskoop 1 mei 1855, overl. Boskoop 22 mei 1855

IXd. Cornelis Gro(o)tendorst Flzn, geb. Boskoop 22 juli 1822, boomkweker te Boskoop (1863), overl. Boskoop 21 apr. 1895 (oud 72 jaar), tr. 1 e Boskoop 5 mei 1848 Antje Oudshoorn , geb. Boskoop 25 aug. 1826, overl. Boskoop 12 juli 1857 (oud 30 jaar), dochter van Jan Oudshoorn en Antje van Tol (ex Hendrik van Tol Andrzn, boomkweker, en Marijtje Lamberts van der Wolf), tr. 2 e Alphen 30 juli 1858 Maartje Göbel , geb. Alphen 1832, dochter van Johan Philippus Göbel en Adriana Tom
Uit het eerste huwelijk:
•  Marijtje Grotendorst , geb. Boskoop 16 okt. 1848, overl. Boskoop 28 jan. 1878 (oud 29 jaar), tr. Boskoop 24 mei 1872 Hendrik Trimp , geb. Boskoop 3 dec. 1847, zoon van Louwrens Trimp en Antje van Kleef
•  Florus en Jan Grootendorst, geb. Boskoop 24 aug. 1850, Jan overl. Boskoop 8 apr. 1851, Floris overl. Boskoop 12 apr. 1851
•  Florus Johannes Grootendorst , geb. Boskoop 27 apr. 1852, volgt Xc.
•  Johanna Maria Grootendorst , geb. Boskoop 25 mrt. 1854, overl. Boskoop 4 dec. 1889 (oud 35 jaar), tr. Boskoop 15 mei 1874 Gerrit van Veen , geb. Boskoop 23 jan. 1849, zoon van Teunis van Veen en Geertrui Scholten
Uit het tweede huwelijk:
•  Adriana Grootendorst , geb. Boskoop 13 febr. 1859, overl. Boskoop 5 nov. 1906 (oud 47 jaar)
•  Dirk Grootendorst, geb. Boskoop 14 jan. 1861, overl. Boskoop 21 mrt. 1862
•  Dirk Grootendorst, geb. Boskoop 23 dec. 1862
•  Neeltje Grootendorst, geb. Boskoop 29 mrt. 1865, overl. Boskoop 4 juli 1876
•  Johannes Philipus Grootendorst, geb. Boskoop 17 mrt. 1867
•  Maria Grootendorst, geb. Boskoop 29 aug. 1869, overl. Boskoop 8 aug. 1870
•  Bartholomeus Grootendorst , geb. Boskoop 14 sept. 1872, woonde Antwerpen, overl. Antwerpen 23 aug. 1899 (oud 26 jaar), ongehuwd
•  Maartje Grootendorst, geb. Boskoop 18 dec. 1875, overl. Boskoop 16 dec. 1876

Xa. Willem Jacob Martinus Grootendorst , geb. Boskoop 4 sept. 1862, boomkweker (1900), diaken Gereformeerde Kerk te Boskoop, overl. Boskoop 18 aug. 1903 (oud 40 jaar), tr. Waddinxveen 6 aug. 1890 Teuntje Sepers , geb. Leimuiden 8 aug. 1865, dochter van Hendrik Sepers en Pietje van Harten
Uit dit huwelijk:
•  Neeltje Alida Grootendorst, geb. Boskoop 10 juli 1896, overl. Boskoop 5 jan. 1981 (oud 84 jaar), tr. Boskoop 1 apr. 1920 Adrianus Cornelis Boer , geb. Boskoop 11 juni 1893, boomkweker, overl. Boskoop 12 mei 1975
•  Pieternella Martina Grootendorst , geb. Boskoop 7 febr. 1899, tr. Boskoop 16 juli 1925 Jan van Eijk , geb. Boskoop 1895, zoon van Gerrit van Eijk en Dievertje Mulder
•  Pieter (Piet) Grootendorst, geb. Boskoop 11 juli 1901, won. Boskoop, diaken Gereformeerde Kerk Boskoop, overl. Gouda 11 dec. 1949, tr. Boskoop 2 juli 1931 Johanna Sijtje van Tol, geb. Boskoop 1903, dochter van Maarten van Tol Pz, boomkweker en exporteur, en van Geertrui van der Tooren

http://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-veen-deunk/I1127591623.php


Xb. Pieter Grootendorst , geb. Boskoop 19 nov. 1864, overl. Boskoop 25 juli 1911 (oud 46 jaar), tr. Boskoop 9 sept. 1887 Grietje van der Willik , geb. Boskoop 1866, dochter van Klaas van der Willik en Klaasje van Kleef
Uit dit huwelijk:
•  Neeltje Grootendorst , geb. Boskoop 20 febr. 1888, tr. Boskoop 4 jan. 1912 Martinus Splinter , geb. Nieuwer-Amstel 1889, zoon van Johannes Splinter en Gijsje Betje Kapteijn
•  Klaas Grootendorst, geb. Boskoop 25 okt. 1890
•  Jacob Martinus Grootendorst , geb. Boskoop 7 mei 1893, tr. Boskoop 17 sept. 1919 Marijtje Trimp , geb. Boskoop 1896, dochter van Cornelis Trimp en Teuntje Klijn
•  Trijntje Grootendorst , geb. Waddinxveen 1895, tr. Boskoop 17 sept. 1919 Abraham Johannes Broekhuijsen , geb. Lekkerkerk 1894, zoon van Pieter Broekhuijsen en Petronella Maria Stal
•  Willem Jacob Martinus Grootendorst, geb. Boskoop 30 okt. 1897
•  Dirk Grootendorst, geb. Boskoop 12 jan. 1900
•  Pieter Grootendorst, geb. Boskoop 3 jan. 1901

Xc. Florus (Floris) Johannes Grootendorst , geb. Boskoop 27 apr. 1852, boomkweker op Laag Boskoop nr. 12, mede-ondertekenaar acte van vereniging van de Dolerende en Gereformeerde Kerken 24 mei 1899, ouderling (1910), scriba en diaken Gereformeerde Kerk Boskoop, verzette zich tegen onmiddelijke herverkiezing van ambtsdragers 1906, voorzitter bestuur Chr. School (1909), lid van de Anti-Revolutionaire Partij, won. Achterkade nr. 22, overl. Boskoop 30 apr. 1937 (oud 85 jaar), tr. 1881 Catharina Groen , geb. Leiden 22 mei 1861, overl. Zeist 1 juli 1938 (oud 77 jr), dochter van Johannes Jacobus Groen en Maria Segaar
Uit dit huwelijk:
•  Cornelis Grootendorst , geb. Boskoop 28 aug. 1882, volgt XIa.
•  Johannes Jacobus Grootendorst , geb. Boskoop 8 okt. 1884, volgt XIb.
•  Floris Johannes Grootendorst , geb. Boskoop 8 sept. 1886, overl. Bloomfield , New York , USA 17 febr. 1958, tr. Tine Mulder
•  Maria Jacoba Grootendorst , geb. Boskoop 19 nov. 1888, overl. Londen (Eng.) jan. 1969, tr. Boskoop 26 aug. 1909 Willem Ashbij (Ashby) , geb. Wimbledon (Eng.) 1886, overl. 1954, zoon van Willem Ashby sr en Fanny Lindfield. Hieruit nageslacht Ashby.
•  Anthonie Martinus (Andrew) Grootendorst , geb. Boskoop 24 aug. 1890, overl. 1978
•  Johanna Wilhelmina Grootendorst , geb. Boskoop 21 aug. 1892, overl. 1979, tr. Boskoop 26 aug. 1915 Johannes Adriaan Weijkman , geb. Breskens 1890, zoon van Jacobus Hendrik Weijkman en Catharina Petronella Tazelaar
•  Marinus (Rien) Grootendorst , geb. Boskoop 6 jan. 1895, overl. 1945
•  Gerrit Grootendorst , geb. Boskoop 26 apr. 1897, overl. 1970
•  Catharina Anna Maria (Toos) Grootendorst , geb. Boskoop 21 juli 1899, overl. Zeist 22 aug. 1967, tr. Boskoop 15 mei 1928 Arie van der Willik , geb. Boskoop 8 apr. 1893, overl. Voorburg 18 nov. 1962, zoon van Klaas van der Willik en Catharina van Wageningen
Arie van der Willik tr. 1 e Zwammerdam 14 juni 1916 Gerritje Niesing
•  Eduard Hendrik Grootendorst , geb. Boskoop 4 apr. 1901, boomkweker, overl. 1980, tr. Boskoop 2 aug. 1927 Jeanne Christine Elisbeth Oosthoek , geb. Boskoop 28 dec. 1902, overl. Boskoop 9 apr. 1935, dochter van Pieter Johannes Cornelis (P.J.C.) Oosthoek, boomkweker en exporteur, en van Sara Adriana van Nes
•  Jacoba Maria Grootendorst , geb. Boskoop 1903, overl. 1982, tr. Boskoop 8 apr. 1930 Lourens Hindrik Reintjes , geb. Groningen 1893, zoon van Hindrik Lourens Reintjes en Aaltje Bakker

Telefoonaansluiting 1915

  97    Grootendorst, F.J., Fa. F.J. Grootendorst & Zn., Achterkade 22
  70    Grootendorst & Zonen, Fa. F.J.,  Boomkweekers, Laag Boskoop 12

Bron overlijden F.J. Grootendorst:
http://www.groenehartarchieven.nl/kranten/rijnbode/1937-04-30

XIa. Cornelis Grootendorst , geb. Boskoop 28 aug. 1882, overl. Boskoop 2 febr. 1967, tr. Waddinxveen 17 juli 1907 Leentje Zwart, geb. Waddinxveen 1881, dochter van Johannes Herman Zwart en Neeltje van Galen
Uit dit huwelijk:
•  Catharina Maria Toos Grootendorst, geb. Boskoop 20 aug. 1908
•  Herman Johannes Grootendorst, geb. Boskoop 1910, overl. Boskoop 17 juni 1910
•  Herman Johannes Grootendorst , geb. Boskoop 3 nov. 1911, overl. 2 febr. 1982
•  Floris Johannes (F.J.) Grootendorst , geb. Boskoop 1912, overl. 15 mei 1970
•  Nel (Nelly) Grootendorst , geb. Boskoop 6 sept. 1915, tr. Boskoop 11 setp. 1946 Pieter Evert Guldemond , geb. Boskoop 7 nov. 1903, boomkweker, vormde met zijn broers Adriaan en Evert de firma Guldemond & Co, bedrijfsleider bij firma F.J. Grootendorst & Zn (1946), met pensioen (1971), woonde B.C. straat nr. 233 (1946), later B.C. straat nr. 66 (1951), bracht het Boskoops Boomkwekers Woordenboek uit (1986), overl. Boskoop 26 apr. 1989, zoon van Evert Guldemond Mz, boomkweker, gemeenteraadslid en wethouder, en van Emmigje Koenekoop
•  Philippus Grootendorst , geb. 29 nov. 1917, overl. 8 apr. 1963
•  Cornelis Willem Grootendorst , geb. 3 nov. 1919, overl. 17 nov. 2003

XIb. Johannes Jacobus Grootendorst , geb. Boskoop 8 okt. 1884, overl. Boskoop 9 mrt. 1928, tr. Boskoop 26 aug. 1909 Jacoba Maria (Koosje) Loef , geb. Boskoop 11 apr. 1884, overl. Bloemfontein (Zuid-Afrika) 1 apr. 1945, dochter van Cornelis Loef en Johanna Maria Wendeler
Uit dit huwelijk:
•  Florus Johannes Grootendorst, geb. Boskoop 1910, overl. Boskoop 28 juli 1910

Tak B (Dirck Grootendorst)


IVb. Dirck Aertsz. Grootendorst, geb. omstr. 1641, ambachtbewaarder en weesmeester van Noord-Waddinxveen, begr. Waddinxveen 13 okt. 1706, tr. voor 16 apr. 1679 Grietje Pieters Coen , begr. Waddinxveen 28 apr. 1722, dochter van Pieter Joosten Koen (ex Joost Pietersz Koen en Grietje Dirck Aerts)

Vb. Claes Dircksz Grotendorst , ged. Waddinxveen 24 juni 1674, won. Noord-Waddinxveen, begr. (impost) Noord-Waddinxveen 17 nov. 1756, tr. 1 e Waddinxveen 15 febr. 1699 Maria Jans Kruijff, ged. Waddinxveen 22 juli 1674, begr. (impost) Noord-Waddinxveen 11 okt. 1721, dochter van Jan Janss Kruijff, turfschipper, en Annetje Willems, tr. 2 e Noord-Waddinxveen (impost) 2 mrt. 1722 Maria Willems Verniel
Uit het eerste huwelijk:
•  Jan Claasse Grotendorst, ged. Waddinxveen 10 juli 1707, volgt VIb.

VIb. Jan (Claasse) Grotendorst , ged. Waddinxveen 10 juli 1707, gegoed in de Nesse (1755), in het Rietveld (1760) en in het Rijneveld (1761), bezat een zomerhuis in de Nesse met 24 morgen grond, begr. Boskoop 11 mei 1772, tr. 1 e Boskoop 31 jan. 1740 Jannetje van Hierden, wed. Pieter Toornvliet, tr. 2 e Boskoop 20 jan. 1765 Marrigje van Puffelen , ged. (Rem.) Boskoop 26 dec. 1728, won. Achterkade te Boskoop, overl./begr. Boskoop 19/25 juni 1789, dochter van Klaas Pietersz van Puffelen en Gerritje Franssen Verhoek
Marrigje van Puffelen tr. 2 e Boskoop 19 sept. 1773 Jan Konijnenburg
Uit het tweede huwelijk:
•  Nicolaas Grotendorst, ged. Boskoop 15 jan. 1766, volgt VIIc.
•  Maria Grotendorst, ged. Boskoop 5 juni 1768, overl. Boskoop 20 sept. 1821 (oud 52 jr), tr. Gerrit Goudkade

VIIc. Nicolaas G root endorst , ged. Boskoop 15 jan. 1766, met brief van venie eatatis vermeld 12 apr. 1790, verkreeg zijn diploma voor het geven van colleges in de botanie te Parijs 1792, chirurgijn en vroedmeester te Gouda vermeld 1825-1841, tr. Cornelia van der Linden , overl. voor 1835
Uit dit huwelijk:
•  Gertrude Marguerite Grootendorst , geb. Gouda 1802/03, zonder beroep (1825), tr. Gouda 29 juni 1825 Cornelis Cathrinus Krom , geb. Loenen 1798/99, notaris, won. te Gouda, zn. van Joannes Hermanus Krom, predikant te Gouda, en van Elisabeth Esther van Meerten
•  Marie Charlotte Grootendorst , geb. Gouda 1804/05, winkelierster, tr. Gouda 28 juli 1841 Jasper Grendel , geb. Gouda 1806/07, onderwijzer te Gouda, zn. van Teunis Grendel en Catrina Breukers
•  Jaqueline Jeanne Grootendorst, geb. Gouda 1809/10, particuliere te Gouda, overl. Boskoop na 1883, tr. Gouda 13 sept. 1837 Leendert de Jong, geb. Gouda 1810/11, remonstrants predikant te Gouda, zn. van Cornelis de Jong, koopman te Gouda, en Pieternella Wout

Op 12 apr. 1790 verkopen Nicolaas Grotendorst , met brief van venie eatatis, Gerrit Goudkade, getrouwd met Maria Grotendorst , kinderen van Marrigje van Puffelen en Jan Grotendorst, mede Arij van der Sneij en Huig Konijnenburg als voogden over Pietertje Konijnenburg, dochter van Marrigje van Puffelen voornoemd en Jan Konijnenburg, erfgenamen van hun moeder, aan Hendrik van der Ben en Jan Herfst, wonende te Noord-Waddinxveen, een boerenwoning, bestaande uit bouwhuis, zomerhuis, schuur en karnmolen, berg en erf met 23 morgen 240 roeden land in de Nesse, hiervan de huiswerf en twee percelen land, samen groot 5 morgen 150 roeden, belend ten oosten de Gouwe, ten westen de weduwe Jan van der Blom, ten noorden en zuiden de verkopers. Mede 6 morgen 275 roeden, belend ten zuiden en westen de weduwe Jan van der Blom, ten noorden de verkopers, ten oosten de Gouwe. Nog 6 stukken land, samen 7 morgen 83 roeden, belend ten zuiden en westen de verkopers, ten oosten de Gouwe, ten noorden Hendrik van Kleef en een stuk met een akkertje samen 1½ morgen, belend ten oosten de weduwe Jan van der Blom, ten zuiden en westen de verkopers, ten noorden de vorige en de weduwe van der Blom. Nog een stuk van 3 morgen 52 roeden, belend ten noorden de Baanweg, ten zuiden de weduwe Van der Blom, ten oosten en westen Hendrik van Kleef. Koopsom 4.500 gulden.
Ora Alphen, inv. 43, blz. 150v