Hanzon

 

Inleiding:

In een vermelding uit 1823 wordt een zekere dokter Hanzon vermeld als één der initiatiefnemers tot een uitgebreid vaccinatieprogramma in Boskoop. Bij nader onderzoek bleek dat binnen de familie Hanzon het beroep van chirurg en dokter veelvuldig voortkomt.
Tegelijkertijd kwam ik een vermelding tegen van ene Jan Hanson, een brievengaarder die rond 1853 de post rondbracht. Om te weten te komen of deze aan elkaar verwant waren, heb ik een familieonderzoek gestart. Hieruit bleek dat Dirk Hanzon, de chirurg in kwestie, een oudere broer Johannes Hanzon had die kort in Boskoop heeft gewoond. Uit diens huwelijk met de Zeeuwse Catharina Evera kregen zij een dochter Neeltje, die met de kleermaker Joseph le Pair huwde. Hieruit is het geslacht Lapair ontstaan. Een ander kind, Wilhelm Jacob Evera Hanson was de vader van Jan Hanson, de brievengaarder.
De oorsprong van dit geslacht ligt in Gouda. Mogelijk is de stamvader Pieter Hanzon gelijk aan Pieter Johannes Hensen die op 7 sept. 1745 in de St.Jan aldaar wordt gedoopt als zoon van Arie Hensen. Gezien de manier waarop de naam Hanzon of Hensen wordt gehanteerd, is het niet onmogelijk dat deze familie oorspronkelijk uit Scandinavië afkomstig is, waar het patronym (Jo)hansson (= zoon van Johann) veelvuldig gebruikt wordt.

Genealogie Hanzon

I. Pieter Hanzon , jm. Van Gouda, chirurg te Haastrecht (1791), begr. Haastrecht (impost 3e klasse) 1 aug. 1796, tr. 1e Haastrecht 17 dec. 1752 Geertruijd Verbeek , tr. 2e Bergambacht 2 dec. 1769 Neeltje Blanken , ged. Bergambacht 23 mei 1743, begr. Haastrecht (impost 3e klasse) 22 jan. 1793, dochter van Dirk Blanken Jz en Aaltje van der Linden
Uit het eerste huwelijk:
•  Agneta Elisabeth Hanzon, ged. Haastrecht 28 jan. 1753
•  Johanna Henrica Hanzon, ged. Haastrecht 2 juni 1754
•  Johanna Henrietta Hanzon, ged. Haastrecht 9 jan. 1757
Uit het tweede huwelijk:
•  Johannes Hanzon , ged. Bergambacht 19 aug. 1770, volgt IIa.
•  Alijda (Aaltje) Hanzon , ged. Haastrecht of Bergambacht 16 aug. 1772, overl. Haastrecht 1 mei 1849 (oud 77 jr), tr. Johannes den Hertog , koopman en looier te Haastrecht (1812)
•  Dirk Hanzon , ged. Haastrecht 26 okt. 1777, volgt IIb.

In Gouda wordt op 7 sept. 1745 een Pieter Johannes gedoopt als zoon van Arie Hensen en Beligje Kalkman

Memorie van den koster Hanzon en glazemaker De Rue, rakende de kerkglazen, ter vergadering van de heeren kerkmeesteren overgegeven op Maandag den 16 Februari 1756
Bron: The seventh window: the king's window donated by Philip II and Mary Tudor, W. de Groot

Eén der intekenaars van het boekje verhandeling over den waaren aart van kinder-pokjes en derzelver geneezing' van dr. I.J. van der Bosch uit 1791 was Hanzon, Pieter (chirurg), namens het Lees-Collegie te Haastrecht (blz 203)

IIa. Johannes Hanson (Hanzen) , ged. Bergambacht 19 aug. 1770, overl. Boskoop 11 jan. 1812 (oud 41 jr), tr. in of voor 1800 Catharina (Johanna) Evera , geb. Middelburg (Zeeland) 1778, overl. Boskoop 19 okt. 1843 (oud 65 jr)
Uit dit huwelijk:
•  Wilhelm Jacob Evera Hanson , ged. Jutphaas 1 juni 1801 (peter Jacob Evera, meter Jacoba Evera van Os), volgt IIIa.
•  Neeltje Elisabeth Hanson , ged. Jutphaas 7 juni 1802, overl. Boskoop 20 jan. 1871 (volgens akte zou zij 78 jr oud zijn!). Uit een relatie met N.N. beviel zij op 28 juni 1828 van een zoon Johannis Hanzon. Later trouwde zij Boskoop 25 mei 1831 Hubert Joseph la Pair , geb. Leiden 16 febr. 1804, kleermaker te Noord-Waddinxveen, zoon van Zacharias la Pair en Geertje Kienhuijs. Hieruit nageslacht La Pair /Lapaer.
•  Maria Johanna Hanzon, geb. 1811/12, overl. Boskoop 27 mrt. 1829
•  Johannis Dirk Hanzon, geb. Boskoop 10 sept. 1812, overl. Boskoop 19 okt. 1812

30 jan. 1812. Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Arie Blanken, koopman en schipper; Jan Polijn, oud-secretaris van het land van Stein en de Willens; Johannes den Hartog (of: Hartoog), koopman en looier te Haastrecht; Dirk Klein, boomkweker te Boskoop; Jan Vuyk, graanhandelaar te Boskoop; P. Blanken Pzn, "debitant in tabak" te Boskoop
Voogd(en): Johannes den Hartog als toeziend voogd
Pupil(len): Willem Jacob Evera, Neeltje Elisabeth en Maria Johanna Hanzon
Ouder(s): Catharina Johanna Evera en wijlen Johannes Hanzon
vredegerecht civiele zaken Gouda 1812, inv. 4, akte 24

IIb. Dirk Hanzon (Hanson), ged. Haastrecht 26 okt. 1777, chirurgijn, won. Jutphaas (1799), vroeg akte van indemniteit aan te Haastrecht 10 juni 1799, chirurgijn en vroedmeester te Boskoop (1812), nam initiatief tot een uitgebreid vaccinatieprogramma voor de gemeente Boskoop 1823, heel- en vroedmeester (1828), overl. Boskoop 18 febr. 1833 (oud 55 of 56 jr), tr. Jutphaas (ger.) 28 mrt. 1799 Johanna (te) Boekhorst, geb. Leiden 31 aug. 1775, won. Leiden (1799), overl. Boskoop 22 apr. 1832 (oud 56 jr), dochter van Rutger te Boekhorst, van Gendringen, schrijver aan de Hoogewoerdse Poort te Leiden 1774 (ex Wander te Boekhorst en Joanna van Mechelen), en van Johanna Wilhelmina de Groot (ex Willem de Groot, letterzetter / winkelier te Leiden, en Maria Civiel)
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Johannes Hanzon , geb. Jutphaas 2 febr. 1800, volgt IIIb.
2. Dirk Rutger Hanzon , geb. Wageningen (Gld.) 4 dec. 1804, heel- en vroedmeester te Ommen, overl. Oldemarkt 14 apr. 1848 (oud 43 jr), tr. Ommen 27 aug. 1827 Margaretha Wigbolda Westerbeek van Eerten , geb. Aalten (Gld.) 1803, dochter van Willem Adam Westerbeek van Eerten, winkelier te Aalten (ex Bartholomeus Stephanus Westerbeek van Eerten, predikant te Aalten, en Antonia Johanna Aberson), en van Anna Maria Carlier (ex Jan Carlier en Anna Maria Diemont)

Dirk Rutger Hanzon was in de periode van 18 aug. 1826 tot 1 okt. 1828 heel- en vroedmeester te Ommer-Schans, één van de drie veenkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid.
De ziekte en met name het aantal sterfgevallen was afgenomen, toen in augustus 1826 de uit Haarlem afkomstige gediplomeerde heel- en vroedmeester D.R. Hanzon in Ommerschans zijn intrede deed.
Bron: http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/medicine/2006/h.g.roelfsema.van.de/thesis.pdf

3. Johanna Wilhelmina Hanzon , geb. Heerde 25 jan. 1806, tr. Boskoop 27 okt. 1831 Jan van der Horst , geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 14 okt. 1807, zoon van Sebastiaan van der Horst en Sijtje Bos
4. Willem Hugo Hanzon , geb. Genemuiden 12 sept. 1808, genees- en heelkundige, tr. 1e Oldemarkt 10 nov. 1833 Janke van der Veen , geb. Wolvega bij Weststellingwerf juni 1809, dochter van Sijtze Oenes van der Veen en Trijntje Oebeles Veenstra, tr. 2e Kampen 3 aug. 1866 Anna Hendrica van der Does , geb. s-Gravenhage 1845, dochter van Constantius Modestus van der Does, majoor, en Clara Catharina Scheurmann, tr. 3e Opsterland 27 apr. 1869 Catharina Constantia van der Does, geb. 1829, dochter van Constantius Modestus van der Does en Clara Catharina Scheurmann
5. Neeltje Blanken Hanson , geb. Genemuiden 18 okt. 1810, overl. Giethoorn 10 juni 1852 (oud 41 jr), tr. Oldemarkt 30 juli 1837 Thomas van Urk , geb. Wanneperveen 24 febr. 1812, leerling geneeskunde (1837), zoon van Geert Joosten van Urk en Hillegien Thomas

1 juni 1814. Akte van conciliatie
Eiser(s): Firma Moleschott en Smallenburg
Gedaagde(n): Dirk Hanzon, chirurgijn en vroedmeester te Boskoop
Zaak: Eist betaling van 203.1.8 wegens in 1812 en 1813 geleverde goederen.
Vonnis: Eis toegewezen. Afbetalingsregeling getroffen.
Gemachtigde(n): Fredrik van Cats Smallenburg, "chimist" te Leiden, namens eiser
vredegerecht civiele zaken Gouda 1814, inv. 6, akte 79

IIIa. Wilhelm Jacob Evera (Hanzon) Hanson , ged. Jutphaas 1 juni 1801 (peter Jacob Evera, meter Jacoba Evera van Os), overl. Boskoop 6 mei 1866 (oud 64 jr), tr. Boskoop 22 mei 1833 Cornelia Maaskant , geb. Zegwaard 20 sept. 1806, overl. Boskoop 20 okt. 1871 (oud 65 jr), dochter van Hugo Maaskant en Neeltje Siere
Uit dit huwelijk:
•  Johannes (Jan) Hanzon (Hanzen) , geb. Boskoop 8 juli 1834, brievengaarder te Boskoop, overl. Boskoop 25 jan. 1896 (oud 61 jr), tr. 1e Boskoop 31 aug. 1860 Trijntje Oudshoorn , geb. Boskoop 18 aug. 1822, overl. Boskoop 12 febr. 1895 (oud 72 jr), dochter van Cornelis Oudshoorn en Lena Slingerland, tr. 2e Boskoop 20 sept. 1895 Sijtje Meijers , geb. Loosdrecht 1849, dochter van Juriaan Meijers en Gijsbertha Bolderdijk

In 1853 waren er nog weinig spoorwegen en de frankering met postzegels was pas ingevoerd. Voor die tijd bezorgde de brievengaarder Jan Hanson , altijd op klompen, de brieven tegen ontvangst van de portkosten, die de ontvanger van de brief betalen moest.
Boskoop, vijf eeuwen boomkwekerij, A. Vuyk sr., 1966, blz. 157

TE KOOP een groote ijzeren ROEIBOOT, zoo goed als nieuw, bij J. HANZON, Boskoop. 5545
De Rijnbode 26-06-1895

•  Neeltje Hanzon , geb. Boskoop 8 nov. 1835, overl. Boskoop 22 mrt. 1856 (oud 20 jr)
•  Catharina Johanna Hanzon, geb. Boskoop 25 febr. 1837, overl. Boskoop 19 nov. 1839
•  Plonia Hanzon, geb. Boskoop 5 mei 1838, overl. Boskoop 20 sept. 1838
•  Plonia Hanzon, geb. Boskoop 12 juni 1839
•  Evera Hanzon , geb. Boskoop 22 nov. 1840, volgt IVa.
•  Hugo Hanzon, geb. Boskoop 9 mei 1843, overl. Boskoop 8 juni 1843
•  Catharina Johanna Hanzon, geb. Boskoop 29 aug. 1845, overl. Boskoop 3 apr. 1865

IIIb. Pieter (Peter) Johannes Hanzon , geb. Jutphaas 2 febr. 1800, chirurgijn te Zevenhuizen (1828), vestigde zich tussen 1838 en 1841 in Boskoop, tr. Boskoop 7 okt. 1827 Lena Verzaal , geb. Boskoop 2 mei 1805, onder voogdij 1 apr. 1815, overl. Boskoop 10 nov. 1879 (oud 74 jr), dochter van Leendert Verzaal en Haasje van Nes
Uit dit huwelijk:
•  Lena Hanzon , geb. Boskoop 8 jan. 1826, overl. Boskoop 30 aug. 1875 (oud 49 jr), tr. Boskoop 22 mrt. 1850 Cornelis Heemskerk , geb. Boskoop 10 juni 1826, dochter van Pieter Heemskerk en Aaltje Rumeijer
•  Dirk Hanzon , geb. Zevenhuizen 21 jan. 1828, overl. Boskoop 18 juli 1849, tr. Boskoop 12 mei 1848 Elisabeth Hardebol , geb. Zwammerdam 30 sept. 1820, dochter van Abraham Hardenbol en Francijna Neeltje Vermeij
Elizabeth Hardenbol tr. 2e Gouda 12 mei 1858 Maarten van Vliet, geb. Gouda 1817, kerkbediende (1858)
•  Hadriana Hanzon , geb. Haaksbergen 25 jan. 1832, overl. Boskoop 28 nov. 1875 (oud 43 jr), tr. Boskoop 1 nov. 1848 Arie (Arij) Nijveldt , geb. Zutphen 20 juni 1826, werkman (1860), later boomkweker te Boskoop, won. Wijk 1 (Dorpskern) huisnr. 46 (1853), later Zijde huisnr. 20, zegde zijn lidmaatschap van de Herv.Kerk op dec. 1884, overl. Boskoop 9 febr. 1900 (oud 73 jr)
Arie Nijveldt tr. 2e Nieuwkoop 4 okt. 1879 Maria Kranenburg.
•  Johanna Petronella Hanzon , geb. Hengelo (Ov.) 3 mei 1834, overl. Boskoop 25 dec. 1860 (oud 26 jr), tr. Boskoop 5 sept. 1859 Simon Knepper , geb. Waddinxveen 16 juli 1834, bouwman, later boomkwekerksnecht, overl. Boskoop 19 mei 1910 (oud 75 jr), zoon van Pieter Knepper en Johanna Boele. Hieruit nageslacht Knepper.
•  Pieter Leendert Hanzon , geb. Enter bij Wierden (Ov.) 31 dec. 1838, volgt IVb.
•  Jan Hanzon, geb. Boskoop 16 dec. 1841

IVa. Evera Hanzon , geb. Boskoop 22 nov. 1840, timmerman (1873), vestigde zich te Amsterdam, tr. Zwartsluis (Ov.) 27 dec. 1873 Antje Beuker , geb. Zwartsluis 1852, dochter van Jan Beuker, timmerman, en Tjamke Rijpkema
Uit dit huwelijk:
•  Welhem Jakob Evera Hanzon , geb. Amsterdam 1877, kleermaker te Amsterdam (1901), tr. Amsterdam 8 aug. 1901 Jansje Knol , geb. Amsterdam 1878, dochter van Hermanus Knol, los werkman, en Jannetje Petersen
•  Jan Evera Johannes Hanzon , geb. Amsterdam 1885, chauffeur (1909), tr. Amsterdam 16 sept. 1909 Anna Margaretha Kluver , geb. Amsterdam 1873, dochter van Dirk Kluver en Johanna Margaretha Baadenhuijsen

IVb. Pieter Leendert Hanzon (Hanzen) , geb. Enter bij Wierden (Ov.) 31 dec. 1838, boomkweker te Boskoop (1867), tuinman (1901), tr. 1e Gouda 24 juli 1861 Leena Nieveld (Nieuwveld) , geb. Gouda 1841, overl. Boskoop 17 aug. 1871 (oud 30 jr), dochter van Abraham Nieveld en Johanna Lens, pijpenmaakster te Gouda (1867), tr. 2e Boskoop 21 nov. 1873 Dirkje Zwitser , geb. Katwijk 14 okt. 1851, dochter van Arie Zwitser en Dirkje Waasdorp
Uit dit huwelijk:
•  Johanna Petronella Hanzon , geb. Boskoop 19 nov. 1861, van Boskoop, vanaf 29 juni 1874 inwonende bij haar oom Izaak Nieuwveld te Gouda in de Kuiperstraat K203 te Gouda, vertrok naar Waddinxveen 9 jan. 1875, dienstbode (1901), tr. 's-Graveland 1 aug. 1901 Willem Ham , geb. Ankeveen 1859, werkman, later tolgaarder aan de 's-Gravelandse weg, won. Havendwarsstraat (1908), zoon van Pieter Ham en Wormpje Doot. Uit dit huwelijk nageslacht Ham.
•  Dirk Rutger Hanzon, geb. Boskoop 14 mrt. 1864
•  Abraham Johannes Hanzon, geb. Boskoop 29 aug. 1866, overl. Boskoop 31 mrt. 1867
•  Abraham Johannes Hanzon, geb. Boskoop 26 dec. 1867, overl. Boskoop 13 nov. 1869
•  Lena Hadriana Hanzon , geb. Boskoop 14 nov. 1869, , overl. 's-Graveland 3 juni 1940
Uit het tweede huwelijk:
•  Abraham Johannes Hanzon, geb. Boskoop 28 sept. 1874, overl. Waddinxveen 25 dec. 1874
•  Pieter Leendert Hanzon jr, geb. 1876, overl. Waddinxveen 2 febr. 1876
•  Neeltje Hanzon , geb. Waddinxveen 1877, tr. 1 e (echtsch. Uitgespr. 's-Gravenhage 25 aug. 1914) Edmond Gerard van Bavel , tr. 2 e Hilversum 13 okt. 1920 Johannes Assuerus van den Kolk , geb. 1862, overl. Voorburg 11 juni 1932 (oud 70 jaar), zoon van Assueres van den Kolk en Alijda Maria Rabanus
•  Maria Adriana Hanzon, geb. Boskoop 7 juli 1880