Van Klaveren

 

I. Dirck Ariensz. van Claveren , schepen Reeuwijk 1685/98/99, 1708, begr. Reeuwijk 19 aug. 1716 (classis 15.0.0)

Kinderen:

 1. Ary Dirks van Claveren , volgt II.
 2. Neeltje Dirks van Claveren ;

Tr. Reeuwijk 9 febr. 1701 (impost 15,-,-) ROELOF CRIJNEN VAN CLAVEREN, jm. onder Zevenhoven, zn. van Crijn Jacobsz. van Claveren en Martijntgen Daemen Coot

 1. Jan Dirks van Claveren, geb. omstr. 1686;

Tr. Reeuwijk 25 apr. 1710 ARIAANTJE ALEWIJNS KRAAN, jd. van Sluipwijk, overl. Reeuwijk 17 jan. 1757

 1. Marritje Dirks van Claveren ;

Tr. Reeuwijk 29 mei 1717 JORIS JANSZ. VAN DER PLAS

 1. Claes Dirks van Claveren, geb. omstr. 1685, kocht 2 morgen 5 hond 21 roeden land in Reeuwijk 1716;

Tr. Reeuwijk 9 jan. 1717 GRIETJE CORNELISSE DE JONGH. Hieruit een zoon Dirk Claesz. van Claveren, ged. (Rem.) Boskoop 24 jan. 1718

 1. Marijtje Dirks van Claveren

Tr. TEUNIS JANSZ. BLONCK

 

II. Ary Dirks van Claveren , geb. Reeuwijk omstr. 1670, landbouwer te Boskoop, bezat 1 morgen 120 roeden in Laag Boskoop tesamen met Marritgen Dircks 1704, huurt een bouwhuis onder Middelburg 1733, overl. aldaar vóór 1744;

tr. (1) Reeuwijk 16 jan. 1701 TEUNTJE ADRIAENS VAN HEYNINGEN, jd. van Boskoop, overl. voor 1721;

tr. (2) Boskoop 19 dec. 1721 BARBER CORNELISDR. VAN LEEUWEN, overl. voor 1739

tr. (3) Boskoop 18 okt. 1739 AAGJE ROELEN LOENDERSLOOT; tr. (1) Jan Klaasz. Van Holstein te Aarlanderveen

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Jakob Ariense van Claveren, ged. (Rem.) Boskoop 25 mei 1701
 2. Jakob Ariense van Claveren, ged. (Rem.) Boskoop 28 jan. 1703
 3. N.N. Ariense van Claveren, ged. (Rem.) Boskoop 1 juni 1704
 4. Dirk Ariense van Claveren , volgt III.
 5. Annitje Ariense van Claveren, ged. (Rem.) Boskoop 26 dec. 1708
 6. Jan Ariense van Claveren, ged. (Rem.) Boskoop 30 nov. 1712
 7. Maritje Ariense van Claveren, ged. (Rem.) Boskoop 5 jan. 1716
 8. (zoon) Ariense van Claveren, ged. (Rem.) Boskoop 25 sept. 1718

 

III. Dirk Aryse van Claveren , ged. Boskoop (Rem.) 3 aug. 1705, landbouwer te Reeuwijk, woonde te Middelburg onder Reeuwijk, later te Boskoop 1726, liet zijn kinderen hervormd dopen 1732, overl. Boskoop ná 1 okt. 1758,

tr. (1) Boskoop 3 aug. 1727 CORNELIA CLAASEN BOELE, ged Lexmond 8 nov. 1704, overl. voor 1731, dr. van Claas Cornelisz. Boele en Dina Cnelis Sier;

tr. (2) Boskoop 10 juni 1731(Rem.) GRIETJE PIETERSDR. SWANENBURG, geb. omstr. 1710, dr. van Pieter Cornelisz. Swanenburg, bezat een 'bouwhuijs' op de Achterkade te Boskoop, en Ariaantje Jans van der Toorn

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Antje Dirkse van Klaveren, ged. (N.H.) Boskoop 2 nov. 1732
 2. Arij Dirkse van Klaveren , volgt IVa.
 3. Annigje Dirkse van Klaveren, ged. (N.H.) Boskoop 25 nov. 1736
 4. Ariaantje Dirkse van Klaveren, ged. (N.H.) Boskoop 18 jan. 1739
 5. Pieter Dirkse van Klaveren, volgt IVb. ged. (N.H.) Boskoop 12 mrt. 1741
 6. Marijtje Dirkse van Klaveren, ged. (N.H.) Boskoop 20 okt. 1743
 7. Jannetje Dirkse van Klaveren, ged. (N.H.) Boskoop 17 apr. 1746
 8. Dirk Dirkse van Klaveren, ged. (N.H.) Boskoop 21 juli 1748
 9. Lena Dirkse van Klaveren, ged. (N.H.) Boskoop 1 febr. 1750
 10. Haasje Dirkse van Klaveren, ged. (N.H.) Boskoop 27 mei 1753
 11. Jan Dirkse van Klaveren , volgt IVd.

 

IVa. Arij Dirkse van Klaveren , ged. (N.H.) Boskoop 10 jan. 1734;

Tr. Boskoop 23 mei 1756 MARRIGJE ARISSE BRUGMAN

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Dirk Arijensz. Van Klaveren, ged. Boskoop 27 mrt. 1757
 2. Aagje Arijensz. Van Klaveren, ged. Boskoop 20 apr. 1760, overl. voor 1762
 3. Aagje Arijensz. Van Klaveren, ged. Boskoop 2 mei 1762
 4. Arij Arijensz. Van Klaveren, ged. Boskoop 19 apr. 1767

 

IVb. Pieter Dirkse van Klaveren , ged. (N.H.) Boskoop 12 mrt. 1741, won. Boskoop 1763, trouwde op acte van onvermogen 1778;

Tr. (1) Boskoop 5 juni 1763 HILLIGJE JACOBSE VERWOERD, jd. won. op Boskoop;

Ondertr./tr. (2) Boskoop 4/25 dec. 1778 JANNETJE PIETERSE DURJE, jd. van Colijnsplaat, won. Kortgene

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Dirk Pietersz. van Klaveren, ged. Boskoop 25 mei 1763
 2. Jacob Pietersz. van Klaveren, ged. Boskoop 9 jan. 1765, overl. voor 1766
 3. Jacob Pietersz. van Klaveren, ged. Boskoop 5 jan. 1766, overl. voor 1767
 4. Jacob Pietersz. van Klaveren, ged. Boskoop 7 jan. 1767, overl. voor 1771
 5. Jacob Pietersz. van Klaveren, ged. Boskoop 24 febr. 1771

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Pieter Pietersz. van Klaveren, ged. Boskoop 27 febr. 1780

 

IVd. Jan Dirks van Klaveren , ged. Boskoop 1 okt. 1758, werkman, overl. Boskoop 11 aug. 1804;

tr. Boskoop 26 mei 1782 (acte van onvermogen) HENDRIKA STOKRAAM, ged. 's-Gravenhage 4 dec. 1757, overl. Boskoop 10 dec. 1810, dr. van Pieter Stokraam en Elisabeth Waagenaar

Kinderen:

•  Pieter van Klaveren , volgt V.

•  Ary van Klaveren , ged. Boskoop 5 apr. 1790, boomkweker, overl. Waddinxveen 4 juni 1872;

ondertr./tr. Leiden 14/26 jan. 1814 JANNETJE DU CHATTEL, ged. Leiden 10 okt. 1790 (Hooglandse kerk), overl. Boskoop 22 juli 1833, dr. van Jacobus du Chattel en Hermina Loeber, fabrikante en grijnpapster

•  Elisabeth van Klaveren , geb. Boskoop 1802

 

V. Pieter van Klaveren , ged. Boskoop 7 apr. 1784, werkman Boskoop (1838), overl. Boskoop 2 nov. 1868,

tr. Boskoop 13 aug. 1811 DIRKJE VAN DER WILLIK, ged. (Rem.) Boskoop 1 mrt. 1786, overl. Boskoop 17 mei 1859, dr. van Ary Gerritsz. van der Willik, voorzanger Rem. Gemeente 1799 (ex. Gerrit Dirksz. van der Willik en Klaasje Ariensdr. Matenes) en van Aafje Hendrikse Hijzelendoorn, vacature voor kosteres Rem. Gemeente 1801 (ex. Hendrik Cornelisz. van Hijzelendoorn en Dirkje Ariensdr. Droog)

 

VI. Jan van Klaveren , geb. Boskoop 2 jan. 1812, werkman te Boskoop, woonde op de Ridderbuurt, overl. Boskoop 19 okt. 1850;

tr. Boskoop 18 mei 1838 CORNELIA KROMHOUT, geb. Boskoop 28 dec. 1814, dr. van Klaas Kromhout, kuiper eerst te Boskoop, later te Gouda (ex. Klaas Cornelisz. Kromhout, jm. van Katwijk, kuiper te Boskoop voor 1768 en Jaapje Pietersdr. Zwaan) en van Marijtje van Kleef (ex. Gerrit Jansz. van Kleef, boomkweker, en Aaltje Maartensdr. Vergeer)

 

VII. Gerrit van Klaveren , geb. Boskoop 29 mei 1847, boomkweker te Boskoop, overl. Oegstgeest 10 okt. 1922;

tr. Boskoop 15 aug. 1879 AAFJE VAN WILGEN, geb. Boskoop 6 juni 1852, overl. Boskoop 1 juli 1934, dr. van Aart Cornelis van Wilgen, boomkweker, en Geertruida de Bruin

 

VIII. Aart Cornelis (Cor) van Klaveren , geb. Boskoop 29 jan. 1888, ged. N.H. Kerk te Boskoop, boomkweker op het Rijneveld te Boskoop 1913, gemobiliseerd 31 juli 1914, won. te Boskoop op de Emmakade, overl. Boskoop 16 mrt. 1928;

tr. Hazerswoude 29 febr. 1912 TRIJNTJE VAN DER KLEIJ, geb. Hazerswoude 19 juli 1889,

ged. Geref. Kerk Hazerswoude, won. als weduwe aan de Ridderbuurt 36 (1939), overl. Boskoop 20 mei 1965, dr. van Dirk van der Kleij, koopman te Hazerswoude (ex Maarten van der Kleij, melkverkoper te Hazerswoude, en Trijntje van der Bosch), en Ingetje Ruis (ex. Abraham Ruis, watermolenaar te Hazerswoude, en Maria Groen)

 

IX. Gerrit van Klaveren , geb. Boskoop 17 jan. 1913, timmermansknecht, later timmerman bij fa. Haring 1931-1939, vervolgens bij Van der Kooij te Boskoop, woonde eerst onder bij koster Kramer 1942-1943, later in de Julianastraat 1943-1986, overl. Gouda 11 aug. 1986;

tr. Boskoop 17 jan. 1942 ELISABETH VAN DER VELDEN, geb. Zuid-Beijerland 20 febr. 1918, won. aan de Nieuwendijk 1936, woonde in bij wed. De Rooij in de Nieuwstraat no 42 te Boskoop (1939), verhuisde naar de Voorofscheweg (1986), later naar de Boomgaard (1997), dr. van Christiaan van der Velden, veldarbeider te Zuid-Beijerland (ex Hendrikus Adrianus van der Velden, arbeider, en Maria Goossen), en Neeltje Kruidenier (ex. Arie Kruidenier, landarbeider, en Cornelia van der Enden)