Lapair

 

I. Zacharias la Pair , tr. Boskoop 28 mrt. 1802 Geertje Kienhuijs , dochter van Joost Kienhuijs en Grietje van Kleef

Mogelijk is Zacharias la Pair identiek met Zacharias, zoon van Huijbert Lapaer en Cornelia de Ligt, ged. Warmond 21 okt. 1759.


II. Hubert (Hubertus) Joseph la Pair (Lapaer) , geb./ged. (Hooglandse Kerk) Leiden 16 febr. 1804 (get. Nathanael Lapaar en Christina Starreveld), kleermaker te Noord-Waddinxveen (1844), overl. Boskoop 27 dec. 1862 (oud 58 jaar), tr. Boskoop 25 mei 1831 Neeltje Elisabeth Hanzon , geb. Jutphaas 7 juni 1802, overl. Boskoop 20 jan. 1871 (oud 68 jaar), dochter van Johannis Hanzon en Catharina Johanna Evera
Neeltje Elisabeth Hanzon had uit een onbekende relatie een voorzoon:
•  Johannis Hanzon, geb. Boskoop 12 dec. 1826
Uit het huwelijk van Hubertus en Neeltje:
•  Geertruij La Pair, geb. Boskoop 19 okt. 1831, overl. Boskoop 20 febr. 1832
•  Johannis Zacharias Lapaer (Lapair), geb. Boskoop 28 aug. 1833, volgt III.
•  Catharina Johanna Lapaer, geb. Boskoop 14 dec. 1834, overl. Boskoop 11 febr. 1835
•  Josef Hubertus Lapaer, geb. Boskoop 17 dec. 1835, overl. Boskoop 1 febr. 1836
•  Geertje Lapaer, geb. Boskoop 22 jan. 1837, overl. Boskoop 16 juni 1837
•  Dirk Lapaer, geb. Boskoop 19 juni 1838, overl. Boskoop 16 aug. 1838
•  Hubertus Lapaer, geb. Boskoop 14 of 19 juni 1839, overl. Boskoop 1 aug. 1839
•  Catarina Maria Lapaer, geb. Boskoop 5 juni 1840, overl. Boskoop 21 juni 1840
•  Marinus Lapaer, geb. Boskoop 23 jan. 1842, overl. Boskoop 30 juni 1842
•  Marinus Lapaer, geb. Boskoop 6 febr. 1843, overl. Boskoop 16 juni 1843
•  Zacharias Hanzon Lapaer, geb. Noord-Waddinxveen 7 juni 1844, overl. Noord-Waddinxveen 14 aug. 1844
•  Gerardus Lapaer, geb. Boskoop 3 nov. 1845, overl. Boskoop 17 nov. 1845

III. Johannis Zacharias Lapaer (Lapair), geb. Boskoop 28 aug. 1833, kleermaker te Boskoop (1877, 1880, 1898), bekend staand als ‘een der vrolijkste kappers' (1924), overl. Hazerswoude ..febr. 1924 (oud 90 jaar), tr. Boskoop 16 dec. 1852 Cornelia Loef , geb. Boskoop 27 okt. 1835, overl. Leiden 25 dec. 1860 (oud 25 jaar), dochter van Jan Jacobus Loef en Krijna van Rhoon, tr. 2 e Boskoop 29 mrt. 1861 Christina Klerkx , geb. Lange Ruige Weide 7 nov. 1836, overl. Rotterdam 20 sept. 1906 (oud 69 jaar), dochter van Christoffel Klerkx en Johanna van der Neut
Uit het tweede huwelijk:
•  Neeltje Jacoba Lapaer, geb. Boskoop 24 apr. 1853, overl. Boskoop 21 febr. 1865
•  Christina Lapaer, geb. Boskoop 5 sept. 1854
•  Hubertus Josephus Lapaer, geb. Boskoop 5 nov. 1856, overl. Boskoop 16 sept. 1863
•  Cornelis Lapaer, geb. Boskoop 25 jan. 1859, overl. Boskoop 21 febr. 1861
•  Christina Lapaer , geb. Boskoop 6 sept. 1854, won. Boskoop (1876), dienstbode te Alphen 27 mrt. 1876, vertrokken naar Gouda 24 jan. 1877, dienstbode bij de familie Van Essen in de Zeugstraat G75a (1877), zonder beroep won. Gouda (1877), tr. Gouda 5 dec. 1877 Arie Muijs (Muis) , geb. Hoenkoop 14 nov. 1847, koetsier te Gouda (1877), won. Vrouwenssteeg H212 (1880), later Nieuwehaven N7, rel. Ned.Herv. zoon van Jan Muijs, bouwman te Hoenkoop, en van Aaltje de Haan
Uit het tweede huwelijk:
•  Gerardus Leonardus Lapaer, geb. Boskoop 26 mei 1862
•  Hubertus Josephus Lapaer, geb. Boskoop 22 sept. 1864, volgt IVa.
•  Willem Lapaer , geb. Boskoop 1 febr. 1868, vestigde zich te Aarlanderveen 7 juli 1885 (won. wijk 5 nr. 1)
•  Johannes Zacharias Lapair, geb. Boskoop 25 jan. 1871, volgt IVb.
•  Johanna Christina Lapaer, geb. Boskoop 17 juni 1874, overl. Boskoop 24 sept. 1875
•  Leonardus (Leendert) Lapair , geb. Boskoop 26 juli 1877, tr. Woerden 21 dec. 1911 Neeltje van der Vlugt , geb. Overschie 1867, dochter van Arie van der Vlugt en Trijntje van Dijk

De oudste mannelijke ingezetene dezer gemeente, J.Z. Lapair , is in den ouderdom van 90 jaar overleden.
De Rijnbode 9 febr. 1924

IVa. Hubertus Josephus Lapaer, geb. Boskoop 22 sept. 1864, overl. Boskoop 14 jan. 1908 (oud 43 jaar), tr. Haastrecht 28 juli 1893 Elizabeth Verboom , geb. Haastrecht 1868, dochter van Johannes Verboom en Neeltje Sterk
Uit dit huwelijk:
•  Neeltje Lapaer, geb. Boskoop 1 aug. 1894, tr. Boskoop 11 mei 1922 Cornelis Bijland , geb. Gouda 1894, zoon van Adrianus Bijland en Cornelia Adriana van der Ree
•  Johannes Zacharias Lapaer , geb. Boskoop 18 nov. 1895, volgt V.
•  Gerardus Johannes Lapaer, geb. Boskoop 11 nov. 1897
•  Christina Lapaer , geb. Boskoop 5 juli 1900, tr. Boskoop 17 jan. 1929 Adrianus Soet , geb. Waddinxveen 1902, zoon van Anthonie Soet, smid (1883), machinist te Waddinxveen (1905), en Elizabeth Smit
•  Johanna Maria Lapaer , geb. Boskoop 26 juni 1902, tr. Boskoop ...jan. 1934 J.H. Rademaker, geb. 1904


IVb. Johannes Zacharias Lapair, geb. Boskoop 25 jan. 1871, volgde HBS te Gouda 1907-1913, consul-generaal te Wenen (1914), won. Wiedener Gürtel 12, functie opgeheven mei 1938

Onze vroegere plaatsgenoot, de heer J. Z. Lapair , is bevorderd tot consul-generaal der Nederlanden in Weenen. Het consultaat strekt zich uit over: Neder en Boven-Oostenrijk, Salzburg, Stiermarken en Karinthie.
De Rijnbode 7 febr. 1914

Onze vroegere plaatsgenoot, de heer J. Lapair , consul-generaal van Nederland, is door zijn huisknecht bestolen voor eene waarde van f 15000 aan kostbaarheden
De Rijnbode 3 febr. 1923

Consul-generaal te Wenen was J.Z. Lapair in mei 1938. Dit gezantschap is vanwege de weerzin over de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland opgeheven.

Bron:
http://www.mfa.nl:8000/ddi-onderzoek2/49063.pdf

V. Johannes Zacharias (Jan) Lapaer , geb. Boskoop 18 nov. 1895, boomkweker (1925), won. Bootstraat 5A (1925), verhuisde naar de Groeneweg 1 te Alphen mei 1926, overl. Driebergen 13 mei 1967 (oud 71 jaar), tr. Boskoop 5 mrt. 1925 Maartje van Leeuwen, geb. Boskoop 1900, dochter van Teunis van Leeuwen en Agatha van der Heijden
Uit dit huwelijk:
•  Agatha Elizabeth Lapaer, geb. Boskoop ...juni 1928