Genealogie De Loos

 

Door E.E. van Voskuilen

 

Genealogie De Loos

 

I. Michiel (Machgiel) Loos (Loets, Loots), jongman van Limmen (N.H), soldaat in de Rotterdamse schutterij onder kapitein Willem Bisschop (1658, 1673), won. bij de Lombardstraat (1658), later bij de Bottersloot naast Bergschenhoek bij de Varckebregge (1673), begr. Rotterdam 3 sept. 1673, ondertr./tr. Rotterdam/ Hillegersberg 8/22 sept. 1658 Jacomijntje Goossens (Goettens), ‘van [Maeswael in] Gelderland’, won. Doelstraat (1674)

Jacomijntje Goossens ondertr. Rotterdam 15 juli 1674 Jan Vriedt, van Keulen (Dld.), won. Doelstraat (1674)

Uit dit huwelijk:

 

 

II. Jan (Johannes) Mighiel (de) Loos (Loose), geb. Rotterdam omstr. 1659, jongman van Rotterdam, lakenwever won. Westhavestraat te Leiden (1683), overl. tussen 15 nov. 1693 en 3 juli 1706, ondertr. Leiden 7 mei 1683 (getuige [stief]vader Jan Vried] Lysbeth (Elsje) Hendrix Krap, geb. ’s-Gravenhage, won. Westhavestraat (1683), overl. na 3 juli 1706

Uit dit huwelijk:

1.                 Magtelt Loos, ged. Leiden 23 febr. 1684 (get. Cornelia en Annetgen Jans)

2.                 Lijsbeth Loos, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 24 juli 1687 (get. -)

3.                 Hans Willem de Loose, ged. Leiden 1 febr. 1691 (get. Kasper Krap en Jannetje Krap)

4.                 Jan de Loos, ged. Leiden 15 nov. 1693 (get. Hans Willem Krap en Elsje Krap), volgt III.

 

 

IV. Johannes (Jan) de Loos, ged. Leiden 15 nov. 1693, overl. Voorburg (impost 20 aug. 1740), oud 46 jaar, tr. ’s-Gravenhage 30 okt. 1718 (Grote Kerk) Clasina van der Laan, overl. Voorburg (impost 4 juli 1753)

Clasina van der Laan tr. 2e Voorburg 30 mei 1745 Carel Roos

 

 

V. Jacobus (Cobus) de Loos, ged. ’s-Gravenhage (Grote Kerk) 20 mrt. 1726, gegoed in het Rijneveld (1760-1785), vroeg admissie aan voor (tijdelijk) verblijf te Gouda 2 febr. 1770, overl. Boskoop na 15 juni 1788, tr. 1e Boskoop 7 aug. 1746 Geertje Jacobusse Blok, ged. Boskoop 10 okt. 1723, dochter van Jacob Jacobse Blok, won. Voorkade te Boskoop, en Magteltje Teunisse van der Pauw (ex Teunis van der Pauw en Anna Bastiaans Cortland), tr. 2e Boskoop 17 nov. 1774 Neeltje Stierman, tr. 3e Boskoop 29 sept. 1776 Marritje Simons Splinter, geb./ged. Boskoop 11/12 mrt. 1733 (get. Geertje Claes van den Toorn), overl. tussen 3 juli 1797 en 25 juni 1807, dochter van Sijmen Jansz Splinter en Maertje Claesdr van den Toorn (ex Claes Paulusz van den Toorn en Pieternella Pauwen van der Pauw)

Marrigje Splinter tr. 1e Boskoop 20 mei 1753 Matthijs Plooij, geb. Mijdrecht en ondertr./tr. 2e Boskoop/Amsterdam 9/24 okt. 1756 Jacob Jacobszoon

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Jacobus Jacobsz de Loos, ged. Boskoop 8 dec. 1748, jongman van Boskoop, won. Kipstraat in Rotterdam (1770), te Leiderdorp (1772), te Rotterdam (1777), te Alphen (1776, 1781), won. Groenendaal ‘bij de smid’ 1802, overl. Rotterdam 1 apr. 1815 (oud 66 jaar), ondertr./tr. 1e Rotterdam 21 okt./6 nov. 1770 Maria Roodbeen, geb. Tiel, won. Groote Wijnbrugstraat (1770), overl./begr. Rotterdam 11/14 apr. 1802, ondertr./tr. 2e Rottedam (pro deo) 27 nov/12 dec. 1802 Aletta Swens, overl. Rotterdam 14 apr. 1837, wed. Roelof Johannes Spindlaer. Hieruit nageslacht te Rotterdam.

2.                 Teunis de Loos, ged. Boskoop 5 mrt. 1752, volgt VI.

3.                 Klasina de Loos, ged. Boskoop 1 jan. 1756, overl. Boskoop 26 aug. 1823, tr. Boskoop 30 apr. 1784 Pieter van den Toorn, ged. Boskoop 29 juni 1755, boomkweker te Boskoop, overl. Boskoop 14 febr. 1829. Hieruit nageslacht Van den Toorn te Boskoop.

 

Op 28 aug. 1760 verkoopt Krijn Glimmerveen, wonende te Alphen, aan Jacobus de Loos, wonende te Boskoop, 2 morgen weiland in het Rijneveld, strekkend van de Groeneweg tot het land van de weduwe van Bouwen van Wijk. Kapitaal 340 gulden.

folio 42. 28 aug. 1760. Jacobus de Loos is schuldig aan Jacob van Dijk, wonende te Boskoop, een bedrag van 250 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemd onroerend goed.

protocollen Alphen 1760-1766, inv. 36, blz. 41

 

Op 26 apr. 1775 compareert voor notaris Bontenbal te Zevenhoven Neeltje Stierman gehuwd met Jacobus de Loos; eerder was zij weduwe van Ary de Blonk, waarvoor zij de boedelscheiding nu laat regelen.

notaris Jan Bontenbal Zevenhuizen 1775, toegang ac46, inv. 8941, akte 13

 

Op 25 juni 1807 verkopen Klaas [Simons] Splinter, wonende te Nieuwveen, Jacobus de Loos, Theunis de Loos en Pieter van der Toorn, erfgenamen volgens testament van Jacobus de Loos en Maria Splinter d.d. 02 en 03-07-1797 voor Jan van der Snoek, notaris te Boskoop, aan Adrianus Rosbergen, wonende te Boskoop, 2 morgen weiland in het Rijneveld, strekkend van de Groeneweg tot het land van Pieter Oosthoek, belend ten oosten Gerrit Damwijk, ten westen Pieter Oosthoek, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Bouwe van Wijk. Koopsom 708 gulden.

Ora Alphen, inv. 49, blz. 23v

 

 

VI. Teunis Jacobsz de Loos, ged. Boskoop 5 mrt. 1752, timmerman te Boskoop, timmermansknecht (1825), doopgetuige 1778, overl. Boskoop 25 apr. 1837 (oud 85 jaar), tr. Boskoop 7 mei 1780 Marrigje Splinter, ged. Nieuwveen 3 mrt. 1753 (get. Niesje Splinter), overl. Boskoop 28 jan. 1841 (oud 87 of 90 jaar), dochter van Jacob Corneliz Splinter, arbeider won. Nieuwveen, ouderling aldaar, en van Marijtje Cornelisdr Poelgeest, van Nieuwe Wetering

Uit dit huwelijk:

1.                 Jacobus de Loos, geb. Boskoop 11 febr. 1781

2.                 Maria (Marretje) de Loos, geb. Boskoop 20 jan. 1782, tr. Pieter van Leeuwen

3.                 Geertje de Loos, geb. Boskoop 1784, overl. Aarlanderveen 25 aug. 1833 (oud 49 jaar), tr. Pieter de Looij

4.                 Maggeltje de Loos, geb. Boskoop 1 juni 1788, volgt VIIa.

5.                 Jacob de Loos, geb. Boskoop 29 nov. 1789

6.                 Jacob de Loos, geb. Boskoop 26 dec. 1791, volgt VIIb.

7.                 Jan de Loos, geb. Boskoop 2 apr. 1793, volgt VIIc.

8.                 Niesje de Loos, geb. Boskoop 21 dec. 1794

9.                 Maria (Mietje) de Loos, geb. Boskoop 21 jan. 1798, overl. Kralingen 18 mei 1888 (oud 90 jaar), tr. Ter Aar 10 mei 1818 Hendrik Heemskerk, geb. Langeraar 12 juni 1789, metselaar, overl. Aarlanderveen 26 jan. 1873, zoon van Dirk Cornelisse Heemskerk, metselaar te Alphen, later te Ter Aar, en van Marijtje Kelderman

 

 

VIIa. Maggeltje de Loos, geb. Boskoop 1 juni 1788, won. Aarlanderveen (1818), zonder beroep won. Oudshoorn (1849), overl. Hazerswoude 10 juli 1849 (oud 60 jaar), tr. Oudshoorn 22 apr. 1849 Arij van Diggele (Diggelen), geb. Schiedam 17 febr. 1777, schoolonderwijzer te Hazerswoude (1817-1849), zoon van Meghiel van Diggele en Leena Cool

Arij van Diggele tr. 1e Maria van der Zande

Uit een relatie met N.N. had Maggeltje een voorzoon:

1.                 Teunis de Loos, geb. Aarlanderveen 23 apr. 1818, broodbakker won. Vlaardingen (1849), tr. De Lier 13 mei 1848 Johanna Barbara Wendt, geb. De Lier 1827, dochter van Cornelis Wendt en Eva van der Kaaij

 

 

VIIb. Jacob (Jacobus) de Loos, geb. Boskoop 26 dec. 1791, tr. Boskoop 29 mrt. 1815 Aaltje van Leeuwen, geb. Bodegraven 26 dec. 1788, dochter van Dirk van Leeuwen en Johanna Pieterse Hoofdman, tr. 2e omstr. 1816 Petronella Verhoef, geb. Reeuwijk 15 nov. 1783, overl. Boskoop 9 febr. 1840 (oud 56 jaar)

Uit het tweede huwelijk:

1.                 Marrigje de Loos, geb. Boskoop 23 febr. 1817, overl. Boskoop 18 apr. 1817

2.                 Teunis de Loos, geb. Boskoop 27 apr. 1818, overl. Boskoop 5 juli 1818

3.                 Teunis de Loos Jaczn, geb. Boskoop 2 aug. 1819, volgt VIIIa.

4.                 Dirk de Loos, geb. Boskoop 1821, tr. Noord-Waddinxveen 29 juli 1848 Katarina Hofman, geb. Noord-Waddinxveen 1819, dochter van Cornelis Hofman en Elsje Hoogerbrug

5.                 Margje de Loos, geb. Boskoop 1822, overl. Boskoop 17 mrt. 1830

6.                 Antje de Loos, geb. Boskoop 1823, overl. Boskoop 15 dec. 1823

7.                 Jacobus de Loos, geb. Boskoop 1825, overl. Boskoop 30 mrt. 1825

8.                 Johanna de Loos, geb. Boskoop 1826, tr. Sluipwijk 4 nov. 1854 Pieter Hofstede, geb. Sluipwijk 1828, zoon van Hermanus Hofstede en Marrigje van Leeuw

9.                 Jan Jacobuszoon de Loos, geb. 1827, overl. Boskoop 5 apr. 1895 (oud 66 jaar), ongehuwd

 

30 juni 1825. Akte van bekendheid
Attestant(en): Jacob de Jager, Jacobus de Loos, Dirk Venhoek, Cornelis Loef, Jacob van Wateringen, Jan Walrad Martinus Loef, allen te Boskoop
Zij kennen Lijsje Trimp, dochter van wijlen Jacobus Trimp te Boskoop en Neeltje Hartteveld. Oud ruim 26 jaar en geboren in mei 1799 te Boskoop en in de hervormde kerk gedoopt.

vredegerecht civiele zaken Gouda 1825, inv. 17, akte 68

 

 

VIIc. Jan de Loos, geb. Boskoop 2 apr. 1793, tr. Boskoop 4 sept. 1817 Klaasje Goudkade, ged. Noord-Waddinxveen 24 dec. 1795, overl. Boskoop 2 mei 1872 (oud 77 jaar), dochter van Jan Pietersz Goudkade en Anna Dirks Poot

Uit dit huwelijk:

1.                 Marrigje de Loos, geb. Boskoop 16 febr. 1818, overl. Veur (N.Br.) 13 juli 1857 (oud 39 jaar), tr. Veur 18 aug. 1845 Leendert Baars, geb. Klaaswaal 1814, zoon van Arie den Baars en Willemijntje van der Vaart

2.                 Jan de Loos, geb. Boskoop 1821, volgt VIIIb.

3.                 Teunis de Loos, geb. Boskoop 1823, overl. Boskoop 5 apr. 1823

4.                 Johanna de Loos, geb. Boskoop 18 dec. 1824, overl. Boskoop 18 sept. 1861 (oud 37 jaar), tr. Boskoop 12 okt. 1855 Adrianus Zwart, geb. Noord-Waddinxveen 13 aug. 1805, overl. Boskoop 21 juli 1878 (oud 72 jaar), zoon van Teunis Zwart en Maria Goedhart

5.                 Geertruij de Loos, geb. Boskoop 1828, overl. Boskoop 12 febr. 1829

6.                 Teunis de Loos, geb. Boskoop 1830, overl. Boskoop 9 aug. 1830

7.                 Geertruij de Loos, geb. Boskoop 1835, overl. Boskoop 26 mei 1894, tr. Dirk van Gemeren

 

 

VIIIa. Teunis de Loos Jaczn, geb. Boskoop 2 aug. 1819, overl. Boskoop 13 febr. 1871 (oud 51 jaar), tr. Boskoop 11 jan. 1843 Pietertje Buurman, geb. Noord-Waddinxveen 25 mrt. 1820, dochter van Jasper Buurman en Aagje van Wilgen

Uit dit huwelijk:

1.                 Jacobus de Loos, geb. Boskoop 1843, boomkweker, tr. Alblasserdam 24 dec. 1873 Johanna Hollander, geb. Alblasserdam 26 febr. 1851, dochter van Dirk Hollander, scheepstimmerman te Alblasserdam, en Maria ‘t Hoen

2.                 Aagje de Loos, geb. Boskoop 21 jan. 1844, overl. Boskoop 14 febr. 1844

3.                 Aagje de Loos, geb. Boskoop 4 apr. 1845, overl. Boskoop 26 juni 1847

4.                 Petronella de Loos, geb. Boskoop 1847, overl. Boskoop 27 mrt. 1871 (oud 24 jaar)

5.                 doodgeboren kindje, geb./overl. Boskoop 23 dec. 1848

6.                 Aagje de Loos, geb. Boskoop 19 jan. 1850, tr. Boskoop 29 apr. 1870 Nicolaas Willem Adriaan Overbroek, geb. Rotterdam 17 jan. 1850, zoon van Johannes Jacobus Jilllis Overbroek en Frederika Louisa Pippijn

7.                 doodgeboren kindje, geb./overl. Boskoop 12 apr. 1852

8.                 Jasper de Loos, geb. Boskoop 1853, overl. Boskoop 4 apr. 1871

9.                 Jan de Loos Teunisz, geb. Boskoop 1855, volgt IXa.

10.             Margaretha de Loos, geb. Boskoop 1856, overl. Boskoop 27 apr. 1859

11.             Johanna de Loos, geb. Boskoop 1858, overl. Boskoop 8 mei 1859

12.             Teunis de Loos, geb. Boskoop 1859, overl. Boskoop 21 mrt. 1859

13.             Margaretha Johanna de Loos, geb. Boskoop 1861, overl. Boskoop 1 apr. 1871

14.             Teunis de Loos, geb. Boskoop 1862, overl. Boskoop 21 okt. 1863

 

 

VIIIb. Jan Janszoon de Loos, geb. Boskoop 1821, tuinman te Broek onder Waddinxveen (1849), overl. Boskoop 13 mrt. 1878 (oud 57 jaar), tr. Boskoop 3 aug. 1843 Adriana (Ariaantje, Jaantje) Zwart (Swart), geb. Boskoop 9 aug. 1820, overl. Boskoop 9 juni 1894 (oud 73 jaar), dochter van Jan Swart en Grietje Vuijk

Uit dit huwelijk:

1.                 Grietje de Loos, geb. Boskoop 1 mrt. 1844, overl. Ooststellingwerf 13 febr. 1922 (oud 77 jaar), tr. 1e Boskoop 11 aug. 1871 Cornelis Tijsterman, geb. Boskoop 11 okt. 1844, zoon van Willem Tijsterman, schipper, en Dirkje Guldemond, tr. 2e Boskoop 5 juni 1891 Jacob Loef, geb. Boskoop 1825, zoon van Simon Loef en Antje Walraad, tr. 3e Boskoop 27 apr. 1900 Jan Jacob Weller, geb. Gouda 1824, zoon van Johannes Valentin Weller, uitgever van kranten (1871), en Pieternella (Pietje) Snel

2.                 Jan de Loos, geb. 1845, overl. Middelburg 25 mei 1846

3.                 Hendrina de Loos, geb. Middelburg onder Reeuwijk 15 apr. 1846, overl. Boskoop 30 juni 1896, tr. Boskoop 1 sept. 1871 Jhim van Oijen, geb. Haarlem 30 aug. 1841, (buitencht.) zoon van Gerarda Belia van Oijen

4.                 Clasina (Klasina) de Loos, geb. Broek bij Waddinxveen 9 aug. 1849, dienstbode, inwonende bij Pieter Hooftman Jz op de Blekerssingel R144a te Gouda 1 nov. 1877, tr. Waddinxveen 17 nov. 1886 Jan Uittenbroek, geb. Sluipwijk 1839, zoon van Jan Uittenbroek sr, kleermaker te Sluipwijk, en Neeltje Fijn

5.                 Jansje de Loos, geb. Boskoop 1852, overl. Boskoop 17 febr. 1853

6.                 Jan Janszoon de Loos, geb. Boskoop 1853, volgt IXb.

7.                 Arie de Loos, geb. Boskoop 1856, volgt IXc.

8.                 Johanna de Loos, geb. Boskoop 1858, overl. Boskoop 17 jan. 1890 (oud 32 jaar), tr. Boskoop 15 nov. 1878 Willem Everardus Tijsterman, geb. Boskoop 1850, zoon van Willem Tijsterman, schipper, en Dirkje Guldemond

9.                 Marrigje de Loos, geb. Boskoop 1860, overl. Boskoop 17 okt. 1862

10.             Jacob de Loos, geb. Boskoop 1863, overl. Boskoop 13 aug. 1871

 

 

IXa. Jan Teuniszn de Loos, geb. Boskoop 1855, tr. 1e Boskoop 21 mei 1880 Josina Maria van Wijk, geb. Rotterdam 1856, dochter van Dirk van Wijk en Cornelia de Jong, tr. 2e Boskoop 18 dec. 1890 Leentje Lammens, geb. Hillegersberg 1850, dochter van Klaas Lammens en Neeltje Stans

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Petronella de Loos, geb. Boskoop 1881, tr. Boskoop 29 aug. 1907 Hendrik Johannes Groeneveld, geb. Woerden 1879, zoon van Johannes Groeneveld en Adriana Sophia Brandt

2.                 Teunis de Loos, geb. Boskoop 1884, tr. Boskoop 2 apr. 1909 Maria Fremouw, geb. Cadzand 1891, dochter van Abraham Fremouw en Johanna Vassem (Vasseur)

3.                 Dirk de Loos, geb. Boskoop 1886, overl. Boskoop 7 juni 1886

 

 

IXb. Jan Janszoon de Loos, geb. Boskoop 1853, tr. Boskoop 16 aug. 1878 Cornelia Ramp, geb. Boskoop 1852, dochter van Jan Ramp, boomkweker (1870), en Aaltje van Kleef

Uit dit huwelijk:

1.                 Jansje de Loos, geb. Boskoop 1879, overl. Boskoop 15 nov. 1879

2.                 Johannes de Loos, geb. Boskoop 1880, overl. Boskoop 20 dec. 1880

3.                 Jan de Loos, geb. Boskoop 1881, volgt Xa.

4.                 Gerrit de Loos, geb. Boskoop 1883, tr. Boskoop 31 okt. 1906 Teuntje Boom, geb. Waddinxveen 1885, dochter van Gijsbertus Boom en Gerritje Buurman

5.                 Adrianus de Loos, geb. Boskoop 1894, tr. Boskoop 21 okt. 1926 Anna van Kempen, geb. Waddinxveen 1895, dochter van Cornelis van Kempen, arbeider/los werkman te Zwammerdam en Waddinxveen, en Huijbertje van Hoogdalem

 

 

IXc. Arie de Loos, geb. Boskoop 1856, boomkweker won. te Boskoop (1898), tr. Boskoop 12 aug. 1881 Hendrika van der Wal, geb. Zoetermeer 1860, overl. Zeist 28 jan. 1948 (oud 88 jaar), dochter van Johannes van der Wal, timmerman te Leiderdorp (1898),  en Klazina Berkelaar

Uit dit huwelijk:

1.                 Jan de Loos, geb. Boskoop 1882, volgt Xb.

2.                 Clasina de Loos, geb. Boskoop 17 nov. 1883, tr. Boskoop 4 jan. 1907 Nicolaas Johannes Anton Rietveld, geb. Boskoop 2 mrt. 1884, boomkweker te Boskoop, vestigde zich 21 jan. 1907 te Alphen wijk B huisnr 43d (1900-1910), rel. RK, zoon van Petrus Rietveld en Theodora Verwoerd

3.                 Adriana de Loos, geb. Boskoop 1886, tr. Boskoop 1 juni 1906 Karel Frederik Wisman, geb. Utrecht 1882, zoon van Karel Frederik Wisman sr en Johanna Wilhelmina Mozar

4.                 Ida de Loos, geb. Boskoop 1888, overl. Boskoop 30 apr. 1889

5.                 Johannes de Loos, geb. Boskoop 1890, tr. Waddinxveen 15 febr. 1911 Cornelia den Hertog, geb. Moerkapelle 1892, dochter van Karel den Hertog en Huibertje Pasman

6.                 Ida de Loos, geb. Boskoop 1892, tr. Boskoop 18 dec. 1914 Leendert Pieter de Moor, geb. Gouda 5 okt. 1878, zoon van Teunis Cornelis de Moor, barbier te Gouda (1866), won. Langetiendewegg te Gouda D27 (1860-1880), en Neeltje Snel

7.                 Cornelis de Loos, geb. Boskoop 1895, overl. Boskoop 18 sept. 1895

8.                 Hendrika de Loos, geb. Boskoop 1897, tr. Boskoop 10 dec. 1915 Hendrik Huisman, geb. Kralingen 1892, zoon van Pieter Johannes Huisman en Willemina Martina Pieterse

 

 

Xa. Jan de Loos, geb. Boskoop 1881, tr. Boskoop 29 okt. 1914 Maria Heesbeen, geb. Grave (N.Br.) 1879, dochter van Hendrik Christiaan Heesbeen, sergeant-majoor, schrijver der Infanterie, en Maria Sophia Itz

Uit dit huwelijk:

1.                 dochter, geb. Boskoop ..dec. 1915

 

 

Xb. Jan de Loos, geb. Boskoop 1882, boomkweker te Boskoop, vestigde zich 19 apr. 1910 te Alphen wijk B huisnr. 43a (1900-1910), rel. Ned. Herv., tr. Gouda 5 aug. 1908 Alida Verkerk, geb. Gouda 27 dec. 1882, dochter van Johannes Cornelis Verkerk en Adriana Snaterse

Uit dit huwelijk:

1.                 Arie Johannes de Loos, geb. Alphen 30 mei 1909