Genealogie Macdaniel

Door E.E. van Voskuilen

 

Bronnen:

 

 

I. Mordach (Martinus) Macdaniel (Makdaniel), jongman, soldaat in de compagnie van de Heer Lieutenant Maclean, regiment Gen. Majoribanks in garnizoen te Brielle (1752), ondertr./tr. Oudewater 21 jan./6 febr. 1752 Sara Kelsie (Kelsje), geb. Oudewater 12 febr. 1726, jongdochter van Oudewater (1752), doopgetuige (1763/85), begr. Oudewater 1802, dochter van Jacob Kelse, poorter van Oudewater 9 okt. 1731, en van Johanna Honcoop

Uit dit huwelijk:

1.                 Johanna Macdaniel, ged. Oudewater 9 sept. 1753, tr. Oudewater 1777 Aart Claasse de Vries, geb. Oudewater omstr. 1752, won. Oud-Beijerland 1787/93, overl. Oud-Beijerland 25 sept. 1794

2.                 Daniel Macdaniel, ged. Oudewater 5 juni 1757, overl. Oudewater 23 sept. 1761

3.                 Jacobus Macdaniel, ged. Oudewater 10 sept. 1760, volgt II.

4.                 Catrina Macdaniel, ged. Oudewater 13 mrt. 1763 (get. Hanna van den Bogaard), overl. Oudewater 3 aug. 1772

5.                 Dirk Macdaniel, ged. Oudewater 18 mei 1766

6.                 Gerritje Macdaniel, ged. Oudewater 15 jan. 1769, overl. Oudewater 13 okt. 1827 (oud 58 jaar), tr. Oudewater 1792 Gijsbert de Vogel, ged. Oudewater 6 apr. 1765, overl. Oudewater voor 1826

 

De Schotse brigade Murray, dat sinds 1595 permanent in dienst was van de Staten, had 2 regimenten. In 1750 stond het ene regiment in Gorichem en het andere afwisselend te Brielle en Schoonhoven.

 

 

II. Jacobus (Cats) Macdaniel, ged. Oudewater 10 sept. 1760, won. Middelburg (1784), overl. Boskoop 12 febr. 1830 (oud 69 of 70 jaar), ondertr./tr. 1e Waddinxveen/Boskoop 26/28 mrt. 1784 Neeltje Cats (Cas, Kats, Kas), ged. Boskoop 4 nov. 1759, jongdochter van Boskoop (1784), overl. Boskoop 9 dec. 1803 (oud 44 jaar), dochter van Jacobus Jansze van Cats en Trijntje Pieters van ít Pat, tr. (gerecht) 2e Boskoop 13 apr. 1804 Martijntje Eijckhoff, ged. Sluipwijk 4 sept. 1768, jongdochter van Sluipwijk (1804), dochter van Johann Harmenoen Eijckhoff, geb. Sulingen (Dld), vestigde zich te Sluipwijk omstr. 1760, en van Maria Jans Coster (ex Jan Gijsbertsze Coster en Ariaantje Stevensdr Matse)

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Martinus Macdaniel, ged. Boskoop 5 juni 1785 (get. Sara Kelsie), militair, overl. Harderwijk 27 juli 1844 (oud 51 jaar)

2.                 Jacobus Cats Macdaniel, geb. Boskoop 13 aug. 1786 (get. -), volgt IIIa.

3.                 Margarietha Macdaniel, geb. Boskoop 20 febr. 1787, volgt IIIb.

4.                 Neeltje Macdaniel, ged. Reeuwijk 24 febr. 1788 (get. Teuntje Verkade)

5.                 Trijntje Macdaniel, ged. Boskoop 12 juli 1789 (get. Teuntje Verkade)

6.                 Martinus Macdaniel, ged. Boskoop 3 okt. 1790 (get. Cornelia Evenblij)

7.                 Daniel Macdaniel, ged. Boskoop 3 juni 1792 (get. Cornelia Evenblij)

8.                 Sara Cornelia Macdaniel, geb./ged. Boskoop 5/11 jan. 1797 (get. Johanna Evenblij)

9.                 Daniel Macdaniel, geb./ged. Boskoop 13/19 aug. 1798 (get. Cornelia Evenblij), volgt IIIc.

Uit het tweede huwelijk:

10.             Maria Koster Macdaniel, geb./ged. Boskoop 22 jan./2 febr. 1806 (get. Maria Koster)

11.             Maria Koster Macdaniel, geb./ged. Boskoop 27/28 juni 1807(get. Maria Koster)

12.             Sara Macdaniel, geb./ged. Boskoop 8/15 dec. 1808

13.             Sara Macdaniel, geb./ged. Boskoop 21/28 okt. 1810, overl. Boskoop 15 jan. 1814

14.             Johannis Macdaniel, geb. Boskoop 11 febr. 1812

 

Neeltje Cats, de eerste vrouw van Jacobus Macdaniel stamde uit een oud Boskoops geslacht. De familie Van ít Padt, waar zij via haar moeder Trijntje Pieters van ít Padt (geb. 1720) aan gelieerd is, is terug te traceren tot 1543 in de Reijerskoop.

 

 

IIIa. Jacobus Cats Macdaniel, geb. Boskoop 13 aug. 1786, won. Reeuwijk 1822/24, overl. Reeuwijk 6 aug. 1829 (oud 44 jaar), tr. 1e Reeuwijk 18 febr. 1819 Lijsbeth den Blijker, geb. Hillegersberg 1787, dochter van Pieter den Blijker en Baartje Kraanhoorn, tr. 2e Reeuwijk 19 apr. 1821 Anna Hoeksel, geb. Reeuwijk 27 dec. 1799, dochter van Johannes Hoeksel en Maria Dirks van Vliet

Uit het eerste huwelijk:

1.                 doodgeboren kindje, geb./overl. Reeuwijk 30 okt. 1819

 

8 mei 1822. Akte van bekendheid
Attestant(en): Gijsbert Bouwman, Jacobus Cats Macdaniel, Johannes Hoeksel, Jan Muys, Frans Overdam, Jan van Rijn, Jacob van Schaik, allen te Reeuwijk
Zij kennen Frans Hollub, afkomstig en geboren uit Bohemen nabij Praag en ongeveer 27 jaar oud.

vredegerecht civiele zaken Gouda 1822, inv. 14, akte 57

 

 

IIIb. Margarietha Macdaniel, geb. Boskoop 20 febr. 1787, dienstbode te Zuid-Waddinxveen (1843), overl. Boskoop 11 jan. 1848 (oud 61 jaar), had een onbekende relatie met N.N.

Hieruit:

1.                 Jacobus Macdaniel, geb. Boskoop 10 sept. 1814, volgt IVa.

 

 

IIIc. Daniel Macdaniel (MacdaniŽl), geb. Boskoop 13 aug. 1798, overl. Boskoop 23 okt. 1880 (oud 82 jaar), tr. 1e Boskoop 14 apr. 1824 Marrigje (Margje) de Kramer, geb. Oudewater 25 mrt. 1803, overl. Boskoop 4 mei 1825 (oud 22 jaar), dochter van Jacob Pieterse de Kramer en Lijsje Hendrikse Bonthoorn, tr. 2e Middelburg 17 febr. 1827 Magdalena van Dijk, geb. Nootdorp 1803, overl. Middelburg 2 aug. 1828 (oud 25 jaar), dochter van Arij van Dijk en Jannetje de Ridder, tr. 3e Boskoop 6 mei 1836 Dirkje Brinkman, geb. Veenendaal 3 okt. 1802, overl. Boskoop 18 juli 1841 (oud 38 jaar), dochter van Jan Brinkman en Jansje van Leeuwen, tr. 4e Boskoop 24 dec. 1852 Klaasje van Kleef, geb. Boskoop 5 okt. 1813, overl. Boskoop 2 febr. 1890 (oud 76 of 77 jaar), (buitecht.) dochter van Marijtje van Kleef, weduwe van Karel Lodewijk Ellerbroek

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Jacobus Macdaniel, geb. Boskoop 5 mei 1823, overl. Middelburg 31 jan. 1829

2.                 Gerrit Macdaniel, geb. Boskoop 12 jan. 1825, overl. Bergambacht 12 juli 1896 (oud 71 jaar), tr. Berkenwoude 23 sept. 1844 Geertje Verdoold, geb. Berkenwoude 1818, dochter van Dirk Verdoold en Grietje Verwaal. Hieruit uitgebreid nageslacht Macdaniel te Stolwijk, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak en Groot-Ammers.

Uit het tweede huwelijk:

3.                 Maria Macdaniel, geb. Middelburg 7 sept. 1827, overl. Boskoop 21 mrt. 1829

Uit het derde huwelijk:

4.                 Jan MacdaniŽl, geb. Middelburg 13 juni 1836, volgt IVb.

Uit het vierde huwelijk:

5.                 Pietje Macdaniel, geb. Boskoop 18 mrt. 1853, overl. Boskoop 15 apr. 1853

6.                 Neeltje MacdaniŽl, geb. Boskoop 22 nov. 1854, dienstbode bij de familie Ravesteijn Medenblik aan de Westhaven B 140a te Gouda 5 mei 1873, vertrok naar de kazerne (1876), overl. Utrecht 4 juni 1911 (oud 56 jaar), tr. Boskoop 2 juni 1876 Nicolaas Drabbe, geb. Delft 7 jan. 1850, sergeant 4e regiment infanterie, won. Proveniershuis aan de Gouwe C 124 (1860-1880), later te Utrecht (1890), zoon van Petrus Johannes Drabbe en Geertruida Maria Thomas

 

 

IVa. Jacobus Macdaniel, geb. Boskoop 10 sept. 1814, boerenknecht / arbeider, won. te Hazerswoude (1843), rel. Geref. K (1846-1850), overl. Hazerswoude 12 apr. 1849 (oud 34 jaar), tr. omstr. 1842 Anna van Tol, geb. Hazerswoude 9 sept. 1809, naaister te Hazerswoude (1843, 1850-1860), overl. Hazerswoude 24 mrt. 1876 (oud 66 jaar), dochter van Gijsbert van Tol en Antje Joosten Pasman

Uit dit huwelijk:

1.                 Jacoba Macdaniel, geb. Hazerswoude 16 apr. 1844, tr. Arie Verheul, geb. Hazerswoude 19 dec. 1840, veehoudersarbeider te Hazerswoude

2.                 Gijsbert Macdaniel, geb. Hazerswoude 28 juni 1845

3.                 Margaretha Macdaniel, geb. Hazerswoude 1847

 

 

IVb. Jan MacdaniŽl, geb. Middelburg 13 juni 1836, smid te Boskoop (1890/99), overl. Boskoop 11 aug. 1915 (oud 79 jaar), tr. 1e Boskoop 6 sept. 1861 Aaltje van Kleef, geb. Boskoop 6 okt. 1833, overl. Boskoop 2 juni 1875 (oud 41 jaar), dochter van Dirk van Kleef en Trijntje Vermeulen, tr. 2e Boskoop 19 nov. 1875 Maria Sekeris, geb. Broek 16 febr. 1838, overl. Boskoop 12 juli 1913 (oud 75 jaar), dochter van Nicolaas en Johanna Alphenaar

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Dirkje Macdaniel, geb. Boskoop 20 juli 1862, tr. 1e Boskoop 10 juli 1891 Johannes Wildschut, geb. ís-Gravenhage 1866, zoon van Reinier Wildschut en Johanna Boekevelt, tr. 2e Amsterdam 20 dec. 1899 Petrus de Wit, geb. Franeker 1867, werkman te Amsterdam (1899), zoon van Douwe de Wit en Lijsbeth Pieters Tolsma

2.                 Jan Macdaniel, geb. Boskoop 20 juni 1864, volgt Va.

3.                 Dirk Macdaniel, geb. Boskoop 2 juli 1865, overl. Lusitania omstr. 1899

 

Bloembollenhandelaar D. Macdaniel (1902)

Faillissement van W. Macdaniel, vroeger bloembollenhandelaar te Boskoop, thans boomkwekersknecht te Waddinxveen 6 okt. 1903

 

4.                 Marinus Macdaniel, geb. Boskoop 28 aug. 1867, overl. Boskoop 4 mei 1875

5.                 Trijntje Macdaniel, geb. Boskoop 13 dec. 1869, overl. Boskoop 29 juni 1870

6.                 Trijntje Macdaniel, geb. Boskoop 16 febr. 1871, overl. Boskoop 12 febr. 1872

7.                 DaniŽl MacdaniŽl, geb. Boskoop 7 febr. 1873, tr. Waddinxveen 30 jan. 1901 (echtsch. Rotterdam 4 nov. 1912) Cornelia Booij, geb. Boskoop 1879, dochter van Pieter Booij, boomkweker, en Sophia van Zomeren

8.                 Gerrit Macdaniel, geb. Boskoop 5 apr. 1875, overl. Boskoop 29 apr. 1875

Uit het tweede huwelijk:

9.                 Johanna Macdaniel, geb. Boskoop 27 febr. 1877

10.             Johanna Macdaniel, geb. Boskoop 2 sept. 1878, won. Boskoop (1944), overl. Gouda 15 juni 1944 (oud 65 jaar), tr. Boskoop 20 sept. 1900 Johannes van den Broek, geb. Zevenhuizen 1872, zoon van Johannes van den Broek sr en Neeltje Romijn

11.             Marinus Macdaniel, geb. Boskoop 15 okt. 1881, volgt Vb.

 

Wordt gevraagd: een SMIDSKNECHT, met Kachelwerk bekend, tegen Kost, Inwoning en Loon naar bekwaamheid, bij J. MACDANIEL, Boskoop

Het Nieuws van de dag, kleine courant 22 sept. 1882

 

 

V. Jan Macdaniel, geb. Boskoop 20 juni 1864, smid won. Boskoop (1889/90), later te Reeuwijk (1909), overl. Reeuwijk 4 febr. 1940 (oud 75 jaar), tr. Hazerswoude 26 sept. 1890 Antje van Heijningen, geb. Hazerswoude 1862, overl. Reeuwijk 18 jan. 1934 (oud 71 jaar), dochter van Joost van Heijningen, boomkweker te Hazerswoude, en van Adriana Vermeulen

Uit dit huwelijk:

1.                 Aaltje Willemijntje Macdaniel, geb. Reeuwijk 13 mei 1892, tr. Reeuwijk 26 mei 1926 Jan Koster, geb. Zwammerdam 1890, zoon van Willem Koster en Lijsje Wingelaar

2.                 Jan Joseph Macdaniel, geb. Reeuwijk 14 juni 1896, overl. Oegstgeest 7 jan. 1969 (oud 72 jaar), tr. Haastrecht 13 mrt. 1926 Gerarda Jacoba de Korte, geb. Haastrecht 1899, dochter van Jacobus de Korte en Gerritje van Dam

3.                 Josef Macdaniel, geb. Reeuwijk 5 jan. 1899, overl. Reeuwijk 22 apr. 1976 (oud 77 jaar)

 

 

Vb. Marinus Macdaniel, geb. Boskoop 15 okt. 1881, overl. Boskoop 12 jan. 1948 (oud 66 jaar), tr. Boskoop 8 mrt. 1907 Maria Pleuna Boer, geb. Boskoop 1886, dochter van Simon Boer en Anna Maria Rietveld

Uit dit huwelijk:

1.                 Jan Macdaniel, geb. Boskoop 31 aug. 1907, overl. Santpoort 25 jan. 1979

 

Aan M. Macdaniel, smid alhier, werd een gedeelte van het brandspuithuis aan de Burg. Colijnstraat voor een huurprijs van f 75 per jaar verhuurd.

Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad, 3 sept. 1929