Nijveldt

 

I. Gerrit Jan Nijveldt

 

II. Albert Nijveldt , won. Zutphen (1825/26), Zwolle (1831/32), won. Boskoop (1836), tegen hem en zijn vrouw werd betaling geeist van 750 guldens door Francois Ruichaver te Rotterdam 21 dec. 1836, overl. voor 12 dec. 1855;

Tr. WIJNTJE OOSTHOEK, geb. Boskoop 8 apr. 1806, met haar zusters Alieda Pieternella en Aartje Oosthoek onder voogdij van Willem Dam gesteld 13 nov. 1822, zonder beroep won. Boskoop 1871, overl. Boskoop 19 apr. 1881, dr. van Arij Oosthoek , geb. Boskoop 17 sept. 1769 (mormonen), overl. voor 13 nov. 1822 (ex Pieter Oosthoek , koopman te Boskoop vermeld 1785-1823, belend in 't Rijneveld aldaar, werd beschuldigd van laster maar vrijgesproken 16 okt. 1816, overl. 23 jan. 1823, en Aartje van Wijk , overl. 20 juli 1787), en van Maria Verkade , geb. Boskoop 1 dec. 1765 (mormonen), benoemd tot voogdes over haar jongste dochter Aartje Oosthoek 20 nov. 1828 (ex Klaas Klaasz. Verkade , boomkweker te Boskoop vermeld 1765-1809, en Weijntje Ariens van Beijerse ).

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Arie Nijveldt , volgt IIIa.

•  Gerrit Jan Nijveldt , volgt IIIb.

•  Aalbert Nijveldt, volgt IIIc.

 

II. Arie Nijveldt , geb. Zutphen eind 1826/begin 1827, werkman (1860), boomkweker (1855, 1883), won. wijk 1 huis nr. 46 (1853), later won. Zijde huis nr. 20, overl. Boskoop 9 febr. 1900;

Tr. (1) in of voor 1852 HADRIANA HANZON

* ik vermoed dat zij een dochter is van Pieter Hanzon en Lena Verzaal – verder uitzoeken

Tr. (2) Nieuwkoop 4 okt. 1879 (genlias) MARIA KRANENBURG, geb. Nieuwkoop 1849 (?), dr. van Jan Kranenburg en Marijtje van der Wilk. Maria Kranenburg tr. (1) Pieter Spek.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

•  Aalbert Arie Nijveldt, geb. Boskoop 30 jan. 1853

•  Pieter Johannes Nijveldt, geb. Boskoop 8 sept. 1855

•  Wijntje Nijveldt, geb. Boskoop 25 nov. 1860

•  Aartje Nijveldt, geb. Boskoop 17 sept. 1865

Kinderen uit het tweede huwelijk:

•  Maria Nijveldt, geb. Boskoop 1879/80, overl. Boskoop 18 okt. 1902 (adres Bootstraat nr. 3)

•  Wijntje Nijveldt, geb. Boskoop 15 mrt. 1882 (aangifte), overl. 13 apr. 1883 (1 jaar oud)

•  Albert Arie Nijveldt , geb. Boskoop 6 mei 1886

* Albert Nijveldt, boomkweker, won. Boskoop, 59 jaar oud, geeft aan de geboorte van zijn zoon Albert Arie 6 mei 1886. De dochter van Albert Arie tr. N.N. Domisse, ouders van Kees Domisse, won. Ruinen (2006)

 

IIIb. Gerrit Jan Nijveldt , geb. Zwolle 1831/32;

Tr. Zwolle 15 febr. 1855 JOHANNA VINGER, geb. Zwolle 1832/33, dr. van Jan Vinger en Johanna van Heinsbergen.

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Albert Nijveldt, geb. Zwolle 1858/59, tr. Meppel 1884 Floordina Worst. Hun zoon Albert in Joure bij Haskerland geboren 1887/88.

•  Wijntje Johanna Nijveldt, geb. Zwolle 1861, overl. Boskoop 29 mei 1880

•  Gerrit Jan Nijveldt, geb. Zwolle 1866/67, tr. Zwolle 1890 Wilhelmina Berendina Paardekoper

•  Johanna Nijveldt, geb. Zwolle 1868/69, tr. Zwolle 1910 Albertus van der Wal

•  Johannes Nijveldt, geb. Zwolle 1870/71, tr. Ommen 1892 Johanna Westerhuis

•  Alida Pieternella Nijveldt, geb. Zwolle 1872/73, tr. Zwolle 1896 Berend Duijn

•  Arie Willem Nijveldt, geb. Zwolle 1873/74, tr. Zwolle 1897 Hendrika Foekert

 

IIIc. Aalbert Nijveldt , geb. Boskoop 4 juli 1845, mandenmaker te Boskoop, 26 jr oud (1871), won. aldaar, overl. Boskoop 25 nov. 1878 (aangifte door Simon Boer en Hendrik van der Willik 28 dec. 1878);

Tr. Boskoop 1 sept. 1871 CATHARINA JOHANNA RAVENSWAAY, geb. Boskoop 10 jan. 1852, bij huwelijk zonder beroep, 19 jr oud (1871), dr. van Cornelis Jacob Ravenswaaij, kuiper te Boskoop, en Wilhelmina Catharina IJda Wayon, zonder beroep (getuigen bij dit huwelijk waren Arij Bijland, zwager van de bruidegom, Teunis Ramp, neef van de bruid, Simon Boer, behuwd vader van de bruidegom)

* ‘Cornelis Ravenzwaaij en Wilhelmina Catharina Wajon' behoorden tot de eerste leden die opgenomen werden in de lidmatenboeken van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente te Boskoop 1849 (bron: Gedenkboek 100-jarig bestaan der Gereformeerde Kerk te Boskoop, L. Erkelens, 1949)

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Wilhelmina Catharina Nijveldt, geb. Boskoop (aangifte) 11 nov. 1872

•  Wijntje Nijveldt, geb. Boskoop 17 okt. 1874

•  Albert Nijveldt, geb. Boskoop 6 febr. 1877

•  Cornelia Jacoba Nijveldt, geb. Boskoop 19 nov. 1878 (1 maand voor overlijden van de vader!!)