Ooms

 

Inleiding

In Zuid-Holland zijn meerdere families Ooms te onderscheiden, waarvan niet duidelijk is of ze onderling verwant zijn. De grootste familie Oom of Ooms vindt zijn oorsprong in de Alblasserwaard, waar de eerste generaties belangrijke functies vervulden in het stadsbestuur, o.a. als schout, secretaris en armenmeester in Groot-Ammers en Nieuwpoort.

De onderstaande familie Ooms woonde om beurten in Alphen en Boskoop, waar ze o.a. in de textielnijverheid werkzaam waren. Zo was Govert Thomasz (generatie I) een wever, en trouwde zijn zoon Thomas met een dochter van Louris ‘de snijer' (kleermaker). Uiteindelijk vestigde latere afstammelingen zich omstr. 1730 in IJsselstein en later in Delfshaven. Een zeer bereisd lid van de familie was Lourens Ooms (1713-1765/66), een geboren Boskoper die aanmonsterde op een V.O.C schip en in Batavia aankwam. Na zijn omzwervingen vestigde hij zich permanent in Rotterdam.


Betekenis van de naam

Waarschijnlijk duidt de naam Oom(s) heel eenvoudig op ‘oom van' en heeft de eerste naamdrager zich beroepen om zijn oomschap van een maatschappelijk belangrijk(er) persoon. Overigens kwamen dit soort namen meer voor; zo is er in Poortugaal een familie Coornneef (neef van Coornelis).


Bronnen:

•  Boskoop, dopen 1643-1681

•  www.groenehartarchieven.nl , oud-rechterlijk archief Alphen

•  Uitgebreide informatie over de Rotterdamse tak: Genealogiën familie Ooms http://home.kpn.nl/ooms51/GENThomasOoms1630.htm

 

 

Genealogie Ooms

I. Govert (Coevert) Thomasz. (Ooms), geb. omstr. 1595, wever won. in 't dorp Alphen met vrouw en kind en ‘Jacob Fransz. zijn knecht' (hoofdgeld Alphen 1622), vermeld 1630-1644, woonde buiten het Zuideinde tussen de Rijn en Hoge Rijndijk, overl. Alphen na 19 mei 1644, tr. kort voor 1622 Niesgen Gerritsdr , geb. Alphen omstr. 1600, overl. voor 12 mei 1660, dr. van Gerrit Barentsz. (Boecholt), glasmaker te Alphen, vermeld 1587-1599, woonde in de Kerkstraat aldaar, overl. voor 20 apr. 1604, en Annetgen Adriaensdr., won. in 't dorp (hoofdgeld Alphen 1622), vermeld 1626, overl. voor 1639

Uit dit huwelijk (volgorde onduidelijk):

•  Lijsbeth Govertsdr. Ooms , woonde nog in bij haar ouders te Alphen 1622, won. te Den Haag 4 nov. 1662, tr. Joris Diemersz

•  Thomas Govertsz. Ooms , volgt IIa.

•  Jan Govertsz. Ooms , volgt IIb.

•  Gerrit Govertsz. Ooms , volgt IIc.

•  Maritgen Govertsdr ., tr. Jan Jansz van Ruijve(n)

•  Annitgen Govertsdr ., doopgetuige (1657, 1679), tr. Teunis Jonasz (de Peijs)

•  Jannitgen Govertsdr ., tr. Arije Pietersz Slickridder , jm. Van Gouda, zoon van Pieter Jacobsz Slickridder en Crijntgen Ariens

•  Geertgen Govertsdr ., stond onder voogdij 1660 van Hendrick Swaens en Maerten Bogert, won. Gouda 1665, tr. Jan (den) Hals


IIa. Thomas Goverts Ooms , geb. Alphen na 1622, jongman van Alphen (1649), voogd over het weeskind van Gerrit Govertsz. 12 mei 1660, doopgetuige 1648, 1652, 1674, overl. na 19 febr. 1679, ondertr. 1 e Hazerswoude (met attestatie van Alphen) 15 nov. 1649 Marrichjen Lourisdr (Oudshoorn), ged. Hazerswoude ..-..-1622 (get. Marghe Hendriks), jongdochter van Hazerswoude (1649), overl. voor 1679, dochter van Louris Cornelisz van Outshoorn alias Louris ‘de Snijder', won. Hazerswoude in het Dorp (1618-1622) en Lijsbeth Christiaensdr van der Leeuw (ex Christiaen Cornelis Adriaensz [Lodder] en Maritje Gerritsdr), vermeld Zwammerdam (1645), tr. 2 e voor 1679 Aeltgen Pietersdr

Kinderen uit het eerste huwelijk (volgorde onduidelijk):

•  Annitje Thomas (Ooms), ged. Boskoop 26 mrt. 1652 (get. Hester Jans), jong overleden

•  Louris Thomasz. Ooms , ged. Boskoop 22 nov. 1654 (get. Hester N.N.), volgt IIIa.

•  Annigje Thomas (Ooms), ged. Boskoop 14 febr. 1657 (get. Annitge Goverts), doopgetuige voor haar jongere zusje Maria 19 febr. 1679

•  Gerrit Thomas (Ooms), ged. Boskoop 27 apr. 1659 (get. Jan Princen en Eremsje N.N.)

•  Govert Thomas (Ooms), ged. Boskoop 9 okt. 1661 (get. Dirckje Paeuw)

•  Christiaan Thomasse Ooms , jm. van Boskoop, tr. Boskoop 18 febr. 1688 Volkertje Dircks Verbeek , jd. Van Naarden

•  Johannes Thomasz. Ooms, ged. Boskoop 2 nov. 1664 (get. Aechte Claes)

•  Elisabeth Thomas (Ooms), ged. Boskoop 1 jan. 1668 (get. Reymtje Willems)

•  Leendert Thomasz (Ooms), geb. Boskoop omstr. 1670, volgt IIIb.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

•  Maria Ooms, ged. Boskoop 19 febr. 1679 (get. Anna Thomas)

•  Geertje Thomas Ooms , geb. Boskoop omstr. 1685, tr. Boskoop … dec. 1707 Jan Jacobsz Akerveld , jm. Van Noord-Waddinxveen

 
IIb. Gerrit Govertsz. Ooms alias Gerrit Gerritsz. Ooms, geb. Alphen omstr. 1624, gegoed in de Nessepolder onder Alphen (1629) benoorden de Spijkerboor, overl. voor 12 mei 1660, tr. 1 e in of voor 1645 Joosie (Joosgen) Dircx (van Beijeren) , geb. Boskoop kort voor 1623, overl. 1651, dr. van Dirck Willemsz. van Beijeren, bakker te Boskoop (1615-1660), en Marritgen Maertensdr. (ex Maerten Ariaensz, won. Rijneveld), tr. 2 e omstr. 1652 Hester Jans , doopgetuige (1652, 1654)

Kinderen uit het eerste huwelijk:

•  Annitgen Gerrits Ooms, ged. Boskoop 20 sept. *1648 (get. Fijtge Gerrits, Annitgen Dircx en Thomas Govertsz Ooms)

•  Aeltge Gerrits Ooms, ged. Boskoop 24 okt. 1649 (get. Fijtge Dircx en Cornelis Dircx [van Beijeren])

Fijtge Dircx van Beijeren woonde te Aarlanderveen 30 dec. 1670, tr. 1 e omstr. 1658 Crijn Dircx van Leeuwen, tr. 2 e omstr. 1671 Cornelis Ermboutsz van der Jacht

•  Marritgen (Merrichjen) Gerritsdr. Ooms , ged. Boskoop 1 jan. 1651 (get. Pieter Dircx en Marritge Dircx), ‘minderjarige kind' van Gerrit Ooms en ‘Jansgen' Dircks (1665), tr. Jacob Ketel , glasmaker te Gouda, overl. na 12 mei 1679

Kinderen uit het tweede huwelijk:

•  Gerrit Gerrits Ooms, ged. Boskoop 24 mrt. 1652 (get. Thomas Goverts en Krijntge Pieters)


IIc. Jan Goverts Ooms , geb. omstr. 1630, vermeld 1665, tr. N.N.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

•  * Geertje Jans Ooms , jd. Van Boskoop, tr. Boskoop 22 aug. 1694 Pieter Claesz van der Haes , jm. Van Boskoop

•  * Cornelis Jansz Ooms

•  * Pieter Jansze Ooms , jm van Boskoop, tr. Boskoop 12 jan. 1698 Neeltje Jacobs Carlier , jd. Van Gouda


IIIa. Louris Thomasz. Ooms , ged. Boskoop 22 nov. 1654, overl. na 1698, tr. in of voor 1677 Anna Thijsse van der Graft , ged. Boskoop 19 dec. 1657, dr. van Thijs Pietersz. van der Graft en Sara Cornelisdr. van der Pauw.

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Thijs Lourisz. Ooms , ged. Boskoop 21 febr. 1678 (get. Trijntge Pietersdr), tr. Boskoop 21 mei 1702 Anna Cornelis Verstaal , jd. Van Boskoop

•  Sara Laurens, ged. Boskoop 25 aug. 1685

•  Geertje Laurens Ooms , ged. Boskoop 20 juli 1687, jd. Van Boskoop, tr. Boskoop 16 dec. 1714 Laurens Sink , jm. Van Vianen, won. Boskoop

•  Jan Louwensz. Ooms , ged. Boskoop 28 nov. 1688, volgt IV.

•  Govert Laurens Ooms, ged. Boskoop 15 apr. 1691

•  Marrigjen (Marijtje) Laurens Ooms , ged. Boskoop 4 okt. 1693, jd. van Boskoop, tr. Oudewater 29 mei 1718 Thomas Sijmontsz Verweij , wednr Dirkje Cornelis van der Schulp, van Oudewater

  1. Lijsbeth Laurens Ooms , ged. Boskoop 30 okt. 1695, tr. Boskoop 13 febr. 1718 Claas Pietersz Oudshoorn , jm. Van ‘Konld'
  2. Cornelis Laurens Ooms , ged. Boskoop 29 juni 1698, won. Haagse Veer (1721), ondertr./tr. Rotterdam 2/18 febr. 1721 Pieternelletje Pietersdr (Spies) , jd. Van Rotterdam, won. Raamstraat (1721).

Uit dit huwelijk: Jacob (geb. 1721) en Denijs Ooms (geb. 1725)


IIIb. Leendert Thomasz (Ooms), geb. Boskoop omstr. 1670, tr. 1 e Boskoop 4 mei 1698 Marijtje Meesdr de Leeuw , jd. Van Bleiswijk, tr. 2 e Boskoop 26 mei 1715 Zara Jansdr Heetekoo , weduwe Dirk Dirksz van Dam, van Boskoop (1715), dochter van Jan Pietersz Heetekoo

Uit het eerste huwelijk:

•  Thomas Leendertsz Ooms, ged. Boskoop 25 febr. 1699, jong overleden

•  Trijntje LeendertsdrOoms, ged. Boskoop 14 mrt. 1700

•  Thomas Leendertsz Ooms, ged. Boskoop 23 mrt. 1704, jong overleden

•  Thomas Leendertsz Ooms, ged. Boskoop 12 dec. 1707


IV. Jan Louwensz. Ooms , ged. Boskoop 28 nov. 1688, doopgetuige Delfshaven (1740), overl. IJsselstein 10 mrt. 1767, tr. 1 e voor 1711 Marija Gijssenburg , tr. 2 e Boskoop 10 juli 1712 Neeltje Elderts van Leeuwen , geb. Boskoop 1689, doopgetuige Delfshaven (1740), dochter van Eldert Clazen van Leeuwen en Pieternelle Ariens Kuijper

Uit het tweede huwelijk:

•  Lourens Jans Ooms , ged. Boskoop 30 apr. 1713, jm. van Boskoop, trad in dienst bij de V.O.C. als ondertimmerman, vertrok met het schip ‘Karsenhof' van Amsterdam naar Ceylon 15 mei 1732, rondde de Kaap 16 nov. 1732, trad uit dienst na repatriatie (1737), vestigde zich in IJsselstein voor 1743, vanaf 1745/47 in Rotterdam, won. Slakade (1747), in het Oostende (1748), in de Boompjes (1749-1751), overl. voor 9 febr. 1766, tr. IJsselstein 29 sept. 1743 Pieternella van Rooijen , geb. Vreeswijk. Hieruit nageslacht in Rotterdam.

•  Jan Jans Ooms, ged. Boskoop 30 jan. 1715, jm. van IJsselstein (1739), vestigde zich in of voor 1739 in Delfshaven, begr. Delfshaven 28 juli 1769, ondertr./tr. Delfshaven (gaarders: classis pro deo) 14/30 aug. 1739 Maartje van der Burg , geb. Delfshaven omstr. 1715, begr. Delfshaven (binnen de kerk) 11 apr. 1774, dochter van Claes Cornelisz van der Burg en Nelletje Pietersdr Bouman. Hieruit een uitgebreid nageslacht Ooms in Delfshaven.

•  Gerrit Jans Ooms , ged. Boskoop 25 okt. 1716, tr. IJsselstein 9 aug. 1737 Geertruijda van den Uijtendijk , geb. IJsselstein. Hieruit nageslacht te IJsselstein.

•  Neeltje Jans Ooms , ged. Boskoop 26 nov. 1719, overl. IJsselstein 18 sept. 1792, ondertr./tr. IJsselstein 6 mei 1752 Willem Hoegee , ged. Vianen 29 nov. 1729, overl. IJsselstein 11 mei 1810, zoon van Klaas Willemsze Hoegee en Catrijn Aertse van Someren. Hieruit nageslacht.

•  Lijsbeth Jans Ooms , ged. Boskoop 26 apr. 1722, begr. IJsselstein 17 sept. 1749Generatie I.


Regest: Op 11 mrt. 1620 verkoopt Annitgen Adriaensdr, weduwe van Gerrit Barentsz , in leven glazenmaker te Alphen, met Adriaen Gerritsz, haar zoon en voogd, en is schuldig Govert Jacobsz, wonende te Amsterdam, een losrente van 25 gulden per jaar, hoofdsom 400 gulden. Gesteld onderpand: een huis en erf, strekkende van de Kerkstraat tot het erf van de weduwe van Bouwen Adriaensz, snijder, en mr. Jan Jansz van der Lucht, ten westen Paulus Barentsz, predikant te Alphen. Schuld geroijeerd.
Ora Alphen, inv. 6, blz. 33

Op 18 juli 1630 verkoopt Claes Harmensz, makelaar, residerende te Amsterdam, kapitein Jan Willemsz van Vianen een huis en erf buiten het dorp, genaamd "het Amsterdamse huis" of "Blommendael", strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden Jan Cornelisz, kleermaker, ten noorden Coevert Thomas Ooms . Koopsom 1600 gulden.
Ora Alphen, inv.

Op 4 nov. 1639 dragen Govert Thomasz voor zichzelf en opkomend voor Barent Gerritsz, voogd van de kinderen van Ariën Gerritsz, en Gerrit Gerritsz , mede voor Maerten Bogaertsz en mede voor Jacob Dircxsz en Henrick Cornelisz Swaen, scheepmaker, voor zichzelf, dragen over op Abraham Stockmans, doctor in de medicijnen te Alphen, een huis en erf in het dorp in de Kerkstraat of Papenstraat, strekkend van die straat tot de erven van Dirck van Brueckelen en Jan Lucht, belend ten westen het erf van de predikant, ten oosten Henrick Aertsz. Koopsom 700 gulden.
Ora Alphen, inv. 13, blz. 106

Op 19 mei 1644 dragen Maerten van Sonnevelt, notaris en procureur te Leiden, gemachtigd door Susanna Postendr, weduwe van Adriaen Gerrits Boeckholt (procuratie voor notaris Jacob Jansz Verweij te Leiden d.d. 12-10-1643), voor 3/4 deel en Barent Gerritsz Boecholt, wonend te Breukelen en Govert Thomasz Ooms , wonend te Alphen, als ooms en voogden van het minderjarige kind Joost Ariënsz, zoon van voorn. echtpaar, voor ¼ deel, dragen over op Jan Dircxsz van der Clijff te Alphen, een huis en erf in 't Zuideinde van Alphen, strekkend van de Heerestraat tot in de Molenvliet, belend ten zuiden Anna Claesdr, weduwe van Dirck Pietersz, ten noorden Jan Dircxsz van Oudshoorn. Koopsom 1450 gulden. Twee schuldbrieven geroijeerd d.d. 21-07-1645 en 10-09-1658.
Ora Alphen, inv. 14, blz. 62v

Op 27 aug. 1644 verkoopt Neeltgen Jansdr van Campen, wonend te Vlissingen, met procuratie van haar man Jan Willemsz, kapitein op 't schip "Fortuijne", Adriaen van Swaenswijck een huis en erf buiten Alphen, genaamd "het Amsterdamse huis" of "Bloemendaal", strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden Jan Jansz, ten noorden Govert Thomasz Ooms , makelaar is Claes Harmensz. Koopsom 2500 gulden.
Ora Alphen, inv. 14, folio 89

 

Generatie II.


Op 12 mei 1660 verkopen Thomas Covertsz Ooms , voor zichzelf en als voogd over het weeskind van Gerrit Govertsz en Joosie Dircx, overleden te Boskoop, Jan Jansz van Ruijve, getrouwd met Maritgen Govertsdr, Teunis Jojasz de Peijs, getrouwd met Annitgen Govertsdr, Arije Pietersz Slickridder, getrouwd met Jannitgen Govertsdr, Maerten Bogert met last van Joris Diemersz, getrouwd met Lijsbet Govertsdr, en Hendrick Cornelisz Swaens en de voorn. Bogert, voogden over Geertgen Govertsdr, en Cornelis Dircxsz , voogd over het weeskind, benevens Thomas Govertsz Ooms , allen kinderen van Govert Tomasz Ooms en Niesgen Gerritsdr , aan Jan Reijndersz van Hees een huis en erf buiten het Zuideinde van Alphen, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden het huis en erf dat de erfgenamen nog toebehoort, ten noorden Jan Willemsz Heem. Koopsom 200 gulden en overname van een schuldbrief van 600 gulden.

Op dezelfde datum is Jan Reijndersz van Hees, wonend buiten het Zuideinde van Alphen, schuldig "bij oversettinge van" Thomas Covertsz Ooms , voor zichzelf en als voogd over het weeskind van Gerrit Govertsz en Joosie Dircx , overleden te Boskoop, Jan Jansz van Ruijve, getrouwd met Maritgen Govertsdr, Teunis Jojasz de Peijs , getrouwd met Annitgen Govertsdr, Arije Pietersz Slickridder, getrouwd met Jannitgen Govertsdr, Maerten Bogert met last van Joris Diemersz, getrouwd met Lijsbet Govertsdr , en Hendrick Cornelisz Swaens en de voorn. Bogert, voogden over Geertgen Govertsdr, en Cornelis Dircxsz, voogd over het weeskind , benevens Tomas Govertsz Ooms , allen kinderen van Govert Tomasz Ooms en Niesgen Gerritsdr , een schuldbrief van 600 gulden aan Cornelis van Hogenburch, koopman te Amsterdam
Ora Alphen, inv. 18, blz. 74


Op 4 nov. 1662 compareert Maerten Maertensz Bogaer, scheepmaker te Alphen, met procuratie van Lijsbeth Govertsdr Ooms, huisvrouw van Joris Dimmer, wonend te Den Haag. Procuratie 9 mrt. en 13 okt. 1662. De comparant in voornoemde hoedanigheid is schuldig Aechje Arentsdr van Colevelt, wonend te Den Haag, een bedrag van 86 gulden wegens 2 jaar huishuur. Gesteld onderpand: een gedeelte van een huis en erf buiten het Zuideinde van Alphen, tussen Hoge Rijndijk en Rijn, belend ten zuiden Jan Senten, ten noorden Jan Reijnders, haar toekomen bij overlijden van Govert Thomasz Ooms, de vader van Lijsbeth voorn. Geroijeerd 29 juli 1665.
Ora Alphen, inv. 19, blz. 9v

 

Op 9 sept. 1668 zijn Thomas Goverts en Jannitge N.N. getuige bij de doop van Claes, zoon van Dirck Claes en Neeltge Cornelisdr
Boskoop dopen 1644-1681, blz. 45

 

Op 8 okt. 1669 stellen Cornelis Lourisz Outshoorn, Thomas Govertsz Ooms gehuwd met Maritje Lourisdr Outshoorn en Maria Lourisdr Outshoorn, bejaarde dochter, elk voor zichzelf en nog voor de nagelaten weeskinderen van Christiaen Lourisz van Outshoorn, allen nagelaten kinderen of kleinkinderen van Lijsbeth Christiaensdr van der Leeuw, overleden te Hazerswoude, dat hun oom Uldrick Christiaensz van der Leeuw enige tijd geleden had verkocht aan Jan Fransz van Leeuwen een oud huis en erf gelegen Buitenweg, belend ten oosten de weduwe van Johannes Woerdanus en Leendert van Leeuwen, ten zuiden de Heerweg, ten westen Arent Langemarsch en Uldrick Christiaensz van der Leeuw en ten noorden voornoemde Van der Leeuw, belast met 17 stuivers per jaar werfhuur en 2 x 30 stuivers pacht alsmede 6 en 12 gulden per jaar, tezamen 21 gulden 17 stuivers, voor 580 gulden, welk huisje was genaast door hun moeder als zijnde een zuster van Uldrick en aan haar ook overgedragen. De moeder is overleden zonder middelen na te laten waaruit het huis kon worden voldaan en zij hebben aan Uldrick verzocht het huis te willen behouden, die daarmee accoord gaat.
Ora Hazerswoude, inv. 33, blz. 469


Op 28 mei 1670 compareren Willem Gerritsz IJsselsteijn, gehuwd met Maritje Gerritsdr van der Leeuw, Arie Elbertsz van Anen, gehuwd met Grietje Gerritsdr van der Leeuw en Leendert Jansz van Leeuwen, gehuwd met Jannetje Jacobsdr van der Leeuw, elk voor zichzelf en tezamen met procuratie van Cornelis Lourisz van Outshoorn, die ook de rato gecaveerd heeft voor de kinderen van zijn overleden broer Christiaen Lourisz van Outshoorn en zijn zuster Maritje Lourisdr, van Tonis Govertsz Ooms, gehuwd met Maritje Lourisdr, mitsgaders Claes Gerritsz van der Leeuw, Gerrit Christiaensz van der Leeuw, Pieter Christiaensz van der Leeuw, Cornelis van Dort, gehuwd met Barbara Christiaensdr van der Leeuw en Arie Jansz, gehuwd met Maritje Jacobsdr, dochter van Annetje Gerritsdr van der Leeuw, procuratie gepasseerd voor notaris Jacob van der Laen te Leiden op 18-10-1669, nog voornoemde Van Leeuwen alleen met procuratie van zijn zwager Christiaen Jacobsz van der Leeuw die zich bij de procuratie sterk heeft gemaakt voor zijn broer Jan Jacobsz, voor Dirck Cornelisz de Goijer als erfgenaam van zijn kind verwekt bij Nelletje Jacobsdr, overleden zuster van de constituant, deze procuratie gepasseerd voor Johan Boot, notaris te Hazerswoude, op 11-12-1669, Tonis Cornelisz Covenhoven als vader en voogd over zijn kinderen gewonnen bij Maritje Jacobsdr van der Leeuw, allen zusters of broers kinderen en kleinkinderen en zulks erfgenamen ab intestato van Uldrick Christiaensz van der Leeuw, hun oom en oudoom, verkopen aan Gerrit Christiaensz van der Leeuw 12/13 en 2/3 van het laatste 1/13 deel van 11 hond weiland in de Geerenpolder, waarvan het resterende gedeelte van het dertiende part aan de koper toekomt, belend ten oosten de erfgenamen van Joost Willemsz Vermij, ten westen Pieter Roijaert, ten zuiden de Rietveldse Vaart en ten noorden Jan Claesz Keth. Voldaan met een schuldbrief van 1.451 gulden.
Ora Hazerswoude, inv. 34, blz. 58v


Op 16 sept. 1674 is Thomas Goverts getuige bij de doop van Marijtge, dochter van Gerrit Jansz Soldaet en Neeltge Claes Pot
Boskoop dopen 1644-1681, blz. 55


Op 12 mei 1679 verkocht Jacob Ketel, glasmaker te Gouda, getrouwd met Marritgen Gerritsdr Ooms, enige dochter van Joosjen Dircxdr van Beijeren en wijlen Gerrit Gerritsz Ooms , mede-erfgenamen van Dirck Willemsz van Beijeren en Marritgen Maertensdr, beiden overleden, in leven wonend te Boskoop, op 26 jan 1679 te Boskoop aan Jacob Dircksz Ravesteijn, schoenmaker te Boskoop, een perceel land in het Rijneveld, strekkend van de Groeneweg tot het scheid van Boskoop, noordwaarts tot de landen van Cornelis Jansz Cop, belend ten westen Claas Cornelisz Stigter c.s., ten oosten de drie zonen van Cornelis Foppensz Besemer. Aan Marritgen Gerritsdr Ooms destijds ten deel gevallen uit de boedel van haar grootouders. Koopsom 900 gulden. (zie ook RA Alphen invnr. 26 folio 41 d.d. 24-06-1699 en invnr. 28 folio 200 en 205)
Ora Alphen, inv. 22, blz. 324

Vreemd genoeg staat Jan Goverts Ooms niet vermeld bij de erfgenamen van Govert Thomasz Ooms en Niesgen Gerrits die een huis en erf buiten het Zuideinde van Alphen verkopen d.d. 12 mei 1660.

Op 6 mei 1665 compareren Thomas Govertsz Ooms, Jan Govertsz Ooms, Theunis Jonasz, getrouwd met Annitgen Govertsdr, Arién Pietersz, getrouwd met Jannitgen Govertsdr, Jan (den) Hals, wonend te Gouda, getrouwd met Geertgen Govertsdr, met procuratie van Lijsbeth Govertsdr, getrouwd met Joris Dimmer, wonend in Den Haag , procuratie gepasseerd voor notaris Cornelis van Swaerevelt in Den Haag. d.d. 18 mei 1665, nog Thomas Govertsz Ooms als oom en bloedvoogd over het minderjarige kind van Gerrit Thomasz Ooms en Jansgen [Joosgen] Dircxsdr, nog de comparanten samen vervangend Jan Jansz van Ruijven, getrouwd met Marija Govertsdr verkopen aan Cornelis Dircxsz van Beijeren een huis en erf aan de Hoge Rijndijk even buiten het Zuideinde van Alphen, tussen de Rijn en de Hoge Rijndijk, belend ten zuiden Jan Senten, ten noorden Jan Rijndersz van Hees, belast met 200 gulden toekomend Levijnis Saverij te Haarlem. Koopsom 500 gulden.
Ora Hazerswoude, inv. 20, blz. 16