Spek

 

Het voorgeslacht van Jan Spek
door E.E. van Voskuilen

 

I. Adriaen Bastiaensz , won. Groot-Ammers, leenman van Ammers-Graafland, beleend 1583, 1610, tr. voor febr. 1583 Leentje Gijsbertsdr , dochter van Gijsbert Cornelisz, leenman van Groot-Ammers (1535) en Marietje Jacobsdr

I. Bastiaen Adriaensz (Speksnijder) , geb. omstr. 1583, lidmaat met zijn vrouw 22 apr. 1643, leenman van Groot-Ammers beleend 1630, overl. Ammers-Graveland 1664, tr. omstr. 1610 Magdalena Bastiaensdr

I. Bastiaen Bastiaensz Speksnijder , geb. Ammers omstr. 1615, jm. Van Groot-Ammers, stemgerechtigd 4 apr. 1662, tr. Nieuwpoort 12 nov. 1643 (met attest. Van Groot-Ammers) Pieternella Arnouts Bakhuysius , jongedochter van Groot-Ammers

I. Arnolt (Arie) Bastiaensz Speksnijder , ged. Ammers-Graveland 8 nov. 1654, doopgetuige 1682, overl. Ammers-Graveland voor okt. 1716, tr. tussen 1683 en 1690 Marrigje Jansdr Muijlwijk
Marrigje Jans Muijlwijk tr. 2e Goudriaan 24 okt. 1716 Thomas Pietersz Bouter

I. Jan Ariense Spek(snijder), ged. Ammers-Graveland 24 sept. 1702, overl. Groot-Ammers 13 jan. 1789, ondertr./tr. 19 dec. Zwijndrecht 1734/9 jan. 1735 Adriana Cornelisdr. Baartman , geb. Grote Lindt 28 mei 1708, overl. Nieuwpoort 6 aug. 1748, dochter van Cornelis Claesz Baartman en Lijsbeth Pietersdr Visscher

Familie Baartman:
http://home.planet.nl/~vink5434/1182525.htm

II. Cornelis Spek Jansz , geb. Ammers-Graveland 1 dec. 1737, won. Alphen (1773), overl. Aarlanderveen 9 mrt. 1801, ondertr./tr. Alphen 31 aug. 1764 Jannetje van t Riet , geb. Zwammerdam 25 apr. 1745, overl. Aarlanderveen 6 sept. 1803, dochter van Dirk van t Riet, bouwman en veehouder, gegoed bij het Goudse Rijpad in t Steekt en in het Rijneveld (1771), en Aaltje Willems Hoogeveen

Familie In t Riet:
http://members.chello.nl/mvdheuv/riet-f.htm

III. Dirk Spek , geb. Alphen 9 sept. 1770, bouwman (1813, 1823) te Nieuwveen, arbeider won. Aarlanderveen (1826), landbouwer en winkelier te Kalslagen (1831), schuitenjager (1839, 1843, 1844), overl. Kalslagen 6 okt. 1848 (oud 77 jr), tr. 1e Kalslagen 26 jan. 1794 Aaltje van Noort (Noord) , ged. Kalslagen 28 mar. 1773, overl. Kalslagen 13 apr. 1810, dochter van Klaas Pieters van Noort en Maria Swanenburg, tr. 2e Nieuwveen 25 febr. 1813 Neeltje van der Heijden , geb. Rijnsaterwoude 26 nov. 1786, won. Nieuwveen (1813), dochter van Mattheus van der Heijden en Geertje Krook
Uit het eerste huwelijk:
•  Cornelis Spek , geb. Kalslagen 1803, schutter in militaire dienst, overl. Breda 25 mrt. 1831
•  Jan Spek , geb. Kalslagen 1805, volgt IV.
•  Pieter Spek , geb. Kalslagen 1806, fusilier in militaire dienst (1831), overl. Oostelbeers 1 apr. 1831

  IV Jan Spek , geb./ged. Kalslagen 24/28 apr. 1805, schepenjager, boerenknecht (1821), arbeider (1838) te Nieuwveen, won. Aarlanderveen (1850), overl. voor 1869, tr. 1e Oudshoorn 15 okt. 1826 Sophia Asscheman , geb./ged. Noord-Waddinxveen 29 sept./5 okt. 1800, dienstbode (1821), won. Noord-Waddinxveen, dochter van Hendrik Assiman en Willemijntje Zegelaar, tr. 2e Aarlanderveen 17 mei 1850 Maria Dinkelaar , geb. Oudshoorn 1801, zonder beroep won. Aarlanderveen (1850), dochter van Jan Dinkelaar en Pietje Groenendijk

Uit dit huwelijk:
•  Dirk Spek, geb. Aarlanderveen 3 jan. 1827
•  Hendrik
•  Jan Spek , geb. Alphen 1831, arbeider Aarlanderveen 1864, overl. Nieuwveen 1 apr. 1908 (oud 77 jr)
•  Klaas
•  Klaas
•  Gustintis
•  Cornelis Spek, geb. Nieuwkoop 3 sept. 1838
•  Aaltje
•  Pieter Spek,
•  Aaltje Spek , geb. Aarlanderveen 1845, zonder beroep won. Nieuwkoop (1891), overl. Nieuwveen 30 apr. 1913 (oud 67 jr), tr. Nieuwkoop en Noorden 29 mei 1891 Johan Michiel Schreuder , geb. Nieuwveen 1837, werkman en polderwerker, won. Nieuwkoop (1891, 1913), zoon van Dirk Schreuder en Neeltje van der Graaf

V. Pieter Spek , geb. Aarlanderveen 31 dec. 1843, smidsknecht te Nieuwkoop (1873), overl. Nieuwkoop 7 dec. 1873 (om 4:00 uur, oud ruim 29 jr'), tr. Nieuwkoop en Noorden 8 jan. 1869 Maria Kranenburg , geb. Nieuwkoop 1850, dochter van Jan Kranenburg, arbeider te Nieuwkoop, en Marijtje van der Wilk
Maria Kranenburg tr. 2e Nieuwkoop 4 okt. 1879 Arie Nijveldt, weduwnaar van Hadriana Hanzon.
Uit dit huwelijk:
•  Jan Spek , geb. Nieuwkoop 1870, volgt II.
•  Dirk Spek , geb. Nieuwkoop 1871, overl. Waddinxveen 16 dec. 1932, tr. Elizabeth Bartels

VI. Jan Spek , geb. Nieuwkoop 1870, tr. Boskoop 18 mei 1893 Aartje Nijveldt , geb. Boskoop 1866, overl. 19 aug. 1938, dochter van Arie (Arij) Nijveldt, afkomstig van Zutphen, boomkweker te Boskoop, won. Wijk 1 (Dorpskern) huisnr. 46 (1853), later Zijde huisnr. 20, en Hadriana Hanzon