GENEALOGIE WINDHORST

door

E.E. van Voskuilen

 

Inleiding

 

De familie Windhorst heeft zijn wortels in Pruissen, Duitsland, waar de eerst bekende naamdrager woonde in het dorpje Wehe, vlakbij Rahden in het stift Minden. Johann Heinrich groeide op tijdens de regering van Frederik II de Grote, koning van Pruissen. Mogelijk vanwege het vele oorlogsgeweld waar Pruissen zich in had gestort, vestigde Johann Heinrich zich als Hendrik Windhorst omstr. 1767 in Hazerswoude, waar hij een uitgebreid nageslacht kreeg. Zijn nakomeling Hendrik Windhorst (1875-1950), zoon van een Hazerswoudse winkelier, vestigde zich rond de eeuwwisseling in Boskoop als kwekersknecht in Boskoop.

 

 

Genealogie Windhorst

 

I. Johann Widthorst, won. Wehe (stift Minden) in Pruissen, tr. Louise Marie Widthorst

 

II. Johann Heinrich (Hendrik, Hein) Windhorst (Widhorst), ged. Wehe 4 mei 1742, jongman ‘geboren te Wihe in ’t kerspel Rahden in ’t Stigt van Minden’ (1767), overl. Hazerswoude 29 mrt. 1818, tr. Hazerswoude 6 dec. 1767 Martijntje Pouw (Paauw, Pauw), ged. Moerkapelle 30 dec. 1747 (get. Aaltje van den Bos), overl. Hazerswoude 14 juni 1827 (oud 79 jaar), dochter van Willem Paauw (Pouw) en Maria (Elisabeth) Duijf

 

Maria Elisbeth Duijff, de schoonmoeder van Hendrik Windhorst, was eveneens afkomstig uit de buurt van Rahden in Duitsland. Bij haar trouwen met de Gouwenaar Willem Paauw gaf zij aan uit ‘Hille en Petershaven’ te komen.

 

Uit dit huwelijk:

1.                 Willem Windhorst, geb. Hazerswoude 20 mrt. 1768 (get. Marijtje Duyf), volgt III.

2.                 Magdalena Windhorst, geb. Hazerswoude 19 nov. 1769 (get. -)

3.                 Magdalena Windhorst, geb. Hazerswoude 6 okt. 1771 (get. Ariaantje Bijleveld), overl. Hazerswoude 22 dec. 1838 (oud 67 jaar), tr. Jan van der Sanden

4.                 Marijtje Windhorst, geb. Hazerswoude 18 juli 1773 (get. Marijtje Duijff)

5.                 Marijtje Windhorst, geb. Hazerswoude 19 febr. 1775 (get. Marijtje Duyff), overl. Hazerswoude 4 apr. 1847 (oud 72 jaar), tr. Leendert Plaisier

6.                 Johannes (Jan) Windhorst, geb. Hazerswoude 2 febr. 1777 (get. Ariaantje Bijleveld), overl. 2 okt. 1842 (oud 65 jaar), tr. Amsterdam 16 mrt. 1810 Hendrika Jacoba de Bruyn, ged. Amsterdam 12 sept. 1784. Uit dit huwelijk nageslacht Windhorst te Amsterdam, Aarlanderveen, Oudshoorn en Den Haag.

7.                 Anna Windhorst, geb. Hazerswoude 31 jan. 1779 (get. Lambertina Maria Rosmulder), overl. Hazerswoude 9 juli 1843 (oud 64 jaar)

8.                 Dirk Windhorst, geb. Hazerswoude 11 febr. 1781 (get. Marijtje Duiff)

9.                 Dirkje Windhorst, geb. Hazerswoude 15 juni 1783 (get. Grietje Zuydervliet), begr. Hazerswoude 11 okt. 1783

10.             Dirkje Windhorst, geb. Hazerswoude 12 dec. 1784 (get. Grietje Zuydervliet),

11.             Christiaan Windhorst, geb. Hazerswoude 27 dec. 1786 (get. Grietje Zuijdervliet),, veldwachter te Hazerswoude, kastelein, rel. Geref. Kerk, overl. Hazerswoude 1 sept. 1866 (oud 80 jaar), tr. 1e Johanna Lorette (Rozette), geb. Utrecht 1783, tr. 2e Adriana (Adriaantje) van der Voet, geb. Hazerswoude 22 mrt. 1792, overl. Hazerswoude 28 febr. 1863 (oud 70 jaar). Hieruit nageslacht Windhorst te Hazerswoude en Woubrugge.

12.             Hendrik Windhorst, geb. Hazerswoude 30 nov. 1788 (get. Aaltje Frant)

 

 

III. Willem Windhorst, geb. Hazerswoude 20 mrt. 1768 (get. Marijtje Duyf), arbeider te Hazerswoude (1826), overl. Hazerswoude 9 jan. 1848 (oud 79 jaar), tr. Hazerswoude 13 mei 1798 Ariaantje Buijteweg, geb. Zegwaard 29 nov. 1772, overl. Hazerswoude 10 mrt. 1844 (oud 71 jaar), dochter van David Buijtenweg en Elisbeth Pijnacker

 

 

IV. Hendrik Windhorst, geb. Hazerswoude 7 mrt. 1799, timmermansknecht (1826), zelfstandig timmerman (1855, 1856), overl. Hazerswoude 17 mrt. 1859 (oud 60 jaar), tr. Hazerswoude 22 nov. 1826 Anna de Lange, geb. Leidschendam 9 nov. 1802, dienstbode won. Benthuizen (1826), zonder beroep won. Hazerswoude (1863), overl. Hazerswoude 21 febr. 1872 (oud 72 jaar), dochter van Willem van Velde, bouwknecht te Moerkapelle, en Adriana Versloot

Uit dit huwelijk:

1.                 Cornelis Windhorst, geb. Hazerswoude 28 febr. 1827, volgt Va.

2.                 Ariaantje Windhorst, geb. Hazerswoude 24 okt. 1830, overl. Alphen 28 jan. 1875 (oud 44 jaar), tr. 1e Hazerswoude 18 mei 1855 Jacob Matze, geb. Overschie 1831, bouwman won. Hazerswoude, zoon van Pieter Matze, bouwman te Hazerswoude, en van Elisabeth van Velde, tr. 2e Hazerswoude 30 apr. 1863 Jakob Visser, geb. Woubrugge 1831, bouwman te Alphen, overl. Alphen 6 dec. 1899 (oud 69 jaar), zoon van Maarten Visser en Adriana Los

3.                 Willem Windhorst, geb. Hazerswoude 16 sept. 1833, overl. Hazerswoude 14 nov. 1835

4.                 Willem Windhorst, geb. Hazerswoude 4 sept. 1836, overl. Hazerswoude 8 apr. 1837

5.                 Willem Windhorst, geb. Hazerswoude 1 nov. 1838, overl. Hazerswoude 19 nov. 1838

6.                 Elisabeth Windhorst, geb. Hazerswoude 1 nov. 1838 (tweelingzus van Willem), dienstbode (1868), overl. Hazerswoude 30 dec. 1890 (oud 52 jaar), tr. Hazerswoude 13 mrt. 1868 Gijsbert Gommerse, geb. Hazerswoude 5 aug. 1836, akkerbouwersarbeider (1868), overl. Hazerswoude 11 mrt. 1879 (oud 42 jaar), zoon van Leendert Gommerse en Bastiaantje van Rijssel

7.                 Maria Windhorst, geb. Hazerswoude 12 mrt. 1842, overl. Hazerswoude 3 apr. 1842

8.                 Willem Windhorst, geb. Hazerswoude 12 mrt. 1842 (tweelingbroer van Maria), volgt Vb.

 

 

Va. Cornelis (Kees) Windhorst, geb. Hazerswoude 28 febr. 1827, vestigde zich in Moerkapelle 17 mei 1856, timmerman (1858), timmersmansknecht (1890), overl. Moerkapelle 24 dec. 1893 (oud 66 jaar), tr. Hazerswoude 16 mei 1856 Sophia (Fie) van Velde, geb. Moerkapelle 4 mrt. 1829, zonder beroep won. Hazerswoude (1856), vertrok naar Zevenhuizen 1 mei 1894, inwonende bij haar dochter Anna (1894), later bij haar dochter Adriana (1900), overl. Boskoop 16 dec. 1916 (oud 85 jaar)

Uit dit huwelijk:

1.                 Anna Windhorst, overl. Moerkapelle 16 sept. 1857

2.                 Adriana Windhorst, geb. Moerkapelle 23 juli 1858, volgt VIa.

3.                 Anna Windhorst, geb. Moerkapelle 1864, overl. Zevenhuizen 30 jan. 1900 (oud 35 jaar), tr. Moerkapelle 27 apr. 1887 Jan van der Linden, geb. Benthuizen 1863, bouwman te Bleiswijk (1887)zoon van Jan van der Linden sr en Johanna Prosman

 

Vb. Willem Windhorst, geb. Hazerswoude 12 mrt. 1842, koopman (1868, 1875) en ‘inlands kramer’ (1861-1890), winkelier (1901), rel. Ned. Herv., ging over tot de Chr. Geref. Kerk, overl. Hazerswoude 17 nov. 1906 (oud 64 jaar), tr. Hazerswoude 29 apr. 1875 Neeltje Lugtigheid, geb. Zegwaard 20 juni 1839, dienstbode te Hazerswoude (1861-1880), wed. Jan Hendrik Buitenhuis, won. Zegwaard (1875), overl. Hazerswoude 2 jan. 1892 (oud 52 jaar), dochter van Jacobus Lugtigheid en Plonia Maaskant

Uit dit huwelijk:

1.                 Hendrik Windhorst, geb. Hazerswoude 26 sept. 1875, volgt VIb.

2.                 Apolonia Windhorst, geb. Hazerswoude 11 apr. 1877

3.                 Antje Windhorst, geb. Hazerswoude 10 mei 1879, overl. 28 aug. 1879

4.                 Anna Maria Windhorst, geb. Hazerswoude 10 febr. 1881, won. Hazerswoude (1906), overl. Boskoop 24 aug. 1930 (oud 49 jaar), tr. Hazerswoude 16 febr. 1906 Johannes van Helden, geb. Moerkapelle 1884, boomkweker te Boskoop (1906), zoon van Jacob van Helden en Jenneke de Graaff

5.                 Jacoba Windhorst, geb. Hazerswoude 9 juli 1882, overl. Hazerswoude 20 nov. 1882

 

 

VIa. Adriana Windhorst, geb. Moerkapelle 1858, overl. Boskoop 19 febr. 1945 (oud 86 jaar), tr. Waddinxveen 12 aug. 1886 Jan van Voskuilen, geb. Noord-Waddinxveen 1860, zoon van Evert van Voskuilen en Maria Leijerdorp. Hieruit nageslacht Van Voskuilen te Boskoop.

Uit een buitenechtelijke relatie omstr. 1878 had Adriana een zoon:

1.                 Cornelis Windhorst, geb. Moerkapelle 1879, volgt VII.

 

 

VIb. Hendrik Windhorst, geb. Hazerswoude 26 sept. 1875, boomkwekersknecht bij de firma Mesman & Zn (1910-1935), ouderling Geref. Gemeente Boskoop 1937-1950, won. Nieuwstraat nr. 73 (1910-1928), verhuisde naar de Biezen nr. 42 (1928), Reijerskoop nr. 257 (-1938), Goudse Rijweg nr. 20 (1938, 1939), later Biezen nr. 78 (1948, 1950), overl. Boskoop 3 mei 1950 (oud 74 jaar), tr. Waddinxveen 29 jan. 1902 Maria Keijzer, geb. Waddinxveen 1881, dochter van Dirk Keijzer en Sophia Johanna van Tol (ex Maarten van Tol Andrszn, boomkweker, en van Lena van Noord)

Uit dit huwelijk:

1.                 Willem Windhorst, geb. Boskoop 22 nov. 1902, boomkweker te Boskoop, milicien (1921), bestuurslid buurtveren. “De Goudsche Rijweg” 1945, won. Biezen nr. 42/54 (1929, 1931, 1934), won. Goudse Rijweg nr. 44 (1934, 1939), Biezen nr. 104 (1980), overl. 1980, tr. C.A. de Koster.

2.                 Dirk Windhorst, geb. Boskoop nov. 1905, boomkweker te Boskoop, milicien (1925), werkzaam bij firma Mesman & Co (1950), won. Zijde nr. 246 (1931/32), Zijde nr. 240 (1932), later Goudse Rijweg nr. 184 (1950), tr. J. Moerkerken

3.                 Leendert Windhorst, geb. Boskoop okt. 1907, voorzitter Prot. Chr. Vereniging voor Gezinsverzorging (1950), won. Goudse Rijweg nr. 78 (1951), tr. A.J. Brandhorst

 

By de examens afgenomen door de vereen. „Het Nederlandsche Handels-Instituut" en gehouden te Rotterdam zyn o.a. geslaagd de heer L. Windhorst en mej. G. van Dam voor het vak: Nederlandsche Handels-Correspondentie, beiden leerlingen van de 3-jar. Middelb. Handelscursus.

Boskoops Advertentieblad, 7 jan. 1925

 

Onze plaatsgenoot L. Windhorst behaalde dezer dagen het diploma Boekhouden van de Vereen. van Leeraren in de Handelswetenschappen, daartoe opgeleid door den heer A. M. Lucas te Oudewater.

De correspondent van De Telegraaf"

Boskoops Advertentieblad, 23 jan. 1926

 

4.                 Neeltje Windhorst, geb. Boskoop sept. 1909, tr. I. Dool

5.                 Sophia Johanna Windhorst, geb. Boskoop juli 1911, overl. Leiden 16 dec. 1943 (oud 32 jaar), tr. Boskoop nov. 1938 Pieter Stolk

6.                 Arie Windhorst, geb. Boskoop dec. 1913/jan. 1914, won. Zoetermeer (1950), tr. Boskoop okt. 1939 P. de Jong, geb. 1919

7.                 Hendrik Windhorst, geb. Boskoop mrt. 1918, leerling Rijkstuinbouwschool (1935), boomkwekersknecht bij de fa. Spek van Nes te Boskoop (1939), overl. Leiden (St. Elisabeth Ziekenhuis) 27 mrt. 1939 (oud 22 jaar)

8.                 Aplonia Windhorst, tr. 1e P. de Jong, tr. 2e P. Havenaar

9.                 Gerrit Windhorst, geb. Boskoop jan. 1920, won. Biezen nr. 78 (1948)

10.             Joh. Windhorst, geb. 1922, leerling Rijkstuinbouwschool (1939), won. Zuidkade 67 (1950), tr. Boskoop 8 sept. 1947 J. (Anny) Dool

11.             Maartje Jozina Windhorst, geb. Boskoop jan./febr. 1925

 

1st kwaliteit Bruine Boonen te koop a 17 ct. per kop, zoolang de voorraad strekt. Evenaren de Boskoopsche in kwaliteit. H. WINDHORST, Nieuwstraat 73.

Boskoops Advertentieblad, 12 nov. 1910

 

Plaatselijke Berichten BOSKOOP. Met Kerstmis herdachten J. Groenendijk en H. Windhorst den dag, waarop zij 25 jaar geleden als boomkweekersknecht in dienst traden; eerstgenoemde bij de firma Van Kleef & Co. en laatstgenoemde bij de firma W. Mesman & Zonen. De noodige belangstelling ontbrak niet, terwijl een en ander vergezeld ging met fraaie geschenken.

28 DECEMBER 1935

 

De Jongelingsvereen. van de Geref. Gemeente Philadelphia" hield Donderdagavond j.l. haar 4e jaarvergadering. De voorz. der vereeniging, ouderling A. A. Heijkoop sprak nog een kort slotwoord, waarna door ouderling H. Windhorst deze leerzame en aangename avond op de gebruikelijke wijze gesloten werd.

11 FEBRUARI 1939

 

Psalm 68 : 2 berijmd. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Man, Vader en Grootvader HENDRIK WINDHORST in de ouderdom van 74 jaar.

Zijn leven was hem Christus, zijn sterven gewin.

Boskoop, M. WINDHORST-Keijzer, W. WINDHORST, C. WINDHORST-de Koster, D. WINDHORST, J. WINDHORST-Moerkerken, L. WINDHORST, A. J. WINDHORST-Brandhorst, N. DOOL-Windhorst, I. DOOL, A. WINDHORST, P. WINDHORST-de Jong, Zoetermeer, A. HAVENAAR-Windhorst, P. HAVENAAR, Boskoop, G. WINDHORST en Verloofde, JOH. WINDHORST, J. WINDHORST-Dool, M. WINDHORST, P. STOLK, A. STOLK-van Tilburg en Kleinkinderen

BOSKOOP, 3 Mei 1950, Biezen 78

De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 8 Mei a.s., n.m. tussen 2 en 3 uur

 

 

VIIa. Cornelis Windhorst, geb. Moerkapelle 1879 (buitenecht.), arbeider won. Hazerswoude (1901), vestigde zich in Boskoop als boomkwekersknecht (1912), won. Achterkade nr. 283 (1912-1917), Puttekade nr. 10 (1917-1927), Puttekade nr. 47 (1927), tr. Hazerswoude 21 juni 1901 Neeltje de Kort, geb. Hazerswoude 1872, won. Hazerswoude (1901), overl. Boskoop okt. 1941 (oud 70 jaar), dochter van Adrianus de Kort, arbeider, en van Cornelia de Gans

Uit dit huwelijk:

1.                 Cornelia Sophia Windhorst, geb. Hazerswoude 1902, tr. Boskoop 5 okt. 1923 Cornelis Hoogervorst, geb. Waddinxveen 1894, zoon van Jacob Hoogervorst en Pieternella van der Winden

2.                 Adrianus Hendrik Windhorst, geb. 1904, overl. Hazerswoude 5 juli 1904

 

Bij het huwelijk van Cornelis Windhorst en Neeltje de Kort waren als getuige aanwezig o.a. Jan van der Linden, zijn aangehuwde oom. De voogd van Cornelis is zijn oom van moederskant, Willem Windhorst, winkelier te Hazerswoude