Inhoud Ons Voorgeslacht

Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

Voor informatie over dit maandblad, de vereniging, verkrijgbaarheid van oude nummers, de cd-rom (met de jaargangen t/m 1995), klik op het verenigingswapen rechtsboven.
Klik hier voor de beginpagina van dit inhoudsoverzicht

BRONNENPUBLIKATIES

Leenrepertoria in afzonderlijk hoofdstuk

Aar, Ter, 10e penning Ter Aar anno 1544 door F.J.A.M. van der Helm 2004: 211-231
Abbenbroek, Het archief van de heerlijkheid Abbenbroek door C. Hoek [1290-1794] 1968: 229-240
— 10e Penning van Abbenbroek 1542 door S.M. Auwerda-Berghout 1996: 534-547
Acquoy, Aangiften van overlijden in Acquoy door R.H.C. van Maanen 2000: 270-274
— Een verklaring in het archief van Acquoy uit 1696 over het Leerdamse huishouden van Maeijcken en Judigh Bosch door R.H.C. van Maanen 2001: 150-151
— Bestuurders in Acquoy (1334) 1610-1811 door R.H.C. van Maanen 2001: 314-319
— Aanslagen in de 20e penning in de baronie Acquoy tussen 1804 -1811 door R.H.C. van Maanen 2002: 430-435
Alblasserwaard, 500e Penning van de Alblasserwaard over 1627 door W. van Wijngaarden 1996: 28-44
— Het kohier van de 200e Penning van 1638 betreffende plaatsen in de Alblasserwaard door W. van Wijngaarden 1996: 264-278; aanv. 1997: 514
— 200e Penning van de Alblasserwaard over 1667 door W. van Wijngaarden 1996: 708-728
Almkerk, Van komen en gaan te Almkerk door J.H. Brakke [borgbrieven 1740-1780, alfabetisch] 1951: 71-74
— Nogmaals Almkerk [uit aktenboek kerkeraad Woudrichem en Rijswijk (N.B.) betr. ingezetenen Almkerk] 1953: 9-10
Altena, Land van, Staat van persoonen, die haare landerijen gelegen inden lande van Altena<193> 1677 door B. Nederlof 1958: 85-87
— Memorie van betalingen aan de persoonen, die gewaekt en gearbeijd hebben ten tijde van het kruijen van het eijs en het hoogwater in Jann. 1781 door B.J. Nederlof [Land van Altena] 1961: 43-44
Ameide, Sprokkel doopboek Ameide-Tienhoven N.H. door v.d.W. [doop 1731 Johanna van Bommel] 1952: 6
— Legger van de bezittingen van de kerkfabriek van Ameide en de armen, tevens legger van memorierenten (1481-1599) door B.J. van Es 1993: 81-103
Ammerstol, Ontvangsten van begraven te Ammerstol, 1684-1709 door C. Schilt [tevens 1745, 1746, 1748] 1967: 141-147
Arkel, Land van, 17e-eeuwse belastingen betreffende de dorpen rondom Gorinchem/het Land van Arkel door A.I. Grabowsky 1993: 217-222, 289-300, 331-337, 406-415, 456-466, 517-525
Asperen, Huwelijken, te vinden in de kerkeraadshandelingen te Asperen [1621-1638 chronologisch] 1968: 149-158
— Oud archief Asperen 1154, anno 1632 door J.J. Vervloet [Kohier van de verponding, topografisch] 1968: 193-201
— Quohier der verpondingen anno 1731 door J.J. Vervloet [Asperen (topografisch)] 1977: 217-228
— Heraldische- en genealogische gedenkwaardigheden uit de kerk van Asperen door B. de Keijzer 1982: 629-632
— Van Herwaerden [aanvulling in kwartierstaatvorm op de tekst op twee grafzerken in Asperen] 1985: 779-780
— Cartularium van Gerard van Rhenoy, heer van Spijk, betreffende Asperen en omgeving, 1442-1562 door J.C. Kort 1991: 265-277
— Begraven personen in de kerk en op het kerkhof van de Nederlands Hervormde gemeente te Asperen, 1675-1699 door R.H.C. van Maanen 1998: 347-359
— Asperense kerkbestuurders 1588-1861 (1908) door R.H.C. van Maanen 1998: 625-642
— De samenstelling en taken van de magistratuur te Asperen tussen (1483) 1605-1783 door R.H.C. van Maanen 1998: 683-696
— Begraven personen in de kerk op het kerkhof van de Nederlands Hervormde Gemeente te Asperen, 1640-1674 door R.H.C. van Maanen 1999: 186-205
— Leden van de Asperse magistraat in de (1336) 16e eeuw door R.H.C. van Maanen 2000: 517-518
— Asperense militielingen elders in Holland geboren door R.H.C. van Maanen 2002: 380-384; aanv. 2003: 197
Babberspolder, 10e Penning Babberspolder 1561 door A. Gordijn 1990: 539-542
— Verpachting van een tiendblok in Babberspolre door de abdij van Egmond door C. Hoek 1991: 433
Barendrecht, Naem-register der ledematen welke in Barendrecht en Carnisse tot de gemeinschap des H. Avondmaels behooren door drs. J. van Veelen [1659, topografisch] 1982: 465-471
— Verpondingskohier over Oost- en West-Barendrecht en Carnisse anno 1632 door K.J. Slijkerman 2001: 310-314
Beesd, Lijst van ouderlingen en diakenen van de kerkenraad van Beesd (1671) 1687-1812 door R.H.C. van Maanen 1999: 264-269
— Bestuurders in Beesd (1328) 1539-1811 door R.H.C. van Maanen 2000: 87-103
— Verklaringen van visitaties van lijken verricht door de ambtschirurgijn van Beesd, 1744-1806 door R.H.C. van Maanen 2003: 146-148
— Register van overledenen in Beesd, Marienwaard en Rhenoy, 1806-1811 door R.H.C. van Maanen 2004: 52-57
— Kohier van de 1000e penning van Barendrecht 1626 doorA.B. den Haan 2005: 18-19
Benthuizen, Doopregister Benthuizen 1623-1640 door H. van der Waag, 1970: 249-256, 259-266; 1971: 64-66, 69-84
— De pest te Benthuizen in 1656 door P.J.M. de Baar [begravenen 1656] 1975: 225-231
Bergambacht, Sprokkel door C.C.J. Lans [doop 1698 Hendrik, zoon van soldaat Paulus Daniels] 1953: 29
— Sprokkel door C.C.J. Lans [doop 1699 Hendrikje, dochter van vreemdeling Jacobus van Revenbroek] 1953: 51
Berkel en Rodenrijs, Berkel en Rodenrijs: Kohier van het getimmerte, 1597 door P.C.J. van der Krogt 2000: 127-135
— Berkel en Rodenrijs: Volkstelling 1623 door P.C.J. van der Krogt 2000: 222-228
— Berkel en Rodenrijs: Kohier van het familiegeld, 1674 door P.C.J. van der Krogt 2000: 250-270
— Begravenen te Berkel uit de kerkrekeningen, 1583-1611 doorT. van der Vorm 2005: 60-65
— Begravenen te Berkel uit de kerkrekeningen, 1612-1627 door T. van der Vorm 2006: 301-315
Beukelsdijk, Inwoners van Beukelsdijk, Overschie, Schiebroek, Schiedam en Matenesse in 1369 door C. Hoek 1983: 43-47
— Acten betreffende Beukelsdijk en Overschie door C. Hoek 1993: 393-405, 438-455
Bleiswijk, Beschrijving van de grafzerken in de Herv. kerk te Bleiswijk door C. Hoek en Th. van Straalen 1972: 325-334
— Het haardstedengeld van Bleiswijk door H.N. Berghuis 2006: 438-443
— Verhoging van de aanslag op de huizen te Berkel 1633 door Peter van der Krogt 2007: 16-19
Bodegraven, Wie verhuisden er naar Bodegraven? door C. Hamoen [Akten van indemniteit 1687-1817, chronologisch] 1963: 230-242, 290-296
— Namen van personen die sig van tijd tot tijd hebben ingekogt of door andere ingekogt zijn in 't Proveniershuys te Bodegraven [1773-1839] 1963: 296
— Kohier van de 200e penning van Bodegraven anno 1602 door H.M. Kuypers 1994: 252-255
— Berkel: Familiegeld 1680 door Peter van der Krogt 2007: 47-54
— Berkel: Familiegeld 1715 door Peter van der Krogt 2007: 72-81
— Begravenen te Berkel uit de kerkrekeningen 1628-1636 door Teun van der Vorm 2007: 84-92
Bommel, Den, Uit kerkerekeningen van Den Bommel door J.L. Braber [begravenen 1647-1698] 1974: 201-219
Boskoop, Boskoopse bazen, boeren en boomkwekers (diverse bronnen en genealogische aantekeningen) door P.W.C. van Kessel 1993: 357-392
Brielle, Cohier van de tiende penning van De Briel anno 1545 1956: 137-139; 1957: 14-19, 57, 113-114; 1958: 11-12, 35, 55-57, 78, 94-97, 1959: 33-40, 48-50
— Ouderdomszorg te Brielle in 1770 door A.A. Arkenbout [lijst van oude zeeloodsen met leeftijd] 1964: 115-117
— Bronnen tot de geschiedenis van het regulierenklooster van St. Elisabeth te Rugge bij Brielle door A.A. Arkenbout [1359-1570 ] 1965: 261-328
— De huisjes aan de Wellerondom te Brielle door M. Zaaijer C.B.zn. Zh. Gen. 1986: 167-195
Capelle aan den IJssel, Sprokkel door C.C.J. Lans [doop 1748 Marijtje, dochter van soldatenwijf Anna Roepels, vader Pieter van der Steg] 1955: 9
— Oud archief N.H. Kerk te Capelle door D. Boogerd [betr. Nieuwe getimmerte over Cappelle op d'Yssel van jaare 1681, register van haardsteden] 1969: 145-148
— Inwoners van Capelle aan den IJssel, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel in 1369 door C. Hoek 1988: 14-18
— De inkomsten uit de grafelijke domeinen te Capelle aan den IJssel, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel (1334-1607) door C. Hoek 1988: 112-155, 170-211
— Welgeborenen uit de maagschap van Zwijndrecht te Capelle aan de IJssel en Naaldwijk door C. Hoek 1992: 540-541
— De Heilige Geest goederen te Capelle a/d IJssel door B. de Keijzer 1993: 104-111
Charlois, De inwoners van Charlois in 1644 door ir. J. MacLean Jrb. 3 (1956): 16-18
— Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerk te Charlois door C. Hoek 1962: 109-118
— Cohieren van de tiende penning van Charlois en 's-Gravenambacht in 1543 door C. Hoek 1962: 333-343
— Begravenen in de Hervormde kerk te Charlois volgens de rekeningen der kerkmeesters 1583-1662 door E.G. Verschoor [chronologisch] 1963: 149-180, 181-204
— De rouwkassen in de hervormde kerk te Charlois door Ed.G. Verschoor 1971: 257-258
— De geestelijke goederen te Charlois door Ed.G. Verschoor 1973: 1-24
— Rekening van de waarsmannen van Charlois over 1625 door F.H.C. Vos 1979: 249-255
— Begravenen in de Hervormde kerk te Charlois volgens de rekeningen der kerkmeesters 1663-1676 door K.J. Slijkerman [chronologisch] 1985: 26-32
— Register van allerhande stukken rakende goederen in Varckenoort en Charlois door C. Hoek 1992: 265-267
— Schatting van verschuldigde belasting van de inwoners van Charlois in 1623 door A. Gordijn 1994: 460-463
— De duizendste penning van Charlois anno 1658 door K.J. Slijkerman 1995: 548
— De Tweehonderdste Penning van Charlois over 1644 door K.J. Slijkerman 1996: 452-453
— Lijst van de overlevering van de duizendste penning van Charlois anno 1660 door K.J. Slijkerman 1997: 125-127
— Huislieden en arbeiders met een ploeg en paarden te Charlois anno 1660 doorK.J. Slijkerman 2005: 194-196
Cillaarshoek, Trouwboek van Cillaarshoek (1667-1797) door Dr. D.W. Gravendeel, 1964: 53-57, 78-80, 98-100, 118-120, 234-238, 247-253; 1969: 178-183, 189-202
Cool, Een stukje vergeten burgerlijke stand: huwelijken Cool 1811 door L.M. van der Hoeven 1995: 270-273
— Een stukje vergeten burgerlijke stand (II): overlijden Cool 1811 door L.M. van der Hoeven 1995: 499-505
Cromstrijen, Het Kerckeboek van Cromstrijen 1653-1657 door Dr. D.W. Gravendeel [lidmaten, attestaties, ondertrouw, dopen] 1962: 13-29
— Vermogenden in Cromstrijen anno 1631 en 1638 doorK.J. Slijkerman 2005: 56-59
Culemborg, Hoofdschatting van burgers van Culemborg (1544) door H.T.M. de Raad 1995: 319-325
— Personen die zullen behoren tot een op te richten schutterij te Culemborg (1609) door H.T.M. de Raad 1995: 544-547
Dalem, Het verpondingskohier van Dalem in 1681 door R.H.C. van Maanen 2001: 213-224
— Het voermansgilde te Dalem in 1676-1708 door R.H.C. van Maanen 2001: 553-559
Delfland, Acten betreffende Delfland door C. Hoek 1997: 620-665, 756-801
Delfland, Oost, zie Schieland en Oost-Delfland
Delfshaven, Grafzerken in de kerk te Delfshaven, niet vermeld door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins door C. Hoek 1960: 95-98
— Delfshaven door C. Hoek [renten op huizen 1417, 10de penning 1544/53/59/61, jaarl. renten voor predikant 1574/75, haertstedenreg. 1600, 1638, belastingpl. 1602] 1962: 229-268
— Volledige naamlijst van predikanten der Ned. Herv. gemeente te Delfshaven door T. van der Loos [chronologisch] 1979: 81-112
Delft, Enige sprokkels uit het archief van het Gasthuis te Delft door C. Hoek 1963: 138-139
— Huwelijkse voorwaarden, verleden voor schepenen van Delft 1536-1594 door Mr. O.A. van der Meer, 1971: 277-299
— Een drietal charters in het archief van de familie D'Overschie de Neerijssche in het Rijksarchief te Brussel door C. Hoek [betr. Delft 1514-1546] 1984: 337
— Acten betreffende het Poortland, de Vrijenban en het Vrouwenrecht bij Delft door C. Hoek 1986: 570-577
— Enkele acten in het archief van het Meisjeshuis te Delft door C. Hoek 1986: 578-579
— Memoriediensten in de Oude Kerk te Delft door C. Hoek 1987: 252-261
— Naar Utrecht uitgeweken Delftenaren (ca. 1572) door F.J. van Rooijen 1988: 13-14
— Eind vijftiende-eeuws landbezit van het later Van der Burch genaamde Delftse geslacht door C. Hoek 1988: 354-355
— Een vicarie op het Sint Laurentius-altaar in de Oude Kerk te Delft door C. Hoek 1989: 400-403
— Het cartularium van Ariaenge Ariënsdochter, weduwe van Frans Pietersz. Overschie te Delft, 1573 door C. Hoek 1989: 515-526
— Het cartularium van heer Christiaen Cruys van Adrichem, pater van het Sint Barbara Convent te Delft door C. Hoek 1990: 57-62
— Het oudste cartularium van het Oude Gasthuis te Delft door C. Hoek 1990: 225-254
— Aantekeningen uit het archief van het Oude Gasthuis te Delft door C. Hoek 1990: 304-306
— Een zestiende-eeuws cartularium van het Oude Gasthuis te Delft door C. Hoek 1990: 326-333
— De grafboeken van de Oude Kerk te Delft (14e-16e eeuw): Repertorium van de eigenaars van de graven met transcriptie van de parentelen van Ver Lizebette en anderen (ca. 1395) door P.C.J. van der Krogt 1994: 169-208, 255-288, 319-348, 373-392
— Poorters uit het kamerboek van Delft (1674-1681) door L.M. van der Hoeven 1995: 577-579
— Familiegeld over de stad Delft ende Delfshaven, 100e en 200e penning 1672-1674 door A. Dijkshoorn 2001: 662-670
Dirksland, Beschrijving van de grafstenen in de Ned. Herv. Kerk te Dirksland door J.L. Braber 1974: 180-184
— Repertorium op de rekeningen van de rentmeester van Dirksland 1456/1457, 1461/1462 en 1465/1466 door M. Zaaijer 1995: 206-211
— Kohier van de 200e penning (1674) van Goeree-Overflakkee en Dirksland (1676) door M. Zaaijer 1995: 310-319
— Personen, vermeld in de kohieren van de 10e penning van Dirksland (1544), Herkingen (1544), Ooltgensplaat (1543/1544) en Goedereede (1543) door M. Zaaijer 1995: 490-499
— De pachters van de grafelijkheidslanden in de polder van Dirksland door M. Zaaijer C.B.zn. 1997: 275-290
Dordrecht, Wapens van schepenen van Dordrecht (1294-1622) door C. Hoek [chronologisch] 1967: 69-78, 105-115
— Het trouwboek van de Engelse (Schotse) kerk te Dordrecht 1625-1795 door drs. A.B. den Haan 1992: 232-262
— Rooms-Katholieke huwelijken in Dordrecht 1713-1748 en 1749-1780 door A.B. den Haan 1993: 496-510
— Landpoorters van Dordrecht 1521-1527 door C. Sigmond 1994: 215-228
— Landpoorters van Dordrecht 1429-1490 door B. de Keijzer en A.M. Verbeek 1995: 12-29
Dorp, De honderdste penning van Dorp (Delfland) 1569 door C.F. Kwakkelstein 1994: 309-318
Dubbeldam, Grafschriften in de Hervormde Kerk te Dubbeldam door Ds. K.H.L. van Selms 1967: 87-88
— Ouderlingen en diakenen te Dubbeldam, 1727-1792 door Mw. E.R. van Dooremalen 2003: 174-179
— Diakenen te Dubbeldam 1631-1728 door E.R. van Dooremalen 2003: 343-347
— 200e penning Dubbeldam 1667 door A.B. den Haan 2004: 201-203
— Kohier van de 1000e penning van Dubbeldam 1626 doorA.B. den Haan 2005: 238-245
Elfhoeven, Lijst van mergentalen 1560 in de Elffhouven etc. door C.C.J. Lans [topografisch ] 1981: 383-390
Geervliet, Lidmatenlijsten en genealogische aantekeningen uit achtergebleven kerkelijke archieven in Voorne en Putten door A.A. Arkenbout [lidmaten Geervliet 1625 e.v.] 1951: 91-93, 112-116
— idem [lidmaten Geervliet 1638-1644, topografisch] 1952: 14-18
— idem [lidmaten Geervliet in de verslagen van de kerkeraad 1644-1670, chronologisch] 1952: 38-41
— idem [lidmaten Geervliet ca. 1670] 1952: 63-66
— idem [lidmaten Geervliet 1672-1679, topografisch] 1952: 106-108, 123-124; 1953: 10-13, 30
— idem [lidmaten Geervliet 1697, topografisch] 1953: 57-58, 71-73, 89-92
— idem [lidmaten Geervliet 1713] 1954: 141-143; 1955: 17-18, 44-48, 66-67, 89-91, 112-116
— Grafzerken in de kerk te Geervliet door C. Hoek 1981: 344-345; corrigenda 1982: 12, 634
— Begraven te Geervliet door F. van Hoorn [1651-1714] 1983: 92-95, 151-156
— Landverkoop door het kapittel van Geervliet door F. van Hoorn [1571] 1985: 390-391
— 10e Penning van Geervliet 1542 door S.M. Auwerda-Berghout 1996: 153-158
— Tiende penning van Geervliet (1542/1543) door S.M. Auwerda-Berghout 1997: 333-338
Goedereede, De graven in de kerk van Goedereede door T.N. Schelhaas 1993: 1-40; aanv. 1994: 291
— De Moelen bij de Stede van der Goereede en in 't Oudtdorp door M. Zaaijer C.B.zn. 1996: 480-482
Goeree-Overflakkee, 200e penning Goeree-Overflakkee (1646) door M. Zaaijer 1995: 273-282
— Kohier van de 200e penning (1674) van Goeree-Overflakkee en Dirksland (1676) door M. Zaaijer 1995: 310-319
— Personen, vermeld in de kohieren van de 10e penning van Dirksland (1544), Herkingen (1544), Ooltgensplaat (1543/1544) en Goedereede (1543) door M. Zaaijer 1995: 490-499
— Rekening van de geannoteerde goederen te Middelharnis, Ooltgensplaat en Sommelsdijk (1572) door M. Zaaijer C.B.zn. 1996: 124-126
— 200e penning Goeree-Overflakkee, 1646 door M. Zaaijer C.B.zn. 1997: 68-76
Goidschalcxoord, Enige huwelijken voor het gerecht van Goidschalcxoord door drs. L.M. van der Hoeven 2007: 21
Gorinchem, Poorterboek van Gorinchem 1670-1800 door B.D. Monshouwer [chronologisch] 1950: 85-87, 110-112; 1951: 3-6
— Het Timmermans- en schrijnwerkers of Sint Jozef- of Driekoningengilde, te Gorinchem: Boekhouders, dekens, zegelaars en gildeknechten, 1710-1792 door R.H.C. van Maanen 2001: 432-444
— Nonnen en begijnen in Gorinchem, 1391-1606 door R.H.C. van Maanen 2003: 266-275; aanv. 2004: 257-258
Gouda, Volledige lijst van schoolmeesters, schoolvrouwen en bewaarvrouwen van 1692-1804 te Gouda door S. Laansma [chronologisch] 1964: 92-98
— Goudse schippersfamilie's in de 17e en 18e eeuw door J.E.J. Geselschap [alfabetische lijst] 1974: 125-129
— De landeigenaren in de vrijheid van Gouda omstreeks 1613 door C.C.J. Lans [topografisch] 1983: 82-87
— De geestelijke goederen in- en buiten Gouda in 1574 door C.C.J. Lans 1984: 353-370
— Ongelijke huwelijken in de Classis Gouda (1737-1738) door L.M. van der Hoeven 2006: 31-35 Gouderak, Tiendverpachtingen in Gouderak 1357-1386 door C. Hoek 1990: 301-303
Goudwaard, Register der mans personen ledematen in de gemeente J[esu] C[hristi] van Coorndijck (Goudswaard) door P.W. van Hulst 2001: 195-213
's-Gravendeel, Sprokkel. Doodboek van 's-Gravendeel 1777-1794, 1948: 74
— Met attestatie naar elders vertrokken lidmaten van de Ned. Herv. kerk te 's-Gravendeel 1708-1751) door Dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] 1965: 102-104
— Lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van 's-Gravendeel 1706, 1714, 1723 door Dr. D.W. Gravendeel [topografisch] 1965: 104-109; 1966: 411-412, 430-432
— Trouwboek van 's-Gravendeel 1792-1795 door Dr. D.W. Gravendeel, 1966: 407-411
— Op belijdenis of attestatie aangenomen lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van 's-Gravendeel (1708-1815) door Dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] 1966: 597-602; 1967: 21-26, 54-68, 78-83, 130-135, 149-157, 364-368
— Quohier van alle familien op den dorpe van 's-Gravendeel ende Leerambt. van dato den 6 Maert 1680 door Dr. D.W. Gravendeel 1969: 26-32
— Personen uit 's-Gravendeel in het gereformeerde trouwboek van Dubbeldam 1631-1694 door A.B. den Haan 1992: 281
— Kohier van de verponding, omslag en 100e penning van Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam, 1734-1753 door E.R. van Dooremalen 2002: 397-405
's-Gravenhage, Aantekeningen door Wouter van Gouthouven (1577-1628) gemaakt te 's-Gravenhage door C. Hoek [betr. begraven in de kerk onder zerken] 1961: 28-30
— 16de-eeuwse overlijdensdata van inwoners van 's-Gravenhage door F.J. van Rooijen 1988: 231-233, 595-596
— Acten betreffende Naaldwijk, 's Gravenzande, Monster, Wateringen en Den Haag in een cartularium van het Oude Gasthuis te Delft (inv. nr. 517) door C. Hoek 1989: 279-284
— Haagse bestuurders in de Middeleeuwen: Lijsten van bestuurders van instellingen tot in 1571 door F.J.W. van Kan 2001: 265-285
's-Gravenzande, Burgemeesters en schepenen van 's-Gravenzande (1721-1795) door D.J. Noordam [chronologisch] 1966: 353-356
— Ouderlingen en diakenen van 's-Gravenzande (1647-1795) door D.J. Noordam [chronologisch] 1966: 373-386
— Acten betreffende Naaldwijk, 's Gravenzande, Monster, Wateringen en Den Haag in een cartularium van het Oude Gasthuis te Delft (inv. nr. 517) door C. Hoek 1989: 279-284
— Ingezetenen van 's-Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen en Monster in 1369 (Graven van Holland inv.nr. 676) door C. Hoek 1989: 427-531
Grote Lindt, Schouten, heemraden en schepenen van Grote Lindt door J. Mac Lean [chronologisch] 1953: 29
Group, Het Haardstedenkohier van de Group anno 1600 door K.J. Slijkerman 1996: 173-174
Haagambacht, Kohier van de 10e penning over Eyckenduynen/Haagambacht nr. 197 anno 1543 door A.M. Verbeek 2000: 14-39
Haarlem, De tussen 1482/1483 en 1490/1491 bij de stad Haarlem afgesloten lijfrenten door Geertruida de Moor 1994: 85-104
Haastrecht, Grafschriften en heraldische gedenkwaardigheden in de kerken van Zuid-Holland, niet beschreven door mr. P.C. Bloys van Treslong Prins door C. Hoek [Haastrecht] 1969: 32-34
Haastrecht (kanton), Vrederecht kanton Haastrecht door C.C.J. Lans [correcties DTB] 1972: 361-364
Hagestein, Enkele bijzonderheden uit het Oud Rechterlijk Archief van Hagestein door H.J. Tukker 2001: 82-95
Heemstede, Goederen van de vicarie van Heemstede door C. Hoek [1362] 1985: 391
Heenvliet, Een acte betreffende Heenvliet door A.A. Arkenbout [1611, vermeld diverse inwoners met leeftijd] 1955: 126-128
— Lijst van leenmannen en welgeborenen van de hofstad van Heenvliet door A.A. Arkenbout [alfabetisch 1539-1595] 1971: 301-306
— Aanvulling op het begraafregister van Heenvliet door A.A. Arkenbout [1710-1713] 1977: 445-450
— Ontfanck van Sepulturen, Godtgelden en Overboucken te Heenvliet 1595-1650 door S.M. Auwerda-Berghout 1996: 453-458
— Huwelijken in Heenvliet door S.M. Auwerda-Berghout 1998: 20-23
— Dat boeck vande (ofer?)setthynge vanden thienden penninck vander heerlijckheijt van Heenvliet door S.M. Auwerda-Berghout 2001: 132-149
Heeroudelandsambacht, De tiende penning van Heeroudelandsambacht over 1542 door K.J. Slijkerman 1997: 618-619
Heinenoord, Grafzerk in de kerk van Heinenoord door Dr. J. MacLean 1962: 163
— Grafzerken in de Nederlandse hervormde kerken van de Hoeksche Waard door C.J. Geervliet en W. Wichard Timmers [Heinenoord] 1972: 101-105
— Grafzerk in de kerk van de Heilige Johannes de Doper parochie Heinenoord door C.J. Geervliet en H.C. de Man 1972: 315
Hekelingen, Trouwboek van Hekelingen (1622-1729) door Dr. J. MacLean en L.J.M. van der Sman, 1965: 92-95, 109-115, 212-215
— Kohier van de Tiende Penning van Hekelingen en Vriesland (1542) door S.J. Lems 1996: 643-646
— Aantekeningen betreffende begraven uit de rekeningen van kerkmeesters te Hekelingen, 1644-1752 door F. van Hoorn 1999: 441-461
Hekendorp, Hekendorp 100e penning (1667) en 200e penning (1669) door G.J. Leeuwenhoek 1998: 360-362
Hellevoetsluis, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van het Beneden-Maasgebied, niet beschreven door mr. P.C. Bloys van Treslong Prins door A.A. Arkenbout [Hellevoetsluis] 1971: 29-30
Hendrik-Ido-Ambacht, Het kohier van de tiende penning (1561) van Hendrik Ido Ambacht door G.P. Alders [topografisch] 1979: 299-305; verb. 1981; 108
— Heraldische- en genealogische gedenkwaardigheden uit de kerk van Hendrik-Ido-Ambacht door B. de Keijzer 1983: 265-269
— Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht 1725, 1732 en 1740 (Archief Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht, inv.nr. 1) door A.B. den Haan 1991: 463-467
— 'Naamlijst van de Ledemaaten der Gemeente te Hendrik Ido en Zandelingen Ambacht, beginnende van den Jaare 1792' (Arch. Kerkeraad N.H. Gemeente Hendrik?Ido? Ambacht, inv.nr. 155) door A.B. den Haan 1992: 482-497
Heukelum, Een volkstelling te Heukelum in 1673 door B.J. de Groot [topografisch] 1969: 226-228
— Acten van indemniteit afgegeven te Heukelum 1711-1807 door B.J. de Groot [chronologisch] 1981: 29-38
— Samenstelling van de kerkenraad van Heukelum tussen (1651) 1662-1867 (1869) door R.H.C. van Maanen 1998: 45-53
— De leden van de Heukelumse magistraat (1616) 1677-1722 (1811) door R.H.C. van Maanen 1998: 481-493
— Rekeningen als genealogische bron (I): De Heukelumse gemenelandsrekening over 1712 door R.H.C. van Maanen 1999: 269-275
— id. (II): De Heukelumse stadsrekening over 1712 door R.H.C. van Maanen 1999: 318-321
Rekeningen als bronnen voor genealogen (III): De rekening van het Gasthuis te Heukelum door R.H.C. van Maanen 1999: 363-366
— id. (IV): De kerkrekening van Heukelum over 1710 door R.H.C. van Maanen 1999: 387-389
— id. (V): De diaconierekening van Heukelum over 1761 door R.H.C. van Maanen 1999: 418-422
— Magistraat van Heukelum, 1452-1453, 1514, 1536-1538 en 1560-1656 door R.H.C. van Maanen 2000: 135-138
Heusden, Een 16e eeuwse akte in de bibliotheek van 'Ons Voorgeslacht' door S.J. Lems [verkoopakte 1521] 1989: 502-503
Hillegersberg, Grafzerken in de Hillegondakerk te Hillegersberg door J.H. Brakke 1956: 121-124
— Ingezetenen van Hillegersberg, Rotterdam en Kralingen in 1369 door C. Hoek 1983: 251-254
— Hillegersberg 10e penning 1561 door A. Gordijn 1998: 224-252, 291-322
Hodenpijl, 10e Penning van Hodenpijl 1561 door C.F. Kwakkelstein en I. Vellekoop 1996: 159-172
— 100e Penning Hodenpijl 1579 door A. Dijkshoorn 2001: 500-516
Hoekse Waard, Verpachting van de polder Oostzomerland door Joh. van Eijsden [alfabetisch 1583-1585] 1947: 29-30; 1948: 3-5
— Grafzerken in de Nederlandse hervormde kerken van de Hoeksche Waard door C.J. Geervliet en W. Wichard Timmers [Westmaas] 1967: 353-362
— idem [Mijnsheerenland] 1968: 209-219; aanv. en verb. 1970: 273-275
— idem [Heinenoord] 1972: 101-105
— De Oost- en Westzomerlanden behorende tot de gemeenten Heinenoord, Mijnsheerenland en Puttershoek in de Hoekse Waard door L. Helms van Eis [eigenaren en gebruikers 1589] 1982: 19-28
— Kohier van de 1000e penning van Puttershoek, Maasdam, Cillaarshoek en Sint-Anthoniepolder 1626 doorA.B. den Haan 2005: 144-146
Hof van Delft, Het verzweerboek van het Hof van Delft, gemaakt in 1532 door C. Hoek 1986: 550-567
— Het verzweerboek van de Hoff van Delff over 1589 door C. Hoek 1986: 721-734
— Het verzweerboek van het Hof van Delft in 1546 (Archief van de Fundatie van Renswoude inv.nr. 146) door C. Hoek 1989: 462-472
— Het verzweerboek van Hof van Delft, 1569/1579 door C.F. Kwakkelstein en I. Vellekoop 1995: 211-236
Honselersdijk, Akten betreffende Honselersdijk in het Archief van de Nassause Domeinraad door F.J. van Rooijen 1992: 401-412
Hoogvliet, Hoogvliet door J.H. Brakke [Lidmaten 1661-1712, 1734-1793 e.d.] 1966: 433-442, 465-478
— Hoogvliet door J.H. Brakke [ouderlingen, diakenen, armmeesters e.d. 17de-18de eeuw, alfabetisch] 1966: 593-597
— Kohier van de Tiende Penning van Hoogvliet (1542/1543) door S.J. Lems en L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn 1989: 179-182
— Registers van Gequalificeerden: Aangifte van overlijden te Hoogvliet en Oud- en Nieuw-Engeland 1806-1811 door J.H. van der Boom 1996: 420-423
— De dingtaalrol van Hoogvliet 1806-1808 (met genealogische aantekeningen) door J.H. van der Boom 1996: 466-467
Hoornaar, Grafzerken te Hoornaar, Zuid-Holland door Mr. J. Belonje 1967: 117-121
Katendrecht, De tiende penning van Katendrecht over 1542 door K.J. Slijkerman 1997: 697-698
Katwijk, 10e penning Valkenburg en de beide Katwijken doorF.J.A.M. van der Helm 2005: 245-261
Kethel (en Spaland), Sprokkel door J.H. Brakke [enkele dopen te Kethel, 1631] 1953: 122
— Kethel, bijdragen voor de bouw van de nieuwe hervormde kerk bijeengebracht in de jaren 1629-1632 door J.H. Brakke Jrb. 3 (1956): 21-24
— Een acte over landerijen door J.H. Brakke [1611, met groot aantal namen van inwoners van Kethel] Jaarb. 3 (1956): 25-26
— Kethel, de kerkmeesters over de periode 1585-1650 door J.H. Brakke [chronologisch] Jrb. 3 (1956): 18-21
— Kerkrekeningen van Kethel door J.H. Brakke [1559-1597, betalingen voor graven in de kerk e.d. 1602-1649] 1970: 29-39
— Register van de landpachten van de Heilige Geestmeesters in de Kethel 1568-1605 door A. Gordijn 1980: 356-369
— Acten betreffende de voormalige ambachten Kethel en Spaland door C. Hoek 1980: 567-648
— Het cohier van de tiende penning van het ambacht Spaland over het jaar 1562 door A. Gordijn [topografisch] 1981: 57-62
— Het cohier van de tiende penning van het ambacht Kethel over het jaar 1561 door A. Gordijn [topografisch] 1981: 317-340; rect. 1981: 423
— Cohier van de tiende penning van Kethel over 1544 door A. Gordijn [topografisch] 1983: 249-251
— Morgenboek van het ambacht Kethel en de daarin gelegen polders (16e eeuw) door A. van der Tuijn 1996: 430-435
— Kohier van de 50e penning in de Oost- en Westabtspolder en van de 100e penning in de Hargpolder, 1580 door A. van der Tuijn 1997: 13-15
Klaaswaal, Register van uytgaende en inkomende ledematen of kinderen derzelver met acte van indemniteyt 1737-1811 door Dr. D.W. Gravendeel [Klaaswaal] 1962: 120-134
— Bestedinge van de arme kinderen van Claeswael zedert den jare 1695 (1695-1807) door Dr. D.W. Gravendeel [alfabetisch] 1962: 156-163
Kralingen, Tiende penning over Kralingen Anno 1561/62 door A.M. Verbeek [topografisch] 1970: 163-171
— Ingezetenen van Hillegersberg, Rotterdam en Kralingen in 1369 door C. Hoek 1983: 251-254
— Inkomsten uit de grafelijke domeinen te Kralingen [aanvulling op 1985: 213-252] door C. Hoek 1988: 18
Krimpen aan de Lek, Kohier van de 10e penning over Krimpen a/d Lek Anno 1561-62 door A.M. Verbeek [topografisch] 1970: 211-215
Krimpenerwaard, Namen der dijkgraven van de Crimpenre-Waard [1430-1810] 1957: 25-26
— Betreft Krimpenerwaard door C.C.J. Lans [acten van Veniam Aetatis, correcties op DTB] 1970: 193-196
— Aanvulling op de doodboeken van de Krimpenerwaard door C.C.J. Lans [alfabetisch] 1981: 5-17
Kijfhoek, De namen dergenen, die voorkomen in het Tweede Rekeningenboek der Kerkvoogdij der Ned. Herv. gemeente van Kijfhoek door H.A. van Bemmel [alfabetisch, 1767-1850] 1950: 107-109
— De namen dergenen, die voorkomen in het Lidmatenboek der Ned. Herv. kerk van Kijfhoek door H.A. van Bemmel [chronologisch, vanaf 1800] 1950: 134-137; 1951: 9-11
— Lijst dergenen, waarvan vast staat, dat zij in de Ned. Herv. kerk te Kijfhoek begraven liggen door H.A. van Bemmel, 1951: 36-38
— Lijst van kerkmeesters der Ned. Herv. Kerk van Kijfhoek door H.A. van Bemmel [1631-1927] 1951: 87-88
— Lijst van oversten van het klooster 'Eemstein' te Kijfhoek 1383-1572 door H.A. van Bemmel Jrb. 2 (1955): 10-11
— De tiende penningkohieren van Kijfhoek over 1542 en 1561 door K.J. Slijkerman 1997: 404-408
Langerak, Langerak door J.H. Brakke [inwoners begin 18de eeuw] 1960: 81-83
Leerdam, Lijst van verkochte huizen te Leerdam door E.J.C. de Veer [1670-1720, chronologisch per straat] 1948: 75-77; 1949: 3-6, 24-26, 45-50, 62-64, 91-93, 121-122; 1950: 12-14, 35-37, 55-57, 82-84, 124-127; ] 1951: 13-15, 30-32, 62-64, 82-84, 106-108; 1952: 10-12
— Lijst van verkochte huizen te Leerdam door E.J.C. de Veer [1720 en later, chronologisch per straat ] 1952: 10-12, 60-62, 83-85, 97-100, 120-122; 1953: 4-8, 24-28, 46-49, 68-70, 117-118; 1954: 46-47, 56-59, 105-107, 129-131; 1955: 10-12, 34-39
— Grafzerken in de kerk te Leerdam door C. Hoek 1964: 231-233
— De grafzerken in de Ned. Herv. kerk te Leerdam door E.J.C. de Veer 1970: 200-211
— Lidmaten der N.H. kerk te Leerdam door E.J.C. de Veer [1626-1632 en 1666-1700, chronologisch] 1985: 561-574
— Dopen van kinderen afkomstig uit Leerdam in Rhenoy door R.H.C. van Maanen 2002: 132-134
Leeuwenhorst, Abdij, De testamenten van twee veertiende-eeuwse rentmeesters van de Abdij Leeuwenhorst: Masijn Agniezenz., bastaard van Florentius van de Boekhorst, en Johannes Hugenz. door Geertruida de Moor, 1984: 300-308
Leiden, Grafschriften te Leiden en Rotterdam, niet gepubliceerd door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins door C. Hoek 1961: 10-12
— Grote Bewijzen B door H.J. van der Waag [Weeskamer Leiden 1510-1580] 1974: 249-328; 1975: 1-80, 81-146
Leiderdorp, Het Hooftgelt van Leyderdorp door P.W.C. van Kessel 1996: 441-451
Lek, de, Tiendboek van het Land van de Lek 1408 door B. de Keijzer 1981: 359-360
Lekkerkerk, Grafzerken Lekkerkerk door B. de Keijzer 1981: 357-358
Lier, De, Fragment trouwboek van de Hervormde Kerk in De Lier door J.P. Medema [1660-1662 ] 1947: 27-28; 1948: 1-3
— Grafschriften door D. van Baalen [De Lier en Naaldwijk] 1956: 81-83
— De goederen van de Heilige Geest in De Lier door K.F. van Dijk 1979: 1-16
— De inkomsten van de pastorie en andere geestelijke instellingen in De Lier door K.F. van Dijk 1979: 329-361
— De parochieschreven van De Lier door K.F. van Dijk [1624-1699, alfabetisch] 1982: 443-464
— Acten in een cartularium van het Oude Gasthuis te Delft betreffende 't Woud, Maasland, Hodenpijl en De Lier door C. Hoek 1984: 331-336
— Inwoners van De Lier in 1418 door C. Hoek 1984: 572
— Acten betreffende De Lier, Maasland en Schipluiden door C. Hoek 1991: 7-53, 204-235; 1992: 78, 169-176
Loosduinen, Grafzerken in de Ned. Herv. kerken van Zuid-Holland door C.J. Geervliet en H.C. de Man [Loosduinen] 1972: 316-320
Lopikerwaard, Rooms-Katholieken in de Lopikerwaard door C.C.J. Lans [in notariële akte, 1685] 1978: 665-667
Maasdam, Enkele acten van cautie of indemniteit ontvangen en afgegeven door de kerkeraad van Maasdam (1717-1734) door Dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] 1969: 78-79
— Doopboek van Maasdam (1798-1815) door Dr. D.W. Gravendeel [alfabetisch] 1969: 112-123
— Ouderlingen en diakenen van de Ned. Herv. kerk te Maasdam (1609-1735) door Dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] 1969: 222-226
Maasland, Acten betreffende Maasland door C. Hoek [1449-1591] 1964: 41-47
— Acten betreffende Maasland door C. Hoek [1316-1581] 1969: 129-144
— Inwoners van Vlaardingen, Schipluiden, Het Woud, Harnas, Maasland en Vlaardingerambacht in 1369 door C. Hoek 1983: 1-6
— Het register van de Heilige Geestmeesters van Maasland door C. Hoek [1504 e.v.] 1983: 33-42
— Inwoners van Maasland door A.M. Verbeek [1620-1621, notariële akten] 1983: 222-223
— Acten in een cartularium van het Oude Gasthuis te Delft betreffende 't Woud, Maasland, Hodenpijl en De Lier door C. Hoek 1984: 331-336
— Inwoners van Maasland anno 1523 door A.M. Verbeek 1986: 579-580
— De verpachtingen van grafelijke domeinen te Maasland en Schipluiden (1316-1607) door C. Hoek 1986: 671-716
— Bezittingen van de abdij van Egmond te Maasland door C. Hoek 1989: 503-515
— Acten betreffende De Lier, Maasland en Schipluiden door C. Hoek 1991: 7-53, 204-235; 1992: 78, 169-176
— Lidmaten van Maasland (1640, 1643) met lijsten van ouderlingen en diakenen (1640-1717) door A. Dijkshoorn 1995: 325-338
— Rekening van de weesarmen van Maasland over 1664 door A. Dijkshoorn 1996: 469-480
Maassluis, Naamlijst van de inwoners van Maassluis anno 1748 door D. van Baalen [alfabetisch] 1948: 70-74
— 10e penning van Maassluis 1544?1561 door Albert Brouwer en Ingena Vellekoop 1992: 533-540
Mathenesse, De oudste giftboeken van Matenesse (Giftboek van Oud Matenesse 1523-1560 en van Nieuw Mathenesse) door C. Hoek [met lijst van schouten, schepenen en heemraden] 1960: 86-95, 105-113
— Handvesten van Nieuw Matenesse door C. Hoek [1376-1437] 1964: 36-37
— Inwoners van Beukelsdijk, Overschie, Schiebroek, Schiedam en Matenesse in 1369 door C. Hoek 1983: 43-47
— 10e Penning Oud-Mathenesse 1558 door A. Gordijn 1990: 536-539
— 10e Penning Nieuw-Mathenesse 1557 door A. Gordijn 1990: 542-545
Meerkerk, Kohier morgengelden Meerkerk 1569 door S.M. Auwerda-Berghout 1999: 231-241
Middelburg, Huwelijken (1670-1730) in het Ding- en Rechtboek van Middelburg (ZH) door F.J.A.M. van der Helm 1997: 754-755
Middelharnis, Kohier van de 10e Penning van Middelharnis, 1542 door M. Zaaijer C.B.zn. 1996: 614-616
Monster, Register van stemgerechtigden in Monster door P. Bos [1798, alfabetisch] 1959: 6-10
— Acten betreffende Naaldwijk, 's Gravenzande, Monster, Wateringen en Den Haag in een cartularium van het Oude Gasthuis te Delft (inv. nr. 517) door C. Hoek 1989: 279-284
— Ingezetenen van 's-Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen en Monster in 1369 (Graven van Holland inv.nr. 676) door C. Hoek 1989: 427-531
Moordrecht, Inwoners van Capelle aan den IJssel, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel in 1369 door C. Hoek 1988: 14-18
— De inkomsten uit de grafelijke domeinen te Capelle aan den IJssel, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel (1334-1607) door C. Hoek 1988: 112-155, 170-211
Mijnsheerenland, Polder 'Het Oudeland van Moerkerken' door Joh. van Eijsden [namen in polderrekeningen 1546-1566, alfabetisch] 1948: 27-29, 32-36
— Lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Mijnsheerenland (1726-1800) door Dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] 1962: 272-284
— Ouderlingen en diakenen van de Ned. Herv. kerk te Mijnsheerenland 1722-1800 door Dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] 1962: 295-300
— Genealogische sprokkels uit de 'Handelingen der kerkenraad van Ao 1721 tot Ao 1800' van Mijnsheerenland door Dr. D.W. Gravendeel 1962: 322-323
— Grafzerken in de Nederlandse hervormde kerken van de Hoeksche Waard door C.J. Geervliet en W. Wichard Timmers [Mijnsheerenland] 1968: 209-219; aanv. en verb. 1970: 273-275
— Blokverdeling in Mijnsheerenland van Moerkercken in de 16e-17e eeuw door L. Helms van Eis 1981: 117-129
— Register ende protocol van eijgen- ende rentbrieve van Moerkercken, ingaende anno XVc XXXII ende eindigende metten jare 1552 door L. Helms van Eis 1982: 97-123; 1985: 143-155, 349-370
— De ambachtsfunctionarissen van Mijnsheerenland van Moerkerken door L. Helms van Eis [bijlage bij Register ende Protocol en eijgen- ende rentbrieve] 1985: 369-370
Naaldwijk, Grafschriften door D. van Baalen [De Lier en Naaldwijk] 1956: 81-83
— Register van de ledematen der Gem. J. Chr. tot Naeldwijck wanneer als Jephta Vlietarphius op den 27 Aug. Ao. 1645 bevesticht was<193> [topografisch] 1958: 110-112; 1959: 12-13, 25-28, 56-57, 93-96, 111-113; 1960: 13-17, 53-55, 75-79, 83-85
— Register van de Heilige Geest te Naaldwijk door C. Hoek [14de-16de eeuw] Jrb. 4 (1961): 9-59
— Begraaflijsten Naaldwijk (Westland) 1587-1700 door J.H. Brakke [chronologisch] 1973: 253-273, 281-300, 301-315
— Verdwenen grafzerk en wapenborden uit de dorpskerk van Naaldwijk door F.J. van Rooijen 1989: 182-184
— Acten betreffende Naaldwijk, 's Gravenzande, Monster, Wateringen en Den Haag in een cartularium van het Oude Gasthuis te Delft (inv. nr. 517) door C. Hoek 1989: 279-284
— Ingezetenen van 's-Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen en Monster in 1369 (Graven van Holland inv.nr. 676) door C. Hoek 1989: 427-531
— Het register van het kapittel van Sint Adriaan te Naaldwijk door F.J. van Rooijen 1991: 286-290
— Welgeborenen uit de maagschap van Zwijndrecht te Capelle aan de IJssel en Naaldwijk door C. Hoek 1992: 540-541
— Predikanten, avondmaalsgangers en lidmaten van Naaldwijk (1573, 1619) door J.H. van der Boom 1993: 469-478
— Register der geboorten Naaldwijk door T. Hokken 2004: 179-181
Nieuwenhoorn, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van het Beneden-Maasgebied, niet beschreven door mr. P.C. Bloys van Treslong Prins door A.J. Stasse [Nieuwenhoorn] 1983: 6
— De Tiende Penning van Nieuwenhoorn van 1543 door S.M. Auwerda-Berghout 1999: 111-120
Nieuwerkerk aan den IJssel, Tiende penning over Nieuwerkerk op de IJssel Anno 1561 door A.M. Verbeek [topografisch] 1970: 137-146
— Een 'adresboek' van Nieuwerkerk aan de IJssel uit het jaar 1627 door Mr. J. Geselschap [kohier van het haardstedengeld] 1972: 335-341
— Pachters van de gruit te Nieuwerkerk (1334-1409) door C. Hoek 1984: 571-572
— Inwoners van Capelle aan den IJssel, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel in 1369 door C. Hoek 1988: 14-18
— De inkomsten uit de grafelijke domeinen te Capelle aan den IJssel, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel (1334-1607) door C. Hoek 1988: 112-155, 170-211
Nieuweveen, De honderdste penning van Nieuwveen (Delfland) 1569 door C.F. Kwakkelstein 1994: 26-34
— Nijeweveen resorterende onder Tambacht van den Hage door F.J.A.M. van der Helm 2002: 412-430
Nieuw-Helvoet, Grafzerken in de Ned. Herv. kerk te Nieuw Helvoet door A.A. Arkenbout 1955: 128-135
Nieuw-Lekkerland, De 'ingelanden' van Nieuw-Lekkerland in 1680 door B. de Keijzer [voorkomend in notariële akte] 1978: 147-148
— Opgaaf van de 'uuytvangen' en de stukken dijk of slagen 1578 te Nieuw-Lekkerland door L.M. van der Hoeven en L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn Zh. Gen. II 1991: 197-202
Nieuwpoort, Grafstenen in de Ned. Herv. Kerk te Nieuwpoort (voor 1644) door J.D. Markestein 1977: 124-132
— 10e penningkohieren van Nieuwpoort (1553/1554, 1557, 1561) door S.M. Auwerda-Berghout 1997: 192-206
Noordeloos, Ingezetenen van de heerlijkheid van Noordeloos en Slingeland door A.M. Verbeek [1683, notariële akte (topografisch)] 1978: 247-248
— Gerechten van Noordeloos door A.P.J. van der Burg 1988: 567-569; aanv. 1989: 478
— Namen van schepenen vermeld in de dingboeken van het gerecht van Noordeloos (1548-1555, 1557-1562, 1566-1575, 1608-1632) door A.I. Grabowsky 1996: 468-469
Noordwijk, Kohier van het familiegeld (1673) van Noortwijck, Noortwijck op Zee, Langevelth, Offem en Noordtwijckerhout door J.J. Duivenvoorden 1994: 422-427
Noordwijkerhout, Betaling tiende penning 1543 in Noordwijkerhout door Geertruida de Moor 1994: 148-152
Nootdorp, De honderdste penning van Nootdorp (Delfland) 1569 door C.F. Kwakkelstein 1994: 129-138
— 10e Penning Nootdorp en Hoogeveen 1544 door F.J.A.M. van der Helm 2003: 75-81
Nijmegen, Welke Zuid-Hollanders vestigden zich sinds 1600 te Nijmegen? door N.A. Hamers [chronologisch 1600-1809] 1955: 73-80
Oostvoorne, Namen der lidmaten die ik in de kercke van Oostvoorn gevonden hebbe (1667) 1951: 11-13
— Naemlijst der leeden d kerck van Oostvoorn van het jaer 1706 en vervolgens door A. Arkenbout 1951: 60-62
— Begraafregister Oostvoorne 1663-1709 door A.A. Arkenbout, 1964: 206-219
Oud-Beijerland, Het bestuur van Oud-Beierland door ir. C. Baars [Ambachtsheren 1559-1821, baljuws 1567-1811, schouten, secretarissenen schepenen 1570-1811, alfabetisch; bij elke functie toelichting. Tijdvak 1811-1952 ambachtsheren, burgemeesters, secretarissen, wethouders en raadsleden, de laatste alfabetisch] 1952: 79-82, 101-105, 125-134.
— Acten van indemniteit ontvangen of verstrekt door de kerkeraad van Oud-Beijerland in de jaren 1703 tot 1811 door Ir. C. Baars [alfabetisch] Jrb. 1 (1954): 82-122; Jrb. 2 (1955): 12-64
— Inwoners van Oud-Beijerland met Sociniaanse en Coccejaanse stmpathieen door Ir. C. Baars 1963: 225-227
— Ingezetenen van Oud-Beijerland, die tot de patriottische partij behoorden door Ir. C. Baars [1798, topografisch] 1964: 76-78
— Grafzerken in de Ned. Hervormde Kerk van Oud-Beijerland door P. Doolaard 1968: 34-41
— Een tragische doopplechtigheid te Oud-Beijerland anno 1672 door K.J. Slijkerman, 1985: 124
Oud-Alblas, Benoemingen dorpsbestuurders Oud-Alblas in het huisarchief Offem door L.M. van der Hoeven 2006: 29-30
Oudenhoorn, De Tiende Penning van Oudenhoorn van 1543 door S.M. Auwerda-Berghout 1999: 151-164
— Grafgelden Oudenhoorn (1642-1666) door F. van Hoorn 2002: 170-175
Ouderkerk aan den IJssel, Ouderkerk als onderdeel van de heerlijkheid de Lek [eigenaars van de heerlijkheid 1294-1845] 1957: 23-25
— Graftombe van De Nassau de la Lecq in de kerk van Ouderkerk op de IJssel in 1700 [met lijst van begravenen 1698-1757] 1957: 29-34
— Sterfcedullen Ouderkerk a/d IJssel [1771-1809] 1957: 34-37
— Het 'complete' doodboek van Ouderkerk a/d IJssel [1766-1778] 1960: 39-40, 52-53
— Ouderkerk a/d IJssel door Adr. van Herk [lijst van weerbare mannen 1672, topografisch] 1979: 306-310
— Heilige Geest te Ouderkerk a/d IJssel (en Krimpen a/d IJssel) door B. de Keijzer 1993: 111-115, 288
Oude Tonge, Oude Tonge door J.L. Braber [aanvulling op 23 (1968) 171, blz. 241-242] 1973: 128
Overschie, Overschiese acten van indemniteit door J.H. Brakke [alfabetisch 18de eeuw, met toelichting betreffende de aktes] 1949: 94-98, 123-124; 1950: 5-8, 30-33, 60-62, 79-81, 104-106, 120-123
— De ambachtsbewaarders van het ambacht van de 64 hoeven te Ouderschie door C. Rodenburg [chronologisch vanaf 1611 tot en met 1859, opgemaakt in 1860] 1950: 42-43, 53-55
— Huwelijken voor de vierschaar te Overschie door J.H. Brakke [1626-1639, alfabetisch] 1952: 12-13
— Uit de thesauriersrekeningen over het jaar 1554 door A.C. Boogaard-Bosch [inwoners van Overschie] 1952: 36-37
— Klapper op het notarieel protocol van Notaris Schieveen te Overschie lopende van November 1619-April 1621 door J.H. Brakke [alfabetisch] 1952: 75-78
— Overschiese acten van indemniteit 2e serie door J.H. Brakke [alfabetisch 18de eeuw] 1956: 63-65, 83-92; 1957: 8-12, 51-52, 65-67, 98-101; 1958: 43-48, 65-69, 84-85
— Kerkmeesters en Heilige Geest meesters te Overschie 1536-1600 [chronologisch] Jrb. 3 (1956): 27-30
— Cohier vant jaer 1654 wegens den 1000en penning over Overschie door C. Rodenburg 1961: 54-58
— De Cape. leeninge op 2000e penn. wert Ao. 1672 betaelt bij de volgende persoonen, Overschie door C. Rodenburg 1961: 66-69, 146-148
— Trouwacten van Overschie 1626-1627 door C.C.J. Lans, 1982: 628-629
— Inwoners van Beukelsdijk, Overschie, Schiebroek, Schiedam en Matenesse in 1369 door C. Hoek 1983: 43-47
— 10e Penning van de Hogenban te Overschie in 1561 door A. Gordijn 1990: 526-535
— Kerkmeesters, Heilige Geestmeesters en schepenen te Overschie (1600-1656) door C. Hoek 1992: 498-502
— Acten betreffende Beukelsdijk en Overschie door C. Hoek 1993: 393-405, 438-455
Papendrecht, Tienden in Papendrecht door T. Hokken 2003: 94-119
Pernis, Grafzerk te Pernis door J.H. van der Boom en J. van der Schee [vraag], 1989: 96; [antw.] 1990: 257
— De Tiende Penning van Pernis over 1542 door K.J. Slijkerman 1996: 64-65
— De lidmaten te Pernis rond 1800 door L.M. van der Hoeven 1996: 460-466
Piershil, Het bestuur van Piershil voor 1811 door Dr. J. MacLean [ambachtsheren, schouten en schepenen 1561-1937] 1963: 297-298, 319-320; 1964: 7-10
Poortugaal, Cohier van de tiende penning van Poortugaal 1543 door C. Hoek 1960: 114-117; 1961: 7-10
— Genealogische en andere merkwaardigheden in de Hervormde kerk te Poortugaal door G.J. Vermaat [met o.a. lijst van R.K. priesters (1285-1576), div. bedienaren van altaren (1440-1574) en rekeningen voor begraven (1652-1695)] 1964: 121-180; rect. 1964: 256
— Lidmaten te Poortugaal circa 1590-1602 door J.H. van der Boom 1991: 441-443
— Oorkonden in particulier bezit, afkomstig uit het huisarchief van het kasteel Valckensteyn te Poortugaal door C. Hoek 1995: 134-135
— Huwelijken voor het gerecht van Poortugaal 1654-1659 door K.J. Slijkerman 2006: 115-117
— Zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld in de gemeente Poortugaal in 1683 door T. Hokken 2006: 473-477
Puttershoek, Namen voorkomende in doop- en trouwboek, daterende van 1623 t/m 1633, en aanwezig in het archief van de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek door A.J. van Roon, 1954: 135-136
— De Nederlands Hervormde kerk van Puttershoek in de laatste 300 jaren door A.J. van Roon [met bijlagen: I Leningen 1636-1939, II Geschenken 1640-1802, III Schouten, kerkvoogden en kerkmeesters 1636-1950] Jrb. 1 (1954): 10-37
— Namen voorkomende in doop- en trouwboek, daterende van 1664 t/m 1711, en aanwezig in het archief van de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek door A.J. van Roon, 1955: 7-9
— Lidmaten, ontvangen en afgegeven acten van attestatie, ontvangen en afgegeven acten van indemniteit van de Ned. Herv. gemeente van Puttershoek (1623-1830) door Dr. D.W. Gravendeel 1971: 215-227, 270-276, 306-314
Reeuwijk, Lijst van eigenaren van graven in de Hervormde Kerk van Reeuwijk 1674 door L.Cl.M. Peters, 1976: 138-143
Rhenoy, Bestuurders Rhenoy (1339) 1573-1811 door R.H.C. van Maanen 2000: 177-179
Rhoon, Rhoonse sprokkels door J.H. Brakke [notities 1614 en 1615] 1951: 116
— Rhoon door J.H. Brakke [geg. betr. overlijden 1627-1736], 1967: 1-8; aanv. 1967: 140
— Gevangen bij de Turk door J.H. Brakke [Rhoon, posten tot lossing van slaven in diaconierekeningen] 1967: 8-9
— Kerkelijke functionarissen te Rhoon 1628-1751 door J.H. Brakke [alfabetisch] 1969: 202-205
— Enkele extracten uit verloren gegane doop- en begraafregisters van Rhoon (1590-1658) door K.J. Slijkerman, 1983: 600
— Qohier van de famijljen onder Rhoon dAo 1674 door T. Hokken 2003: 340-343
Ridderkerk, Lidmaten te Ridderkerk (1589-1602) door J. Versluijs [chronologisch] 1970: 197-200
— idem [1603-1645, chronologisch, en degenen die met attestatie vertrokken resp. aankwamen 1579-1645] 1970: 217-224
— idem [namen van degenen die met attestatie vertrokken resp. aankwamen 1645-1675] 1971: 33-40
— idem [belijdenis 1645-1675, chronologisch] 1971: 54-64
— idem [belijdenis 1675-1693, chronologisch] 1972: 58-62
— idem [attestaties van en naar Ridderkerk, 1675-1725, chronologisch] 1972: 69-78
— idem [belijdenis 1694-1723 (chronologisch) en register van lidmaten 1718 (topografisch)] 1975: 153-160
— Begraven inde kercke [van Ridderkerk] door A.B. Maliepaard 2003: 198
— Kerkmeesters, ouderlingen en diakenen van Ridderkerk 1448-ca. 1800 door A.B. Maliepaard 2004: 203-211
Rockanje, Lidmatenlijst van de kerk te Rockanje zich bevindende in het raadhuis te Rockanje [vanaf 1741] 1955: 140-144; 1956: 39-42, 59-62, 77-80
— Wie woont omstreeks 1630 in Rockanje (Staet van het Hooftgelt) door A.A. Arkenbout 1959: 89-93
Rotterdam, Volledige naamlijst van predikanten der Ned. Herv. gemeente te Rotterdam (Centrum) door T. van der Loos [chronologisch] Jrb. 2 (1955): 102-122; Jrb. 3 (1956): 77-122, Jrb. 4 (1961): 91-121; Jrb. 5 (1969): 19-60
— Rotterdammers in Limburgse archieven door J. Verzijl [m.n. in Venlo 1613-1723] 1956: 50-53
— Grafschriften te Leiden en Rotterdam, niet gepubliceerd door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins door C. Hoek 1961: 10-12
— Het oudste weesboek van Rotterdam (1444-1469) door C. Hoek 1961: 101-138
— Grafschriften en rouwborden in de Grote Kerk te Rotterdam door C. Hoek 1961: 138-140, 203-206; aanv. en verb. 1963: 275; 1984: 432-433
— Rotterdamse en Schiedamse migranten, vertrokken naar Brugge door D.C.J. Bevaart [1418-1794, uit poorterboeken Brugge] 1963: 273-275
— Het zesde weesboek van Rotterdam (1561-1581) door Mr. O.A. van der Meer 1971: 144-184, 185-212
— Weeskamerarchief Rotterdam Nr. 580, Weesboek jaren 1502-1533 door A.M. Verbeek 1980: 491-564
— Gestorven priesters en leden van het Sint Jacobs gilde te Rotterdam door C. Hoek 1981: 62-67
— Het oudst bewaard gebleven gifteboek van Rotterdam, anno 1538-1546 door A.M. Verbeek 1981: 137-315
— Huwelijkse voorwaarden te Rotterdam door B. de Keijzer [1634-1670, chronologisch] 1982: 378-383
— Archief Weeskamer Rotterdam Nr. 579, Weesboek waarin posten over de jaren 1512 t.m. 1566 door A.M. Verbeek 1982: 385-442
— Ingezetenen van Hillegersberg, Rotterdam en Kralingen in 1369 door C. Hoek 1983: 251-254
— Het tweede weesboek van Rotterdam (1471-1512) door A.M. Verbeek 1983: 289-377, 385-416
— Renten competerende die leprosen der stede van Rotterdam door A.M. Verbeek [15de-16de eeuw] 1984: 1-48
— Het oudst bewaarde 'Schuldboek' van Rotterdam 1489-1492 door A.M. Verbeek 1984: 449-512, 513-539
— Rotterdam - 10e penning 1561 door A.M. Verbeek [topografisch] 1985: 253-315
— Het vijfde weesboek van Rotterdam, 1533-1561 door H.J. van der Waag 1985: 437-491, 624-651; 1986: 16-39, 110-145
— Rotterdamse poorters in de veertiende- en de eerste helft van de vijftiende eeuw door C. Hoek 1986: 716-718
— Het tweede 'schuldboek' van Rotterdam (1521-1526) door A.M. Verbeek 1987: 135-211, 268-316, 588-614
— Het tweede giftboek van Rotterdam (transporten) Gem. Archief Rotterdam, Schepenarchief nr. 497 vlgs. de nummering van vóór 1986 nr. 482, 1546-1555 door A.M. Verbeek 1988: 485-534; 1989: 4-31, 142-158, 531-541; 1990: 371-418
— Varia Roterodamum (B. Los- en lijfrenten) door B. de Keijzer [transcriptie blaffert 1490] Zh. Gen. II 1991: 239-241
— Regesten St. Agnieten Zusterhuis te Rotterdam door A.M. Verbeek Zh. Gen. II 1991: 247-267
— Het derde 'schuldboek' van Rotterdam (Archief van Schepenen nr. 761, GA Rtd.) door A.M. Verbeek 1992: 329-378, 413-459
— Het derde schuldboek van Rotterdam door A.M. Verbeek 1995: 75-119, 136-181; aanv. 1996: 589
— Blafferd van de memorierenten Sint Laurenskerk 1472-1599 door A.M. Verbeek 2000: 333-362, 381-410, 445-476
— Orde te Rotterdam in 1828 doorT. Hokken 2005: 173-174
— Bemanningsleden van de Erasmus van Rotterdam in 1641 vrijgekocht in Santa Cruz (Marokko) door P.C.J. van der Krogt 2006: 56-59
— Overledenen in het Pest- en Dolhuis te Rotterdam, 1800-1811 door T. Hokken 2006: 387-400
— Een overlijdensregister van de Remonstrants gereformeerde gemeente te Rotterdam: Begraven in Rotterdam 1730-1733 door L.M. van der Hoeven en T. Hokken 2007: 167-185
Rotterdam e.o., Acten uit de archieven van Delftse geestelijke stichtingen betrekking hebbende op de omgeving van Rotterdam door C. Hoek 1963: 13-20
— Bezittingen rond Rotterdam van de St. Paulus-Abdij door C. Hoek [o.a. leenmannen van tienden, 1264-1666, pastoors e.d. ] 1967: 29-54
— Inkomsten uit de grafelijke domeinen te Hillegersberg, Kralingen, Overschie, Rotterdam en Schiebroek (1315-1607) door C. Hoek 1985: 213-252; aanv. 1991: 543
Rotterdam-Limburg, Rotterdammers in Limburg door J. Verzijl [notariële acte 1640 betr. Nicolaes van der Hagen] 1953: 31
— Rotterdammers in Limburg door J. Verzijl [Overdrachtregister Venlo 1648 betr. Reijnier Dammans e.a.] 1953: 52
— Een brief uit Rotterdam door J. Verzijl [brief van Frans Lenaerds aan Judith van Ulft 1723] 1956: 80-81
Ruige Weide, Houfslach van den Ruygeweytschendijc 1613 door N.P. den Hollander 2007: 251-253
Ruiven, Cohier van de tiende penning van het ambacht Ruyven door A. Gordijn [topografisch, 1561] 1986: 567-570
Rijnland, Rijnlandse notabelen 1444-1520 doorP.W.C. van Kessel 2005: 196-209
Rijsoord, Het kohier van de tiende penning (1561) van Rijsoord en Strevelshoek (gem. Ridderkerk) door G.P. Alders [topografisch] 1981: 97-108
— Lidmaten Rijsoord door J.H. van der Boom 1996: 458-460
— De 1000e penning van Zwijndrecht en Rijsoord over het jaar 1626 door A.B. den Haan 2006: 401-404
Rijswijk, Welgeboren mannen in Ryswyck in 1597 1956: 76
— Belangrijke plaatsen en inwoners van Rijswijk door mr. J. Belonje 1958: 2-3
Rijswijk (N.B.), Losse aantekeningen uit de gereformeerde kerkboeken van Rijswijk (N.Br.) van belang voor Zuidholland door J.H. Brakke 1960: 5-7
Schiebroek, Inwoners van Beukelsdijk, Overschie, Schiebroek, Schiedam en Matenesse in 1369 door C. Hoek 1983: 43-47
Schiedam, Heraldische en genealogische gedenkwaardigheden uit het Hervormde weeshuis der stad Schiedam door J.H. Brakke 1956: 155-159
— Regestenlijst van de charters in het archief van het Hervormd Weeshuis te Schiedam door C. Hoek Jrb. 2 (1955): 64-91; Jrb. 3 (1956): 5-15
— Grafschriften in de Ned. Hervormde kerk te Schiedam door A.A. Arkenbout en C. Hoek 1957: 107-109; 1958: 4-6; rect. 1958: 31
— Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in de St. Janskerk te Schiedam door C. Hoek 1959: 113-117
— Acten uit een verloren Schiedams register door C. Hoek 1962: 180-182
— Acten betreffende Schiedam en omgeving in het archief van het karthuizerklooster 'Het Hollandse Huis' te Geertruidenberg door C. Hoek 1962: 182-188
— Rotterdamse en Schiedamse migranten, vertrokken naar Brugge door D.C.J. Bevaart [1418-1794, uit poorterboeken Brugge] 1963: 273-275
— Schiedam. De memorietafel van Jacob Anthonisz. Muys in de St. Janskerk 1965: 49-55
— Register van het ordinaris incomen van den weeshuyse tot Schiedam door J.H. Brakke [sedert 1605] 1966: 453-465
— Een Schiedams register van overledenen (1680-1876), 1966: 555-559
— Bronnen tot de geschiedenis van het Sint Ursulaconvent te Schiedam door C. Hoek [1372-1571] 1968: 249-304
— Charters in het archief van 'Het Huis te Poort' te Schiedam 1542-1694 door C. Hoek [pastorie van de Oud Katholieke kerk] 1974: 153-165
— Bronnen tot de geschiedenis van het Sint Annaconvent te Schiedam door C.H.A.M. van Es en C. Hoek 1974: 166-173
— Acten in het familie-archief De Clerque Wissocq de Sousberghe in het rijksarchief te Mons in Henegouwen door C. Hoek [betr. Schiedam e.o.] 1977: 353-372
— Acten in het familie-archief De Clercque Wissocq de Sousberghe in het rijksarchief te Gent door C. Hoek [betr. Schiedam e.o.] 1979: 113-122
— Inwoners van Beukelsdijk, Overschie, Schiebroek, Schiedam en Matenesse in 1369 door C. Hoek 1983: 43-47
— De verpachtingen van de grafelijke domeinen in en rond Schiedam (1315-1604) door C. Hoek 1985: 316-335
— Cohier van de Tiende Penning van Schiedam over 1561 door A.C. de Voogd van der Straaten 1990: 495-517
— Erf- en losrenten ten laste van de stad Schiedam door C. Hoek 1992: 514-530
Schieland, Lijst van dijkgraven en hoogheemraden van Schieland door W.H. van der Schalie [chronologisch] 1949: 125-126; 1950: 9-12
— Register vanden vonnissen ende consenten van mijnen heeren die edele welgeboren hooge heemraden van Schielant 1461-1490 door A.M. Verbeek 1977: 1-110
— Register vanden Vonnissen van mijnen heeren die edele welgeboren hooge heemraden van Schielandt, beginnende in Sinte Pieters Schouwe anno 1490 ende eijndende den vijfden dach Decembris anno 1553 door A.M. Verbeek 1967: 161-224, 225-288, 289-352, 377-440; 1968: 1-32, 53-81
— Consenten van de ed. welgeb. hooge heemraden van Schielant beginnende in het jaar 1490 en eindigende in het jaar 1542 door A.M. Verbeek 1969: 229-352
Schieland en Oost-Delfland, Acten betreffende Schieland en Oost-Delfland c.a. door C. Hoek 1987: 413-499, 618-660, 676-689, 751-776; 1988: 445-470, 570-594; 1990: 333-366; aanv. 1992: 550-551
Schieveen, De ambachtsbewaarders van polder Schieveen door J.H. Brakke [1586-1857, chronologisch] 1951: 89-91
— De molenaars van de Schieveense watermolens door J.H. Brakke [1612-1855, chronologisch] 1951: 109-110
Schipluiden, Genealogische en heraldische wetenswaardigheden in de Nederlands Hervormde kerk te Schipluiden door J.H. Brakke 1965: 1-12
— Akten van indemniteit Schipluiden door J.H. Brakke [alfabetisch] 1965: 70-76
— Begravenen te Schipluiden door J.H. Brakke [alfabetisch, 1669-1672 en 1777-1782] 1966: 386-389
— Functionarissen in de heerlijkheden St. Maartensrecht, Schipluiden en Hodenpijl wier namen aangetroffen zijn in het commissieboek inv.nr. 182 der verzameling de Jonge van Ellemeet door J.H. Brakke [alfabetisch, vnl. 18de eeuw] 1966: 393-399
— Lidmaten Schipluiden door J.H. Brakke [alfabetisch, 1616-1618] 1966: 399-402
— Miscellanea Schipluiden door J.H. Brakke [alfabetisch, 16de-18de eeuw] 1966: 403-405
— Inwoners van Vlaardingen, Schipluiden, Het Woud, Harnas, Maasland en Vlaardingerambacht in 1369 door C. Hoek 1983: 1-6
— De verpachtingen van grafelijke domeinen te Maasland en Schipluiden (1316-1607) door C. Hoek 1986: 671-716
— Acten betreffende De Lier, Maasland en Schipluiden door C. Hoek 1991: 7-53, 204-235; 1992: 78, 169-176
Schoonderloo, Acten betreffende het voormalige ambacht Schoonderloo bij Rotterdam door C. Hoek [1316-1794 ] 1975: 173-221
— Kohier van de 10e penning van Schoonderloo 1561 door A. Gordijn 1994: 435-443
Schoonhoven, Het graf van Olivier van Noort te Schoonhoven door Mr. F.W. Bolk 1949: 87
— Het zal je voorouder maar zijn! door C.C.J. Lans [notariële aktes m.b.t Jannitje Victors, wed. van Pieter Benschop, 1714, en Jan Hendricksz. Taets, 1660] 1978: 667-668
Sint Anthoniepolder, St.-Anthoniepolder door Joh. van Eijsden [namen in polderrekeningen 1584-1640, alfabetisch] 1948: 43-44, 66-69
— Lidmaten van Sint Anthony Polder door ir. J. Mac Lean [1675] 1954: 43-45
— Namen van de ledemaeten der gemeijnte Christi Jesu in Sint Anthonie Polder soo ick die den 12 Augusti 1635 bevonden hebbe sterck te sijn door Ir. J. Mac Lean 1955: 80-82
— Trouwboek van Sint Anthoniepolder 1664-1704 en 1795-1811 Jrb. 1 (1954): 61-82
— Het trouwboek van St. Anthoniepolder 1627-1645 door ir. J. MacLean Jrb. 4 (1961): 59-66
Sint Maartensrecht, Tiende Penning van Sint Maartensrecht 1561 door C.F. Kwakkelstein en I. Vellekoop 1996: 436-440
— Kohier 10e Penning St. Maertensrecht 1543 door H.M. Kuypers en T. Hokken 2007: 256-258
Sliedrecht, Inwoners Sliedrecht 1672 door A.J. Stasse 1986: 220-224; corr. 539
Sprang, Akte van bekendheid Uit het doop- en trouwboek van Sprang 1670-1726 (1721) door H.J. van der Waag, 1951: 93
Spijk, Grafzerken te Spijk Z.H. door B.J. de Groot 1975: 147-148
— Bestuurders te Spijk door B. de Keijzer [ambachtsheren, schepenen, schouten e.d. (chronologisch), met wapentekeningen] 1977: 464-471
— Ingekomen lidmaten Spijk (ZH) 1762-1818 & Vertrokken lidmaten te Spijk (ZH) 1763-1818 door B.J. de Groot [chronologisch] 1979: 255-259
Stompwijk, Huwelijken Stompwijk 1608-1625 door F.J.A.M. van der Helm 2000: 60-69
— 10e Penning Stompwijk, Wilsveen en Tedingerbroek anno 1543 door F.J.A.M. van der Helm 2001: 584-628
Streefkerk, Sprokkel door C.C.J. Lans [doop 1682 Johanna, dochter van Johannis Alexander uit Rotterdam te Streefkerk] 1952: 41
— Repertorium op de kohieren van de 10e penning van Streefkerk van de jaren 1542, 1553, 1557 en 1562 door B.J. van Es (met transcript van M.J. van ES) en B. de Keijzer 1994: 37-82
Strijen, Lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Strijen (1715-1815) door Dr. D.W. Gravendeel 1963: 245-264, 275-290
— Met attestatie of acte van indemniteit naar elders vertrokken lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Strijen (1707-1815) door Dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] 1964: 15-18, 35-36
— Quotisatie bij de heeren gerechte gedaen, tot lasten van ingesetenen, tot reparatie van de kerck en tooren van Strijen 18 Meij 1677 door Dr. D.W. Gravendeel 1969: 17-26
— Een in de literatuur niet beschreven zerk in de Hervormde kerk te Strijen door R. Kappers en K.J. Slijkerman 1986: 782-783
— Familienamen van kopers van tienden in Strijen 1469-1593 door C. Sigmond 1995: 369-382
— De tiende penning van Strijen over 1544 door K.J. Slijkerman 1995: 382-387; aanv. 1997: 514
— Een kohier van buitengewone omslag over de huizen en erven in het dorp en heerlijkheid Strijen (1601) door A.C. Bos 1995: 388-393
— Sprokkels: stukken betreffende Strijen en haar inwoners in de handschriftenverzameling van het gemeentearchief Rotterdam 1995: 393-395, 425-427
— Kohier van het klapwakersgeld van Strijen (1665) door J. MacLean 1995: 395-398
— Verponding van Strijen (1731) door J.W. Lagestee en C. Wierdeman Molendijk 1995: 398-412
— Verponding van Strijen (1750) door C. Wierdeman Molendijk 1995: 413-417
— De graven in de Grote of Sint Lambertuskerk te Strijen door A.G. Voordendag en H. Kwakernaat 1995: 418-425
— Uitgeruste legerwagens door inwoners van Strijen anno 1674 door K.J. Slijkerman 2001: 445-447
Uitwijk, Borgbrieven van Uitwijk (N.Br.) door J.H. Brakke [ca. 1740-ca. 1780, alfabetisch] Jrb. 1 (1954): 37-51
— Aantekeningen uit de diaconierekeningen van Uitwijk (N.Br.) door J.H. Brakke [1697 e.v.] Jrb. 1 (1954): 51-61
— Sprokkel door J.H. Brakke [betaling 40ste penning door Petrus Pronk betr. leenland te Uitwijk, 1704] 1956: 124
— Het rechtboek van Uitwijk (N.Br.) door J.H. Brakke [1578-1582] Jrb. 5 (1969): 3-18
Valkenburg, 10e penning Valkenburg en de beide Katwijken doorF.J.A.M. van der Helm 2005: 245-261
Veen (N.B.), Uit het doopboek van de Ned. Herv. kerk te Veen (N.B.) door d.V. [betr. doop in 1740 tijdens dijkdoorbraak] 1949: 62
Vianen, De grafzerken van Vianen door J.H. Brakke 1962: 163
— Burgers Vianen 1621-1689 door H.J. Tukker 2000: 153-176
— Kamer van Justitie te Vianen betreffende private advocaten, notarissen en procureurs in de landen van Vianen en Ameide door H.J. Tukker 2000: 274-298
— Toegepaste straffen de Vianen door H.J. Tukker 2003: 229-243, 256-266
Vlaardingen, Het register van de Heilige Geest te Vlaardingen door C. Hoek [1447-1588] 1979: 445-455
— Acten betreffende Vlaardingen in diverse archieven door C. Hoek 1984: 122-159, 161-188, 258-266; 1990: 425-449
— Inwoners van Vlaardingen, Schipluiden, Het Woud, Harnas, Maasland en Vlaardingerambacht in 1369 door C. Hoek 1983: 1-6
— Cohier van de Tiende Penning van de stad Vlaardingen in 1561 door A.M. Verbeek 1989: 207-220
Vlaardingerambacht, Kohier van de 10e penning van Vlaardinger Ambacht over het jaar 1561, afgesloten 25 november 1562 door A.M. Verbeek [topografisch] 1986: 460-507
Vliet, Gaarderinschrijvingen in Vliet door L.M. van der Hoeven 2007: 81-82
Voorburg, Voorburg 10e penning 1544 door A. Gordijn 1975: 265-268
— Kohier van de 10e penning van 1565 in het ambacht Voorburg door A. Gordijn 1994: 414-421
Voorne, Grafzerken op Voorne door A.A. Arkenbout 1960: 7-9
— Kohier van de 10e Penning van Westenrijk 1542-1543 door S.M. Auwerda-Berghout 1996: 108-118
— Geannoteerde, geestelijke en wereldlijke goederen in het Land van Voorne, 1573 door M. Zaaijer C.B.zn. 1996: 119-124
Voorschoten, Omslag Voorschoten 1674-1675 door R.A. van der Spiegel 2006: 117-121
Vrouwenrecht, De honderdste penning van Vrouwenrecht of Akkersdijk 1569 door C.F. Kwakkelstein 1994: 361-372
Waddinxveen, Noord-Waddinxveen in de 80-jarige oorlog door P.W.C. van Kessel 1991: 61-119
Wassenaar, De rijkheid van Wassenaar in de Bourgondische tijd door v.d. Kl. [inwoners, eind 15de eeuw, mog. ca. 1494] 1963: 205-208
Wateringen, Acten betreffende Naaldwijk, 's Gravenzande, Monster, Wateringen en Den Haag in een cartularium van het Oude Gasthuis te Delft (inv. nr. 517) door C. Hoek 1989: 279-284
— Ingezetenen van 's-Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen en Monster in 1369 (Graven van Holland inv.nr. 676) door C. Hoek 1989: 427-531
Westmaas, Grafzerk in de kerk van Westmaas door L. Verhoeff 1958: 30
— Met attestatie naar elders vertrokken lidmaten van de Ned. Herv. kerk te Westmaas (1694-1790) door Dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] 1963: 53-56
— Door de kerkeraad van Westmaas ontvangen en afgegeven acten van cautie (1723-1759) en ontvangen en afgegeven acten van indemniteit (1784-1789) door Dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] 1963: 134-138
— Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van Westmaas (1661-1815) door Dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] 1962: 343-352; 1963: 21-31
— Ouderlingen en diakenen van de Ned. Herv. kerk te Westmaas, 1661-1815 door Dr. D.W. Gravendeel [chronologisch] 1963: 210-214
— Genealogische sprokkels uit het kerkeraadsboek van Westmaas 1661-1815 door Dr. D.W. Gravendeel 1963: 227-228
— Grafzerken in de Nederlandse hervormde kerken van de Hoeksche Waard door C.J. Geervliet en W. Wichard Timmers [Westmaas] 1967: 353-362
— De lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van Westmaas in de jaren 1647-1653 doorK.J. Slijkerman 2005: 166-173
Woudrichem, Sprokkel door J.H. B(rakke) [Cornelia Pantalion overl. Woudrichem 1679] 1956: 159
— Aantekeningen uit het actenboek van Woudrichem 1641-1755, Herv. Kerk door J.H. Brakke [diakenen, ouderlingen, attestaties en trouwboek 1636-1723] 1960: 69-70
Woudt, 't, Inwoners van Vlaardingen, Schipluiden, Het Woud, Harnas, Maasland en Vlaardingerambacht in 1369 door C. Hoek 1983: 1-6
— Acten in een cartularium van het Oude Gasthuis te Delft betreffende 't Woud, Maasland, Hodenpijl en De Lier door C. Hoek 1984: 331-336
— Acten betreffende 't Woud door C. Hoek 1984: 573-592; aanv. 1985: 389
— 10e Penning van Woud- en Hoogharnasch 1561 door C.F. Kwakkelstein en I. Vellekoop 1996: 197-212
IJsselmonde (eiland), Rekening van de eerste dubbele 1000ste penning betreffende Poortugaal, Hoogvliet, Pernis, Albrandswaard, Oud-Engeland, Roozand, Rhoon, Pendrecht en 's-Gravenambacht in 1622 (G.A. Schiedam, O.A.A. inv.nr. 1443) door S.J. Lems 1992: 263-265
— Gezonden arbeiders uit IJsselmonde naar het beleg voor 's-Hertogenbosch anno 1629 door K.J. Slijkerman 2002: 331
— Tewerkgestelden uit IJsselmonde en Ridderkerk aan de Hinderdam bij Weesp Anno 1629 door K.J. Slijkerman 2003: 59
— De weerbare mannen van Oost-IJsselmonde anno 1672 doorK.J. Slijkerman 2005: 87-90
Zoeterwoude, 10e penning Zoeterwoude 1543 door F.J.A.M. van der Helm 2002: 57-92
Zuid-Beijerland, Gegevens uit het oudste trouw- en doopboek van de gereformeerde gemeente van Zuid-Beijerland door Ir. C. Baars [1671-1700, alfabetisch, doopboek begint 1961: 207] 1961: 12-13, 36-40, 58-59, 75-79, 96-99, 150-152, 206-209; 1962: 29-32, 106-108, 136-137, 164-168, 225, 291-292, 331-332; 1963: 31-35, 60-64, 128, 139-144, 217-220, 270-273
Zuid-Holland, Acten, Acten betreffende Zuid Holland in het cartularium van het klooster Nieuwlicht bij Utrecht door C. Hoek [14de-15de eeuw ] 1961: 161-192
— Acten betreffende Zuid-Holland in het archief van het karthuizerklooster 'Het Hollandse Huis' te Geertruidenberg door C. Hoek 1969: 65-71
— idem [Nieuwe Tonge, Ouderkerk aan den IJssel, Oude Tonge] 1968: 240-242; aanv. 1973: 128
— Stukken van de familie De Merode, vroeger op het kasteel Salmonsart door J.C. Kort [14de-16de eeuw) 1984: 49-64; corr. 1985: 678
— Akten in het Rijksarchief te Mons door C. Hoek 1987: 79-99; corr. 508
— Acten betreffende Zuid Holland in het archief van het Karthuizer Klooster Nieuwlicht bij Utrecht door C. Hoek 1990: 214-225
— Genomineerde Mansmannen Vierschaar Zuid-Holland (1594-1641) door L.M. van der Hoeven 2006: 25-29
Zuid-Holland, Kerken, Grafzerken, die niet zijn beschreven, door mr. P.C. Bloys van Treslong Prins in 'Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland' 1922 door G.J. Vermaat en W.J. de Zeeuw [Hoogvliet, Rhoon, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Spijkenisse, Westmaas en Rijsoord] 1957: 2-5
— Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van het Beneden-Maasgebied, niet beschreven door mr. P.C. Bloys van Treslong Prins [Abbenbroek, Brielle, Capelle aan den IJssel, Geervliet, Heenvliet en Rotterdam] 1964: 181-197
— idem [Spijkenisse, Schiedam] 1965: 43-48
— idem [Vlaardingen, Zwijndrecht] 1965: 157-200
— Grafschriften in Zuid-Hollandse kerken niet beschreven door mr. P.C. Bloys van Treslong Prins door C. Hoek [Kethel, Ouderkerk aan den IJssel] 1968: 85-92
— De grafschriften in de Zuidhollandse kerken [aanvulling Ouderkerk aan den IJssel] 1969: 60-63
Zuid-Holland, Varia, Sprokkels [Delfshaven, Andel, Middelburg, Meerkerk, Schiedam, Zouteveen] 1958: 92-94
— Kerkelijke attestaties 1789-1875 door W.F. van Zegveld 1978: 557-560
— Zuidhollanders die in 1859 niet aan hun dienstplicht hadden voldaan door R.H.C. van Maanen 2002: 38-46
Zuidland, Rol van omslag over de ingezetenen der gemeente Zuidland voor den jare 1814 Jrb. 2 (1955): 91-97
— Begraven te Zuidland 1705-1713, 1722, 1730 door S.M. Auwerda-Berghout 1994: 122-128
— Van de armen begraven personen te Zuidland (1689-1756) door S.M. Auwerda-Berghout 1997: 693-697
Zwijndrecht, Welgeborenen uit de maagschap van Zwijndrecht te Capelle aan de IJssel en Naaldwijk door C. Hoek 1992: 540-541
— De 1000e penning van Zwijndrecht en Rijsoord over het jaar 1626 door A.B. den Haan 2006: 401-404
Zwijndrechtse Waard, Een vijftiende eeuwse lijst van grondeigenaren of pachters in een deel van de Zwijndrechtse Waard door G.P. Alders [topografisch] 1981: 92-95
— De weerbare mannen in Rijsoord, Strevelshoek, Sandelingenambacht, Kijfhoek en Heeroudelandsambacht in 1673 (1672) door K.J. Slijkerman 1987: 40-42; corr. 124
Onbekend, Reijgers door M.C. Sigal [beschrijving miniatuur grafmonument Wilhelmina en Hendrika Reijgers, overl. 1845 en 1846] 1949: 57