Index Van der Krogt Websites

INHOUD
ONS VOORGESLACHT
Maandblad jaargang 1 (1946) tot heden
+ Jaarboeken 1-5 (1954-1969) en jubileumboeken 1986-1996

door
Peter van der Krogt

Ons Voorgeslacht heeft een CD-ROM uitgegeven met daarop:
  • 50 jaargangen van Ons Voorgeslacht (1946-1995);
  • de jaarboeken die zijn verschenen in 1954, 1955, 1956, 1961 en 1969;
  • de Zuidhollandse genealogieën deel I (1986) en deel II (1991).
Van de jaargangen vanaf 1981 zijn nog losse nummers te koop.

Informatie over verkrijgbaarheid, zie de website van Ons Voorgeslacht onder "publicaties" en "cd-rom".

eXTReMe Tracker
Laatste bijwerking: 10 juni 2008
Deze website bevat de inhoud van de volgende uitgaven van Ons Voorgeslacht:

Uitgavein deze inhoud
afgekort als
Maandblad Ons Voorgeslacht1946-...
Jaarboek 1954, 1955, 1956, 1961 en 1969Jrb 1954-1969
Zuidhollandse Genealogieën, red. B. de Keijzer. 1986Zh. Gen. 1986
Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, red. H.K. Nagtegaal, P.C.J. van der Krogt en B. de Keijzer. 1986Zh. S&N. 1986
Hollandse Stam- en Naamreeksen, red. P.C.J. van der Krogt, B. de Keijzer en H.K. Nagtegaal. 1988Holl. S&N. 1988
Zuidhollandse Genealogieën II, red. B. de Keijzer. 1991Zh. Gen. II 1991
Lustrumboek, red. L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, N.L. van Dinther, H. van Gelder en C.J. Stolk. 1996Lustr. 1996

INLEIDING bij de gedrukte uitgave 1991

Voor de genealogisch onderzoeker in Zuid-Holland zijn de jaargangen van het tijdschrift Ons Voorgeslacht een bron van onschatbare waarde. Enerzijds zijn er een groot aantal uitgewerkte genealogiën gepubliceerd, anderzijds maakt het grote aantal bronnenpublikaties veel moeizaam archiefonderzoek overbodig.
De toegankelijkheid van met name de bronnen is niet optimaal. Jaarlijks verschijnt weliswaar een jaarinhoud, maar het is niet altijd even duidelijk op welk gebied een publikatie betrekking heeft. Ook de jaarlijkse naamindex is niet of nauwelijks te gebruiken indien men gegevens over een bepaalde regio zoekt.
In 1975 maakte Ben de Keijzer een totale inhoud van 30 jaargangen, waarin hij de bronnenpublikaties regionaal rangschikte. In de 15 jaargangen na 1975 zijn al weer zo veel artikelen — met name leenrepertoria — geplaatst, dat een nieuwe inhoud noodzakelijk werd.
In deze nieuwe inhoud zijn de artikelen verdeeld in zes categoriën. Drie categoriën betreffen artikelen met genealogische inhoud, nl. parenteelstaten en kwartierstaten, genealogische artikelen (genealogiën, stamreeksen, familie-aantekeningen enz.) en vragen en antwoorden, deze zijn gerangschikt op familienaam. Twee categoriën betreffen bronnenpublikaties, eerst diverse bronnen (gerangschikt op plaatsnaam) en vervolgens de leenrepertoria, die op naam van de leenkamer gerangschikt zijn, waarachter een alfabetische lijst plaatsnamen volgt. Tenslotte is er nog een categorie varia.
Van elk artikel is de volledige titel en de naam van de auteur vermeld, gevolgd door het jaartal en de eerste en laatste bladzijde. Zo kan men direct zien of het een lang of een kort artikel betreft. Als bijlage is een concordans toegevoegd, waarmee alle manieren waarop naar Ons Voorgeslacht verwezen worden (jaargang, jaartal, aflevering, bladzijde) met elkaar in verband gebracht worden.
Behalve de jaargangen Ons Voorgeslacht zijn ook de vijf jaarboeken in deze inhoud opgenomen. Deze jaarboeken zijn verschenen in de jaren 1954, 1955, 1956, 1961 en 1969 (aangeduid met Jrb.).

Peter van der Krogt
Delft, december 1991

Webversie

Voor de webversie zijn de bestanden gebruikt zoals die in 1991 voor het boekje gebruikt zijn. Wijzigingen zijn niet aangebracht, maar wel zijn de bestanden tot op heden bijgewerkt. Deze inhoud wordt regelmatig bijgewerkt.

Peter van der Krogt
Delft, februari 2003