Inhoud Ons Voorgeslacht

Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

Voor informatie over dit maandblad, de vereniging, verkrijgbaarheid van oude nummers, de cd-rom (met de jaargangen t/m 1995), klik op het verenigingswapen rechtsboven.
Klik hier voor de beginpagina van dit inhoudsoverzicht

VARIA

WAPENS, ZEGELS EN VLAGGEN

Familiewapens, Wapenbeschrijving Leeuwenburg [antw. 27] 1951: 21-22
— De molen te Piershil door Mr. J. Belonje [wapensteen] 1958: 115-116
— De wapens van de leden van de vierschaar van Putten door C. Hoek 1961: 192-196
— Burgerlijke wapenvoering voor 1795 door Ed.G. Verschoor 1972: 55-57
— Familiewapens Verschoor en Oosthoek te Charlois door Ed.G. Verschoor 1970: 177-183; rect. 1971: 256
— Een oud heraldisch probleem: het wapen van het Vlaardingse geslacht Brouck door C. Hoek 1993: 117-140
— Een grafzerk met wapen Esseboom en fragment-genealogie geslacht Esseboom te Strijen door C. Wierdeman Molendijk 1995: 360-369
Heerlijkheids- en gemeentewapens, Het wapen van Charlois door H.Ph. Wijngaard 1947: 5
— Het wapen van Delfshaven door H.Ph. Wijngaard 1947: 18
— Het wapen van Hillegersberg door H.Ph. Wijngaard 1947: 26
— Het wapen van Oud- en Nieuw-Mathenesse door H.Ph. Wijngaard 1946: 13
— Beschrijving van het wapen der gemeente Rotterdam door H.Ph. Wijngaard 1946: 9-11
— Het wapen van Schiedam door C. van der Zee 1948: 19-20
— Het een en ander over het wapen en de ambachtsheren van Kijfhoek door H.A. van Bemmel Jrb. 2 (1955): 5-7
— Het wapen van Holland: Nog een mogelijke oorsprong door H.C. 't Jong 1996: 482-490
Zegels, Zegels van Zuidhollandse waardigheidsbekleders door C. Hoek 1960: 101-103
— Zegels in het archief van de hooge heerlijkheid Albrandswaard door J.H. Brakke 1961: 41-43
— Zegels in het gemeente archief van Schiedam door A.C. de Voogd van der Straaten 1961: 21-28
— Zegels in het gemeente-archief van Schiedam door C. Hoek 1962: 169-180
— Een zegel 'Van Conijnenburch' door C. Hoek 4 1959: 111
— Zegel van J. Dijkmans, notaris te Schiedam door J. Verzijl 1958: 55
— Wie kent schepenzegels De Regt? door Mr. B.L. van Strij de Regt 1960: 41-42
— Varia Roterodamum (C. Zegels) door B. de Keijzer Zh. Gen. II 1991: 242-246
— Enige Zuidhollandse zegels door C. Hoek 1992: 542
Vlaggen, De vlag van Schiedam door C.A. van der Zee 1949: 19
Ex Libris, Het exlibris in de heraldiek door C.H. Beels 1953: 119-122; 1954: 35-39, 59-62, 107-111, 1954: 131-134

TOPOGRAFIE

Abbenbroek, Vicarie te Abbenbroek door mr. E. van Weel 1974: 44
Capelle aan den IJssel, Kapelle-Nieuwerkerk door Mr. J.E.J. Geselschap [ambacht] 1963: 208-209
Crooswijck, Het Huis te Crooswijck door C. Hoek 1963: 301-310
— De hofstad bij Crooswijck, later genoed het huis Rubroeck door C. Hoek 1965: 329-349
Delft, Uithangtekens te Delft door Novo (= C. Vos) 1949: 116-117; 1950: 2-4, 67-68, 74-75, 138-139; 1951: 33-36, 69-70; 1952: 7-10, 86-87
Heenvliet, Heenvliet door A.A. Arkenbout [betr. koperen plaat uit 1614 aan uurwerk van de kerk] 1957: 50
Hillegersberg, Het Huis ten Berghe te Hillegersberg door C. Hoek 1971: 125-144
Krimpen aan den IJssel, De stormvloedkering in de Hollandse IJssel bij Krimpen a/d IJssel 1957: 22-23
Kijfhoek, Een en ander over het begraven te Kijfhoek door H.A. van Bemmel [o.a. tarieven] 1951: 38
— De dorpsschool van Kijfhoek door H.A. van Bemmel 1951: 58-60
— Het klooster Eemstein te Kijfhoek door H.A. van Bemmel Jrb. 2 (1955): 7-11
Nieuwpoort, "Wat stouticheyt bij de Arminianen te Nieuwpoort wert gepleecht" door S.M. Auwerda-Berghout 1998: 578-584
Oud-Beijerland, Gedenksteen van de meestoof te Oud-Beijerland door I. Vellekoop 1977: 228-229
Ouderkerk aan den IJssel, Proeve tot het bepalen van het aantal inwoners van Ouderkerk a/d IJssel in 1700 1957: 26-29
— De bouwgeschiedenis van het dorp Ouderkerk a/d IJssel door B. de Keijzer en C.C.J. Lans 1980: 1-312
Oud-Melissant, Enige historische fragmenten betreffende de in de polder Oud-Melissant gelegen vier boerderijen door M. Zaaijer C.B.zn 1982: 82-90
Poortugaal, De boerenhofstede van Commer Beyensz. door N.L. van Dinther 1979: 296-299
Puttershoek, De Nederlands Hervormde kerk van Puttershoek in de laatste 300 jaren door A.J. van Roon [met bijlagen: I Leningen 1636-1939, II Geschenken 1640-1802, III Schouten, kerkvoogden en kerkmeesters 1636-1950] Jrb. 1 (1954): 10-37
Rhoon, 750-jarig bestaan van Rhoon door G.J. Vermaat Hz. 1949: 75-77
Rockanje, Antieke kast in het raadhuis te Rockanje door A.A. Arkenbout 1955: 139-140
Rotterdam, Waar was die straat? Adressen in Rotterdam 1650-1850 in kaart door F. Rip 2003: 198-208
Schiedam, Over gevels, gevelstenen en uithangtekens in Oud Schiedam door C.A. van der Zee 1950: 19-20
— Historische plek in Schiedam door C.A. van der Zee 1954: 121-123
Schipluiden, Het verdwenen huis Kenenburg en sommige zijner bezitters door J.H. Brakke 1965: 12-32
Sommelsdijk, De drie hofsteden in de Oud Kraaijerspolder door M. Zaaijer C.B.zn. [in rechtsgebied Sommelsdijk] 1978: 237-247
Spijkenisse, De kerkbrand te Spijkenisse in 1648 door S.M. Auwerda-Berghout 1998: 642-644
Vlaardingen, Memoriesteen in de stads-korenmolen 'de Bonte Os' aan de Kortedijk te Vlaardingen door W. Prins [betr. o.a. geslacht Ven Bekum] 1955: 55-57
Vlaardingerambacht, De voormalige hofstad Steenhuizen in Vlaardingerambacht door C. Hoek 1965: 33-43

GENEALOGISCHE TECHNIEKEN E.D.

— Oude registers door J. Lingbeek jr. 1946: 11; toev. 1946: 14
— Rechten en plichten van den archiefbezoeker door J.L. van der Gouw 1947: 3-4
— Bronnen van belang bij het samenstellen van een familiegeschiedenis betreffende geslachten uit de Hoeksche Waard en IJsselmonde door I.H.A.E. Harshagen 1948: 45-46, 78-79; 1949: 7-8, 35-36, 65-66
— Doop- en trouwboek van de Evangelisch Lutherse garnizoensgemeente te Namen 1952: 13-14
— Iconographie door L. de Bruyn 1953: 86-88
— Iconographische documentatie door O.L. van der Aa 1953: 123-126
— Koninklijke besluiten door C.C.J. Lans 1954: 111-112
— Het archief Nassau-La Lecq door C.C.J. Lans 1955: 85-86
— De cohieren van de tiende penning 1956: 136-137
— Een geneasophische beschouwing door R.F. Vulsma 1962: 269-272
— Nadere gegevens over verdwenen kerkboeken van de gemeente Meerkerk door J.D. Markestein 1971: 40-44
— Nummeringssysteem in genealogiën door W.J. de Zeeuw 1971: 30-33
— Het nummeringssysteem door J.D. Markestein 1971: 67-68
— Memories van successie door C.C.J. Lans 1972: 367-368; 1984: 337-340
— Testamentenregister der diaconie Naaldwijk & Hondsholredijk, aangelegd 1591 1973: 316-317
— De repertoria op de leenkamers in het graafschap Holland door B. de Keijzer Zh. Gen. 1986: 68-71
— Het maken van een index op de Commodore 64 door R.A.J. van der Krogt Zh. Gen. 1986: 203-211
— Memories, memorielanden, vicarieën en de kerkelijke organisatie: een beknopt overzicht door J.J.F. Lots 1993: 79-81
— Belastingkohieren en genealogie: Roulette of methode? door M.S.F. Kemp; met reactie door P.W.C. van Kessel 1994: 153-167
— Genealogie van het doopsgezinde geslacht De Jong(h) (Het belang van gaarders voor onderzoek naar doopsgezinden in de 18e eeuw in Holland) door L.M. van der Hoeven 1995: 289-310
— Wie was Weijntje? (het genealogische belang van een grafboek) door H.M. Kuypers 1996: 368-376
— Wie was Weijntje? II door J. de Jager en H.M. Kuypers 1998: 65-68
— Leenkamers en leenkamerrepertoria in Ons Voorgeslacht: Een uitleg voor beginnende genealogen door J.H. van der Boom 1996: 491-501
— Het genealogisch belang van het collaterale successierecht door H.M. Kuypers 1997: 385-396
— Combineren en deduceren: Genealogisch onderzoek in de 16e en begin 17e eeuw in Bergambacht door H.M. Kuypers 1998: 545-578
— Genealogische bronnen op CD-Rom door A. van der Waal 1999: 321-324
— DNA onderzoek steunt genealogie door A.F. Koppert-van den Berg 1999: 429-432
— Ontwikkeling van de genealogie door J.J. Lots 2004: 2004: 259-261
— De wapentekenaars en genealogen Job de Lange en Jan van Kuyl door R.F. van Dijk 2006: 9-16
— 10e Penningkohieren door T. Hokken en H.M. Kuypers 2007: 254-256

NAAMKUNDE

— De betekenis van voornamen door C.A. van der Zee 1952: 91-92
— Fijenoord of Feijenoord 1953: 78-79
— Merkwaardige geslachtsnamen door J.H. Brakke 1956: 6-7
— Hoe zijn de namen 'Lange en Korte Zijden' in Zevenhuizen (Z.H.) ontstaan door A. Kuysten 1962: 155-156
— Namen in leenregisters. Het normaliseren ervan in leenrepertoria door (J.C. Kort) 1985: 726
— 'Is Arentje het wel?' Het belang van vernoemen door H.M. Kuypers 1992: 465-474
— 400 jaar vernoeming van grootmoeder op kleindochter door S.M. Auwerda-Berghout 1999: 22-28
— Straatnamen Valckesteyn kennen rijke historie 2000: 519-520

LEVENSBERICHTEN

— Gijsbert Adrianus van Schouwen 1946: 12
— Mr. Roelof Bijlsma door T. van der Loos 1947: 2
— In memoriam jhr.mr.dr. Eltjo Aldegondus van Beresteyn door J. Lingbeek jr. 1948: 87-88
— In Memoriam J.P. Medema door J. Lingbeek jr. 1951: 116
— In Memoriam G. Meyer 1970: 237-239
— In Memoriam W. Weerheym 1972: 305
— In Memoriam J.W.J. Moerman 1989: 31
— In Memoriam T. van der Loos 1990: 72
— Evert Johannes Cornelis de Veer [In memoriam] 1996: 592
— In memoriam: Erelid B. Eikenboom 1998: 703
— In Memoriam (C.C.J. Lans) 2001: 287
— In memoriam [A.A. Arkenbout] 2007: 268

THEMANUMMERS & SPECIALE UITGAVEN

— Krimpenerwaard-nummer (1957, nr. 64)
— Tweede Krimpenerwaard-nummer (1960, nr. 81)
— Derde Krimpenerwaard-nummer (1969, nr. 185)
— Vierde Krimpenerwaard-nummer (1972, nr. 216)
— Themanummer Kerkelijke Goederen (1993, nr. 436)
— Themanummer Strijen (1995, nr. 462)
— Jubileumnummer (1996, nr. 473)
— 500e nummer (1999, nr. 500)
— Een Schielandse familie Hofland (2004, nr. 563)
— Genealogie uit de Hoekse Waard (2005, nr. 568)
— Ons Voorgeslacht 1946-2006 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan (2006, nr. 575)
— Ons Voorgeslacht 1946-2006 ter afsluiting van het 60-jarig jubileum (2006, nr. 585)
— Van der Hoeven: Het nageslacht van Gerrit Cornelis Dicxz. (2007, nr. 594)

DIVERSEN

Anecdotica (500e nummer, Rumoer rond Aeltge Pietersdr. Bijkerck ofwel geruchten over aanranding, zwangerschap en abortus te Ridderkerk anno 1648 door K.J. Slijkerman 1999: 6-12
— 'Gij wort van een Hoerenjager geregeert' door J.Jz. Sloos 1999: 12-14
— Ds. David Thomasz. Boon, predikant te Spijkenisse 1611-1654 door S.M. Auwerda-Berghout 1999: 14-17
— Duo Paulus door J.J.F. Lots 1999: 18-20
— Een kalf en twee hempjes door W.J. Ouweneel 1999: 21-22
— 400 jaar vernoeming van grootmoeder op kleindochter door S.M. Auwerda-Berghout 1999: 22-28
— Lotgevallen van een doodarm gezin door W.J. Ouweneel 1999: 28-29
— De eerste 10 vragen in Ons Voorgeslacht door J.H. van der Boom 1999: 29-31
Adoptie, Een adoptiegeval in 1802 door J.J. Herst [te Batavia, door G. Herst] 1958: 54-55
Balen, Hoe betrouwbaar is Matthijs Balen? door B. Prins 1992: 138-139
Begrafenisaandeel, Haags begrafenisaandeel in 1791 in Leerdamse handen door R.H.C. van Maanen 2001: 81-82
Eeuwlingen, Sprokkels. Eeuwlingen door D.K. [Diverse 100-jarigen in een familie] 1950: 137
Elisabethsvloed, De Sint Elisabethsvloed van 1421, beschreven in het archief van de St. Laurensabdij van Oostbroek te De Bilt doorJanna Kloosterman 2005: 193-194
Grijp en Oem, Een iconografisch probleem door L. de Bruyn [herkenning portret familie Grijp en Oem] 1954: 9-14
Heks, Een Dordtse heks door A.B. den Haan 2003: 82
Huwelijksketting, Een huwelijksketting in de Hoekse Waard door J.J.F. Lots 1998: 223-224
Immigratie (500e nummer), Mijn eerste Hollander door J.J. Vervloet 1999: 57-65
— Van Ost-Steiermark (Oostenrijk) naar Zuid-Holland (Stamreeks Karner) door J.J.F. Lots 1999: 65-66
— Eerste voorouders Storm in Zuid-Holland door C. Stolk en W. Storm 1999: 68-70
— Van buiten naar Zuid-Holland gekomen door W.J. Ouweneel 1999: 70-73
— Zij zijn van Utrecht door H.P. Vermaat 1999: 73-76
Jan Willem Friso, Proces-verbaal, opgemaakt op 16 Juli 1711 te Niervaart, naar aanleiding van het overlijden van Jan Willem Friso bij de Moerdijk op 14 Juli 1711, 1948: 6-7
Jeneverbranderijen, Jeneverbranderijen in Zuid Holland in 1818 (I): Delft - Den Briel - Dordrecht - Gorinchem - Leiden - Sommelsdijk - Woerden door R.H.C. van Maanen 1999: 390-394(1)
— Jeneverbranderijen in Zuid Holland in 1818 (II): Jeneverstokerijen in Delfshaven door R.H.C. van Maanen 1999: 395(1)-396(1)
— Rotterdam, Jeneverbranderijen in Zuid-Holland in 1818 (III) door R.H.C. van Maanen 2001: 285-287
Leeuwenhorst, Wie stamt er af van een Leeuwenhorster non? 1993: 416
Maurits, prins, Aanslag op prins Maurits door W.J. Ouweneel 1999: 5-6
Marokko Bemanningsleden van de Erasmus van Rotterdam in 1641 vrijgekocht in Santa Cruz (Marokko) door P.C.J. van der Krogt 2006: 56-59
Noort, Olivier van, Het graf van Olivier van Noort te Schoonhoven door Mr. F.W. Bolk, 1949: 87
— Het graf van Olivier van Noort te Schoonhoven door H. de Bot, 1950: 34
Noortich, van, De controverse tussen Jan van Noortich tot Noortigehout en Ewout Willemsz. Bartoen door Geertruida de Moor 1994: 397-413
Ons Voorgeslacht, Veertig jaar 'Ons Voorgeslacht' door B. de Keijzer Zh. Gen. 1986: xi-xv
— Vijftig jaar Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht door J.H. van der Boom 1996: 501-510
Pausdom, Staaltjes betreffende het pausdom' over huwelijken tussen verschillende religies 1969: 42-56
Superproblemen (500e nummer), Reeds lang gezocht: Voorouders van Jan Arense Beuckelman door A. Beukelman 1999: 32
— Zoeken naar tamboer Hendrick Grims door A.Th. Polet 1999: 32-34
— Op zoek naar de Heer door C. de Heer 1999: 34-35
— Op zoek naar Pieter Hoek door K.A. Reuvers 1999: 36-38
— Maria Kouwenberg (1697-1752), van Dussen naar Zwijndrecht door W.J. Spies 1999: 38-43
— Spoorloos door A.M. Boudewijn-van 't Hoff 1999: 43-44
— Jan Willemsz. Stolck (Kubbe) en zijn voorgeslacht door A.H. Stolk 1999: 44-45
— Dammis Uijterlinden door K.A. Reuvers 1999: 46-48
— De Deserteur (of hoe Vermooten Vermoolen werd) door C. Hamoen 1999: 49-51
— Cornelis Cornelisz. van der Burg(h) door K.A. Reuvers 1999: 51-53
— De duistere herkomst van Lijsbeth Benjaminsdr. Visser (voor 1702-1743) te Puttershoek door K.J. Slijkerman 1999: 53-56
— Wartels door C. Hamoen 1999: 56-57
Verkenningen
— Van der Vloed/t (Ameide) door J.J. Vervloet 2000: 372-380
— Van Van der Vloet tot Vervloed/t 'Een grensgeval' door J.J. Vervloet 2001: 122-132
— Vervloet te 's-Gravenhage door J.J. Vervloet 2001: 306-310
— Een familie Quak, wie weet er meer van? door S.M. Auwerda-Berghout 2001: 560-570
Zeeland, Van Charlois naar Noord-Beveland: Hollandse emigratie naar nieuwe Zeeuwse polders door J.W. Zondervan 1996: 377-390
Zwervers, Het zal je voorouder maar zijn! door C.C.J. Lans [notariële aktes m.b.t Jannitje Victors, wed. van Pieter Benschop, 1714, en Jan Hendricksz. Taets, 1660] 1978: 667-668

Overigen, Kroosheemraad door C.D. Goudappel 1948: 17-18
— De Graafschap door J.H. Brakke 1951: 38-39
— Kerkrestauraties door J.H. Brakke 1957: 90-91
— De geschiedenis van Hovard Isfjordings door H.F.M. Isphording [IJslandse mythologie] Jrb. 1 (1954): 5-10
— Uit het huwelijksregister van Goudriaan, ca. 48 [jaar] leeftijdsverschil tussen partners door K.P. Schaddelee 1999: 77
— Het dubbele scheprad door W.J. Ouweneel 1999: 77
— Belaagde Franse edellieden te Ridderkerk anno 1663 door K.J. Slijkerman 1999: 166-167
— Inbraak & Respect voor de politie? door W.J. Ouweneel 1999: 167-168
— (Bijna) naakte doodgraver; Bijverdiensten; Ziekmelding door K.J. Slijkerman 2001: 63-64
— Verdronken voor Puttershoek door K.J. Slijkerman 2001: 224
— Een in 1651 beschreven zerk in de kerk van Puttershoek uit 1547 door K.J. Slijkerman 2003: 63
— Welgeborenen 2001: 446
— Een drankzuchtige molenares (Dordrecht 1735) door A.B. den Haan 2004: 57-58
Varia door K.J. Slijkerman 1999: 242, 275, 324, 367; 2001: 459-460
— Aalmoes aan de kerkdeur [Groote Lindt] door K.J. Slijkerman 2007: 21
— Niet besmet van heresie of geuzerij door A.B. den Haan 2007: 186-187

BOEKBESPREKINGEN

Verschenen tot 1970, en in 1995 (Vanaf 1997 in de Medeledingenrubriek). Alfabetisch op naam van de auteur van het besproken werk. Tussen haakjes staat de naam van de bespreker.

Aarse, J., H.C. Hazewinkel en A. Kossmann, Prentenboek van Rotterdam (T. van der Loos) 1955: 19-20
Adamic, L., What's your name (J. van Eijsden) 1953: 17-18
Aukes, H.W.F., Het voorgeslacht van kardinaal de Jong 1956: 68
Baalen, D. van, Genealogie van het geslacht Van der Hout (Waaraan toegevoegd een fragment-genealogie Spanjersberg) (T. van der Loos) 1955: 116
Barendregt, H.J., Genealogie Vaandrager (H.J. v.d. Waag) 1955: 67-68
Belonje, J., De Groote Hegge te Thorn (C.H.) 1958: 58
Bouman, J.J., Op en om Oranje's troon (J.H. Brakke) 1966: 389-390
Brinton, C., Geschiedenis van de moraal (vertaling van: A history of western morals, New York 1959) (J. MacLean) 1962: 307
Brouwer, H., Geschreven verleden (J.H.B.) 1964: 60
Bijl Hz., A., Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Grote Kerk te Maassluis (J. Lingbeek jr.) 1952: 88
— Het Sint Willibrordushuisje te Vlaardingen (J. Lingbeek) 1955: 20-21
Dek, A.W.E., Het geslacht Dek (v.d.L.) 1953: 81-82
— Genealogie der graven van Holland (J. Lingbeek) 1954: 93
— Het geslacht Knape (T. van der Loos) 1955: 92
— Het geslacht Wittekoek (T. van der Loos) 1955: 117
— Plokhooy & van Dam. 2 Flakkeese geslachten (T. van der Loos) 1956: 163
— Het geslacht Poleij (T. van der Loos) 1956: 164
— De Heren van Reimerswaal en het Zeeuwse geslacht Blok (W.P.) 1958: 14
— Het Zeeuwse geslacht Lavooy (C. Hoek) 1958: 36
— Het geslacht Krijger 1668-1958 (v.d.L.) 1958: 79
— Genealogie der Heren en Graven van Egmond (C. Hoek) 1959: 75-76
— Het geslacht Van der Staal (v.d.L.) 1961: 153
— Het nageslacht van Hans Jurriën Priel (v.d.L.) 1963: 144
Delhougne jr., Edm.M.A.H., Roermondse geslachten (C. Hoek) 1956: 162-163
Delhougne, Edm.H.A.M., J.J. Hooft van Huysduynen en G.W. Vloon, Genealogiën I (T. van der Loos) 1958: 36-37
Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände, Aktuelle Themen zur Genealogie (1957)) (C. Hoek)
Dijl, J. van, De geschiedenis der Carlisten (J.H. Brakke) 1965: 350-351
Eeghen. I.H. van, Inventaris van het familie-archief Backer (J. Lingbeek) 1955: 21
— Inventaris van het familie-archief Moens (behorend tot het Archief van het R.K. Jongensweeshuis) (T. van der Loos) 1956: 66-67
— Inventaris van het familie-archief Bicker (T. van der Loos) 1957: 39
— Een Amsterdamse burgemeestersdochter - van Rembrandt - in Buckingham Palace (v.d.L.) 1959: 16
— Inventaris van het familie-archief Brants (T. van der Loos) 1960: 18
— Inventarissen van de familie-archieven Heshuysen, Hooft, Hooft van Woudenberg (v.d.L.) 1962: 138-139
— Inventarissen van de archieven van de Directie van de Moscovische Handel, Directie van de Oostersche Handel en Reederijen, Comissarissen tot de Graanhandel en Commissie voor de Graanhandel (Amsterdam (1962)) (v.d.L.) 1962: 139
— Inventaris van het archief van regenten en regentessen van het Deutzenhofje (v.d.L.) 1963: 145
Es van der Have, C.L., Verdwijnend Puttershoek (D. Mommaal) 1967: 158
Esser, F.H., Strijensas en het geslacht Overwater (J.H. Brakke) 1965: 155-156
Faro, I., 'De knagende worm': Uit de papieren van Jacobus Nachtegael (1965) (D.M.) 1966: 390-391
Foreest, Jhr. H.A. van, Het oude geslacht Van Foreest (J. Lingbeek jr.) 1953: 18-19
De gereformeerde kerk van Oud-Beijerland 1868-1968 (J.H. Brakke) 1969: 183-184
Geselschap, J.E.J., Archieven van de St. Janskerk te Gouda. Regesten 1315-1572 (v.d.L.) 1962: 201
— Inventarissen van de archieven van de ambachtsgilden, van de plaatselijke commissie van geneeskundig toeverzicht en van de pijpnering te Gouda (v.d.L.) 1962: 202
— Archief der beide gasthuizen. Regesten 1315-1571 (v.d.L.) 1963: 145
Gigengack, J.W.M., Geschiedenis van het geslacht Gigengack (J. Lingbeek) 1955: 20
Graaf, H. van der, Rockanje, wording en groei (A.A.) 1958: 116
Griethuysen, F.H. van, en J.A. Tasseron, Genealogie Van Griethuysen 1951: 122-123
Hamoen, G., Geschiedenis van de Herv. Gem. Bodegraven (v.d.L.) 1960: 57
Hart, S., The Prehistory of the New Netherlands Company (v.d.W.) 1962: 226-227
Harthoorn, P.A., Uit de geschiedenis van het geslacht Harthoorn (v.d.L.) 1952: 135
— Het nieuwe geslachtsboek Smallegange (v.d.L.) 1954: 68
Heeren, J.J.M., Het Helmondse geslacht Raijmakers (v.d.L.) 1953: 59
Heksenproces (reprint) (v.d.L.) 1951: 74
Hermesdorf, B.H.D., De Herberg in de Nederlanden (v.d.W.) 1958: 97-98
Hoboken, W.J. van, Supplement-Inventaris van de archieven der voormalige gemeenten Ransdorp en Buiksloot (T. van der Loos) 1956: 67
Hoek Ostende, J.H. van den, Inventaris van de archieven der Hersteld Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam 1791-1952 (J.H. Brakke) 1958: 79
Een Hollands stadsarchief (Rotterdam) (J.H. Brakke) 1969: 206
Holleman, F.A., 'Zoomvliet'. Historie van een buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne bewoners (S.) 1958: 13
Holleman, A.F., Stamboek Holleman (J.H. Brakke) 1970: 173-174
Huender-Bosch, W.J., Lijst van nakomelingen van Ds. Jacob van Heusden en Wilhelmina Cornelia de Bruyn (v.d.L.) 1953: 59
Huizinga, A., Encyclopedie van Namen (T. van der Loos) 1955: 91-92
— Encyclopedie van voornamen. Een vraagbaak over de afkomst en betekenis van onze Nederlandse en Vlaamse voornamen (T. v.d.Loos) 1957: 58
Huyser, J.C., De voorouders van Christus 1951: 122
Jaarboek Twente 5 (J.H. Brakke) 1966: 480
Jaarverslag der stichting Museum Rijswijk (Z.-H.) (1964) (J.H. Brakke) 1965: 154-155
Jaarverslag van het Schiedamse gemeentearchief over 1966 (J.H. Brakke) 1967: 92
Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J., Het raadsel der huismerken (T. van der Loos) 1956: 68
— Encyclopedie van de Heraldiek (v.d.L.) 1962: 202
Kleine, W. de, Derk de Kleine and his descendants 100 years in America (v.d.W.) 1958: 13-14
Klinkenberg, A., Geslachten (van) Klinkenberg in Holland, Gelderland en Utrecht (T. van der Loos) 1961: 59-60
Koeman, C., Stamreeks Zijp (v.d.L.) 1951: 70
Koller, F., Sceaux et cachets armoriá‚ás reposant dans les divers dá‚ápá"áts d'archives de Belgique (J.H. Brakke) 1957: 38-39
Krafft, A.J.C., Historie en oude families van de Nederlandse Antillen (J. Lingbeek jr.) 1951: 121-122
Kurtz, G.H., Kenau Symonsdochter van Haarlem (J.H. Brakke) 1958: 58-59
Lans, C.C.J., Geschiedenis van Ouderkerk aan den IJssel (J.H. Brakke) 1967: 157-158
Lichtenauer, W.F., Het bezoek van Napoleon aan Rotterdam 25-27 oktober 1811 (J.H.B.) 1964: 58-59
— Rotterdam in november en december 1813 tussen Den Haag en Gorcum (J.H. Brakke) 1965: 156
Lissenberg, J.C. en H.S. Rijnbende, Genealogie Rijnbende (v.d.L.) 1959: 57-58
Lock, J.D., De Spaansche vloot te 's-Gravenzande (J.H. Brakke) 1969: 11
Loos, T. van der, Het Rotterdamse geslacht De Vrijer (v.d.W.) 1953: 129
Marel, A. van der, Historische verkenningen in De Lier en omgeving (J.H. Brakke) 1965: 55
— Cornelis Thymans Padbruá‚á en zijn familie (J.H. Brakke) 1965: 55
Mededelingenblad van de Vrienden van de Nederlandse Ceramiek nr. 46 (J.H. Brakke) 1968: 147
Meijer, G., Aan het water: De Sliedrechtse familie Bos (J.H. Brakke) 1969: 10
Middelburg, D.G.E., Klapper op de transporten van onroerende goederen van Monster, 1684-1704 (T. van der Loos) 1956: 66
— Klapper op de transporten van onroerende goederen Monster, 1803-1811 (v.d.L.) 1959: 16
Moor, G. de, Verborgen en geborgen. Het Cisterciënzerinnenklooster in de Noordwijkse regio 1261-1574 1995: 50-51
Muinck, B.E. de, Een regentenhuishouding omstreeks 1700 (J.H. Brakke) 1965: 155
Nairac, C.A., Een oud hoekje der Veluwe (J. Lingbeek) 1955: 69
Navorscher, De (v.d.L.) 1953: 59
Navorscher, De, jaargang 95 (T. van der Loos) 1955: 21-22
Navorscher, De, jaargang 97 (T. van der Loos) 1958: 98
Nederlands Repertorium van Familienamen (J.H. Brakke) 1965: 56; 1969: 184
Oldewelt, W.F.H., De oudste lastgeldrekeningen van directeuren van de Levantse handel (1625-1631) (v.d.L.) 1959: 15-16
Pama, C., Heraldiek (d.V.) 1959: 76-77
— Die wapens van die ou afrikaanse families (J.H. Brakke) 1960: 55-57
Postma, C., Prins Frederik der Nederlanden. Een vorstelijke burger in de 19de eeuw. 1797-1881 (v.d.L.) 1962: 227
— (bew.), Holland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijvingen van de steden en dorpen in Noord- en Zuid-Holland (v.d.L.) 1963: 144
Rentenaar, R., Index of van Mieris' Groot Charterboek der Graven van Holland delen II, III en IV (J.H. Brakke) 1970: 174-175
Rest, W. van der, Genealogie van het geslacht 'Van der Esch' ook genoemd 'van der Es', 'Van de Rest', 'Van der Rest', 'Van der Est' 1969: 184
Rost, N., Reisdagboek uit de Krimpenerwaard (J. Lingbeek) 1955: 68-69
De Rijksarchieven in Nederland (J.H. Brakke) 1953: 106-107
Schaar, J. van der, Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse Doop- en Familienamen (J. Lingbeek) 1954: 68-69
Schräder, A., Familienforschung und Heimatkunde (C. Hoek) 1957: 19
Schijndel, B.W. van, Une généalogie brabançonne: Les Van Zeeland (J.H. Brakke) 1967: 368-369
Sierksma, Kl., De gemeentewapens van Nederland (J.H. Brakke) 1961: 14
Sigtenhorst, K. van den, Genealogie (Van den) Sigtenhorst (-Meijer) (v.d.L.) 1951: 74
Teychiné Stakenburg, A.J., Gijsbert Karel van Hogendorp (J.H.B.) 1964: 59-60
Thijsen, W.P., Het geslacht Willemsen (v.d.L.) 1952: 134
Verzijl, Jan J.M.H., bundel opstellen aangeboden aan (J.H. Brakke) 1969: 10-11
Van Waesberge 375 jaar (J.H. Brakke) 1965: 349-350
Winter, Jkvr.J.M. van, J.P.J. Gewin, Genealogie en naamgeving in de Middeleeuwen (deel XIX v.d. Bijdr. en Med. der naamkundecomm. v.d. Kon.Ned.Acad.v.Wet.) (C. Hoek) 1963: 64

BESTUURSMEDEDELINGEN / MEDEDELINGENRUBRIEK

Tot en met 1988 als bijlage verstuurd.
1989: 32, 128, 160, 224, 416, 480, 544
1990: 260, 310-312, 368, 548
1991: 59-60, 196, 280, 371, 399-400, 420, 468
1992: 83-84, 180, 268, 316, 400, 504, 564
1993: 76, 116, 303-304, 528
1994: 112, 168, 296, 396
1995: 120, 184, 248, 340, 428, 460
1996: 95-96, 320, 518-519, 768 (tevens als losse bijlage bij nr. 470)
1997: 96, 165-168, 252, 515-516, 604-607, 687-688, 806-808
1998: 70-72, 136, 324, 449-452, 541-544, 586-588
1999: 79-80, 121-124, 206-208, 425-428
2000: 40, 76, 105-108, 142-144, 232, 523-524
2001: 65-68, 288, 520, 573-576
2002: 48-52, 95-96, 135-136, 183-184, 224, 251-252, 332, 360, 408, 440
2003: 60-63, 83, 210-211, 348-351
2004: 62-63, 94-95, 159, 263, 391
2005: 67, 98-99, 160, 190-191, 267, 383
2006: 187, 218-219, 250-251, 315, 407, 480-483, 583
2007: 26-27 56, 127-128, 156-160, 187-188, 240, 267, 354-360

Verkorte notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 14 april 1993 1994: 139
Balans per 31 december 1992 1994: 140
Bibliotheek gesloten 1994: 428
Uitnodiging opening nieuwe verenigingscentrum 1994: 464
Van de lustrumcommissie 1995: 49-50, 427; 1996: 48
Verkorte notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 13 april 1994 1995: 182-183
Lijsten van bestuursleden, ereleden en leden van verdienste 1946-1996 1996: 510-512, 768
Ons Voorgeslacht en zijn subsidiegevers 1996: 513-516
Overzicht beschikbare publicaties 1996: 517
50 jaar 'Ons Voorgeslacht' komt uit op CD-ROM 1997: 608
Kerst- en nieuwjaarswens 1998: 704
Excuses 2000: 364
[Van de voorzitter bij het kleurennummer] 2003: 35
Ons Voorgeslacht 1946-2006 door B. De Keijzer 2006: 1-2
Afsluiting van het jublieumjaar 2006 door B. De Keijzer 2006: 583-584