This page uses javascript and ccs styles for displaying the correct layout.


drs. ing. R van 't Hul
Zaadkorrel 10
3755 HL Eemnes
Tel: 035-53 34 795
Fax: 035-53 34 796
e-mail:
info@fuwa.nu
   Curriculum Vitae

PERSONALIA

naam : van 't Hul voornaam : Reijer
geb.datum : 16 - 04 - 1948 burg.staat : gehuwd
adres : Zaadkorrel 10 postcode/ plaats : 3755 HL Eemnes
telefoon : 035-5334795
fax : 035-5334796

OPLEIDING

Doctoraalexamen Sociologie, specialisatie sociaal-economisch beleid
H.T.S. weg- en waterbouwkunde (Haarlem)
H.B.S.-b (Alkmaar)
Vele cursussen op het gebied van personeelsinstrumenten (functiewaardering, werving & selectie e.d.) en management (financieel, personeel en beleid)

ERVARING

1998-heden ZELFSTANDIG ADVISEUR

1985-1997 DIRECTEUR P&O / BEDRIJFSDIRECTEUR (sociale werkvoorzieningorganisatie)
1983-1985 HOOFD BELEIDSBUREAU (Gemeente)
1978-1983 PERSONEELSADVISEUR (Gemeente)
1974-1978 BELEIDSMEDEWERKER (Gemeente)
1972-1974 WERKVOORBEREIDER (Openbare Werken, Gemeente)
1970-1972 DIENSTPLICHTIG LOGISTIEK OFFICIER (Genie)

NEVENACTIVITEITEN

Lid van bezwarencommissies.
Lid van functiewaarderingscommissies.
Zeiler.

TOELICHTING

1998-heden

Opdrachten, zoals:

- projectleider voor ontwikkeling en invoering van personeelsinstrumenten

- Interim hoofd P&O.

- Interim Personeelsadviseur (operationeel en beleidsmatig)

- Organisatieadviseur voor reorganisaties en (her)structureringsvraagstukken.

- Functiewaarderingsonderzoeken.

1985-1997

- Mede vorm en inhoud  gegeven aan een complexe cultuurverandering (de omslag van zorg

  naar bedrijfsmatig werken).

- Initiator van iontwikkelingsprojecten veelal in nauwe samenwerking met andere (externe)

  partners.

KWALITEITEN

-  Als manager en projectleider praktisch, bindend en  resultaatgericht.
-  Sterk analytisch
-  Uitstekende adviesvaardigheden
-  Sterk in "zware" contactsituaties.
-  Creatief en improvisatievermogen.
 

 

Start pagina | Functiewaardering | Management & Organisatie | Bedrijfsprincipes | Partners | CV | Meer Info