This page uses javascript and ccs styles for displaying the correct layout.


drs. ing. R van 't Hul
Zaadkorrel 10
3755 HL Eemnes
Tel: 035-53 34 795
Fax: 035-53 34 796
e-mail:
info@fuwa.nu

    Functiewaardering

Uitvoering van zeer veel functiewaarderingsprojecten (beschrijven, analyseren en waarderen van functies) vooral in de non profit sector.
Kennis van en ervaring met Fuwasys/Fuwaprov, FC SW-methode, diverse VNG/ODRP-varianten, FWG en ORBA.
Het ontwikkelen/moderniseren van functiewaarderingssystemen.
Het ontwikkelen/opzetten van functieboeken.
Trainer voor interne cursussen functiewaardering.
Structureel ingehuurd als uitvoerder van functiewaarderingsonderzoeken voor klanten.
Lid van functiewaarderingscommissies.
Mede-eigenaar van CACHET; een geautomatiseerd functiewaarderingssysteem dat goed aansluit bij de beloningsverhoudingen in gemeentelijke organisaties en semi-overheidsorganisaties en de organisatie veel tijd en capaciteit bespaart.

Start pagina | Functiewaardering | Management & Organisatie | Bedrijfsprincipes | Partners | CV | Meer Info