This page uses javascript and ccs styles for displaying the correct layout.


drs. ing. R van 't Hul
Zaadkorrel 10
3755 HL Eemnes
Tel: 035-53 34 795
Fax: 035-53 34 796
e-mail:
info@fuwa.nu

    Management & Organisatie

(beleids)Adviseur voor directies en/of P&O afdelingen.
Begeleiding van en advisering op het gebied van reorganisaties/herstructureringen en fusies.
Ontwikkeling en implementatie van functiewaardering en/of beloningsbeleid.
Projectleider (bijv. voor de ontwikkeling en/of implementatie van nieuwe personeelsinstrumenten).
Interim manager hoofd Personeel & Organisatie.

Start pagina | Functiewaardering | Management & Organisatie | Bedrijfsprincipes | Partners | CV | Meer Info