Algemene informatie

De algemene informatie ten aanzien tot de entree en de donateurs komt te vervallen.