Home Medicijnenlijst


Op diverse Amerikaanse websites kwam ik lijsten tegen van bepaalde medicijnen die tardieve stoornissen kunnen veroorzaken en/of verergeren. Deze lijsten heb ik hieronder samengevoegd in één grote lijst en ik heb de Nederlandse merknamen erbij gezocht.
Het is goed mogelijk dat er nog veel meer medicijnen zijn die dit soort stoornissen kunnen veroorzaken. Zo staan bijv. lang niet alle neuroleptica en SSRI's e.d. hier bij naam vermeld, maar dit zijn in ieder geval de namen die (tot nu toe) gepubliceerd staan in de beschikbare medische informatie.

Ik wil benadrukken dat het dus niet zo is dat iedereen die deze medicijnen gebruikt ook een tardieve stoornis zal krijgen. Maar de mogelijkheid is aanwezig, net zoals bij andere bijwerkingen die (wel) in een bijsluiter staan vermeld.

Tardieve dyskinesie
Vormen van TD
Medicijnenlijst
Verhalen van lotgenoten
Links
Gastenboek
Stofnaam Merknaam (NL) Soort medicijn Merknaam (USA)

acetophenazine
alprazolam
amantadine
amfetamine
amiodaron
amitriptyline
amoxapine
antihistamines
benzhexol
benzquinamide
biperideen
bromocriptine
bromperidol
bupropion
buspiron
captopril
carbamazepine
chloorpromazine
chloorprothixeen
chloroquine

cinnarizine
clomipramine
clonazepam

clozapine
desipramine
difenhydramine
digoxine
dopamine
doxepine
droperidol
ethopropazine
ethosuximide

fenelzine
fenfluramine
fenobarbital

fenytoïne

flufenazine
flunarizine
fluoxetine
haloperidol
imipramine
levodopa

levodopa-carbidopa
lithiumloxapine
mesoridazine
methadon
methyldopa
methylfenidaat
methysergide
metoclopramide
midazolam
molindone
nortriptyline
olanzapine
orfenadrine

pemoline
perfenazine
pergolide
pimozide
piperacetazine
prochloorperazine
procyclidine
promazine
promethazine

protriptyline
quetiapine
risperidon
sertraline
thiëthylperazine
thioridazine
tiotixeen
trazodon
trifluoperazine
triflupromazine
trimeprazine
trimipramine
venlafaxine
verapamil

--
Xanax
Symmetrel
--
Cordarone
Sarotex, Tryptizol
--
--
--
--
Akineton
Parlodel
Impromen
Wellbutrin, Zyban
Buspar
Capoten
Carbymal, Tegretol
Largactil
Truxal
Nivaquine, Plaquenil,
Resochin
Cinnipirin
Anafranil
Rivotril

Leponex
Pertofran
Benylin
Lanicor, Lanoxin
--
Sinequan
Dehydrobenzperidol
--
Emeside, Ethymal,
Zarontin
Nardil
Ponderal
Luminal

Diphantoïne, Epanutin,
Muldis
Anatensol
Sibelium
Prozac
Haldol
Tofranil
Eldopal, Larodopa,
Rigakin
Sinemet
Camcolit, Litarex,
Priadel


--
--
--
Aldomet
Ritalin
Deseril
Primperan
Dormicum
--
Nortrilen
Zyprexa
Disipal

--
Trilafon
--
Orap
--
Stemetil
Kemadrin
--
Phenergan

--
Seroquel
Risperdal
Zoloft
Torecan
Melleretten, Melleril
Navane
Trazolan
Terfluzine
Siquil
--
Surmontil
Efexor, Effexor
Geangin, Isoptin

neurolepticum
kalmeringsmiddel
antiparkinsonmiddel
stimulant
tegen hartritmestoornis
antidepressivum
antidepressivum
--
?
anti-emeticum
antiparkinsonmiddel
antiparkinsonmiddel
neurolepticum
antidepressivum, "antirookpil"
kalmeringsmiddel
antihypertensivum
anti-epilepticum
neurolepticum
neurolepticum
antirheumaticum/antimalaria-
middel
tegen duizeligheid
antidepressivum
anti-epilepticum/kalmerings-
middel
neurolepticum
antidepressivum
hoestmiddel
bij hartfalen
--
antidepressivum
neurolepticum/anti-emeticum
?
anti-epilepticum

antidepressivum
eetlustremmer
anti-epilepticum

anti-epilepticum

neurolepticum
tegen duizeligheid
SSRI
neurolepticum/anti-emeticum
antidepressivum
antiparkinsonmiddel

antiparkinsonmiddel
neurolepticumneurolepticum
neurolepticum
analgeticum
antihypertensivum
stimulant
tegen migraine
anti-emeticum
hypnoticum
neurolepticum
antidepressivum
neurolepticum
anticholinergicum

stimulant
neurolepticum
antiparkinsonmiddel
neurolepticum
?
anti-emeticum
anticholinergicum
neurolepticum
antihistamine/anti-emeticum/
hoestmiddel
antidepressivum
neurolepticum
neurolepticum
SSRI
anti-emeticum
neurolepticum
neurolepticum
antidepressivum
neurolepticum
neurolepticum
?
antidepressivum
SNRI antidepressivum
antihypertensivum/tegen
hartkramp

Tindal
Xanax
Symmetrel
Adderall
Cordarone
Elavil, Endep, Vanatrip
Ascendin
--
--
Emete-Con
Akineton
Parlodel
--
Wellbutrin, Zyban
Buspar
Capoten
Atretol, Epitol, Tegretol
Thorazine
Taractan
Aralen

--
Anafranil
Klonopin

Clozaril
Norpramin
Benadryl
Lanoxin
Intopin
Adapin, Sinequan
Inapsine, Innovar
--
Zarontin

Nardil
Pondimin
Barbita, Luminal sodium,
Solfoton
Dilantin

Permitil, Prolixin
--
Prozac
Haldol
Tofranil
Dopar, Larodopa, L-Dopa

Atamet, Sinemet
Cibalith-S, Eskalith, Lithane,
Lithobid, Lithotabs,
Lithonate
Daxolin, Loxitane
Serentil
Dolophine, Methadose
Aldomet
Ritalin
Sansert
Maxolon, Reglan
Versed
Moban
Aventyl, Pamelor
Zyprexa
Norflex, Norgesic,
Orphengesic
Cylert
Triavil
Permax
Orap
Quide
Combid, Compazine
--
Sparine
Phenergan

Vivactil
Seroquel
Risperdal
Zoloft
Torecan
Melleril
Navane
Desyrel
Stelazine
Vesprin
Temaril
Surmontil
Effexor
Calan, Isoptin

Analgeticum:
Anti-emeticum:
Antihypertensivum:
Hypnoticum:
Neurolepticum:
SSRI:

pijnbestrijdend middel
middel tegen braken
middel tegen een hoge bloeddruk
slaapmiddel
antipsychoticum (middel tegen wanen)
soort antidepressivum (selectieve serotonine heropname blockers)
N.B.!
Het is zeer belangrijk om met dit soort medicijnen altijd langzaam af te bouwen en nooit plotseling te stoppen met het innemen. Tips voor mensen die eventueel het medicijngebruik, van bijv. psychofarmaca, op een verantwoorde manier willen afbouwen, zijn hier te vinden.
vorige topvolgende