Home

Wat is SMW?

Voor wie is SMW? (nieuw)

Wat doet schoolmaatschappelijk werk?

Wat kan SMW voor u betekenen?

Wat is er mogelijk?

De voordelen?

Offerte

Contact

Kwaliteitsborg

Algemene Voorwaarden


 

 

 


Wat is SMW Midden-Nederland?
SMW Midden-Nederland staat voor School Maatschappelijk Werk Midden-Nederland en is een initiatief van Jannie Wouters, 32 jaar en gediplomeerd maatschappelijk werker. Na ongeveer 10 jaar ervaring in het schoolmaatschappelijk werk, zowel in het basis- als in het voortgezet speciaal onderwijs, heb ik mij gevestigd als zelfstandig schoolmaatschappelijk werker, ondersteund door enkele deskundigen.
[naar boven]


Voor wie is SMW Midden-Nederland?
SMW Midden-Nederland biedt schoolmaatschappelijk werk aan scholen in de regio Midden-Nederland. Dit betekent dat álle scholen, zowel het reguliere, als ook het speciale basis- en voortgezet onderwijs gebruik kunnen maken van mijn diensten. De meeste scholen in het speciaal onderwijs hebben reeds ervaring met schoolmaatschappelijk werk. Omdat kinderen steeds langer in het reguliere onderwijs blijven (WSNS), krijgen deze scholen steeds meer te maken met leerlingen die extra begeleiding behoeven.

Nieuw
Inmiddels ook bemiddeling tussen vraag en aanbod van schoolmaatschappelijk werk in heel Nederland. Gediplomeerd (school-)maatschappelijk werkers kunnen zich deze maand gratis inschrijven (let op: alleen via email). Scholen kunnen contact opnemen voor meer informatie per email of per telefoon.
[naar boven]


Wat doet schoolmaatschappelijk werk?
Het belangrijkste aspect van schoolmaatschappelijk werk is de brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen. Uitgangspunt in de begeleiding is het kind bij wie de ontwikkeling stagneert. De begeleiding richt zich dan ook op degenen die invloed hebben op die situatie. Enerzijds zijn dit de ouders en verzorgers, anderzijds zijn dat bijvoorbeeld leerkrachten en de (jeugd-)zorg. Kerntaken van schoolmaatschappelijk werk zijn o.a. signalering, preventie (bijv. ter voorkoming van schooluitval), begeleiding van leerling en ouders, ondersteuning aan leerkrachten, verwijzing naar en coördinatie van de hulpverlening.
[naar boven]


Wat kan SMW Midden-Nederland voor u betekenen?
Uw school of organisatie kan SMW Midden-Nederland inschakelen voor alle voorkomende schoolmaatschappelijk werk taken, zoals:

 • psychosociale hulp (begeleiding) bieden aan leerling en ouders
 • helpen analyseren en verhelderen van de hulpvraag
 • verwijzen naar en eventueel coördineren van de hulpverlening
 • kortdurende praktische hulpverlening bieden t.b.v. de leerling (bijv. helpen invullen van formulieren)
 • leerkrachten ondersteunen bij oudercontacten en probleemleerlingen
 • thema-/koffiebijeenkomsten organiseren, bijv. voor allochtone ouders
 • houden van spreekuur voor leerlingen in het voortgezet onderwijs
 • participeren in multidisciplinair team op school
[naar boven]


Wat is er allemaal mogelijk?
U kunt denken aan de volgende mogelijkheden:

 • vast aantal uren verdeeld over ongeveer 38 weken (schooljaar)
 • aantal uren per jaar die in een bepaalde periode ingezet worden (bijv. alleen in de drukste periode; alleen mogelijk in overleg)
 • ziekte-/zwangerschapsvervanging voor bepaalde tijd
 • op afroepbasis, met minimum aantal uren per schooljaar (i.v.m. waarborg kwaliteit)
 • op projectbasis, bijvoorbeeld voor voorlichting/organiseren koffiebijeenkomsten, etc.
Mocht u specifieke wensen hebben dan kunt u dat natuurlijk kenbaar maken. Als zelfstandige kan ik flexibel omgaan met het gewenste takenpakket, mits dit in overeenstemming is met de beroepscode voor maatschappelijk werk.
[naar boven]


De voordelen van SMW Midden-Nederland op een rij!
Als zelfstandige ben ik flexibel in het aantal uren, maar ook in wensen m.b.t. de werkinhoud. Door lage overheadkosten kan ik bovendien werken tegen een gunstig tarief, zodat u wellicht méér smw-uren kunt invullen voor hetzelfde budget. Bovendien heeft u geen omkijken meer naar loonadministratie, reis- en telefoonkostenvergoeding, etc. De met u afgesproken prijs is all-in. Mocht u in de loop van het schooljaar de dienstverlening willen uitbreiden dan is dat mogelijk. Ik sta ingeschreven in het Beroepsregister en ben lid van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers.
[naar boven]


Vraag vrijblijvend een offerte op maat aan.
Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u vrijblijvend contact opnemen voor informatie, maar ook voor een offerte op maat. Uw wensen kunnen ook in een persoonlijk gesprek besproken worden, dit verplicht u uiteraard tot niets.


Contact
U kunt op de volgende manieren contact opnemen met SMW Midden-Nederland:

Per e-mail: smw@casema.nl
Per telefoon: 06 – 282 35 402

Of schriftelijk:

SMW Midden-Nederland
T.a.v. J.E. Wouters
Prof. Oppenheimlaan 7
3741 ES Baarn
Beroepsreg.nr. 9612/NVMW

[naar boven]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last update: 06-09-2004