Praktijk voor Regressietherapie - Contact

Beroepslid van de Nederlandse Vereniging van ReÔncarnatietherapeuten

   
Wat is regressie- en reÔncarnatietherapie(RRT)
Wanneer RRT
Werkwijze
Workshops
Wie ben ik
Tarieven
Contact
Links
Home
Werkwijze:

   Het maken van de afspraak. Dit zal meestal telefonisch gebeuren. Tijdens dit telefoongesprek wordt een inventarisatie gemaakt, medische informatie wordt opgevraagd, zoals medicijn gebruik, andere behandelingen, e.d.. Er wordt ook een inventarisatie gemaakt van het huidige probleem, de actuele vraag, de verwachtingen. Er wordt aan het eind besloten of er een sessie gedaan kan worden.

   Indien de afspraak binnen 48 uur wordt afgezegd wordt 50 % van de kosten doorberekend, uitgaande van een sessie van 2,5 uur. Bij niet verschijnen op de afspraak wordt 100% in rekening gebracht.

   De afspraak voor een sessie kan niet voor een ander gemaakt worden.

   Na het maken van de afspraak wordt een afspraak bevestiging, praktijkinformatie, intake formulier en routebeschrijving toegestuurd. Het intake formulier dient volledig ingevuld meegenomen te worden bij de eerste sessie.

   De sessie neemt tussen de 1,5 tot 3 uur  in beslag. Aan het  begin wordt het kennismakingsgesprek nogmaals doorgenomen. Het probleem, de actuele vraag, wordt verder uitgediept. Blijkt dat een ander probleem op dat moment actueler is, dan kan daar naar overgestapt worden. Nadat de vraag duidelijk is geworden, wordt de sessie gestart.

   Tijdens de sessie wordt een bewustzijnsverandering teweeg gebracht door geconcentreerd te werken aan het probleem. Deze verandering zorgt dat er een soort trance ontstaat waardoor het onderbewustzijn beter benaderbaar is. Er wordt voor, tijdens en na de sessie geen gebruik gemaakt van hypnose, maar van een lichte, verdiepende trance.

   Als de sessie beŽindigd is, wordt de sessie doorgesproken.

   De eerste dagen na de sessie kan er een emotionele reactie komen op de sessie. De ervaringen moeten ook verder verwerkt kunnen worden. Indien in deze periode vragen ontstaan, kan er altijd contact opgenomen worden om deze vragen door te nemen. Indien noodzakelijk kan er een vervolg afspraak gemaakt worden.

   Het aantal benodigde sessies om inzicht te krijgen in ťťn belemmering, ligt tussen de 1 en 5.  De ervaring leert dat als het aantal sessies meer dan 5 wordt, terwijl steeds hetzelfde onderwerp onderzocht wordt, goed bekeken moet worden of deze vorm van therapie wel de juiste is.

   Tijdens de sessie worden aantekeningen en geluidsopnames gemaakt. Deze zijn een onderdeel van het cliŽntdossier. Dit dossier is alleen ter inzage beschikbaar voor de therapeut en de cliŽnt.

 

terug naar boven